søndag 12. august 2018

Nr. 330: Når Kristen Koalisjon Norge og narreapostel Jan Aage Torp hevder de står for kristne verdier og det kristne ekteskapet er det ikke noe annet enn Fax News eller Falske Nyheter!


Nr. 330:
Når Kristen Koalisjon Norge og narreapostel Jan Aage Torp hevder de står for kristne verdier og det kristne ekteskapet er det ikke noe annet enn Fax News eller Falske Nyheter!
Kristen Koalisjon Norge og narreapostel Jan Aage Torp er akkurat som mormonerne! Mormonerne tror på flerkoneri som Kristen Koalisjon Norge og narreapostel Jan Aage Torp gjør. Forskjellen er bare at mormonerne mener det er greit å ha alle på en gang, så mener Kristen Koalisjon Norge og narreapostel Jan Aage Torp at det er greit å ta en om gangen. Bare man er den såkalte «uskuldige» part!

En dommer i Utah har udstedt en endelig afgørelse, i en retssag indgivet af familien Brown, der vises på TV-showet “En mand – fire koner “. afgørelsen fjerner dele af statens anti-polygami lov.

Dommer Clark Waddoups gav stjernerne i TLC reality programmet medhold i december, men beslutningen blev ikke færdiggjort før nu, på grund af procedurespørgsmål.

Kendelsen er af skelsættende afgørelse, og er en sejr for familien Brown og for flerkoneriet i USA. Kody Brown og hans fire koner sagsøgt i 2011 Utah efter en amtsanklager truede med at anklage dem for overtrædelse af statens bigami lov. Dommer Waddoups fastslog, at loven, der forbyder deres flerkoneri samtidig overtræder Brown familiens religionsfrihed.

Flerkoneri er ellers ulovligt i alle stater i USA, men det anslås, at der alene i Utah lever knap 40.000 mennesker i polygame forhold.

Kody Brown og hans fire koner tilhøre den mormonske tro, kaldet ”de sidste dags hellige”.  Ca. 80% af staten Utahs indbygger er mormoner.

Den officielle kirke ”af sidste dags hellige” ophørte deres flerkoneri i 1890 for at Utah kunne blive anerkendt som stat i USA. Daværende profet og præsident for kirken, Wilford Woodruff, erklærede følgende:

”Eftersom Kongressen har vedtaget love, der forbyder flerkoneri, hvilke love er blevet kendt forfatningsmæssige af højeste retsinstans, erklærer jeg hermed, at jeg har til hensigt at underkaste mig disse love og at gøre min indflydelse gældende over for medlemmerne af den kirke, som jeg præsiderer over, for at få dem til at gøre ligeså.”

Den senere profet & præsident for kirken Lorenzo Snow (1898-1901) fremlagde følgende: »Jeg foreslår, at vi, idet vi anerkender Wilford Woodruff som præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og som den eneste mand på jorden, der på nuværende tidspunkt besidder nøglerne til de beseglende ordinancer, betragter ham som fuldt bemyndiget til i kraft af sin stilling at udstede det manifest, som vi har hørt oplæst, og som er dateret den 24. september 1890, og at vi som kirke, der er forsamlet til generalkonference, antager hans erklæring angående flerkoneri som værende officiel og bindende.« Beslutningen om at støtte ovennævnte forslag blev enstemmig vedtaget.

Problemet er at der altid har været en større eller mindre skare af mormoner (som familien Brown) der ikke anerkender Wilford Woodruff & Lorenzo Snow bestemmelser. Hvorfor?

Fordi de går stik mod hvad mormonskrifterne selv lære. Kirkens grundlægger og første profet; Joseph Smith, fik denne åbenbaringen der er nedskrevet den 12. juli 1843 i mormonernes hellige skrift Lære og pagter.

”SANDELIG, så siger Herren til dig, min tjener Joseph, at eftersom du har anmodet ved min hånd om at få at vide og forstå, hvordan jeg, Herren, retfærdiggjorde mine tjenere Abraham, Isak og Jakob, såvel som Moses, David og Salomo, mine tjenere, med hensyn til det princip og den lære, der består i, at de havde mange hustruer og medhustruer – se, jeg er Herren din Gud, og vil svare dig med hensyn til dette emne. Forbered derfor dit hjerte på at modtage og adlyde de anvisninger, som jeg står i begreb med at give dig; for alle de, som får denne lov åbenbaret for sig, må adlyde den. For se, jeg åbenbarer jer en ny og en evigtvarende pagt; og hvis I ikke efterlever denne pagt, så bliver I fordømt; for ingen kan forkaste denne pagt og få lov til at komme ind i min herlighed.” (L&P 132:1-4)

Flerkoneri er altså en evigtvarende pagt og hvis man ikke efterlever den bliver man fordømt.

”Og videre, sandelig siger jeg jer: Hvis en mand ægter en kvinde ved mit ord, som er min lov, og ved den nye og evigtvarende pagt, og det bliver beseglet på dem ved forjættelsens hellige Ånd af ham, som er salvet, og til hvem jeg har givet denne magt og nøglerne til dette præstedømme; og det bliver sagt til ……….. Da skal de være guder, fordi de ikke ophører; derfor skal de være til fra evighed til evighed, fordi de fortsætter; da skal de være hævet over alt, for alt er dem undergivet. Da skal de være guder, fordi de har al magt, og englene er dem undergivet.” (L&P 132:19-20)

Dette ægteskab, denne evigtvarende pagt giver altså løftet om at mennesket kan bliver guder.

Joseph Smiths kone Emma Smith har selvsagt nok ikke været begejstret for at hun skulle til at dele hendes mand med flere kvinder? Men til hende og andre mormon kvinder fik Joseph også en åbenbaring.

”Og jeg befaler min tjenerinde Emma Smith at blive hos og holde sig til min tjener Joseph og til ingen anden. Men hvis hun ikke vil efterleve denne befaling, skal hun blive udryddet, siger Herren; for jeg er Herren din Gud og vil udrydde hende, hvis hun ikke vedbliver med at efterleve min lov. Men hvis hun ikke vil efterleve denne befaling, så skal min tjener Joseph gøre alt for hende, sådan som han har sagt; og jeg vil velsigne ham og mangfoldiggøre ham og give ham hundrede fold af fædre og mødre, brødre og søstre, huse og jordlodder, hustruer og børn i denne verden og kroner af evige liv i de evige verdener. Og videre, sandelig, sandelig, siger jeg jer: Hvis nogen mand, som besidder nøglerne til denne magt, har en hustru, og han forelægger hende mit præstedømmes lov, hvad angår dette, da skal hun tro og støtte ham, ellers skal hun blive udryddet, siger Herren jeres Gud; for jeg vil udrydde hende; for jeg vil herliggøre mit navn ved alle dem, som modtager og vedbliver med at efterleve min lov.” (L&P 132:54-55, 64)

Med sådanne løfter og forbandelser er det så underlig at nogle mormoner, som familien Brown, anser denne ”evigtvarende pagt” som gældende lidt længere end 47 år?

Med udfasningen af kristendommen er det så underligt at nogle dommer, som Clark Waddoup, anser polygame ægteskaber som ægte og lovformelige ægteskaber?Kristen Koalisjon Norge og narreapostel Jan Aage Torp promoterer og fremholder at de i motsetning til de fleste andre at de står opp for kristne verdier og ikke minst det kristne ekteskapet.

Narreapostel Jan Aage Torps «teologi» er at etter skilsmisse kan den såkalte uskyldige få lov å gifte seg. Men i hans ekteskap har både han og hans tidligere kone, Ann-Christin Düring Woll «giftet» seg på nytt.

Jeg spurte Torp om dette, svaret har enda ikke kommet. Spørsmålet var hvorfor dere begge har giftet dere, men det er kun en av dere som kan være den «uskyldige». Torp som den løgner og manipulator han er, vil selvfølgelig aldri svare på dette.

Skriftens ord er klar, det er kun død som gir en troende anledning til et nytt ekteskap. Alt annet er ikke i samsvar med hva det nye testamentet lærer. Såkalt uskyldig part er ikke noe vi finner i Guds ord, da i det nye testamentet.

For mange er det underlig å se hvordan narreapostel Jan Aage Torp hater meg og den Himmelske blogg.
Det er vanskelig å forstå hvordan folk kan føle så sterkt eller hate noen de aldri har tilbrakt tid eller snakket med, jeg har kun snakket med Torp en gang skikkelig alene.
Men han hater meg og den Himmelske blogg, hvorfor?

Ene og alene fordi jeg er den eneste som navngir ham for at han lever i hor. Samt at hva jeg skriver og taler, hadde fått så høye score på Google rankingen.
Med andre ord, det er at mennesker blir opplyst og får del i sannheten som narreapostel og horkarl Jan Aage Torp hater. Hvem står bak da Torp? Satan, ingen andre, ikke bli forledet til å tro noe annet!


Mormonerne tror på flerkoneri som Kristen Koalisjon Norge og narreapostel Jan Aage Torp gjør. Forskjellen er bare at mormonerne mener det er greit å ha alle på en gang, så mener Kristen Koalisjon Norge og narreapostel Jan Aage Torp at det er greit å ta en om gangen. Bare man er den såkalte «uskuldige» part!


Kristen Koalisjon Norge og narreapostel Jan Aage Torp er ingen sann kristen bevegelse.

De forteller ikke hva det kristne ekteskapet inneholder, bare at Gud er for ekteskapet. De er ikke noe annet enn en gedigen forførelse!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...