søndag 5. august 2018

Nr. 325: Jeg fikk et forelegg eller bot for å ha kalt narreapostel Jan Aage Torp for spedalsk, horkarl og psykopat, nå vil Torp ha det til at jeg ble dømt til fengsel!

Nr. 325:
Jeg fikk et forelegg eller bot for å ha kalt narreapostel Jan Aage Torp for spedalsk, horkarl og psykopat, nå vil Torp ha det til at jeg ble dømt til fengsel!

Bilde av narreapostel Jan Aage Torp.Dette er ikke en trollmann - men mannen som har trodd han kan skalte og gjøre med Guds ord og Herrens tjenere som han selv vil. Mens hans makt er bryt på Golgata ved Jesu Kristi Navn og  ved Hans blod og Ord. 

Dette sier dommen imot meg, selv om det er tidenes Justismord så har jeg for lenge siden betalte denne boten og saksomkostningene.

Hovedforhandling ble holdt 20. januar 2016 i Oslo tingrett. Christensen møtte og erkjente seg ikke skyldig. Tingretten avsa 25. januar 2016 dom med slik domsslutning:

1. Jan Kåre Christensen, født 03.08.1964, dømmes for overtredelse av straffeloven 1902 § 390 a til en bot på 12 000 – tolvtusen – kroner, subsidiært fengsel i 20 – tjue – dager. 

2.  Jan Kåre Christensen frifinnes for oppreisingskravet.

3.  Jan Kåre Christensen dømmes videre til å betale saksomkostninger til det offentlige med 3 000 – tretusen – kroner.
(sitat slutt).

Jan Aage Torp skjønner ikke Guds ord, ikke skjønner han Norsk lov, han er helt ute å kjøre og dikter opp ting helt hinsides!

Narreapostelen Jan Aage Torp løy til politiet, i Oslo tingrett og konstant ellers, siste løgn er at han fikk meg i fengsel!

Ser det er konspirasjonsteorier på nettet at Torp er i fare.

Vet ikke om jeg skal le eller gråte.

Jeg har aldri oppsøkt Torp på noen måter. Det å skrive at jeg har noe personlig imot denne horkarlen er patetisk og forskrudd.

Torp har oppsøkt meg, jeg aldri han.

Saken imot meg er ene og alene fordi jeg er imot gjengifte blant tronde, da særskilt blant Pastorer og forkynnere.

Torp hater, ikke jeg.

Torp oppsøker, ikke jeg.

Torp manipulerer, lage drama og får alt til å dreie seg om det han står for selv, sjikane og personforfølgelse.

Saken dreier seg om noe helt annet enn dette.

Skilsmisse og gjengifte blant Pastorer og forkynnere som er ikke tillatt.

Her blir et enkelt forelegg til fengsel.

Mannen er en notorisk løgner.

At politiet og domstolene har stolt på denne notoriske løgner viser bare at dommen imot meg er tidenes Justismord!

Dette skriver horkarlen og narreapostel Jan Aage Torp:

«I januar dømte Oslo Tingrett en blogger til fengsel for å ha sjikanert Aina & meg gjennom en fem års-periode. Det gjaldt hans grove og gjentatte språkbruk som ble rammet av Straffelovens § 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred».

Videre følger han opp her:


- I januar 2016 fikk vi en blogger dømt til fengsel i Oslo Tingrett på grunn av vedvarende hets og sjikane i fem år. Den dommen bygde på paragraf 390a i straffeloven, men den nye paragraf 266a medfører enda strengere straffer. Så det går riktig vei, sier Jan-Aage Torp.
(sitat slutt).

To ganger lyver han, mannen er åpenbart en notorisk løgner.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...