torsdag 2. august 2018

Nr. 322: Vil Gud «straffe» eller la Satan få has på narreapostelen Jan Aage Torp? Hva sier Guds ord om dette?

Nr. 322:
Vil Gud «straffe» eller la Satan få has på narreapostelen Jan Aage Torp? Hva sier Guds ord om dette?
Ansgar Braut, en av narreapostel Jan Aage Torp «våpendrager» har truet både meg, min kone og sønn. Slik er fritt frem i Norge, da «målet helliger middelet» da politiet og domstolene har gjort alt det er mulig for å få meg dømt i denne saken.
Selv om jeg aldri har overtrådt noen Norske lover, sjikanert, truet eller drevet med noe annet kriminelt noen gang i mitt liv. Hvorfor da denne veldige motstanden? Det er hat til Jesus som kulminerer her i hatet til meg og den Himmelske blogg.

Bilde av narreapostel og Jan Aage Torp som har iscenesatt alt dette da han hatet meg og den Himmelske blogg for å forkynne imot gjengifte blant troende mennesker.Jeg har ved flere anledninger fått spørsmål som dette her.

1.)  Tror du Gud vil straffe narreapostelen Jan Aage Torp?

2.)  Tror du Satan vil straffe horkarlen Jan Aage Torp.

3.)  Vil nevnte horkarl og narreapostel bli syk, rammet av noe eller dø innen kort tid, slike spørsmål får jeg fra tid til annet.

Nå har «våpendragerne» til Jan Aage Torp sagt like frem at det er å se meg dingle i et tau – med andre hengt – er det målet de har med meg, og de har også uttalt at de ønsker det samme med min familie. Så her er ønskene klart i fra mine motstandere.
Se artikkel:

Men vil det skje noe med Torp fremover da han til de grader har gått imot Guds ord på flere punkter. Bl.a. lever han i hor, går til verden etter hjelp og lurer penger ut av mennesker, formidler konstant falsk lære og falske profetier etc.

Personlig tror jeg at Gud har støtt han fra seg, og nå er det opp til Satan som vil skje med Torp. Vil han «opphøye» han eller «fornedre» ham?

Guds Ånd og Kristus er for lengt ute av hans liv, nå er det den Onde som rår som vi leser flere plasser i Guds ord skjedde ved mennesker som vendte seg bort i fra Gud etter først å ha lært Gud å kjenne. Nå er det mørket som rår over og i Torp, ingen andre.

Vi har flere eksempler hva som skjedde med personer i tilsvarende posisjon som Torp, som hadde først lært Gud å kjenne. Men som vendte seg bort i fra ham.

1.)  2 Krøn. 21. 5 Joram var to og tretti år gammel da han blev konge, og regjerte åtte år i Jerusalem.  6 Han vandret på Israels kongers vei, likesom Akabs hus hadde gjort, for han hadde en datter av Akab til hustru; og han gjorde hvad ondt var i Herrens øine.  7 Men Herren vilde ikke ødelegge Davids hus for den pakts skyld som han hadde gjort med David, og fordi han hadde sagt at han vilde la en lampe brenne for ham og hans sønner gjennem alle tider.  8 I hans dager falt Edom fra Juda og tok sig en konge.  9 Da drog Joram dit med sine høvdinger og med alle sine stridsvogner; han brøt op om natten og slo edomittene, som hadde omringet ham, og høvedsmennene over deres vogner. 10 Således falt Edom fra Juda og har vært skilt fra dem til den dag idag; på samme tid falt også Libna fra ham, fordi han hadde forlatt Herren, sine fedres Gud. 11 Han opførte også offerhauger på Juda-fjellene og lokket Jerusalems innbyggere til utukt og forførte Juda. / 12 Da kom det et brev til ham fra profeten Elias, og i det stod det: Så sier Herren, din far Davids Gud: Fordi du ikke har vandret på din far Josafats veier og på Judas konge Asas veier, 13 men har vandret på Israels kongers vei og lokket Juda og Jerusalems innbyggere til utukt, likesom Akabs hus lokket til utukt, og endog har drept dine brødre, din egen fars sønner, som var bedre enn du, 14 så vil Herren la et hårdt slag ramme ditt folk og dine sønner og dine hustruer og alt det du eier. 15 Og selv skal du rammes av en svær sykdom, en sykdom i dine innvoller, så dine innvoller efter år og dag skal falle ut på grunn av sykdommen. 16 Så opegget Herren filistrene og de arabere som bor ved siden av etioperne, så de blev vrede på Joram, 17 og de drog op mot Juda og brøt inn i landet og førte bort alt gods som fantes i kongens hus, og dessuten hans sønner og hustruer, så han ikke hadde igjen nogen av sine sønner uten sin yngste sønn Joakas. / 18 Og efter alt dette rammet Herren ham med en ulægelig sykdom i hans innvoller. 19 Og efter år og dag, da to år var gått til ende, falt hans innvoller ut på grunn av sykdommen, og han døde under hårde lidelser. Hans folk tendte ikke noget bål for ham, som de hadde gjort for hans fedre. 20 Han var to og tretti år gammel da han blev konge, og regjerte åtte år i Jerusalem. Han gikk bort, og ingen savnet ham, og de begravde ham i Davids stad, men ikke i konge gravene.

Kong Joram hadde en opphøyet posisjon og stilling, som Konge. Han var ulydig, og konsekvensene for dette ble store og dramatiske. Han ble slått av fiende, noe som Gud tillot. Dommen ble svær og grusom, hans innvoller veltet ut og han døde etter 2 år under sterke smerter og fornedrelse.

2.)  Judas og narreapostelen Jan Aage Torp har mye til felles, begge opplevde en «frelse». Så er tilbakefall, der de begge utleverte en person til de verdslige myndigheter som åpenbart er i strid med Guds vilje. Judas prøvde å ta sitt liv, med det til følge at han døde under store smerter da grena knakk. Og han falt ned et stup og han ble spjæret opp. Hva som venter Torp, det vil tiden vise.

Se artikkel:

3.)  Bileam var ulydig imot Herren, men ble «opphøyet» først da han fikk «fremgang» før han ble drept av Israels barn ved en senere anledning. Slik også med Torp, han kan tro på en midlertidig opphøyelse før sin egen undergang.

Det er dette som Bileams lære fører med seg, disse Sataniske bindingene som setter Herrens tjenere på sidelinjen men Satans tjenere i sentrum. Derfor har narreapostelen Jan Aage Torp og alle andre ledere og de som har tillitt, så stort ansvar med det de gjør.

Jeg ser det slik at det er en direkte link mot og Bileam slik Torp og de aller fleste opptrer og går frem i dag. Bibelen omtaler slike som de som går i fotsporene til Bileam, og han var som kjent en falsk profet som til slutt døde tragisk under kamp imot Israels barn av et sverd, som er et bilde på Guds ord. Det er kun imot Kristus og Guds ord vi skal være tro, ikke imot noen andre!

4. Mosebok 31. 7 Og de stred mot Midian, som Herren hadde befalt Moses, og de slo alt mannkjønn ihjel. 8 Og blandt dem de slo ihjel, var også Midians konger, Evi og Rekem og Sur og Hur og Reba, Midians fem konger; også Bileam, Beors sønn, slo de ihjel med sverdet.

4.)  Vi møter mennesker i både GT og NT som passer inn på Torp. Mennesker som en gang kjente Gud, men vendte seg bort og fulgte Satan.

2 Tim. 2. 26 og våkne igjen av sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje.

I GT har vi mange, som Kain, Nimrod, Datan, Abiram, Hananja og mange flere.
I NT har vi mange også. Slike som Judas, Ananias, Saffira, trollmannen Simeon og kobbersmeden Alexander og mange flere. De kjente Gud, vendte seg bort med sterke negative konsekvenser. Verre enn de som først hadde lært Herren å kjenne.

5.)  Siste jeg vil nevne som minner og er som narreapostelen og horkarlen Jan Aage Torp er Uria. Som tok seg selv til rette, men ble avsatt ifra sin Kongegjerning da han ønsket også å være prest. Noe som han ikke var kalt til eller hadde adgang til å være.
Se her for artikkel om dette emne.

Sluttkommentar:

Gud har talt til meg om ting, men å gå ut med alt vil bare være feil. Det som er viktig i denne saken her, det er som Torp tror åpenbart at det lønner seg og er
«tillat» å gå imot Guds ord og Herrens tjenere. Det gjør det så absolutt ikke, da Gud har sagt i sitt ord mange ting angående dette.

Som den manipulatoren og maktmenneske som Torp er, så kan en si at ved at han brukte noen ord som jeg skrev imot ham som en honningfelle for politiet, domstolene og en hel del naive kristne mennesker.

Torps plan var hele tiden å få meg dømt, og siden fjernet fra nettet. Han lykkes med det første, ikke minst p.g.a. et politi som åpenbart er styrt av mørkets krefter. Samt et domstol apparat som vare minst like ille som politiet, her var det en som skulle tas. At en brøt alle spilleregler, jus og alt annet, det betydde ikke noe. Dette lykkes Torp med, men ikke fjerne meg fra nettet.
Nå vil han også få meg fjernet fra nettet, men her har han ikke lykkes.

Hva som skjer videre, det vet ikke jeg. Men at Torp må og kan forvente at det han har gjort, det er å gå over «streken». Han er åpenbart under dom med sitt liv, men så til de grader gå imot en Herrens tjener som holder frem Guds ord, ikke minst om ekteskapet. Der Gud ikke vil og tillater at noe som er gjengiftet som troende innehar et tjenesteembete, da den som innehar et tjenesteembete. Han skal være èn kvinnes mann, ikke flere som Torp er.

Salme 105. 15 Rør ikke ved mine salvede, og gjør ikke mine profeter noget ondt!

En ting er det å innlede et forhold etter skilsmisse for troende som er hor. Noe langt verre er det slik til de grader å gå imot en Herrens tjener, for å få han dømt og fjernet fra netter av den enkle grunn at en blir provosert av hans budskap om hva Guds ord sier om det kristne ekteskapet. Ikke minst at en forkynner skal leve i samsvar med Guds ord og Guds vilje!
Gud er ikke bare kjærlighet, men han er også en rettferdig Gud.
Nå er Torp overlatt til Satan og står ikke under Guds beskyttelse lengre med sitt liv. Derfor er nok tiden i ferd med å renne ut for denne narreapostelen og horkaren?
Når, hvordan og hvorledes vet jeg ikke, men at Torp har gått over «streken», det er jeg viss på!
Her er det nok ingen vei tilbake, men han toger frem imot sin dom.
Bare han ikke lurer for mange med seg inn i denne dommen, det er det vi må be om. At ikke flere enn ham selv kommer inn under Satans varetekt og styrelse til undergang, død og fordervelse!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...