fredag 31. august 2018

Nr. 372: Det som gjør dommen imot meg til et justismord, er at retten ikke har behandlet det som jeg og den Himmelske blogg er dømt for, selv om jeg bestred dette i Borgarting Lagmannsrett!


Nr. 372:
Det som gjør dommen imot meg til et justismord, er at retten ikke har behandlet det som jeg og den Himmelske blogg er dømt for, selv om jeg bestred dette i Borgarting Lagmannsrett!

Bilde av Jan Aage Torp som lurte politiet først med en falsk anmeldelse.
Dernest retten med løgntall og manipulering.La meg få det sagt, at dommen imot meg den er et justismord.
Hvorfor? Fordi at det som jeg er dømt for, er aldri blitt behandlet i retten.
Det var ikke i siktelsen, og det er ikke blitt behandlet i retten. Med andre ord, dommen imot meg er og blir et justismord. (skjermbilde av siktelsen).
Jo, det kom opp noen tall som de har brukt ukritisk imot meg, hva jeg har skrevet og talt. Men det kom ut av et ordskifte, og hva som er skrevet og talt imot meg og min familie overgår hva jeg har skrevet og talt imot narreapostel Jan Aage Torp mange, mange ganger.
Samt, det er kommet ut av et ordskifte. Da er og forblir det å være et justismord.
Når f.eks. lagdommer Øystein Hermansen skriver at det ser ut som at jeg driver med personforfølgelse imot horkarlen Jan Aage Torp (bilde) så er det løgn.

Men det som er verre enn at dette er løgn, det er at det aldri er blitt debattert i retten hva som er hva. Mot forhold, i hvilken anledning ting er blitt sagt og hva som er blitt talt og skrevet imot meg etc.
Det er tidenes justismord. Derfor har jeg laget denne bloggen, slik at alt kan ligge ute på nettet hva som er blitt skrevet fra min side i denne saken.
Hva horkarlen Jan Aage Torp har skrevet og hans medsammensvorne, finner du på Torps blogger og nettstedet.
Samt på den falske Smyrna bloggen og på det nedrige nettstedet Søkelys.

Dette sier Advokat Brynjar Meling i sitt ankeskriv:
“Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.
(Løgntalene fra narre Apostel Jan Aage Torp bygger denne dommen på, som gir den null troverdighet!).

Sluttkommentar:

Med andre ord, det er ikke brukt noen minutter hverken i Oslo tingrett å spørre meg og la meg forklare hva og hvorfor det er skrevet så mye om Jan Aage Torp på nettet.
Hverken i Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett ble det gjort.
Det er fordi vi har debattert det miserable livet til Torp sett fra være en apostel.
Der hva Torp selv og hans disipler har både godt flere hakk høyere enn meg i verbale ord og utrykk.
Samt mengden er helt sikkert tre ganger så mye fra den «andre» siden!
Med andre ord, dette er ikke noe annet enn et justismord!
Nesten alt dette er fabrikkert. Ikke minst det at dette ikke har vært oppe til behandling i retten. Derfor er saken imot meg åpenbart et komplott fra Torp, myndighetens og politiets side!
For eksempel har jeg aldri nevnt hans nye kone i den utstrekningen som Jan Aage Torp påstår. Og ordet horebukk er vel omtrent ikke nevnt, og alt annet er kun udokumenterte påstander fra Jan Aage Torp. Som er like lite troverdige som en person som er notorisk kriminell eller belastet på en annen måte!
Jeg var nok altfor naiv og trodde at når en kom til en offentlig rett, så gikk alt rett for seg.
Men faktisk, her oppleves det som å bli dolket i ryggen av Norsk rettsvesen.
Både dommeren i Oslo tingrett som var Malin Strømberg Amble, og hennes meddommere som var vanlige legfolk og jeg ikke navngir derfor.
I Borgarting lagmannsrett var det lagdommer Øystein Hermansen. Foruten var det lagdommer Bjørn Edvard Engstrøm og lagdommer Leiv Robberstad var tredje mann. Disse navngir jeg da de anser jeg som offentlige personer.
Det som har felt meg i to rettsinstanser, er ikke hva jeg har skrevet, men mengden av det. Dette er fra dommen imot meg og den Himmelske blogg:
«Det er et sentralt poeng at tiltalte over en periode på godt over tre år har publisert et hundretalls blogginnlegg der Torp er omtalt et svært høyt antall ganger i ordelag som "psykopat" og "spedalsk". De tallrike blogginnleggene og omtalen av Torp har ikke karakter av innlegg i en offentlig debatt, men fremstår som ren sjikane uten annet formål enn å nedverdige Torp. Situasjonen har lite felles med den kjerneverdi som ytringsfriheten skal beskytte, nemlig det frie ordskiftet, jf Rt. 2012 side 536 avsnitt 38.»
Dette høres så riktig ut, men det hele er løgn og fordreining av sannheten på flere punkter.

1.)    Det som er skrevet om Torp, er 98 % skrevet etter hans fiktive anmeldelse av meg og den Himmelske blogg. Antall og mengde er noe som er kommet inn som et hovedpunkt fremfor noe annet etter hans fiktive anmeldelse. Med andre ord, Torp har anmeldt meg for å få fjernet meg og den Himmelske blogg fra nettet uansett bare han klarer å få det til. Her passer inn det ordtaket «målet helliger midlet»!

2.)  At jeg har regner jeg de fire siste årene skrevet ca. 300 artikler imot meg og den Himmelske blogg.
Jeg regner med over 20.000 meldinger imot meg også i samme periode, og over flere år. Det er klart at da blir det en stor mengde.

3.)  Antallet som både Oslo tingrett legger til grunn, og Borgarting lagmannsrett. Er et fiktivt antall som Torp nevnte i Oslo Tingrett, som ligger helt ukritisk til grunn. Det er ingen andre som har hverken motsagt ham eller telt om antallet stemmer. Antallet er for meg helt hinsides, det er fabrikkert og et løgnantall. Jan Aage Torp er en dyktig forteller og han har en livlig fantasi - det ga ham prestisje og en mulighet for å nå frem med sitt mål. Få fjernet meg og den Himmelske blogg, da må han ha en rettskraftig dom har vært hans agenda og mål helt fra starten!

4.)  Det aller verste er ikke Jan Aage Torp, han er som han alltid har vært. Men dommerne i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Ikke en av dem har kommet med et eneste spørsmål til meg hvorfor det er blitt som det er blitt. Om antallet stemmer og hvorfor jeg har skrevet i en så stor mengde som jeg har gjort. Med andre ord, dommerne i begge disse to rettsinstansene er i mine øyne gjennområtten som dømmer meg uten å ha forhørt meg om hvorfor det er blitt som det er blitt. Her snakker vi om en fabrikkert dom, som overhode ikke står seg!

Nr. 371: Kjell Sverre Andersen angriper min advokat Brynjar Meling som skriver om han følgende: «Etter mitt syn står advokat Meling her til stryk!»

Nr. 371:
Kjell Sverre Andersen angriper min advokat Brynjar Meling som skriver om han følgende: «Etter mitt syn står advokat Meling her til stryk!»

Bilde av min gode advokat Brynjar Meling som Kjell Andersen skriver om følgende: «Dersom Christensen ønsker å klandre noen for å ikke ha blitt hørt bør han heller klandre sin advokat, Brynjar Meling -som helt tydelig ikke har forsøkt eller villet bestride de tall som ble fremlagt i retten.»
Ja, ja, Meling skulle vært synsk, og dommerne som skulle spurt meg og Meling om dette som jeg ble dømt for. Forteller meg at Malin Strømberg Amble, Øystein Hermansen, Jan Aage Torp, politiet, har «et pragmatisk forhold til sannhet», og ville fordreie sannheten for å tilpasse den til sitt formål.
Dette er kort fortalt å lyve! Jeg anser egentlig i denne saken alle involverte bortsett fra meg og Meling å være korrupt og fulle av løgn med den måten de har vært på. Tragisk at slikt skal kunne foregå i en rettstat som Norge er.


 

Som sagt, Meling er etter min mening blitt før bak lyset av dommerne i både Oslo tingrett og Borgarting Lagmannsrett. Meling anliggende var å påpeke på at det er brukt feil lovanvendelse imot meg.
Meling ble ikke spurt en eneste gang hvorfor jeg hadde skrevet slik mengde.
Jeg ble ikke spurt om det heller, men sa klart ifra både i Oslo tingrett og i Borgarting Lagmannsrett. Men for døve ører!
Vi er da blitt «lurt» og forført av retten. Da Meling skjønte dette, skrev han om dette til Norges Høyesterett. Dette fikk vi avslag uten begrunnelse, med andre ord. Slik jeg ser det, så har alle i denne saken vært «kjøpt og betalt» og har vært i «lomma» til Jan Aage Torp som i mine øyne er en kriminell da han har levert en fiktiv anmeldelse og fått Max ut av den!
Vi kunne egentlig ikke ha gjort så mye annerledes, da jeg er siktet for en ting.
I retten har vi drøftet noe helt annet, lovanvendelse.
Så er jeg dømt for å ha skrevet for mye om det jeg er siktet for! Ja, ja, jeg ser på politiet, Torp og dommerne i denne saken som de som er kriminelle og uærlige!
Mens jeg og Meling er ærlige og så langt fra å være kriminelle og bryte Norsk lov som det er mulig å komme!
Malin Strømberg Amble, Øystein Hermansen, Jan Aage Torp, politiet, har «et pragmatisk forhold til sannhet», og ville fordreie sannheten for å tilpasse den til sitt formål. Dette er kort fortalt å lyve!
Hadde de vært interessert i sannheten, hva som er hva.
Så hadde de spurt meg hvorfor det er blitt skrevet så mye om narreapostel og hat-Pastoren Jan Aage Torp.
Da hadde de fått klare svar. Hva er sannheten da, slik jeg ser den?
1.)  Jeg skrev om Jan Aage Torp som sto frem frekk og freidig og fortalte om demonutdrivelse av sine barn, skiller seg og gifter seg på nytt. Får 1.5 Millioner av en nyfrelst som han etterpå kaller for å være syk.
Jo, her har psykopaten i virksomhet som politiet, påtalemakten og dommerne forsvare han. Da kan en si at Malin Strømberg Amble, Øystein Hermansen, politiet har «et pragmatisk forhold til sannhet».
Og ville fordreie sannheten for å tilpasse den til sitt formål. Dette er kort fortalt å lyve!
2.)  Vi har diskutert dette frem og tilbake i 4 år, der Torp og hans venner har gått mye lengre enn meg i både omtale og mengde. Dette er ikke lagt vekt på av noen, som viser bare at alt går ut på å få tatt meg.
3.)  Selv dokumentforfalskninger, drøssevis med mailer til meg og min familie for å true og skape frykt. Ja, så mye at hva jeg har skrevet og talt er som barnemat i forhold til hva Torp og den bermen har holdt på med!
4.)  Hvis dommen imot meg og den Himmelske blogg blir stående, så er dette tidenes justismord her i Norge.
Sluttkommentar:

Kjell Sverre Andersen angriper min advokat Brynjar Meling om skriver om han følgende: «Etter mitt syn står advokat Meling her til stryk!» skriver jeg i overskriften. Ja, ja, dette er å snu det hele på hode.
Det jeg er imot vedrørende denne saken er at selve rettsaken ikke har vært fair.
Jeg er siktet for en ting, de lot Meling prosedere på lovanvendelse, dømmer meg for noe som egentlig ikke er debattert i retten!
Opplever saken som en stor tragedie og farse!
Det er lett å være etterpåklok, men du må forstå at vi hadde tapt uansett da selv dommerne og politiet har utelukkende oversett alt i denne saken for å ta meg.
Det er kristendomsforfølgelse, og politiet, domstolene og er i mine øyne i denne saken de virkelige skyldige og kriminelle, ikke meg og den Himmelske blogg!
Jeg har gjort mye, men i etterpåklokskapens navn skulle jeg ha gjort mye mer.
Da Brynjar Meling sendte ankeskrivet til Norsk Høyesterett hadde han skjønt at han var til dels blitt lurt.
De lot Meling holde på med sitt, overså og dømte meg for noe som ikke har vært drøftet i retten, mengden av skriverier!
Kjell Andersens kritikk av Meling synes jeg er sterk overdreven, det er politiet, dommerne og alle andre som er korrupte og onde her imot meg, de hater meg åpenbart slik de holder på meg.
Narreapostel Jan Aage Torp og andre hater meg, men faktisk, det gjør mange andre også!

Nr. 2104: I etterpåklokskapens navn, ville jeg ikke hatt betalt advokat fra staten, da de har brukt ham som et skalkeskjul for at rettsaken skulle se seriøst ut, utfallet var egentlig klart på forhånd da hva jeg er dømt for ikke er drøftet av retten!

Nr. 2104:
I etterpåklokskapens navn, ville jeg ikke hatt betalt advokat fra staten, da de har brukt ham som et skalkeskjul for at rettsaken skulle se seriøst ut, utfallet var egentlig klart på forhånd da hva jeg er dømt for ikke er drøftet av retten!
Malin Strømberg Amble selv gjorde etter min vurdering en elendig jobb da hun ikke brakte på banen overfor meg eller Brynjar Meling hva hun skulle bygge dommen på. Dommen i fra Oslo tingrett som egentlig hele saken bygger på.
Bilde av dommer Malin Strømberg Amble som skriver rett og slett løgn da tallen ikke er bestridt. Det gjorde jeg, og da hun ledet rettforhandlingen spurte hun hverken meg eller Meling en eneste gang om dette.
Med andre ord, hun var ikke skikket for jobben og derfor er hele saken imot meg og den Himmelske blogg en rettskandale da det bl.a. har vært dommere både inn i tingretten og lagmannsretten som ikke var skikket for jobben. Når Norges Høyesterett avviser anken fra Brynjar Meling er egentlig hele saken en stor, stor tragedie for Norge som er godt og demokratisk rettssamfunn.

 


 
Det var mengden, men her blir det to forhold som gjør at hele dommen er feilaktig!
1.    98 % av hva som er skrevet imot Jan Aage Torp er skrevet etter hans fiktive anmeldelse.
2.    Hva Torps «pudler» og «lakeier», ikke minst Norges to største nettroll har skrevet i mengde og verbale ord og utrykk overgår meg tusen ganger.
3.    Dette er selvfølgelig ikke noe annet enn et regelrett justismord hvis denne dommen blir stående. Men Gud vet, det holder i massevis!
Skulle ikke også Jan Aage Torp klare å lure en så lavtstående rett og jury som vi har her i Norge med samme metode? Selvfølgelig, det vi ser nå er ikke noe nytt i historien av den uskyldige går fri og den uskyldige blir tatt.
Nå har saken min mellom meg og Jan Aage Torp gått igjennom hele rettssystemet her i Norge og siste og avgjørende instans blir nå menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.
Da det ble rettsak fikk jeg oppnevnt Brynjar Meling som forsvarer som vi søkte om. Dette angrer jeg på i dag i da Meling er egentlig blitt brukt for det hele skulle se seriøst ut. Saken var avgjort på forhånd da de uansett ville ha meg dømt!
Det har vært en farse!
Jeg er siktet for en ting, kalt Torp for uren og en horkarl. Under rettsakene i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har lovanvendelse vært tema nr. 1.
Dette med mengde av skriver har ikke vært gjenstand for drøftelse i den forstand at ting har kommet frem. Dette skriver også Brynjar Meling om i ankeskrivet til Norsk Høyesterett følgende:
Sakens faktum
Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.
Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon
Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.
Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.
Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retor-sjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammen-likning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrun-ner er utilstrekkelige.
Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne av-gjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmå-lingen.
Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.
(sitat slutt).
Da jeg også det lille det har vært snakket om mengde, sagt klart ifra at det er kun udokumenterte påstander som retten ikke kunne feste sin tillitt til. Noe den har gjort, som viser at saken imot meg er et justismord.
Jeg sa ifra i Borgarting lagmannsretten at de ikke kunne stole på dommen fra Oslo Tingrett da de tallene som Torp opererer med er ikke dokumentert.

Se her: 


I dommen fra Oslo Tingrett står det følgende:

“Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til grunn som bevist.”
Jeg kom over referat fra avisen Dagen der det kommer klart frem at jeg også i Oslo tingrett bestrider dette.
Har lagt ut link til opptaket fra Borgarting Lagmannsrett der jeg igjen bestrider antallet og at hva Torp og hans berm har skrevet imot meg overgår meg mange ganger.
Dette sto i avisen Dagen etter de overvar rettsforhandlingene i Oslo tingrett:
Jan-Aage Torps bistandsadvokat har registrert at pastoren i Restoration Oslokirken er kalt «gammel gris», «horebukk og horkarl» «narsissist», «psykopat» og «falsk pastor/profet/apostel». Forsvarer Brynjar Meling mener Jan Kåre Christensens blogg-ytringer er godt innenfor loven. 
Christensen sa seg ikke skyldig etter tiltalen da saken mot ham gikk i Oslo tingrett onsdag.
Bloggeren ble anmeldt i 29. september 2014 av pastor Jan-Aage Torp.
I første fase av rettssaken var Torp ikke til stede fordi han ble ført som vitne av aktor Dag Paulsen som har sitt daglige virke ved Oslo politikammers hatkrimavdeling.
Skyter tilbake
Christensen gikk tidlig i forsvar da han ble utspurt av aktor som fikk bekreftet at Christensen erkjenner de faktiske forhold, nemlig en mengde utfall mot pastor Torp – samt et stort antall andre kristenledere.
Fellesnevneren blant dem ser ut til å være at de er skilt og gift på nytt, men andre har også fått sitt pass grundig og omfattende påskrevet.
Torps bistandsadvokat har registrert at pastoren i Restoration Oslokirken er kalt «gammel gris», «horebukk og horkarl» «narsissist», «psykopat» og «falsk pastor/profet/apostel».
Det er registrert 920 slike tilfeller på den norske bloggen, dobbelt så mange om den engelskspråklige utgaven regnes med.
Torp mener seg omtalt 3218 ganger på Christensens blogg, eller 2-7 ganger i uka i løpet av fem år, som han sa da han slapp til med sin versjon.
Offentlig person
Dette må være innenfor tros- og ytringsfriheten, særlig siden Torp må være å anse som en offentlig person, mener Christensen som selv har vært pastor for menigheten Smyrna Oslo, men presenterte seg som bussjåfør i retten.
Christensen ga klart uttrykk for at han mener Torp har kommet med minst like krasse ytringer om ham, som Christensen har gjort mot Torp og hans kone, Aina Anine Lanton Torp.
Christensen slet dels med å svare på hvorfor han hadde brukt så mye energi på å omtale Torp på sin Himmelske Blogg. Det gikk lettere da hans forsvarer, Brynjar Meling, spurte ham ut.
Da forklarte han innleggene blant annet med at Torp hadde gått til motangrep i ulike nettkanaler, deriblant på nettstedet sokelys.com.
Christensen viste også til mailkorrespondanse han hadde sendt politiet da han under etterforskningen var blitt bedt om å dokumentere hva Torp hadde ytret om ham.
Blant annet mente han at ulike personer som har vært aktive nettdebattanter, sto i ledtog med Torp, noe Torp avfeide.
Særlig ille mente Christensen det var at sønnen var omtalt som homofil på nettstedet smyrnamenighet.wordpress.com – konsekvent omtalt som «den falske Smyrna-bloggen».
– Grovt språk
– Språkbruken din er ganske grov, sa aktor Paulsen til tiltalte.
– Torp er enda grovere, svarte Christensen.
– Ja, men nå snakker vi om din språkbruk. Du kaller ham blant annet psykopat.
– Det er feil av deg å ta opp det. Jeg har sagt at det er fjernet fra bloggen, sa Christensen som ikke mente han hadde gått over noen strek.
Brukte Bibelen
Christensen stilte med Bibelen i hånd, og brukte den flittig da han svarte. Hans hovedstandpunkt er at kristne, og særlig kristne ledere, ikke kan gifte seg på nytt etter en skilsmisse dersom den første ektemaken fortsatt er i live.
– En kristen leder skal være én kvinnes mann, sa han og viste til Paulus første brev til Timoteus.
– Torp og Jan Hanvold (redaktør for TV Visjon Norge, red.anm.) er døråpnere for demoner. Demonene har sine håndtlangere, og det er mennesker som lever i strid med Guds ord og Guds vilje, sa Christensen.
Torp sa det er fullt mulig å ha Christensens teologiske ståsted når det gjelder gjengifte.
– Det går an å ha forskjellige oppfatninger om det.
– Og det finnes bibeltekster som støtter dette? spurte advokat Meling.
– Ja, absolutt, medga Torp.
Har slettet
– Jeg står for alt jeg har skrevet, men noen ordlyder har jeg forandret på etter anmodning fra Torp i forliksrådet. Jeg har forandret på noen ord og uttrykk for å komme ham i møte. Det jeg skrev om at han giftet seg med barnepiken, var unødvendig, og det har jeg slettet, sa Christensen – men unnlot ikke å understreke at «Guds ord er veldig klar på dette», underforstått at gjengifte ikke skal finne sted.
Christensen la vekt på at han bare omtaler personer som har en eller annen lederposisjon, etter hans mening i motsetning til Torp.
Tøft for Torp
Jan-Aage Torp ga tydelig uttrykk for at Christensens mange blogginnlegg hadde vært en stor belastning for ham og ikke minst hans kone.
– Det er tøft å bli kalt hore 167 ganger på under fem år, sa Torp.
Om retten vurderer det Torp er blitt utsatt for som straffbart, er det som skal opp til vurdering. Aktor Paulsen ber retten ilegge Christensen en bot på 12.000 kroner, eller 24 dager i fengsel.
Christensens forsvarer, Brynjar Meling, ba om full frifinnelse, med henvisning til ytringsfriheten.
Dom i saken faller fredag 29. januar.
(sitat slutt).
Sluttkommentar:
Det som er utrolig viktig, som gjør denne saken til en skandale. En rettskandale, er at ingen har spurt meg angående dette med antallet når det var dette som jeg er dømt for.
Samt, her mener jeg det er sant som Brynjar Meling har holdt timevis med foredrag at det er ingen Norsk lov som går imot meg. Det er kun fabrikkert at jeg har gjort noe kriminelt og straffbart.
Det gjør igjen at egentlig politiet, påtalemakten og alle andre i denne saken er kriminelle og kjeltringer!
Hvorfor har antallet blitt så stort? Det er fordi vi har diskutert på ulike nettfora liv og lære til forkynnere som Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre faktisk over år. Retten har ikke lagt vekt på dette og rent verbalt og i mengde har siden til Torp overgått meg flere ganger. Jo, dommerne og hele rettssystemet med politiet som ikke har villet tatt dette med bare forteller meg at de som er virkelige kriminelle her er de, ikke jeg og Brynjar Meling som har gått redelig og rett frem i denne saken og under rettforhandlingene. Meling har de latt dosere om lovanvendelse, men overser det fullstendig da de aldri egentlig har brydd seg.
Det de har dømt meg for, er jeg ikke siktet for eller blitt konfrontert med i retten.
Hele rettsprosessen imot meg og den Himmelske blogg er en stor, stor skandale for Norge som et rettssamfunn og et demokrati!
At jeg valgte å ta advokat, har egentlig bare gjort det lettere for de å få meg dømt. Jeg bedreider ikke Meling, han har bare gjort jobben sin. Kun politiet og domstolene bebreider jeg, som har dømt meg for noe som ikke har vært debattert egentlig på en skikkelig måte i retten. Jeg kan ikke finne noen Norsk lov som sier at en ikke kan skrive mye om ting som engasjerer enn. Mengden gjør det ikke til straffbart, men hva man sier, det kan gjøre noe til straffbart.


Nr. 2103:
Jan Kåre Christensen avslører dommer Øystein Hermansen som løgner! Vi står foran Norges historiens klareste justismord med å dømme meg og den Himmelske blogg!


Lagdommer Øystein Hermansen som skriver i dommen imot meg så mange løgner at det hele er egentlig en trist sorti. En rettstat uverdig, han skriver ting ut i været uten å ha spurt meg som han legger inn i dommen. Det er en farse, men forhåpentligvis så blir jeg frikjent nede i Strasbourg i menneskerettighetsdomstolen til slutt! Hvis ikke, er dette justismord!

Siktet for en ting, dømt for noe helt annet som ikke har vært oppe i retten og som jeg i denne snutten på noen minutter sier klart ifra at tallene som blir operert fra Oslo tingrett er helt hinsides sannheten!Fra Youtube:
Bilde av dommen der jeg forklarer klart at dommen fra Oslo tingrett bygger på udokumenterte påstander og løgn.


Advokat Øystein Hermansen sier i dommen at jeg ikke gav noen forklaring. Det gjorde jeg så men, da jeg påpekte veldig klart at alt med Jan Aage Torp er fabrikkert, og ikke noe som Torp kom med i Oslo tingrett er dokumentert.
Antallet er helt hinsides, alt er løgn!
Men kjører sitt eget løgnløp med dommerne i spissen. Hva er det som får noen til å oppføre seg slik? Ja, jeg har ikke gjort noe kriminelt eller straffbart, men domstolene i Norge anser jeg for i min sak å være kjeltringer og kriminelle!
Dette er fra hva jeg har lagt ut på YouTube der jeg tok opp forhandlingene og jeg klart sier ifra at det dommen bygger på er løgn og fullstendig hinsides og de må se bort ifra dommen i Oslo tingrett da ikke noe av de tallene som Torp opprette med er dokumentert. https://www.youtube.com/watch?v=AnLmUHtMdB8
Allikevel så gjør de det, med andre ord dommen imot meg og den Himmelske blogg er en lønndom og bygger på kun en ting, noe som ikke har vært gjenstand for drøftelser i retten. Hverken i Borgarting lagmannsrett eller i Oslo tingrett.
Øystein Hermansen sier:
Christensen du har anledning å komme med en sluttbemerkning, har du noe å tilføye?

Jeg svarer fritt gjengitt:
For det første, det antallet som Jan Aage Torp oppgir og dommen imot meg ligger til grunn for er helt hinsides, det er blank løgn!
For dette var bare noe som Torp sa bare ut luften som (ren fantasi) i retten uten at det var dokumentert.
Dette ble ikke drøftet i det hele tatt!
Så det antallet og kona til Torp er ikke nevnt i de vendingene som retten legger til grunn.
For nummer to, så mener jeg som Advokat Brynjar Meling også påpeker at moralen til en politiker eller annen offentlig person ville jeg aldri ha nevnt.
Men dette er en pastor eller prest som har også særrettighet.
Det å være forkynner er et helt spesielt kall og yrke der moral og etikk er alfa og omega!
Alt faller og står ved at liv og lære går hånd i hånd.
Der dreier det seg for en pastor, prest eller forkynner at liv og lære går hånd i hånd.
Tingrettens dom skal ikke vektlegges idet hele tatt da den er løgnaktig og fabrikkert. (den bygger på Torps fantasitall som ikke var dokumentert i det hele tatt).
Skal en ansatte noen i en vigslet stilling, så er liv og lære avgjørende!
Kirken og menigheten har en egen klausul som går på prestens og pastorens moral. Alt er knyttet opp til dette for vedkommende å inneha og bekle en vigslet stilling. Dette har ikke retten vektlagt i det hele tatt som er bakgrunn og essensen i denne konflikten.
Øystein Hermansen sier:
Da tar vi saken opp til doms!
Dette står i dommen som det avgjørende:
Domfellelse etter straffeloven § 390a kan ikke skje dersom den utgjør et utillatelig inngrep i ytringsfriheten, jf Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10. Etter lagmannsrettens oppfatning er ikke vernet av ytringsfriheten til hinder for domfellelse etter § 390a i dette tilfellet. Christensen har drevet med unødvendig og urimelig sjikane, og han synes å ha vært drevet av et personlig forfølgelsesmotiv. Slik denne saken ligger an, er Christensen ikke vernet av ytringsfriheten, selv om enkeltstående uttalelser i blogginnleggene isolert sett ikke ville være straffbare. Det er den samlede helthetsvurderingen som er avgjørende.
(sitat slutt).
Når jeg sier at dette er hinsides og ikke dokumentert.
Da er det regelrett løgn hele saken imot meg og den Himmelske blogg bygger på.
Hvor er rettsikkerheten?
Den er ikke tilstede, når jeg har sagt klart ifra også at dette som blir lagt til grunn for domfellelsen ikke er drøftet i retten!
Med andre ord, jeg har sagt ifra at det jeg er dømt for ikke er dokumentert, diskutert og det er helt hinsides de tallen som Torp legger til grunn.
Med andre ord, når Borgarting lagmannsrett ser bort i fra dette som jeg har påpekt og ikke nevner det i dommen. Da blir saken imot meg og den Himmelske blogg et justismord og en farse!
Sluttkommentar:
Dommer Øystein Hermansen kan ikke si at jeg overskrider en grense som ikke er beskyttet av tros- og ytringsfriheten da alt bygger på at jeg har skrevet mye om Jan Aage Torp. Da jeg bestrider dette antallet i retten for åpen mikrofon (det ligger ute på YouTube i slutten av innlegget https://www.youtube.com/watch?v=AnLmUHtMdB8).
Samt at jeg påpeker dette ikke har vært drøftet i retten. Hverken Oslo Tingrett eller Borgarting Lagmannsrett.
Med andre ord, her dømmer de meg etter en «eventyr fortelling» fra Jan Aage Torp som ikke holder mål, som er løgn og oppkonstruert.
Samt, aller viktigste. Den er ikke blitt drøftet i retten.
Med andre ord, rettsikkerheten er lik null når slik kan gå an i Norge!
Når jeg sier at det som Oslo tingrett bygger dommen på er tall som er hinsides, og at dette ikke har vært drøftet dette med antall. Dette bygger hele dommen på, hvordan skal man da få stoppet en slik lønndom og horribelt sluttresultat at jeg skal bli dømt? Dette er verre enn Nord Korea og Kongo som tross alt prøver å komme tiltalte i møte med at vedkommende skal «tilstå».
Her ser de bort i fra alt, og tror på løgner fremsatt av Jan Aage Torp!
Alt hva jeg har skrevet, er langt innforbi tros- og ytringsfriheten. Ikke straffbart, men de dømmer meg for å ha gjentatt det samme for mange ganger. Dette er også søkt, da jeg har fått regner jeg med en 300 artikler rettet imot meg og enn ca. 30.000 meldinger over nettet på forskjellige måter som jeg har svart på de siste 4 – 5 årene. Derfor de store mengder, og dette blir jeg dømt for.
Dette er tidens justismord i Norge – lavere enn dette er det ikke mulig å komme!?
Den samlede helhetsvurderingen som har gjort at jeg er blitt dømt har jeg i denne YouTube snutten fra retten som jeg tok opp avslørt at hele dommen imot meg og den Himmelske blogg er et komplott!
Er dette en rettstat verdig? Aldri, det er en stor, stor skam og setter egentlig hele vår rettsikkerhet til side for at løgnene og hate skal få vinne!
Dette er selvfølgelig en liten sak i forhold til mye annet. Men når slikt kan gå an, så setter den hele rettsikkerheten i fare med en dom som er så uriktig og dårlig behandlet!
At dette ikke blir belyst av Norske aviser og media, selv om de er blitt opplyst. Minner om et kammaderi og en beskytter hverandre om det gamle Sovjetunionen. Noe som gjør at både jeg og andre bør og skal stå opp for sannheten!
Nesten gang kan det være deg, som blir utsatt for et justismord og en dom som ikke er blitt drøftet i retten. Dette er både trist og alvorlig!
Jeg har aldri kommet med en trussel, men har fått selv drøssevis, dette bryr politiet seg overhode ikke om.
Selv om jeg har anmeldt dette og dokumentforfalskning og annet!
Hør de 5 minuttene fra YouTube og de forteller at selve dommen imot meg er bygget på løgn, usannheter og fabrikkerte "sannheter" som er fordreining av den virkelige sannheten!
Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/10/nr-2102-hekseprosessene-og-saken-imot.html

Nr. 2102:
Hekseprosessene og saken imot meg Jan Kåre Christensen har flere slående likheter, bl.a. at den urett som blir begått er så få som står opp og forsvarer og tar til motmæle imot!
Bilde av ei heks som ble brent på bålet.
Hun ble fremstilt som noe helt annet enn hun var. Som regel var dette Gudfryktige kvinner som hadde et buskap fra Gud, som ble holdt nede og til slutt tatt livet av.
Slik er det med meg også, de tillegger meg hele tiden synspunkter og meninger som er helt fjerne fra meg.
Jeg har f.eks. aldri hatt en agenda av personforfølgelse imot Jan Aage Torp. Har aldri noen gang oppsøkt ham gjennom hele mitt liv, har kun vært ute en gang på kafè med ham og et møte med ham en gang. 

Det er egentlig en «hekseprosess» imot meg og den Himmelske blogg satt i stand i fra Oslo politiet, domstolene her i Norge og narreapostel Jan Aage Torp!
Hele prosessen imot meg og den Himmelske blogg bygger på løgn, løgn og atter løgn. Da av mennesker som selv er fulle av hat og annet temmelig åpenbart.

Slik som meg som nå er blitt forfulgt av både politiet og domstolene i Norge fra tingretten, lagmannsretten og Høyesterett. Så ser en på ting på en annerledes måte. En sak som jeg kjenner meg igjen i er hvordan det måtte være å bli utsatt for denne såkalte Hekseprosessene som vare vel i noen hundre år fra 1400 tallet opp imot 1700 før den tok slutt.
Nå lever vi i 2017 og de levde for 300 – 600 år siden og mye har forandret seg siden da. Hva jeg har gått og går igjennom rent fysisk kan ikke sammenlignes. Disse for en god del åndsfylte og fine troende kristne damer ble tatt livet av på nesten verst mulig måte med å bli levende brent!
Det ble begått en stor urett imot disse damene, og det blir begått en stor urett imot meg!
Hva var denne såkalte hekseprosessen?
Fra Wikipedia: Hekseprosessene eller trolldomsprosessene er betegnelsen på et historisk fenomen i Europa, fra om lag 1420 til rundt 1750. Prosessene innebar rettslig forfølgelse av mennesker som var blitt beskyldt for såkalt trolldomskriminalitet i en eller annen form. Forfølgelse var på sitt mest intense i perioden 1560 til 1630. Prosessenes begrensning til en bestemt tidsperiode av den vestlige sivilisasjonens historie er et av kjennetegnene ved fenomenet, og skiller denne type kriminalitet fra de fleste andre forbrytelser.
(sitat slutt).
Skal ikke gå inn på selve hekseprosessene eller trolldomsprosessene, da det er mangel på støtte og det å få hjelp som åpenbart til tiders fantes.
Det som er så trist, også hva jeg erfarer. Det er at støtten er til tider så liten og marginal, da får dette lov å fortsette. Det synes jeg er meget trist og alarmerende at de som er uskyldige dømt, får så liten hjelp. Eller for å si det på en annen måte, straffen står ikke i forhold til hva som en blir beskyldt for å ha gjort!
Jeg skal ikke la denne artikkelen bli så alt for lang. Men jeg prøver med denne artikkelen å komme litt under «huden» på hvorfor slike prosesser som hekseprosessen og et regelrett justismord på meg kan gå an og så få reagerer.
Dette skriver Arnfinn Pettersen som er redaktør i Humanist:
                           
Hekseprosessene er en av de mest omtalte begivenheter i Europas historie. All omtalen er dessverre ikke like presis. Pax leksikon anslo i sin tid at mellom ni og 30 millioner hekser havnet på bålet eller ble tatt livet av på andre måter. Hvilket innebærer at det må ha stått en heks og brent mer eller mindre kontinuerlig på hvert torv Europa rundt.
Dette er, for å si det forsiktig, en overdrivelse. Dagens hekseforskning opererer med 40 - 50 000 ofre, de mest radikale strekker seg til 100 000. De langt fleste mennesker i Europa, selv i hekseprosessenes verste perioder, så aldri noen heks bli brent. Og ikke hadde de muligheten til det heller.
Ivrige nordmenn
Andre utbredte forestillinger er at heksebrenningen hører middelalderen til. Det gjør den ikke. Det var primært på 1500- og 1600-tallet at heksebålene ble tent. Mange lever også i den tro at Norge i hovedsak ble spart for disse grusomhetene. Det ble vi ikke. Med i overkant av 300 mennesker på bålet var vi blant de ivrigere heksebrennerne. Isolert sett var Finnmark et av de verste områdene overhodet.
Den mest bisarre forestillingen om hekseforfølgelsene, som ligger i bunnen for Pax leksikons friske tall, har sitt opphav hos den britiske egyptologen og folkloristen Margaret Murray. I 1922 hevdet Murray at heksene var medlemmer av en hemmelig hedensk sekt, som førte videre en urgammel førkristen fruktbarhetsreligion.
Denne forestillingen - som langt på vei aksepterte de gamle heksejegernes syn på heksene, om enn med omvendte fortegn - ble svært utbredt og lever fortsatt videre blant paganister og noen feminister - lenge etter at den ble diskreditert av forskningen.
Norges mest kjente sak
At man har fått et mer realistisk anslag på tallet, innebærer ikke at prosessene ikke var fryktelige. For den som ble rammet var det en like grusom skjebne. Nils Gilje - professor i filosofi og tilknyttet Institutt for kulturstudier og kunsthistorie ved Universitetet i Bergen - tar i boken Heksen og humanisten for seg én av disse enkeltskjebnene.
7. april 1590 ble Anne Pedersdatter brent på bål på Nordnes i Bergen. Hun var anklaget for å være heks, og ble funnet skyldig av en rekke av Bergens fremste menn. Det er Norges kanskje mest kjente heksesak.
La det med en gang være sagt: Nils Gilje har skrevet en utmerket bok. Det er i det hele tatt gode tider for hekselitteraturen hertillands. I fjor kom Rune Hagens Hekser. Fra forfølgelse til fortryllelse - en utmerket innføring i hekseforfølgelsene, med særlig vekt på Norge. Hagen har forøvrig vært fagkonsulent på Giljes bok.
Heksen og humanisten er delt i tre. I den første delen presenterer Gilje oss for saken mot Anne Pedersdatter og for byen hvor saken fant sted. Den andre tar for seg Annes mann, Absalon Pederssøn Beyer, en av samtidens fremste humanister her til lands. Den tredje delen behandler hekselæren - demonologien - og tolkninger av den.
Innfule bergensere
Gilje viser at forestillingen var dypt rotfestet i befolkningen, at forestillingen om onde trollfolk var svært utbredt. Anne Pedersdatter og hennes mann delte selv denne troen - ja, Anne anklaget, før hun ble tiltalt som heks, en navngitt kvinne for hekseri.
Å forstå de som ble brent kun som ofre for en ond ideologi tvunget nedover dem ovenfra blir derfor for enkelt. Hekseprosessene hadde ikke vært mulig uten en bred folkelig aksept for tanken om ondsinnet trolldom.
Men det var først når øvrigheten overbeviste seg selv om at trollfolk stod i ledtog med fanden sjøl at heksebålene ble tent. Tidligere hadde denne øvrigheten, hvilket vil si presteskap og embetsstand, demmet opp for hevngjerrigheten.
Nå gav de den fritt utløp, samtidig som de selv - overbevist som de var om at en sammensvergelse av Satans tjenere undergravde det i utgangspunktet skjøre samfunnet - stirret rundt seg med paranoide blikk.
Eliten var med
Eliten bidro til hekseforfølgelsene med forestillingen om at onde trollfolk var Satans håndlangere. I henhold til denne forestillingen, den såkalte demonologien, eksisterte det i det skjulte en sammensvergelse av mennesker, i hovedsak kvinner, som hadde inngått en pakt med Djevelen.
Disse heksene utøvde skadevoldende trolldom rettet mot mennesker og dyr, de tok del i heksedanser og heksesabatter og de hadde beseglet pakten med å ha sex med Djevelen.
De levde blant oss som vanlige mennesker, men i det skjulte spilte de sin rolle i Satans renkespill. De var fiender av alt som var godt og de fortjente bare én skjebne - døden. For sa ikke selveste Bibelen at man ikke skulle la en trollkvinne leve?
Gilje presenterer oss for elitens verdensbilde via Annes mann. Absalon var utdannet fra København, hvor han under studiene bodde hos selveste biskop Peder Paladius, en av Europas fremste teologer og en iherdig motstander av trollkunst og hekseri.
Det er meget mulig at det var der Absalon traff Anne, som kan ha vært i tjeneste hos biskopen. Geble Pederssøn, Absalons fosterfar og biskop i Bergen, sørget for at han fikk fortsette sine studier i selveste Wittenberg. Her studerte Absalon under Philipp Melanchthon, en av reformasjonens fremste profiler.
Hekseri og astrologi
Absalon var med andre ord vel studert i den tidlige protestantismens lære og verdensbilde, hvilket inkluderte troen på hekser og trollfolk og, fascinerende nok, en dyp interesse for astrologi og tolkning av skyformasjoner - det siste var en av Absalons spesialiteter.
Giljes redegjørelse for dette magiske verdensbildet er et av bokens mest fascinerende partier. Melanchthon - som var reformasjonens praktiker, der Luther var ideologen - var selv svært opptatt av astrologi og læren om guddommelige tegn i naturen.
Absalon returnerte, sammen med Anne, til Bergen i 1552. Her levde han frem til sin død i 1575, først tilknyttet Katedralskolen, fra 1566 som slottsprest på Bergenhus. Men det kanskje viktigste han gjorde var å skrive dagbok, et skrift som er en viktig kilde til kunnskap om Bergen på 1550- og 1560-tallet.
Gilje bruker Absalon primært som en innfallsvinkel til å forstå samtidens magiske verdensbilde. Vi får ikke så mye grep om Absalon selv, men til gjengjeld et godt bilde av en akademisk elite som var overbevist om trollfolkenes eksistens og farlighet.
En viktig grunn til at de var særlig farlige akkurat “nå” var at de tidlige protestantene hadde sterke endetidsforventninger. Antagelig tolket de heksenes økede aktivitet, som man fikk kjennskap til gjennom det økende antall rettssaker, som et tegn på at dommedag var like om hjørnet.
Et disiplineringsprosjekt?
I siste del av boken gir Gilje en innføring i demonologien, som er god, og en redegjørelse for sitt teoretiske perspektiv, som ikke er fullt så godt. Gilje vil gjerne lene seg på Michel Foucaults disiplineringsbegrep og tolke den lærde demonologien som et ledd i elitens disiplinering av folket.
Som han selv innrømmer, er det flere problemer med dette, som at hekseprosessene kommer for tidlig i forhold til Foucaults modell.
Trodde på det selv
Min primære innvending er at det med et slikt perspektiv er lett å gjøre demonologien til et instrumentelt ledd i en prosess, heller enn et religiøst og kulturelt fenomen i seg selv.
Ikke at Gilje ser for seg at den er et vedtak fra den hemmelige komiteen som styrer historiens gang, slik en uvillig lesing av Foucault lett kan gi en følelse av at han så for seg. Men noe av kraften i demonologien som idé og, ikke minst, som trosforestilling, blir borte på veien.
Alt tyder på at eliten selv trodde de kjempet en kamp mot de ondeste av krefter, krefter som hvis de ikke ble bekjempet ville ødelegge alt godt i verden. Slik sett er hekseprosessene et godt eksempel på hvor galt det kan gå når konspirasjonsteorier får feste i maktens midte.
Giljes teoretiske utlegning bærer tydelig preg av at han ikke helt får kart og terreng til å stemme, den er da også så full av forbehold at det blir litt komisk. Kanskje burde han ha spart akkurat denne delen til en artikkel? Dette er likevel en liten innsigelse, og hans diskusjon med seg selv er både svært interessant og forbilledlig åpen og kritisk.
Hele den teoretiske utlegningen virker litt som et forsøk på legitimere en konklusjon som Gilje selv opplever som en smule vovet: At hvis Anna selv trodde at trollfolk kunne skade andre ved magiske midler, noe hun gjorde, og hvis hun selv trodde at hun var i stand til å skade andre, så var hun, i subjektiv forstand, skyldig i hekseri.
Nå er det ikke noe som tyder på at hun trodde hun selv hadde slike evner, så Gilje lar tvilen komme henne til gode, men tolkningen er rimelig nok.
At man på denne måten argumenterer for betydningen av å se historiske begivenheter i lys av samtidens verdensbilde (eller kanskje heller verdensbilder) innebærer ikke å ta steget ut i relativismen.
I mine øyne er det uproblematisk å hevde at Anna, gitt at hun hadde opplevd seg selv som heks og handlet som det, ville vært skyldig i hekseri i henhold til samtidens juridiske og teologiske forståelse og samtidig holde på at denne forståelsen, ikke minst den juridiske delen av den, og konsekvensene den fikk er aldeles forkastelige. Det er som Gilje påpeker forskjell på å forstå og å forsvare.
Offer eller “heks”?
Gjennom Giljes analyse fremstår Anna som noe mer enn et offer. Hun blir et handlende individ i sin samtid. Spørsmålet blir så hvordan hun handlet og utfra hvilke motiver.
Gilje spør seg selv om Anna Pedersdatter var på det rene med at andre trodde at hun hadde den slags evner som hun ble dømt for. Han anser det som sannsynlig. Spørsmålet blir da om Anna spilte på andres frykt for henne for å oppnå sine ønsker.
Gilje konkluderer med at dette er trolig og at hun i så fall spilte et farlig spill, et spill som til slutt ble i farligste laget.
(sitat slutt).
Sluttkommentar:

Men hvorfor er det så få som stille opp for disse såkalte heksene og meg? Svaret er meget vanskelig å gi, da unnfallenheten og feigheten er så enorm stor!
Vi leser at det var grunner for at hekseprosessen fikk foregå: «De er innfule, hevngjerrige, uopplyste og tyr lett til vold. Kombinert med forestillingen om at det blant dem lever mennesker som, med magiske virkemidler, kunne kaste sykdom og død på dem, deres kjære og deres barn, er dette en eksplosiv mikstur.»
Vi leser at det var en form for frykt og mye annet som gjorde at denne forferdelige og stygge prosessen kunne foregå. Slik er det også med meg, det er frykt og mye annet som gjør at så få, om det er noe som orker og vil stå opp for meg og den Himmelske blogg!

Har mye mer egentlig å komme med, men får stoppe her. Det er mer enn nok av synspunkter og ting i denne artikkelen til å fundere og grunne over på langt tid!
Relaterte linker:

Nr. 2101: Marcus Thrane dømt for å ha vekket misnøye, Hans Nielsen Hauge for brudd på konventikkelplakaten og Jan Kåre Christensen dømt for å ha skrevet for mye om det samme angående narreapostel Jan Aage Torp!

Nr. 2101:
Marcus Thrane dømt for å ha vekket misnøye, Hans Nielsen Hauge for brudd på konventikkelplakaten og Jan Kåre Christensen dømt for å ha skrevet for mye om det samme angående narreapostel Jan Aage Torp!
Bilde av Marcus Thrane.I 1848 var kun fem prosent av Norges voksne befolkning stemmeberettiget. Det ville ikke den tidligere avisredaktøren Marcus Thrane, godta. + mye annet som vi i dag ser på som en selvfølge. Bl.a. ville han at alle skulle få låne penger, kravene om allmenn stemmerett, ytringsfrihet og de svake skulle løftes opp.
Dette falt borgerskapet tungt for øret, og de fant en måte å få stoppet dette på med å angripe ikke bare Marcus Thrane. Men han hadde bygget opp en bevegelse på 30.000 betalende medlemmer fra Sørlandet til Trøndelag.

Det var en del ting som ikke var bra av de vedtektene de hadde vedtatt. Dette var en helt ny bevegelse som ikke hadde satt seg. Dette angrep de lederskapet for og gjorde de ansvarlige. Ca. 130 personer av dem ble dømt til strenge fengselsstraffer og hele bevegelsen var egentlig knust. Dette var en forløpet til arbeiderbevegelsen i Norge.

Det som de dømte Marcus Thrane var i periferien av hva han egentlig sto for. Slik var det også med Hans Nielsen Hauge, slik også med meg. De angriper oss, for å knekke det vi står for som er rett, sant og godt. Det er historien som gjentar seg, som før, så nå!
Forkynneren 1. 9 Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen. 10 Er det noget hvorom en vilde si: Se, dette er nytt - så har det vært til for lenge siden, i fremfarne tider som var før oss.
En artikkel jeg skrev for en tid tilbake:
Nr. 1956:
Denne loven er aldri brukt imot noen slik politiet bruker den imot meg, og det finnes ikke noen dom heller imot noen som har skrevet lovlige ting på internett. Med andre ord, her radbrekker, misbruker og fabrikkerer politiet og påtalemakten en lov for å få tatt meg. Snakk om å være kjeltringer!
Det samme gjorde de med Hans Nielsen Hauge, målet helliger middelet.
«Målet helliger middelet betyr kun at man er villig til å benytte hvilken som helst metode for å oppnå et mål. Det har ingenting med "hellighet" å gjøre, ordet "hellig" er kun et hjelpeverktøy i denne sammenheng.».
Mer passende er det vel knapt sagt om noen enn meg og Hans Nielsen Hauge.
Bilde av Adolph Tidemand som skildret Hauge og hans tilhengere i maleriet Haugianerne.

 


Filmen Skipper Worse som er hentet i fra Alexander Kiellands romaner, selve filmen er spilt inn i Skudeneshavn i Museet i Mælandsgården. I det huset og den stua bodde vi i 1969 da vi kom til Norge i fra Danmark før vi flyttet inn i nytt hus som sto ferdig i 1970. Filmen ble laget 1 år før vi bodde der. Rart å tenke på, allerede da hadde jeg en kobling til Hans Nielsen Hauge.Her om Hans Nielsen Hauge hentet i fra store norske leksikon.
Hans Nielsen Hauge, født i Rolvsøy, norsk lekpredikant. Hans foreldre var gudfryktige og opplyste bønder. Allerede som barn var han opptatt med religiøse tanker. Hauges åndelige fedre er å finne i de oppbyggelsesforfatterne han leste, som blant annet Martin Luther, Johann Arndt og Erik Pontoppidan den yngre.
Liv og virke
5. april 1796, mens Hauge arbeidet ute på marken og sang en salme, opplevde Hauge ifølge historien i Johan L. C. Allendorfs salme Jesu, din søde Forening at smage sitt religiøse gjennombrudd. Han ble kalt til å «bekjenne Herrens navn for menneskene og formane dem til å omvende seg».
Forkynnelsesvirksomheten begynte i hans hjem og nærmiljø, men allerede sommeren 1796 dro han til Oslo med manuskriptet til to bøker han hadde forfattet, Evangeliske Levnets-Regler og Betragtning over Verdens Daarlighed, som utkom samme høst. I årene 1797–1804 reiste han rundt i hele Norge. Han samtalte med mennesker han traff og talte for forsamlinger. Samtidig utfoldet han en rik forfattervirksomhet. Hauges skrifter fikk en vid utbredelse.
Hauge ble flere ganger arrestert for overtredelse av Konventikkelplakaten av 1741, som forbød legmenn å arrangere religiøse møter uten sogneprestens samtykke. Som oftest ble han løslatt etter få dager eller uker, men i Trondheim satt han en måned i tukthus etter sju ukers varetektsarrest. Våren 1800 reiste Hauge til København for å appellere sin sak til regjeringen, men oppgav det da han kom dit. Derimot utgav han nye opplag av sine skrifter og et par nye bøker, Den Christelige Lære og Christendommens Lærdoms Grunde.
Regjeringen i København fikk flere klager på Hauges «fanatiske» forkynnelse. Ifølge biskop Peder Hansen i Kristiansand førte den til mistillit til statens autoriteter og «Lærestanden» (prestestanden). I 1804 bad regjeringen landets embetsmenn om å avgi rapporter om Hauges virksomhet. De fleste skildret ham som en svermer og folkeforfører som utbredte overtro, fanatisme og falsk kristendom blant allmuen og utnyttet religionen til pengevinning. Resultatet var et rundskriv til alle amtmenn med ordre om å arrestere Hauge. Han var imidlertid igjen blitt fengslet for overtredelse av Konventikkelplakaten allerede før rundskrivet kom.
Etter sin hjemkomst fra en reise til Danmark var han i 1804 blitt arrestert i Eiker og ført til Oslo for å stilles for en kongelig undersøkelseskommisjon. Kommisjonen arbeidet i ni år, og i mellomtiden satt Hauge fengslet, de to første år under så dårlige forhold at hans helse ble nedbrutt. I 1809 ble han midlertidig løslatt for å reise til Sørlandet på offentlig bekostning for å anlegge og forbedre saltkokerier; på grunn av blokaden måtte landet selv dekke sitt behov for salt, og Hauge hadde innsikt i saltutvinning. I 1811 ble han løslatt, men dommen falt først 1813 og lød på to års festningsarbeid. Hauge anket dommen for Overkriminalretten, som dømte ham til 1000 riksdaler i bøter for overtredelse av Konventikkelplakaten og fornærmelige uttalelser om «Lærestanden», men frifant ham for tiltale for sektstiftelse og økonomisk utnyttelse av sine tilhengere.
Etter dommen sluttet Hauge med sin reisevirksomhet. Han bosatte seg like utenfor Oslo, først på Bakkehaugen, senere på Bredtvet. Han opprettholdt forbindelsen med sine venner og fortsatte sin forfattervirksomhet. Han hadde også omgang med prester og andre embetsmenn i Oslo.
Kristendomsforkynnelse
Hauges kristendomsforkynnelse tok sikte på omvendelse og helliggjørelse. I lærespørsmålene ville han være ortodoks luthersk. Læreskriftene er polemiske mot prestenes forkynnelse. Han aksentuerte Guds lovs betydning for kristenlivet og kravet om lydighet mot Guds bud langt sterkere enn den lutherske ortodoksi hadde gjort. Hauge forkynte med kraft at tro uten gjerninger er død. Han skiller seg fra pietistene ved sin høye vurdering av det jordiske kallsarbeid, og fra herrnhuterne (Brødremenigheten) ved å understreke helliggjørelsen og gjerningene.
Hauge var imot enhver sektdannelse og ønsket selv å være en trofast sønn av Den norske kirke. Han viste en rørende hengivenhet for den kirke som forstod ham så lite og behandlet ham så ille. I Hans Nielsen Hauges Testamente til sine Venner advarer han mot separatisme og innskjerper at vennene skal gå i kirken og motta sakramentene.
Hauge er den enkeltperson som har hatt størst innflytelse på norsk kirkeliv etter reformasjonen. En samlet utgave av hans skrifter utkom i åtte bind 1947–54.
Økonomisk virksomhet
Ved siden av sin religiøse virksomhet la Hauge for dagen en utpreget sans for praktisk arbeid og en usedvanlig økonomisk foretaksomhet og organisasjonsevne. Ørkesløshet regnet han blant de synder en kristen skulle sky. Selv gikk han med strikketøy på landeveien og deltok i gårdsarbeid sammen med dem han bodde hos. En av hans venner kjøpte etter Hauges råd et boktrykkeri i Kristiansand 1799, og noen av dem satte i gang en papirfabrikk på Eiker, også etter Hauges initiativ. I 1801 tok han selv handelsborgerskap i Bergen og begynte å drive handel på Nordland. Han ville sikre en økonomisk basis for sin virksomhet; overskuddet skulle brukes til å anlegge industriforetak. Flere av hans venner satte penger inn i denne handelen, men forsøket på økonomisk-kristelig fellesvirksomhet førte til at han ble beskyldt for å ville berike seg selv.
Sluttkommentar:
Kjenner meg så godt igjen i hva Hans Nielsen Hauge erfart og opplevde.
Han ble beskyldt for økenomisk kriminalitet. Og dømt og straffet for brudd på konventikkelplakaten som gjorde at han satt til sammen over 11 år i fengsel, som er helt absurd, meningsløst og det var selvfølgelig Satan som sto bak dette! Ikke noen andre som ville stoppe denne største mannen som har trådd Norsk jord!
De klarte å knekke Hans Nielsen Hauge. Men i dag, i 2017 er vi vel kommet lengre?
Hvis dommen imot meg fra Borgarting lagmansrett blir stående, så vil den sette Norge egentlig 200 år tilbake i tid med hensyn til tros- og ytringsfriheten!

Dette er ikke noen klar over, derfor så lite interesse rundt denne saken med meg og narreApostel Jan Aage Torp som har evnet å lure både høy og lav.
Leg og lærd i denne saken, dypt tragisk hvis denne dommen fra Borgarting lagmansrett blir stående.

Da kan en bruke hvilken som helst paragraf imot deg, og gjøre deg til kjeltring og kriminell.
Samt det innskrenker tros- og ytringsfriheten til å gjelde egentlig kun det som er «allment» godkjent av synspunkter og meninger!

200 år tilbake i tid, vil denne dommen sette Norge med hensyn til tros- og ytringsfriheten, og dette er nesten ingen klar over. Dypt tragisk!

Da hvis den blir stående, som jeg aldri tror og håper den vil bli! Våkn opp før det er for sent! Nå er det enda tid å handle, om 1 – 2 mnd. kan det være for sent!? Nå må du handle, be og påvirke avgjørelsen til Norsk Høyesterett!!!

Relaterte linker:

http://blog.janchristensen.net/2017/05/nr-1955-jeg-er-srs-fornyd-med-brynjar_19.html
http://blog.janchristensen.net/2017/05/nr-1953-nar-kristenheten-gar-i-sammen.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1286-analysering-av-jan-aage-torps.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html

http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1283-jeg-kan-ikke-skape-forsoning.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1281-jan-aage-torp-og-ansgar-braut.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1278-snart-blir-du-lagt-ut-pa-den.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1277-ansgar-braut-blir-overbeskyttet.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1255-hat-pastoren-torp-har-na-nadd.html

http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1257-hvorfor-det-er-en-fiktiv.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1256-jeg-har-kun-skrevet-en-liten.htmlhttp://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Oslo-politiets-forsvar

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-og-apostel-jan-aage-torp-i-oslokirken
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp

http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1424-debatt-innlegg-sendt-til-bla-vg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/10/nr-2100-ankesaken-over-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1423-det-er-kun-de-nedrige.html

http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1391-brynjar-melings-ankeskriv-til_1.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1389-politiet-pa-manglerud-og-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1383-kjresten-forsvant-sporlst-etter.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1381-hvis-dommen-i-fra-tingretten.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1374-utskjelling-latterliggjring-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1373-10000-hatmeldigner-imot-meg-og.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://janchristensen.net/
http://undervisning.janchristensen.net/

http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1368-sttteskrivet-fra-advokat.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1363-gud-har-satt-alle-sine-tjenere.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1366-to-brev-har-jeg-sendt-til.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1365-gjennom-jan-aage-torps-falske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1364-har-vi-fatt-islamittiske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1362-vebjrn-selbekk-setter-seg-over.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1360-sa-er-anken-levert-kjre.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1359-i-morgen-skal-jeg-levere-anken.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1358-jan-aage-torps-utlegning-med.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-902-har-jan-aage-torp-sine_19.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-900-jan-aage-torp-haper-jeg-er.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-897-pastor-torp-offentliggjr-et.html
http://storage.cloversites.com/norsklutherskmisjonssamband/documents/Vanskelige%20medarbeidere.pdf
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-893-pastor-torp-er-na-blitt-en.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-891-hva-konflikten-med-torp-egentlig.html
http://blog.janchristensen.net/2014/09/nr-884-pastor-jan-aage-torp-beskyter-og.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-og-apostel-jan-aage-torp-i-oslokirken
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1349-jan-aage-torp-innrmmet-i-oslo.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1354-takk-gud-for-pastor-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1108-oslo-politiet-vil-ha-meg-til.html
http://blog.janchristensen.net/2014/11/nr-905-en-reise-innover-i-seg-selv-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1353-alle-som-jeg-har-vrt-i-kontakt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1121-det-mest-positive-med-det.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1379-mannen-med-pseudonymet-ansgar.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1378-her-er-de-10000-hatmeldigner.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1436-torodd-fuglesteg-lurte-vg.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1435-ansgar-braut-eller-na-som-en.

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...