torsdag 26. juli 2018

Nr. 316: Når det ikke er lengre forskjell på oss som kristne og verden, så er dommen rett foran døren!

Nr. 316:
Når det ikke er lengre forskjell på oss som kristne og verden, så er dommen rett foran døren!

Hva er forskjell på verdens mennesker som lever i mørke med sine liv, og Guds barn?
Se her på Jan Eggum og hans siste «nye» flamme og hva narreapostelen Jan Aage Torp gjør, begge gjør det samme.

Jan Eggum er en hedning som hverken tror på Bibelen, og gir seg ut for å være en apostel og kristen.
Narreapostelen Jan Aage Torp vil vel være det meste det er mulig å være som en troende? Apostel, Pastor og det som mere er!Narreapostelen og horkarlen Jan Aage Torp formidler en form for kristendom som er totalt fremmed for Guds ord og den kristne lære. Ikke minst ved å skille og gifte seg på nytt, og gifter seg på nytt med ei dame på alder med hans barn fra det første ekteskapet er så uanstendig og hinsides det er mulig å forblitt, hvor vil dette ende? Det er Sodoma og Gomora i menigheten.
Bilde narreapostel og horkarlen Jan Aage Torp med sin etter Guds ords lære horkvinne eller elsker. Skriften sier klart at Torp lever i et ugyldig ekteskap innforbi Gud, da Guds ord ikke gir rom for gjengifte av troende mennesker.

Hvor vil dette ende? Uten tvil står ikke bare verden, men Guds menighet foran dom! Ikke vekkelse, men dom!

Hva med Jan Hanvold, som lever på en måte med flere ekteskap bak seg, som bibelen taler om er en vederstyggelighet for Herren når såkalte apostler lever som verdens barn.Det er både ubibelsk som en kristen apostel og forkynner å gifte seg på nytt. Skriften sier om dem at de er horkarler og skal ikke arve Guds rike.
Samtidig når en innleder et forhold etter å ha vært gift før med en person som er både tyve og tredve år yngre enn seg selv.

Så er det uanstendig, og Gud har kalt oss til å leve til behag for andre mennesker, ikke ta oss til rette som nevnte forkynnere og andre gjør.

Les mer om dem her:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...