tirsdag 1. mai 2018

Nr. 307: Er det noe jeg angrer på eller ville gjort annerledes i denne kampen imot Jan Aage Torp, Manglerud politiet og domstolene får jeg som spørsmål! Svarer her at det kunne jeg ikke, da jeg er utsatt for et justismord!

Nr. 307:
Er det noe jeg angrer på eller ville gjort annerledes i denne kampen imot Jan Aage Torp, Manglerud politiet og domstolene får jeg som spørsmål! Svarer her at det kunne jeg ikke, da jeg er utsatt for et justismord!

Bilde av narreapostel Jan Aage Torp som hadde vært buret inne hadde han bodd i Danmark eller Sverige da de får slike personer som Torp i fengsel som driver ut demoner av sine egne barn. Torp er faktisk verre enn de som er blitt dømt i Danmark og Sverige, men han går fri i Norge. Han har også anmeldt meg på falskt grunnlag da det er min forkynnelse imot gjengifte Torp hater. Han har også lurt flere å gi penger til seg, en person gav 1.4 Millioner som er straffbart og kriminelt da Torp har utnyttet sin stilling som Hyrde og Pastor til å få penger.

Da gjennom manipulering, profetisk tale og annet. Det er ikke noe annet enn åpenbart et overmaktsforhold der Torp som den sterkeste skulle og burde visst bedre. I andre land hadde han måttet betale tilbake pengene med renter, at han slipper så billig unna her i Norge og har immunitet hos politiet fatter jeg ikke hvorfor!


Får spørsmål angående om det er noe jeg ville ha gjort annerledes.

Selvfølgelig, men samtidig er det vanskelig å vite hva da jeg er blitt utsatt for et regelrett justismord.

Jeg ble siktet for en ting, å ha kalt Jan Aage Torp for spedalsk, horkarl og ekkel.

Under rettforhandlingene ble lovanvendelse lagt vekt på.

Hør her Brynjar Meling sin utleggelse som går kun ut på lovanvendelse.Så ble jeg dømt for noe helt annet enn hva som kom opp i retten og som ble behandlet i retten.

Under rettsforhandlingene i Borgarting lagmannsrett sa jeg klart i fra at Jan Aage Torps tall som ligger til grunn for dommen er hinsides og når dommer Øystein Hermansen skriver at antallet ikke er bestridt lyver han.

Hør selv her:Hva Jan Aage Torp, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg har skrevet om meg over går meg i verbale ord og utrykk tusen ganger. Og i mengde minst 2 ganger.

Med andre ord, dommen imot meg er både to og trippelt justismord.

Angre på dette? Det er et justismord, fra begynnelse til slutt.

Det er minst tre forhold meg narreapostel Jan Aage Torp som gjør ham til å være kriminell, dessverre har han i sammen med Norges to største nettroll for immunitet av politiet her i Oslo. Vi snakker om mannen med faknavnet Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg som virker i fra UK her i Norge.

1.)  Da han anmeldte meg var det en fiktiv anmeldelse. Det var Torps raseri og hat imot meg og den Himmelske blogg som lå til grunn for hans anmeldelse. Da er det falske anklager da det er min forkynnelse imot gjengifte som Torp både har hatet og misliker, og fremdeles gjør det!

2.)  Torp har jevnlig drevet demoner og manipulert sine egne barn, som i andre land burer slike personer inne i fengsel.

At en ikke i Norge gjør det, og lar han holde på og endog fronter kampen imot BV er for meg helt uforståelig og sykt! Han er Norges minst skikket mann til å fronte en kamp imot Norsk barnevern som ikke klarer å skikke sin egen familie. Skriften sier også at han er verre enn en vantro, som lever slik Torp gjør!

1 Tim. 5. 8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

3.)
 
Narreapostel Jan Aage Torp har stått i flere overmaktsforhold. Bl.a. med en Serber, som bør få pengene tilbake og det med renter i fra Jan Aage Torp og hans tidligere kone Ann-Christin Düring Woll (tidligere Torp). Samt at dette er straffbart og kriminelt, som disse to burde blitt siktet og dømt for. Dette er allment kjent og Jan Aage Torp har selv innrømmet de faktiske forholdene, så her kunne det vært enkelt for politiet hvis de hadde ville å få en tilståelse dom. Alt har Torp innrømmet, og utnyttet og fått penger av en nokså syk person! 

Det den nette sum av 1.4 Millioner, + renter og omkostninger.

Med andre ord, narreapostel Jan Aage Torp lever i hor etter Guds ord. Hopper buk eller går utenforbi Guds ord når det står i veien for ham

Samt, han er åpenbar kriminell som egentlig hører hjemme bak lås og slå som han ønsket for meg. Det er stedet for ham, ikke meg som følger Guds ord, og jeg følger også Norges lover og utnytter ikke syke personer til min egen vinning!

Jeg arbeider for mine egne penger, ikke utnytter andre mennesker som Torp gjør med å drive en fiktiv menighet som ikke er noe annet enn et skalkeskjul for en nedrig virksomhet ser Torp mener han er «fri» til å gjøre absolutt alt!

Se for mer her:
http://justismord.janchristensen.net/


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...