lørdag 28. april 2018

Nr. 305: Jan Aage Torp og hans tidligere kone Ann-Christin Düring Woll (tidligere Torp) er moralsk forpliktet å tilbakebetale 1.4 Millioner, som de fikk vridd ut av en nyfrelst broder, som solgte leiligheten sin etter å ha avgitt et trosløfte!?

Nr. 305:
Jan Aage Torp og hans tidligere kone Ann-Christin Düring Woll (tidligere Torp) er moralsk forpliktet å tilbakebetale 1.4 Millioner, som de fikk vridd ut av en nyfrelst broder, som solgte leiligheten sin etter å ha avgitt et trosløfte!?

Anders Torp, Jan Aage Torps kjekke sønn sier dette i ettertid.

«Medlemmene ble sett som en stående ressurs. Giverpresset er enormt i slike miljøer. Jeg kjenner flere som sitter med stor gjeld i dag på grunn av dette. Det var folk som tok opp ekstralån på huset og folk som ga fra seg hele lønninger. Det var til og med en som solgte leiligheten sin og ga hele beløpet til Oslokirken. I dag er han ute av menigheten og angrer seg veldig, men det hjelper jo ikke stort!»

Ja, det hjelper ikke stort å bli utnyttet i et overmaktsforhold. Men vedkommende Serber bør få pengene tilbake og det med renter i fra Jan Aage Torp og hans tidligere kone Ann-Christin Düring Woll (tidligere Torp).

Illustrert bilde av Torp hvordan han dessverre har behandlet både sine barn og alle andre, meg inklusivt. Dessverre har både politiet og domstolene i Norge, og dessverre også noen andre blitt forledet av denne psykopaten.Narreapostel Jan Aage Torp har i dette tilfelle gjort noe som er kriminelt da han har fått inn på konto 1.4 Millioner.

Mannen som Torp fikk penger i fra ble åpenbart misbrukt i et overmaktsforhold, der Torp har utnyttet en syk person som han selv kaller vedkommende for i ettertid. Torp visste hva han gjorde med å misbruke en syk person som var radikalisert gjennom 2 – 3 år på bibelskole uten noen kristen bakgrunn. Han var åpenbart et lett bytte for «ulvene», ekteparet Torp.

De har egentlig utnyttet sine stillinger som Pastor-par, for å «tilrane» og få en gevinst.

Rent moralsk og etisk, er det helt forkastelig å ta imot et så stort beløp fra en person som åpenbart er følelsesmessig ustabil, og gjør slike ekstreme ting.

Selger leiligheten sin for å gi «alt til Herren!» (les ekteparet Jan Aage Torp og hans tidligere kone Ann-Christin Düring Woll (tidligere Torp).

Jeg har ikke vanskelig for å se at her veileder narreapostel Jan Aage Torp og hans tidligere kone Ann-Christin Düring Woll (tidligere Torp) vedkommende «inn i ulykka!»

Noe som forteller at begge disse to er ytterst ekstreme mennesker som aldri skulle og burde vært hyrder og Pastorer for en menighet.

Hva skjedde egentlig når denne nokså syke personen som narreapostel Jan Aage Torp sier om ham i dag?

Misbruk av overmaktsforhold og det er åpenbart straffbart det som ekteparet Torp holdt på med overfor nevnte Serber. Han ble åpenbart misbrukt i et overmaktsforhold. Han hadde ingen kristen frikirkebakgrunn og skjønte ikke at det innforbi slike kretser er flere typer ala ekteparet Torp som vet å karre til seg selv av materielle goder ved å utnytte andre personer som er lettlurte og som går på deres limpinne! Mannen var åpenbart et lett «bytte» for disse to!

Vedkommende person hadde blitt frelst, gått på bibelskole og blitt en «radikal» kristen. Da «passet» Torp for ham, det er ikke noen tvil om.

Denne «nokså syke» Serberen som Torp ynder å kalle ham NÅ, satt på møte.

Der var forkynnelse om å gi et trosoffer, dette traff denne nyfrelste, radikale og overgitte Serberen mitt i hjerte.

Hva skulle han gjøre? Hva kunne han ofre? Ikke noe lite, han var tross alt mer overgitt enn de alle andre. Hva eide og hadde han?

Kun en leilighet. Hva skjedde da hos denne nokså syke personen?

Han skrev på lappen som han hadde fått at han ville gi alt han eide, hadde og kunne til Seierskirken eller Oslokirken.

Han ofret alt, ikke til Torp, men til «Herren». I realiteten var det rett inn på konto til Torp som ikke hadde noe eldsteråd men han styrte hele menigheten på alle plan akkurat som han selv ville. Dette var tross alt ekteparet Torp sitt prosjekt, ikke noen andres. De var kun med for å oppfylle alle de flakse forhåpninger som bl.a. den falske profeten Emanuel Minos hadde gitt dem gjennom profetier at Torp skulle få en mega-menighet på minst 5000 medlemmer der Jan Aage Torp var den ubestridte ener, hyrde og leder!

Leiligheten ville han gi i tro, som et trosløfte.

Neste dag ringte da Jan Aage, nå var han på fornavn med ham. Det var ikke Torp mer, men Jan Aage – min venn!

Jan Aage spurte han om han sto innenfor dette med å gi leiligheten.

Til det fikk han et ja, det gjør jeg.

De ble da enige om at han måtte da få hurtigang å innfri dette løfte. Til fortere og bedre ville Gud møte og velsigne ham.

Neste dag ringte Jan Aage igjen, han hadde et spørsmål. De møtte også visstnok på Theatercafeen og vedkommende Serber opplevde noe av ekteparet Torps «storhet» selv om de var han som spanderte alt. Tross alt, noen goder tilfalt det ham som hadde en gjeldsfri leilighet nede i Oslo by. En drøm for mange, for ham en realitet.

«Du skal selge leiligheten» sier «apostel» Torp, «men kan du ikke låne på leiligheten en halv million?», Torp skulle ha en apostel konferanse. Da trengte han penger, selvfølgelig skulle dette ordnes.

Nevnte Serber ringte banken og i løpet av kort tid var den nå belånt med en halv million, pengene overført til Jan Aage og apostelkonferansen var sikret.
Uke eller to etterpå gjentok samme seansen igjen. Torp ringte, ikke Torp, men Jan Aage ringte. Om han kunne belåne leiligheten med ytterlige en halv million, han ville ha en Mercedes og en ferietur for ham og de andre til Zambia og USA var visstnok viktig?

Serberen var totalt overgitt «Herren» og Jan Aage som han nå var på fornavn med, og var blitt forespeilet å få bli med i menigheten som ungdoms Pastor.

Pengene ble ordnet, og Jan Aage fikk bil, ferietur og apostelmøter.

1 million strekker da litt til, selv om det er noen år siden blitt. Disse apostler liker seg best på hoteller og fornemme steder, ikke å bo privat hos mennesker og nesten gratis. Da kom pengene her godt med for Torp å spandere både hotell og honorar, uten de pengene hadde det sett svart ut. Selv for en «apostel» av Torps kaliber som aldri har vel jobbet en dag i vanlig lønnet arbeid. Men kun utnyttet andre og slik lever han fremdeles med å reise rundt og kalle seg selv for «apostel». Ja, mannen er en «apostel», men en falsk sådan.

Serberen begynner å angre seg, men da vet ekteparet råd.

De har bønnemøter og der «profeterer» de. Da profeterer Ann-Christin Torp over ham at hvis han gir alt, til «Herren!»

Så skal Gud åpne alle dører for ham, også ut i verden.

Hva skjer? Da får denne nyfrelste radikaliserte ungdommen påskudd til å selge leiligheten, gir de resterende 400.000 til Jan Aage og menigheten, de resterende 100.000 går til megler og for å leie en leilighet trenger han et depositum og betale første husleie.

Alt dette får han ordnet, men Ann-Christin og Jan Aage har klart å få maks ut av denne situasjonen og denne mannen. Nå er han null verd, det som nå gjelder er å bli kvitt ham. Han er ressurssvak og nokså syk, ikke noe å «samle» på dette!

Vedkommende selger leiligheten, og ekteparet Torp sitter igjen med en god fortjeneste, da de har fått inn 1.4 Millioner av 1.5 Millioner som denne «nokså» syke personen har gitt fra seg. Ikke dårlig dette å få til av en mann som Jan Aage er, utstøtt av de aller fleste. Nevnte Serber blir kort tid etterpå utstøtt av menigheten og han forlater menigheten og blir «til overs!»

Han er en alt for ærlig sjel til å passe inn i Torps opplegg, tross alt er vedkommende ærlig, om han er nokså syk etter Pastorens mening!


Veiledning, forbilde og ikke utnytter personer er et fremmedord for «apostel» og hyrde Torp, det er hva han føler. Andres følelser og behov, de har ingen, ingen relevans for ham. Torp er alltid i sentrum, ingen andre.
Gråter han, så er det kun over hvor ille han har det, ingen andre!
Gleder han seg, så er det over at han er i sentrum, alt annet har ikke noen betydning!

Sluttkommentar:

For meg, så er det åpenbart en straffbar handling det her Torp gjør, eller rettere sagt X ekteparet Torp.

De utnytter sine posisjoner som «apostler» og «hyrder» til å tilrane seg den nette sum av 1.4 Millioner som de får i fra en person som Torp anser å være syk!

Dette her som Jan Aage Torp og hans tidligere kone Ann-Christin Düring Woll (tidligere Torp) gjør er moralsk forkastelig, de opptrer som to frekke tyver!

De er forpliktet å tilbakebetale 1.4 Millioner, som de fikk vridd ut av en nyfrelst broder, som solgte leiligheten sin etter å ha avgitt et trosløfte!

Da gjennom falske profetier, manipulering og å utnytte en person som søker etter sannheten, felleskap og annerkjennelse.

Han vil åpenbart bli lagt merke til, gjør alt for det, tar opp lån. Lån da på leiligheten som han selger etterpå og gir faktisk ekteparet Torp nesten 3 ganger hver gang halv million. Riktignok, siste gangen fikk de «kun» 400.000 da nevnte serber beholdt litt selv og betalte megler for å selge leiligheten.

Kan en slik person være hyrde og Pastor? Selv hans egne barn advarer imot sin egen Far. Han gjøgler og holder på med også barnevernet. Sannheten er den at hadde barnevernet og andre instanser visst hva som er kommet frem i det siste. Så hadde de åpenbart blitt fratatt barna, og i andre land sitter slike pastorer som Torp i fengsel etter de har drevet ut demoner av sine egne barn!

Er Torp troverdig når han har fått meg og den Himmelske dømt?

Troverdigheten til Jan Aage Torp er langt, langt på minus siden, og han er også ansvarlig for en løgn-dom imot meg og den Himmelske blogg.

Men som sagt, «verden vil bedras» og de elsker egentlig løgnen fremfor sannheten. Slik er denne verden, det får vi som følger og går med Jesus bare leve med og forholde oss til.

Men skulle rett være rett i denne situasjonen skulle ekteparet Torp ha betalt tilbake 1.4 Millioner med renter. Og fått sin velfortjente straff for dette!

Slik som dette er å bli misbrukt i et overmaktsforhold som åpenbart er straffbart.

Hadde ikke ekteparet Torp være hyrder og apostler for denne menigheten og for vedkommende syke person. Så hadde de aldri fått anledning til at vedkommende Serber hadde solgt leiligheten sin og gitt all fortjeneste på 1.4 Millioner til Jan Aage Torp og hans tidligere kone Ann-Christin Düring Woll (tidligere Torp).

Anders Torp kommenterer også dette i et intervju, selv hans barn syntes nok at X ekteparet Torp gikk for langt.

Tar med til slutt hva Anders Torp sier og skriver om nevnte Serber og andre. At de pengene som han gav bort med å selge sin egen leilighet, får han ikke igjen. Det mener jeg at domstolene burde ha idømt ekteparet Torp til å gjøre når Torp hele tiden slipper unna selv om han åpenbar er kriminell og er et farlig maktmenneske som hører hjemme i fengsel i sammen med Norges 2 største nettroll Torodd Fuglesteg (bilde) og Ansgar Braut som er hans fiktive navn på nettet.


Fanget i nettet

I fjor brøt Anders Torp med faren, men historien han forteller til Fri tanke starter rundt 2000. Da var Anders Torp 12 år. Også før dette var Jan Aage Torp en konservativ pinsepastor, men fra årtusenskiftet og framover ble det stadig mer ytterliggående, ifølge sønnen.

Det han forteller fra oppveksten før 12-13-årsalderen på, gir et visst hint om hva som skulle skje senere.

- Jeg fikk som mange andre høre de vanlige helvetesskremslene om at hvis man ikke oppfører seg pent, så venter det evig pine i helvete. Det er selvsagt ikke noe hyggelig å høre for et barn, men heller ikke noe som skiller seg ut fra det mange andre opplever. I tillegg arrangerte faren min en gang i blant demonutdrivingsseanser hvis jeg hadde gjort noe galt. Om jeg ønsket å dra til venner en kveld, kunne han finne på å si at jeg var besatt av demoner. Men det var ikke noen fysiske overgrep knyttet til dette. Bare en del roping og skriking, forteller han.

Utover på 2000-tallet bygde Jan Aage Torp opp Oslokirken. Sønnen Anders var også med. I dag beskriver han rekrutteringsteknikkene som kyniske.

- Vi gikk bevisst på de svakeste. Deprimerte individer med ulike former for livskriser var lette offer. Vi kunne gå bort til en fremmed person på gaten som så ut til å være i målgruppa, og komme med en påstand som for eksempel «du ble utsatt for seksuelle overgrep da du var barn». Om man studerer kroppsspråket til personen vil man ofte se om man har rett eller ikke. Har man det, kan man utnytte personens sårbare tilstand og si «Gud vet alt om deg, og han ba meg si dette til deg, fordi dette ikke er en byrde du burde gå med alene», forteller Anders.

Han legger til at de fleste er svake for smiger, og som også ble hyppig brukt for å overtale folk. Han understreker også at det underliggende motivet for å gå fram på denne måten egentlig ikke var å lure folk, men å redde dem fra helvete.

- Vi mente altså at vi gjorde en god gjerning. Men i realiteten var det et kynisk spill med menneskers svake sider. Jeg ser jo det i dag, sier han. Når Oslokirken hadde greid å etablere tillit, ble de potensielle medlemmene invitert til såkalte cellemøter.

- Her var målet var å bygge opp en trygghet slik at de etter hvert kunne komme på et vanlig kristent vekkelsesmøte. Og når de var frelst, og virkelig trodde på det, var det bare å kjøre på, forteller han.

- Hvordan da?


- Hva ble pengene brukt til?

- De ble ikke sløst bort. Jan-Aage dro ikke på luksusferier jorda rundt og slikt. De ble brukt til lokaler, konferanser, hotellutgifter til besøkende predikanter. Slike ting.

(Også reiser til Zambia og USA fikk Torp til å reise. Så her snakker Anders Torp ikke helt sant. Men han kan ikke vite alt, tross alt er han oppvokst i dette miljøet og har åpenbart ikke skjønt til fulle hvor ille dette miljøet egentlig er).


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar