onsdag 25. april 2018

Nr. 302: Etter Guds ord er det mye mulig at Jan Aage Torp at det NÅ ER SYV GANGER VERRE STILT MED HAN ENN FØR HAN BLE FRELST DA HAN NÅ ER KONSTANT ULYDIG IMOT GUDS ORD!


Nr. 302:
Etter Guds ord er det mye mulig at Jan Aage Torp at det NÅ ER SYV GANGER VERRE STILT MED HAN ENN FØR HAN BLE FRELST DA HAN NÅ ER KONSTANT ULYDIG IMOT GUDS ORD!

Vi leser hva Guds ord sier, og de «løftene» som enn kan forvente å få til gjengjeld hvis en lever som Jan Aage Torp gjør etter å ha først omvendt seg og faller tilbake til ulydighet imot Guds ord.
Det er en strøm av åndsmakter som har inntatt Jan Aage Torp som hver gang han kommer til en korsvei i sitt liv alltid velger Satan og kjødet vei når det går på akkord med hva Guds ord sier.
Når han ble skilt, skulle han levd enslig.
Da han følte seg krenket av meg og den Himmelske blogg, skulle han ikke gått til politiet, men Gud og menigheten med hva som tunget hans hjerte.
Da han fikk muligheten å loppe en nyfrelst broder for 1.5 Millioner skulle han veiledet broderen til å revurdere sin beslutning. Men Torp og hans tidligere kone opptrådte som to gribber for å få alt de kunne av penger ut av ham og deretter kastet de han fra seg. Snakk om være en «kjeltring» i Guds og Jesu navn, for det er akkurat det Torp er!
Bilde av Jan Aage Torp illustrert av en person som Torp kaller for stalker i sammen med meg. Mannen er så kraftig forført, at nok alt håp er ute.
Torp anmeldelse av meg og Judas svik overfor Jesus er styrt ut av den samme Ånd og samme demoniske åndskrefter.Jan Aage Torp var en troende, vokste opp i en misjonærfamilie. Så forkastet han troen og ble hedning og meldte seg inn i Human-Etisk Forbund (HEF) og mørkets krefter fikk fritt spillerom. Han som var renset i Jesu blod tråket på dette blodet og ble en humanetiker og forkastet frelsen. Det er åpenbart at det var åndsmakter som sto bak dette. Vi leser om Maria Magdalena som hadde syv ånder og de ble drevet ut av Jesus.
Jan Aage Torp opplevde noe av det samme, han kom til tro, igjen.

Markus 16. 9 Men efterat han var opstanden tidlig den første dag i uken, åpenbarte han sig først for Maria Magdalena, som han hadde utdrevet syv onde ånder av.

Hva skjedde med Jan Aage Torp etter han kom til tro igjen?

Han «kortet» ned alle svingene i sitt liv, og vendte tilbake til verden igjen.
Selv om han bekjenner Jesu navn. Hans væremåte og fremgangsmåte er kjødelig og verdslig som Jan Hanvold, Bileam og alle andre falske profeter. De kan følge Guds ord, men står noen ting i Guds ord i veien. Så bare hopper de over det eller til siden for det. De bøyer seg for det som passer, resten forventer de at andre skal følge, bare ikke dem. Dette er selvfølgelig hykleri og viser bare at her er det åndsmaktene som styrer og regjerer, ikke Gud!


Ved hver korsvei – velger Torp det som passer han best. Han er da ikke lengre enn troende.

2 Pet. 2. 20 For om de har flyktet bort fra verdens urenhet ved å ha lært vår Herre og frelser Jesus Kristus å kjenne, og så atter lar seg fange av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre med dem enn det første. 21 For det var bedre for dem at de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn at de kjente den og så vendte sig bort fra det hellige bud som var overgitt dem. 22 Det er gått dem som det sanne ordsprog sier: Hunden vender sig om til sitt eget spy, og den vaskede so velter seg i søle.

Da gav Jan Aage Torp samtidig Satan og demonene anledning å komme tilbake og inn i sitt liv med en kraft syv ganger sterkere enn før, da han var Gudsfornekter og tilhørte Human-Etisk Forbund (HEF).

Lukas 11. 24 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. 25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. 26 Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Skriften er klar, det er nå i Torp sitt liv minst 49 ånder som regjerer og innfiltrer ham til å leve og gjøre det han gjør. Her er det mørke som råder grunnen, der han aldri tar noe Guds ord innover seg. Men forventer at alle andre skal gjøre det, men ikke han.

Leste om en som skrev om de falske profeter og nevnte Torp, her er et lite utdrag.

Profeti 5. På hjemmesiden til Oslo-kirken kan vi lese om profetier som er gitt både over pastoren og menigheten der. www.oslokirken.no
I 2001 hevdes det at en kjent forkynner har mottatt en profeti om at pastoren (for Oslokirken) skal bygge opp en internasjonal menighet i Oslo som skal få samme virkning og kraft som Kensington Temple i London.

Profeti 6. En lignende profeti skal være gitt i 2003 under et profetisk seminar på Royal Christiania Hotel i Oslo. Denne gang av den amerikansk-britiske profetinnen Sharon Stone, (hun må ikke forveksles med en navnesøster i Hollywood). Vil man lese hennes profetier over Wales, Skottland og Irland kan man sjekke denne nettadressen:

Profeti 7. Under Pinsebevegelsens Predikantkonferanse i Filadelfia Oslo 2007 ble ellers følgende profeti gitt til pastoren for Oslo-kirken Jan Aage Torp: «Jeg Herren har kalt deg til denne by for å bygge opp en stor internasjonal menighet. Det vil komme folk fra mangfoldige nasjoner, og denne menighet vil få stor innflytelse ikke bare i denne byen, men over hele Europa. Det vil bli en mønstermenighet som vil føre til mange lignende menigheter i mange land.
(sitat slutt).

Pastor Jan-Aage Torp helbreder homofile

Pastor Jan-Åge Torp slipper ikke taket når han først har tatt grep. Illustrasjon: Kristin B. BruunPastor Jan-Åge Torp har engasjert seg mot barnevernet, som bare er noe dritt som kommer og tar tusener på tusener av barn fra uforstående foreldre. Han mener at barn oppdras best med fysisk avstraffelse, og når det går galt så er det ihvertfall ikke pastorens, men alle andres feil. Ihvertfall når det gjelder hans egne barn, som han henger ut og sjikanerer offentlig. I tillegg “helbreder” han homofile.

Pastor mot kjærlighet – en regel for deg, ingen regler for meg

Pastoren har engasjert seg mot homofili. Enda han selv bryter Guds bud og gifter seg på nytt uten at ekteskapet er annulert, så pålegger han homofile å følge Guds angivelige bud. Det er viktigere for Torps hjemmesnekrede Gud at homofile ikke har sex, enn at de elsker sin neste.

Torp har skapt en gud som minner til forveksling om en intolerant, paranoid stakkar, som bare han selv klarer å tro på til syvende og sist. Den gud Torp fremstiller, er fullstendig lik Torp selv, og det er ikke mye guddommelig å se når den mannen velter seg i gjørma. Eller i kvinner. Torps gud er ikke en allmakt som skaper en hel verden med ulike mennesker, bakterier, dyr, luft og ild. Torps verden er endimensjonal, svart-hvitt. Og full av løgn. Og krenkelser. Han er så krenket, så krenket.

Fader Torp

Torp påstår blant annet at han er stolt av sin sønn, og ikke vil sverte ham. Allikevel forfølger han sin egen sønn i utallige blogginnlegg, og han fremstiller seg som guttens offer i intervjuer. Det er pappa det er synd på, sier han til den kvinnelige journalisten, og legger ut om sine tårer. Spørsmålet er om Torp gråter for andre enn seg selv, for de alvorlige riper i lakken han syntes sønnens desperate rop om hjelp ga ham. I Torps øyne er all kritikk krenkelse, og alle som ikke er med ham, er mot ham. Og så gråter han sine krokodilletårer i møte med særlig kvinnelige reportere.

Pastor Torp har ikke ansvar for pastor Torp, kun for de andre

Det er aldri pastor Jan-Åge Torp som har ansvar for pastor Jan-Åge Torps handlinger. Det er nok derfor han fordriver demoner  fra alle andre, også sine egne barn(!), og vil at homofile skal slutte å praktisere sex og bli omvendt til heterofili (gi den mannen en homo-bananfluestamme, noen!), vil at kvinner skal måtte velge mellom fosteret som kan overleve mor eller å ta abort, kvinner som har vært utsatt for incest skal måtte bære frem barnet fordi pastoren som ødelegger andre menneskers liv ved å forfølge også vilt fremmede med grov sjikane og usanne anklager på nett, mener at akkurat disse små fostrene er langt viktigere å gi også dårlige liv. Og barnevernet skal ikke få hjelpe dem som blir satt til verden av mødre som er voldtatt, incestutsatt, psykisk syke, rusavhengige, for unge, eller de som er i hans eget miljø hvor nestekjærligheten er det som virkelig glimrer med sitt fravær oppi pastorens enevelde og maktkåthet.

Pastor Jan-Åge Torps venninne

Pastoren som vil forme andres seksualitet, får seg nye, veldig nære venninner som ikke er kristne, og som han ikke har noe til felles med utover at de bor i omtrent samme område og hater barnevernet. Når venninnen pynter profilen med pene bilder av seg selv, burde andre bjeller ringe hos pastoren, men han  hører kun hormonene sine, og det blir spennende å se hvem han vil skylde på når han kommer til seg selv. For det er bare et spørsmål om tid, siden han fjernet “likes” hos den nye venninnen da hans løgner ble avslørt i full offentlighet. Hans kommentarer og tråden som avslørte usannhetene, har også forsvunnet. Heldigvis har noen tatt vare på dette.

Pastorens nye venninne fikk pastoren til å tro at ofre for forfølgelse som ba pastoren om å slette de ærekrenkende påstandene, “stalket” pastoren. Pastoren må ha vært blindet av noe, for han skrev heftige innlegg om at han var forfulgt av en som hadde korrespondert med ham. Han hadde ikke hørt fra den angivelige forfølgeren på en måned, men det var tydeligvis mindre interessant: når hans nye venninne sa han var stalket, så var det sånn det var, og pastoren skrev gripende om hvilket offer han var. Da han ble konfrontert i kommentarfeltet på bloggen sin, slettet han kommentarene. Ikke tale om, sannheten har ingen plass i pastor Jan-Åge Torps verden! Han definerer den, og sånn er det. Nåde den som ikke hopper.
(sitat slutt.)

Sluttkommentar:

Narreapostel Torp står for det klassiske hykleriet. En standard på seg selv, alt er lov, en standard på andre, det meste er ikke lov!
At han er enten demonbesatt eller sterkt innfiltrert av åndsmakter, det er hevet over enhver tvil!

Det er trist på slike personer som Jan Aage Torp. Men skriften sier vi skal stenge slike ute av det kristne felleskapet, om de om mulig kan finne frelse!

De har ikke lov engang å komme i sammen med oss, før de har gått i seg selv og omvendt seg. I Torp sitt tilfelle er nok muligheten for omvendelse liten, men det er enda tid for han å finne omvendelse og frelse. Men da må han omvende seg 180 grader for det liv og det han holder på med nå, er helt forkastelig, ubibelsk og motbydelig for Gud og mennesker!
Selv hans egne barn hater ham, noe som de offentlig skriver om og gir ut bøker. Torp gråter, han har ikke mere tårer. Gråter ikke over barna, men at han føler seg krenket! Snakk om våre stjerne-psykopat, demonbesatt og en falsk apostel!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...