mandag 23. april 2018

Nr. 301: Etter det mørke og demoniske angrepet på meg og Den Himmelske blogg, er den offentlige støtten vi har fått sterkest av Humanetiske forbund og Dagens redaktør Vebjørn Selbekk som påpeker at det er religiøse ytringer!


Nr. 301:
Etter det mørke og demoniske angrepet på meg og Den Himmelske blogg, er den offentlige støtten vi har fått sterkest av Humanetiske forbund og Dagens redaktør Vebjørn Selbekk som påpeker at det er religiøse ytringer!
Jan Aage Torp driver med to sett med lover, han selv kan krenke alle. Men blir han krenket av noen andre, da er det åpenbart straffbart. Han har på verst mulig måte etter sine barn utsagn krenket dem på verst tenkelig måte med å drive ut demoner ut av dem som han åpenbart selv har vært inntatt av. Når andre påpeker at det er han som er problemet, ikke noen andre. 

Da føler han seg krenket og gjør det samme som Judas Iskariot, går til myndigheten for å søke støtte og «goodwill»!
Her råder åpenbart Satan og hans demoner grunnen.
Vi leser om Judas Iskariot følgende.
Joh.e. 13. 27 Og efterat han hadde fått stykket, fór Satan inn i ham. Jesus sier da til ham: Hvad du gjør, det gjør snart!
Judas utleverte Jesus til myndigheten etter Satan for inn i ham.
Jan Aage Torp utleverte meg til myndigheten etter Satan for inn i ham.
Judas gjorde det for usle 30 sølvpenninger. Jan Aage Torp gjorde det for å stoppe meg og den Himmelske blogg for hans hat imot at Den Himmelske blogg og vår engelske blogg var så populære og forkynte imot hans horeri med at Torp var skyld i sitt ekteskapsbrudd og hadde ingen anledning etter Guds ord å gifte seg på nytt!


Skal ikke skrive så lang artikkel denne gangen som jeg vanligvis gjør. Men tar med en artikkel i fra nettavisen Resett som skriver meget godt om dette emnet.

Hvem har egentlig rett til å bli krenket?

Det første man bør tenke på når man mener at noen har ytret seg krenkende om noe, er på hvem man ønsker skal sette tonen for hva som er akseptabelt eller ikke.

Er det deg selv?

Hvis du svarer ja på det spørsmålet, hvor aktiv er du selv i å la deg bli krenket? Den som insisterer på å klatre opp stigen for å titte inn i naboens soverom for deretter å føle seg krenket av hva han så der, kan umulig påberope seg retten til å være krenket.

I Straffeloven § 390 a, beskrives det ved at den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred. Å “krenke en annens fred” vil si å ramme sinnets integritet. Bestemmelsen rammer kun psykiske integritetskrenkelser. Straffen er bot eller fengsel i inntil to år.

Det vil med andre ord si at det må være en annen som krenker deg, ikke noe du aktivt oppsøker selv.

La oss ta eksempelet med Liv Signe Navarsete og SMS meldingen hun fikk. Hun opplevde den som krenkende. Da hadde hun to valg. Hun kunne fortelle om dette offentlig og dermed sette i gang en gedigen brudulje, noe hun valgte å gjøre.

Men hun kunne også ha valgt å ikke gå ut offentlig med sin reaksjon, og heller tenkt at dette var en krenkende melding som hun slett ikke likte, men så latt det hele ligge. Men hun velger altså å ta dette opp offentlig igjen to år etter at hun fikk denne tekstmeldingen. Hva sier det om Navarsete?

Det å si at du føler deg krenket av noe, som om det gir deg en rett til respekt, mening og forståelse, når alt du egentlig gjør bare er å sutre, gir deg ikke noe inntrykk av å være en person med integritet og velutviklet retorikk.

Det er ikke skrevet noe sted at du nødvendigvis må gå ut og fortelle hele verden om hvor krenket du ble av noe. Vi opplever alle å føle oss krenket av forskjellige hendelser eller uttalelser som vi erfarer i dagliglivet, men det er ikke alltid nødvendig å rope ut til hele verden om det.

Det kan virke som om denne krenkelsesloven har blitt misforstått eller også misbrukt i dagens samfunn. Utviklingen er skremmende, da det hele fort ender opp med et angrep på ytringsfriheten i stedet for personvern.

Hvis du blir krenket av noe og det føles naturlig for deg å ta loven i bruk for å forhindre at dette blir ytret, tenk da over dette:

Hvis jeg blir følelsesmessig opprørt over andres ytringer, vil det gi meg en rett til å forhindre dem fra å ytre deres tanker og meninger?

Svarer du ja på det spørsmålet, er du ikke ytringsfrihetens beste venn og jeg føler meg krenket av svaret ditt.

Og hva så?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...