tirsdag 17. april 2018

Nr. 300: Det er helt feil å gi skylden på advokat Brynjar Meling, at vi tapte saken imot Jan Aage Torp og Oslo politiet, da det jeg ble dømt for er aldri blitt ordentlig behandlet i retten, derfor er dommen og rettsaken en farse, ikke noe annet!

Nr. 300:
Det er helt feil å gi skylden på advokat Brynjar Meling, at vi tapte saken imot Jan Aage Torp og Oslo politiet, da det jeg ble dømt for er aldri blitt ordentlig behandlet i retten, derfor er dommen og rettsaken en farse, ikke noe annet!


Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot meg. 

Hør her:

 

Dette har min advokat Brynjar Meling vært hans hovedanliggende i retten å fremme dette synet. Det er dette han har prosedert på fremfor noe annet.

Noe han gjort både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. 

Samt i ankeskrivet til Norsk Høyesterett som dessverre avviste det uten begrunnelse.
Da de dømmer meg for noe som ikke står i siktelsen eller er blitt behandlet i retten, det har ikke vært drøftet. Da måtte Brynjar Meling være «Gud» lik som ser slutten fra begynnelsen for å kunne forsvart meg og kritikken imot ham hadde vært berettiget.
Når domstolene har dømt meg for noe som ikke har vært drøftet i retten, hvilken advokat kan da forsvare sin klient? Den eksiterer ikke, derfor er dommen imot meg ikke noe annet enn en stor skamplett og et justismord!

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas

Får tilbakemeldinger, også ganske kraftige at det er de som mener at jeg har valgt feil advokat. Og med en bedre advokat hadde jeg kommet bedre ut.
Til det kan jeg si bare en ting, at slike ting blir det kun spekulasjoner av.
Ingen kan si noe da problemet i denne saken er at det jeg er dømt for, å skrive for mye om Torp ikke er blitt drøftet i noen rettsinstanser. Da blir dommen imot meg kun en farse og et justismord.

Her avslører jeg dommer Øystein Hermasen som løgner når han skriver at tallene som narreapostel Jan Aage Torp operer med ikke er bestridt.


 

La meg kort gå igjennom det hele for å forklare at min advokat Brynjar Meling, han har gjort en god jobb.
1.)   Oslo Tingrett tar opp til behandling en siktelse der de behandler om det er straffbart å kalle Jan Aage Torp for psykopat, narreApostel og spedalsk.
Se siktelsen:


Så dømmer de meg for noe helt annet, som ikke har vært drøftet i retten. At jeg har skrevet «for mye».
Hvordan kunne da advokat Brynjar Meling forsvare meg for det? Og har han gjort en dårlig jobb? Greit, han har hatt sin agenda, det er lovanvendelsen han mener er feil. Det han retten og dommerne latt han holde på med, og ikke spurt hverken meg eller han om noe annet. I hvert fall ikke mengde av skriverier.
2.)  I Borgarting lagmansrett så lar de Brynjar Meling messe om lovanvendelse. Alle dommerne er med på notene her. Jeg får en avslutnings replikk der jeg sier klart i fra at de må se bort i fra Oslo tingretts løgn dom. 
     
     Samt at alle tall som Torp opererer med er fullstendig hinsides og at han er en forkynner der hans moral teller alfa og omega.
Dette sa jeg i Borgarting Lagmansrett til dommerne som de overse helt bevist for å få meg dømt, det er derfor vi må ta saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for å få gehør og om mulig å vinne frem.
Men kjører sitt eget løgnløp med dommerne i spissen. Hva er det som får noen til å oppføre seg slik? Ja, jeg har ikke gjort noe kriminelt eller straffbart, men domstolene i Norge anser jeg for i min sak å være kjeltringer og kriminelle!
Dette er fra hva jeg har lagt ut på Youtube der jeg tok opp forhandlingene og jeg klart sier i fra at det dommen bygger på er løgn og fullstendig hinsides og de må se bort i fra dommen i Oslo tingrett da ikke noe av de tallene som Torp opperte med er dokumentert. https://www.youtube.com/watch?v=AnLmUHtMdB8

Allikvel så gjør de det, med andre ord dommen imot meg og den Himmelske blogg er en løgndom og bygger på kun en ting, noe som ikke har vært gjenstand for drøftelser i retten. Hverken i Borgarting lagmansrett eller i Oslo tingrett.

Øystein Hermansen sier:

Christensen du har anledning å komme med en sluttbemerkning, har du noe å tilføye?

Jeg svarer fritt gjengitt:
For det første, det antallet som Jan Aage Torp oppgir og dommen imot meg ligger til grunn for er helt hinsides, det er blank løgn!
For dette var bare noe som Torp sa bare ut luften som (ren fantasi) i retten uten at det var dokumentert.
Dette ble ikke drøftet i det hele tatt!
Så det antallet og kona til Torp er ikke nevnt i de vendingene som retten legger til grunn.

For nummer to, så mener jeg som Advokat Brynjar Meling også påpeker at moralen til en politiker eller annen offentlig person ville jeg aldri ha nevnt.
Men dette er en pastor eller prest som har også særrettighet.
Det å være forkynner er et helt spesielt kall og yrke der moral og etikk er alfa og omega!
Alt faller og står ved at liv og lære går hånd i hånd.
Der dreier det seg for en pastor, prest eller forkynner at liv og lære går hånd i hånd.
Tingrettens dom skal ikke vektlegges idet hele tatt da den er løgnaktig og fabrikkert. (den bygger på Torps fantasitall som ikke var dokumentert i det hele tatt).
Skal en ansatte noen i en vigslet stilling, så er liv og lære avgjørende!
Kirken og menigheten har en egen klausul som går på prestens og pastorens moral. Alt er knyttet opp til dette for vedkommende å inneha og bekle en vigslet stilling. Dette har ikke retten vektlagt i det hele tatt som er bakgrunn og essensen i denne konflikten.

Øystein Hermansen sier:
Da tar vi saken opp til doms!

Hør selv her:
  
https://www.youtube.com/watch?v=09b4ap1h5B4


Med andre ord, hvordan skal da min advokat optre? De har kun et mål for øye å få meg dømt uansett hva jeg, Meling eller noe andre sier og fremmer. Jeg har tatt alt opp på bånd og det ligger på Youtube. Som bare viser at hele rettssystemet i Norge er korrupt og kriminelt som kan dømme meg for noe jeg har klart sagt i fra er helt hinsides. Og de lot Brynjar Meling messe om lovanvendelser i noen timer. Hele saken er en farse og en skamplett, og da anklage Brynjar Meling, det blir bare helt feil og uriktig.
3.)  Norsk Høyesterett avviser anken uten begrunnelse, en skandale og totalt urettferdig. Men samtidig forventet, da hele rettssystemet her i Norge er åpenbart korrupt og meg skal de ta og den Himmelske blogg!

Avslaget:Sluttkommentar.
Det er ikke min advokat Brynjar Meling som har gjort en dårlig jobb, det er dommerne i de forskjellige rettsinstanser som ser ut som de er «kjøpt og betalt» og helt korrupte og ikke skikket for jobben da ingen av dem har spurt meg et spørsmål hvorfor det er skrevet så mye om Jan Aage Torp.
Saken er en farse og en skamplett, ikke gi skylden på noe andre enn disse fiender av sannheten, hva som er rett og som opptrer som kriminelle. 
Det har ikke min advokat Brynjar Meling gjort, han har fremmet sine synspunkter som flere har vært enig med ham i.

Bl.a. advokat Jon Wessel-Aas og andre.
Relaterte linker:
https://www.youtube.com/watch?v=AnLmUHtMdB8
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2067-dommen-imot-meg-er-en-fuske-dom.html
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2066-takker-for-sttte-og-forbnn-da.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2065-det-er-ingen-uoverstemmelse.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2064-dommen-imot-meg-er-som-et-gufs.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2057-dommen-imot-meg-og-den.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2060-vi-nsker-ta-denne-saken-imot.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2049-jan-aage-torp-forteller-na-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2047-sa-er-advokat-brynjar-meling-i.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2045-apent-brev-til-vebjrn-selbekk.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2043-det-kommer-bli-mye-mindre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2035-ynkelig-opptreden-av-politiet.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2032-nazistene-far-fritt-ut.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...