tirsdag 17. april 2018

Nr. 299: Simpelt angrep fra Søkelys ved Kjell Sverre Andersen imot min Advokat Brynjar Meling, at han er bare ute etter å tjene penger, da jeg har ingen muligheter å slippe til med anken overfor menneskerettighetsdomstolen!

Nr. 299:
Simpelt angrep fra Søkelys ved Kjell Sverre Andersen imot min Advokat Brynjar Meling, at han er bare ute etter å tjene penger, da jeg har ingen muligheter å slippe til med anken overfor menneskerettighetsdomstolen!

https://www.youtube.com/watch?v=AnLmUHtMdB8

Bilde av min Advokat Brynjar Meling som Søkelys og Kjell Sverre Andersen med råd og dåd i fra en anonym, men ifølge Andersen veldig erfaren Advokat som mener at jeg blir lurt.
Han er alt annet enn det som han mange ganger blir fremstilt i media.Meling er ingen «hardtslående» slugger, men veldig konservativ, opptatt med jusen og til tider noe lavmælt.
Kanskje det hadde vært bedre med en skikkelig «slugger» i denne saken? Det har jeg vanskelig for å se, da jeg mener at hele saken imot meg er et komplott og et justismord.
Så får vi se hva enden blir, om Melings «spor» med feil lovanvendelse holder i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike?
Eller om det blir forkastelse av anken og nederlag?
Vil som sagt gjøre mitt ytterste for å bli renvasket, selv om jeg er ren i Jesu blod og har en fullgod samvittighet!
Slik jeg har lært Meling å kjenne er han både faglig dyktig, har stor integritet og følger sin samvittighet og overbevisning.
Jeg tror ikke Meling har en skjult agenda, for det er ikke lukrativt å ta denne saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. 
Dette er for en stor del av idealisme en gjør det, for det er først hvis saken slipper igjennom i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike at Meling og andre vil få noe penger igjen. Det han nå gjør for meg, er nok kraftig underbetalt!
Det var et innlegg datert 3. september der det forekommer et simpelt angrep fra Søkelys ved Kjell Sverre Andersen imot min Advokat Brynjar Meling, at han er bare ute etter å tjene penger, da jeg har ingen muligheter å slippe til med anken overfor menneskerettighetsdomstolen!
Samt de skriver at jeg surmuler og mye annet, les selv på Søkelys hvis ikke artikkelen er fjernet. Det pleier de etter å ha spydd ut eder og galle over meg eller de som står i sammen med meg, denne gangen min advokat Meling.
Kjell Sverre Andersen skulle ha vært i kontakt med en advokat i Kristiansand der han har fått høre at jeg har null muligheter å vinne frem, og dette var for at min Advokat Brynjar Meling skal tjene penger.
Tror at Meling ikke kommer å tjene penger på denne saken før den eventuelt slipper igjennom i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.
Da vel og merke hvis den Norske stat betaler noe som alltid pleier å skje!
Kjell Sverre Andersen mener jeg surmuler, og skulle bare godtatt dommen og betale boten på 15.000,- kr.
Jeg opplever hele rettsprosessen som stygg, urettferdig og simpel!
Da jeg er blitt siktet for en ting, i retten har Brynjar Meling prosedert på feil lovanvendelse. Og dette har vært det sentrale, og det jeg er blitt dømt for. Å skrive en god del mengde om Jan Aage Torp, er ikke blitt behandlet i retten.
Da dømmer de meg for dette, og skriver en hel del sprøyt og usannheter som de skulle ha spurt og konfrontert meg om.
Hadde de det gjort, så hadde ikke noe vært noe problem.
La meg kort forklare hva jeg ser hva som er feilaktig og uriktig med dommen, som gjør at jeg vil gå videre med saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.
1.)  Feil lovanvendelse, da jeg aldri har oppsøkt Jan Aage Torp på noen som helst måte og aldri har forstyrret hans fred.
Straffeloven § 390 a som jeg er dømt etter mener Advokat Brynjar Meling er noe helt annet enn dette at jeg har skrevet på egen blogg egne synspunkter og meninger. Noe som gjør at å bruke denne paragraf imot meg og den Himmelske blogg at da utvider enn denne loven til å gjelde noe langt mer enn den er langet og gitt til å inneholde!
2.)  De siste årene har vi debattert flere forkynnere som er oppadgiftet. Forkynnere som offentlig har sagt at de er skilt og gift igjen, som er brukt for å fortelle og underbygge at gjengifte forekommer i Guds menighet og at det er reelt. Dette har ikke noe med disse personene å gjøre, men det er fordi de er offentlige personer at de blir debattert. Det er da Jan Hanvold som har fått «unngjelde» mest, bortsett fra meg.
3.)  Det er ingen som er blitt slik hetset og nevnt på nettet som meg, det viser bare at politiet kjører med to sett med lover. Det er lov å skrive alt om meg og min familie, også dokumentforfalskning og annet.
4.)  Når en blir siktet for en ting, og retten behandler noe helt annet (lovanvendelsen). Da de dømmer meg for en tredje ting, og dette ikke blir en spurt ut om i retten.
Mener det er på sin rett å kalle dette en «jukse-dom»!
5.)  Vi alle har en forestilling hvordan det skal foregå i retten, og hva Norsk lov sier. Bl.a. når hele dommen bygger på noen tall som jeg har på lyd at er helt hinsides og de er ikke dokumentert. Noe som Advokat Brynjar Meling gjentar i sitt ankeskriv til Norsk Høyesterett. Meling går så langt det er mulig å gå, og si at dette ikke har vært drøftet og bruke det i en dom imot meg er også imot Norsk lov. Alt dette finner dere dokumentert på den Himmelske blogg.
6.)  Det som også ligger til grunn for denne anmeldelsen, og rettsak. Er uten tvil at Torp har vært imot meg og den Himmelske blogg fordi vi har påpekt at her er det et stort, stort gap mellom liv og lære. Han kan fordømme de homofile, men «frikjenner» seg selv til å gifte seg igjen da han er den uskyldige part og må da får lov å leve etter det gamle menneske.
7.)  Samt, jeg mener at hva Torp og de som er på hans side om det er disipler eller ikke. Har skrevet langt verre verbalt og mye mer enn meg. Dette er ikke blitt drøftet i retten, og dette som ligger til grunn for en domfellelse imot meg og den Himmelske blogg.
8.)  Siste jeg har tenkt i livet og i tjenesten for Herren er å gi opp! Jeg har ikke gjort noe som helst som er feil, straffbart eller kriminelt. Hele saken imot meg er slik jeg ser det fabrikkert. Hadde i realiteten ingen mulighet å bli frikjent da det var nærmest bestemt at jeg skulle tas. Det ser en med at jeg ble siktet for en ting, under rettsforhandlingene var det lovanvendelse som gikk igjen. Og jeg ble dømt for noe som ikke har vært oppe til behandling i retten og som jeg sa klart fra om og Meling gjorde det også i sitt ankeskriv til Norsk Høyesterett, det var ikke en nubbesjanse!
9.)  Søkelys mener jeg surmuler og ikke tar det som en mann. Det er akkurat hva jeg gjør. Jeg betaler boten og forelegget, samt min advokat. Fordi jeg mener saken imot meg er både feilaktig med hensyn både til dom og behandling i de forskjellige rettsinstanser.
10.)                     Søkelys skriver også igjen sett med andre «briller» enn mine. Jeg synes det er vel anvendte penger og da har jeg gjort alt hva jeg har kunnet for om mulig å bli frikjent og vinner over Jan Aage Torp og Oslo politiet. Dette med demokratiske virkemidler og gjennom rettssystemet. Jeg har aldri oppsøkt noen mennesker i denne saken om det være seg Jan Aage Torp, politiet, dommerne eller noen. Men la alt gå redelig og demokratiske for seg gjennom rettssystemet, selv om de lyver på meg at jeg f.eks. har et personlig hevnmotiv imot Jan Aage Torp som jeg kjenner egentlig svært, svært lite til.
Han er «persona non grata» for meg!
At jeg skulle ha et personlig hevnmotiv overfor en person som jeg kun kjenner gjennom å ha lest om ham i media, og at han har bedradd en god venn og broder av meg for 1,5 Millioner er ikke bare søkt.
Det er direkte løgn og usant!
Sluttkommentar:
Nå går dette sin gang imot menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. Så får Søkelys og Kjell Sverre Andersen mene at det er bortkastede penger. Så har vi i hvert fall prøvd i det minste.
Det å prøve, gjøre så godt en kan og eventuelt håpe, tro og be at en vinner frem er tusen ganger bedre enn å ikke prøve.
Har en ikke prøvd, da vil en garantert mislykkes!
Jeg prøver, og så får vi se hva utfallet blir.
Da vil ingen kunne komme i ettertid å si at jeg ikke prøvde, for det gjør vi virkelig. Selv om jeg må dekke dette fra egen lomme, mesteparten.
Så vil jeg prøve. Men det er fritt frem for å være meg å støtte. Det er bare å sette inn penger på konto, se her:

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!


Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2069-det-er-helt-feil-gi-skylden-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html

http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2047-sa-er-advokat-brynjar-meling-i.html

http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2054-nye-youtube-video-advokat.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=AnLmUHtMdB8
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2067-dommen-imot-meg-er-en-fuske-dom.html
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2066-takker-for-sttte-og-forbnn-da.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2065-det-er-ingen-uoverstemmelse.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2064-dommen-imot-meg-er-som-et-gufs.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2057-dommen-imot-meg-og-den.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2060-vi-nsker-ta-denne-saken-imot.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2049-jan-aage-torp-forteller-na-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2047-sa-er-advokat-brynjar-meling-i.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2045-apent-brev-til-vebjrn-selbekk.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2043-det-kommer-bli-mye-mindre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2035-ynkelig-opptreden-av-politiet.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2032-nazistene-far-fritt-ut.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...