tirsdag 17. april 2018

Nr. 298: Dommen imot meg er en «fuske-dom», når dommerne tillegger meg meninger og annet som bare jeg kan vite om er sanne eller ikke!

Nr. 298:
Dommen imot meg er en «fuske-dom», når dommerne tillegger meg meninger og annet som bare jeg kan vite om er sanne eller ikke!
Bilde av lagdommer Øystein Hermansen som presterte å dømme meg til å være kriminell. Noe som jeg mener han er da han ikke var såpass redelig og skikket i jobben til å spørre meg ut eller om hvorfor jeg skulle ha personlig forfølgelsesmotiv imot en person som er «persona non grata» for meg. 

Dommen er så absurd at selv en 4 åring burde klart å sett dette, en dom ala Nord Korea eller Kongo. Den vil sette Norge 200 år tilbake til tiden før Gudsmannen Hans Nielsen Hauge sto frem.Dette står det bl.a. i dommen, som åpenbart er å tillegge meg meninger som jeg aldri har hatt, som bare jeg selv kan vite det. Dette er meninger og synspunkter som er helt hinsides for meg!
Dette skriver lagdommer Øystein Hermansen:
«Domfellelse etter straffeloven § 390a kan ikke skje dersom den utgjør et utillatelig inngrep i ytringsfriheten, jf Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10. Etter lagmannsrettens oppfatning er ikke vernet av ytringsfriheten til hinder for domfellelse etter § 390a i dette tilfellet. Christensen har drevet med unødvendig og urimelig sjikane, og han synes å ha vært drevet av et personlig forfølgelsesmotiv. Slik denne saken ligger an, er Christensen ikke vernet av ytringsfriheten, selv om enkeltstående uttalelser i blogginnleggene isolert sett ikke ville være straffbare. Det er den samlede helthetsvurderingen som er avgjørende.
Konklusjonen er at straffeloven § 390a får anvendelse i dette tilfellet. Etter dette må anken forkastes.»
Jeg har aldri noen gang oppsøkt Jan Aage Torp.
Har aldri oppsøkt møtene hans, har aldri lest noe hva han har skrevet eller hørt hva han har talt.
Han er en mann «persona non grata» for meg.
Jeg vet kun noen få ting om Jan Aage Torp.
1.)  Han sier om seg selv at han er Pastor og Apostel.
2.)  Han er skilt og oppadgiftet.
3.)  Han hater sine barn og hans barn hater ham.
4.) Han stjeler og lurer penger ut av andre mennesker, bl.a. en Serber som han loppa for 1.5 Millioner og kalte han nokså syk og Torp vil ikke betale tilbake pengene.
Mer vet jeg ikke, hvordan kan jeg da ha vært drevet av et personlig motiv?
Hele dommen imot meg er oppkonstruert, latterlig og full av løgn!
Med andre ord, dette kun vært oppklart i retten veldig enkelt. Han kunne spurt som enhver normal oppadgående og normalt menneske hadde gjort. Som dommer er dette hans jobb. Men hva gjør han?
Selv når jeg sier at dommen fra Oslo tingrett må dere se bort i fra da den ikke er debattert og Torp sine tall er løgn tall, de er helt hinsides.
Og fremdeles kjører på med løgn, løgn og atter løgn!
Hva da? Da er det kun en dom for å få tatt meg og få meg dømt, det er en jukse-dom!
Sluttkommentar:
Jan Aage Torp en mann «persona non grata» for meg. Noe han alltid har vært og kommer til å forbli.
Jeg har aldri noen ganger oppsøkt ham på noen som helst måte, kun debattert hans liv og fått regner jeg med imot meg en 30.000 hatmeldigner at jeg er imot at en forkynner skal være oppadgiftet. Og det er skrevet tror jeg en 300 artikkler om dette, som jeg stort sett har svart på egen blogg og hvis dette er kriminelt og straffbart.
Så er Norge satt 200 år tilbake i tid, da dette er åpenbart å angripe tros- og ytringsfriheten.
Denne dommen imot meg er ikke noe annet enn en «lyge-dom»!
Ikke verd papiret den er skrevet på etter min mening da egentlig alt er og forblir løgn, fabrikkerte «sannheter» og på toppen av det hele er jeg ikke blitt konfrontert med det de beskylder meg for å ha av meninger og synspunkter!
Også da klage på min advokat som de har holdt i ånde med å snakke om lovanvendelse etc.
Istedenfor å gå inn på hva de mener er kriminelt, forteller meg at i mine øyne er også politiet og retten her i Norge i sammen med Torp kriminelle å regnes for!
De snur alt på hode, slik er uverdig, løgnaktig og simpelt!
Relaterte artikler: 
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2066-takker-for-sttte-og-forbnn-da.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2065-det-er-ingen-uoverstemmelse.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2064-dommen-imot-meg-er-som-et-gufs.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2057-dommen-imot-meg-og-den.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2060-vi-nsker-ta-denne-saken-imot.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2049-jan-aage-torp-forteller-na-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2047-sa-er-advokat-brynjar-meling-i.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2045-apent-brev-til-vebjrn-selbekk.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2043-det-kommer-bli-mye-mindre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2035-ynkelig-opptreden-av-politiet.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2032-nazistene-far-fritt-ut.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...