fredag 13. april 2018

Nr. 288: «Apostel» Jan Aage Torp sier at han står over Guds ord da jeg tilhører en «fiktiv» menighet, da er det lov å anmelde kristne brødre selv om Guds ord advarer på det sterkeste å gjøre dette, det er bedre å lide et «tap!»

Nr. 288:
«Apostel» Jan Aage Torp sier at han står over Guds ord da jeg tilhører en «fiktiv» menighet, da er det lov å anmelde kristne brødre selv om Guds ord advarer på det sterkeste å gjøre dette, det er bedre å lide et «tap!»

«Apostel» Jan Aage Torp (bildet) skriver følgende på egen blogg:

Imidlertid måtte vi gjennomtenke på nytt Paulus´ advarsel mot “rettssaker mellom brødre”. Her kom vi til den erkjennelse at Paulus omtalte situasjoner der kristne faktisk var i samme menighet, og med noen lunde felles lederskap. I tilfellet Jan Kåre Christensen har ikke dette gyldighet, fordi han er “pastor” for en fiktiv menighet, “Smyrna”, som verken har medlemmer eller kirkelig tilhørighet eller offentlig registrering hos Fylkesmannen eller Brønnøysundregisteret. “Smyrna” er rett og slett et navn som Christensen har gitt sitt hus i Oslo, samt sine offentlige blogger. Derfor måtte vi ta i bruk “Øvrigheten” som Det nye testamentet etablerer som en normgivende og straffende instans.
(sitat slutt).Apostelen Paulus omtaler oss kristne som lemmer på det felles legeme, der vi alle står i et ansvarsforhold til hverandre. Og har ikke lov, rett eller anledning å behandle hverandre noe annerledes enn hva Guds ord sier og gjør.

Rom. 12. 4 For likesom vi har mange lemmer på ett legeme, men ikke alle lemmene har samme gjerning, 5 således er vi mange ett legeme i Kristus, men hver for seg er vi hverandres lemmer.

I denne kampen har han også fått Norges 2 største og verste nettroll med Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg (bildet), for å prøve å stenge den Himmelske blogg.Jan-Aage Torp said:

Når denne saken med JKC har nådd sin nødvendige slutt, Kjell Andersen, da tror jeg du med visdom er i stand til å modere nødvendige ordskifter om vanskelige temaer som skilsmisse og gjengifte. Jeg skal gjerne bidra så godt jeg klarer, bare jeg slipper å moderere selv :-)

Ellers er det interessant med Braut, Fuglesteg m.fl. som engasjerer seg tøft og nødvendig i forhold til en blogg som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt.
(sitat slutt).


Jan Aage Torp har et mål og en agenda som er å få stengt den Himmelske blogg! Der går han «over» Guds ord et annet sted som skriften sier vi ikke skal gjøre.

Joh. e. 10. 1. Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som ikke går inn i fårestien gjennem døren, men stiger over annensteds, han er en tyv og en røver;

Her har «apostel» Jan Aage Torp alliert seg i sammen med myndigheten, Norges 2 verste nettroll og alle andre som kan få stengt den Himmelske blogg!

Da er ikke Guds ord noe gyldighet lengre heller i Torps liv da han skiller og gifter seg, politianmelder, allierer seg i sammen med mennesker som åpenbart tilhører og tjener den Onde. Alt er i Torps verden lov imot meg og den Himmelske blogg, «målet helliger midlet!»

Beste støtte jeg har fått er faktisk ikke av noen troende, men av humanetisk forbunds journalist Even Gran som har skjønt i denne saken er det «ugler i mosen». Da politiets og domstolenes eneste agenda er og har vært å få tatt meg. Dessverre så er det noe vi som kristne må regne med, at verdens mennesker vil ta oss troende for på den måten opplever dessverre mange mennesker en indre tilfredsstilles eller hva de en erfarer. En kjennsgjerning er det at det er som apostelen Paulus sier det, at vi troende blir mange ganger plassert «nederst»! Derfor er Guds ord klart på det også, ikke anmeld andre troende. Lid heller urett, lid heller tap, «bit i det sure eplet, dommen hører Gud Herren til, og menigheten skal og kan vi bringe alt innforbi. 

Og klarer og vil vi ikke det, så kan vi ikke anmelde noen bare fordi de ikke har eventuelt et stort felleskap rundt seg. Det ser vi også er meget dårlig trekk hos Torp, han prøver og vil angripe de han tror han kan vinne «seier» over. Derfor skrev også Torp ved en anledning at jeg var han «ønskemotstander», ikke Satan, hans eget kjød eller noe annet! 

"Apostel" Jan Aage Torp er åpenbart enten demonbesatt eller kraftig innfiltrert av demonske åndskrefter som får han til å gjøre den Ondes vilje som skfiten sier det. 

2 Tim. 2. 26 og våkne igjen av sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje.
Sluttkommentar:

Torp mener at det er lov å anmelde meg da vi ikke er så mange, men at jeg tilhører Kristi legeme og er en troende. Det er det som er avgjørende sier Guds ord om en er en kristne eller ikke, ikke hvor stor eller liten menighet en tilhører!

Vi leser i 1 Kor. 6. 7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?

Det er et tap at vi har saker imot hverandre, lid heller urett sier skriften!

Med andre ord, skriften er klar her. Vi skal ikke anlegge saker imot hverandre som troende, men overlate «dommen» til menigheten og Gud.

Det er dette som er Guds forordning, at Torp setter seg over dette er ille!

Bibelsk og åndelig er det ikke å anmelde andre troende.

Verdens mennesker er alltid klare til å hogge etter og å «ta» oss kristne!

Det må vi leve med, men at andre troende går Satans ærend som «apostel» Jan Aage Torp gjør, det er ille. Skriften sier at han er en «tyv og en røver» som «hopper» over et annet sted enn hva skriften sier og lærer!

Da har han både tapt sin frelse og er under dom med sitt liv, da dommen ikke tilhører hverken Jan Kåre Christensen, Jan Aage Torp eller noen andre mennesker. Kun og alene Gud!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...