torsdag 12. april 2018

Nr. 287: Angi brødre er et endetidstegn og et svik imot Kristus, akkurat dette som narreapostel Jan Aage Torp har gjort da han hatet min forkynnelse om det kristne ekteskapet – der gjengifte er ikke tillatt for kristne!

Nr. 287:
Angi brødre er et endetidstegn og et svik imot Kristus, akkurat dette som narreapostel Jan Aage Torp har gjort da han hatet min forkynnelse om det kristne ekteskapet – der gjengifte er ikke tillatt for kristne!

Josef fikk åpenbaring av Gud – det hatet de han for. Slik er det med meg også – jeg har fått åpenbart hva Guds ord sier. Slik som Josef ble hatet av sine brødre p.g.a. sine åpenbaringer, blir dessverre mennesker også hatet til alle tider for deres åpenbaringer. Det er åpenbaringer som den Onde hater, ikke våre fine flotte ord og alt annet. Det er når Gud kommer oss nær og vi kommer nær han, at vi får disse åpenbaringene – som vi blir hatet for.

Bilde av Josef som ble dradd opp av brønnen og solgt til midianittene som igjen førte ham til Egypt og Potifar, som var hoffmann hos Farao og høvding over livvakten. Gud vendte det til det gode, slik vil han også gjøre det med meg.Fra mine bibelkommentarer Markus 13. 11 Men når de fører dere bort og overgir dere til myndighetene, skal dere ikke være bekymret for hva dere skal si. Si det som blir gitt dere i samme stund! For det er ikke dere som taler, men Den Hellige Ånd.

Vi skal ikke gå rundt å være bekymret for noe eller noen, men våke og be. Alle utfordringer og vanskeligheter som kommer i vår vei har Gud gitt oss en ressurs til dispensasjon. Sin egen Ånd, den Hellige Ånd som skal gi oss de rette ordene i rette tid i enhver anledning.

12 Bror skal angi bror og sende ham i døden, og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres død.

En skulle trodd at så mye forkynnelse som det er om kjærlighet at det hadde skapt mer kjærlighet. Men det er sannheten til kjærligheten som mangler, da blir resultatet deretter. Normløshet skaper harde og kalde hjerter.

13 Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut helt til slutt, skal bli frelst.

Dette gjelder alle frelste og troende til alle tider å holde ut til slutt skal bli frelst og berget. Men allikevel spesielt Israel og Jesus troende mennesker som Antikrist, den Falske Profet og hele verden ville forsøke å utrydde. Det som Hitler mislykkes med vil Antikrist gjøre alt for å lykkes med.

Åpenb. 14. 12 Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud (Israel) og troen på Jesus (alle som tror på Jesus). Dette er Satans største mål å få utryddet Israel og alle Jesus troende, da spesielt når Antikrist kommer til makten i sammen med den Falske Profet.

Men under den store trengsel som er en periode på 7 år delt i to perioder på 3 1\2 år. Det er Profeten Daniel som taler om det gjenstår en årsuke på 7 år i Daniel 9.

Når det gjelder de 70 års uker er hver uke på 7 år. Daniel så i et syn hvor han så engelen Gabriel komme til ham med et budskap. 70 år er tilmålt ditt folk. Hvilket folk? Jo, israelittene. Vi vet jo at Daniel på den tid var bortført til Babylon. Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet fyrste står frem. Dan.9,25. Nehemias fikk det så at han skulle reise til sitt hjemland og bygge opp igjen Jerusalem. Kongen gav ham lov til det. Dette var i år 445 f.Kr. Gabriel hadde sagt at det skulle ta først 7 uker som = 49 år for å istandsette byen, og så skulle det gå 62 uker hvor en salvet skulle komme, altså Jesus. 62*7=434år+ 49 år= 483 år med 360 dager i året. Dvs. at når vi deler 483 med 7 får vi 69 uker. Nå legger vi merke til at det var for jødene det gjaldt. Etter at Jesus døde for oss alle, stoppet jødenes tidsregning på 69 årsuker. Nå lever vi i hedningenes tidshusholdning. den har som sagt vart i 2000 år. Når de frelste blir opprykket inn i himmelen, begynner altså den siste årsuken som gjenstår for jødene. Denne årsuken på 1 uke som er 7 år kalles også for den store trengsel. I denne perioden skal Gud konsentrere seg om jødene. På 1 dag skal de bli frelst.

Nøyaktig i den 69 uken, 483 år etter at ordet om Jerusalem skulle oppbygges stod Jesus fram. Det står i Gal 4,4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn... Han kom på den rette dag og time.
(sitat slutt).

V 12 står det som er veldig aktuelt:

Bror skal angi bror og sende ham i døden, og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres død.

Så kommer mine kommentarer:

En skulle trodd at så mye forkynnelse som det er om kjærlighet at det hadde skapt mer kjærlighet. Men det er sannheten til kjærligheten som mangler, da blir resultatet deretter. Normløshet skaper harde og kalde hjerter.

Bror skal angi bror og sende ham i døden!

Har dette skjedd med meg og den Himmelske blogg? Ja vil jeg si, da det narreapostel Jan Aage Torp gikk med sin fiktive anmeldelse. Så åpnet han opp for demoniske og forførende åndsmakter som har gjort alt som er mulig for å prøve å knekke meg og den Himmelske blogg!

Det var som å bli kastet til Løvene som Daniel erfarte. Daniel ble spart da Gud sendte sin engel. Jeg har ikke erfart enda at Gud har sendt sin Engel for om mulig å stoppe fiende og den hevngjerrige som bibelen sier det.

Salme 8. 3 Av barns og diebarns munn har du grunnfestet en makt for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.

Den hevngjerrige her er narreapostel Jan Aage Torp som ikke kan utstå meg og den Himmelske blogg. Da gikk han til politiet, stikk i strid med Guds ord som sier at det er et tap å ha rettsaker imot hverandre som kristne brødre!
Som kristne skal vi kunne tåle urettferdighet, selv av andre troende brødre og søstre! Dette er vårt kall, oppgave og gjerning!

Jesus sier nesten det samme at mennesker skal bli så forført som narreapostel Jan Aage Torp (bilde) åpenbart er, at de tror at de gjør Guds gode vilje!


Joh. e. 16. 1. Dette har jeg talt til eder forat I ikke skal ta anstøt.  2 De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse.  3 Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke mig.  4 Men dette har jeg talt til eder, forat I, når timen kommer, da skal minnes at jeg sa eder det; men dette sa jeg eder ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos eder.

Narreapostel Jan Aage Torp tror han gjør Gud en dyrkelse med å utlevere meg til politiet og domstolene som Judas gjorde det med Jesus, dette er ille!

Rakel var favorittkona til Jakob, og Josef ble også yndlingssønnen til Jakob. Dette uttrykte han ved å gi han en flott kjortel. I samme perioden hadde Josef en drøm om tolv kornaks, hvor de 11 andre kornaksene bøyde seg for hans kornaks. Drømmen ble tolket som at brødrene en gang måtte bøye seg for han. Dette førte til at brødrene hatet ham og ville bli kvitt ham. Han ble derfor slengt i en brønn og solgt til Egypt som slave. Brødrene lurte Jakob til å tro at Josef var blitt drept av villdyr, fordi kjortelen var ødelagt og full av blod (1 Mos 37).

Akkurat som meg, narreapostel Jan Aage Torp hatet meg fordi jeg forkynte imot hans liv som ekteskapsbryter og jeg fikk så høy Google score.

Humanetisk forbunds journalist Even Gran er faktisk den personen som har skrevet «mest» rett om denne saken, det kan du lese her.
http://fritanke.no/kommentar/satirebloggens-morke-side/19.10643

Dernest redaktør i avisen Dagen Vebjørn Selbekk som har skjønt at det jeg hele tiden har kommet med er «religiøse» ytringer som ikke hører hjemme i Norsk rett.

Dette kan du lese her der han bl.a. skriver følgende:

«Christensen og hans advokat Brynjar Meling baserte hele sitt forsvar på at de karakteristikkene som tiltalte har kommet med på nettet om pastor Jan-Aage Torp, kun er religiøse meningsytringer. De ulike ordene og uttrykkene som ble brukt, ble forsvart med høytlesning fra den skinninnbundne boken Christensen hadde med seg. Bibelreferansene fløy frem og tilbake mellom forsvarerens plass og vitneboksen.

Ord som «horkarl» ble forklart ut fra det religiøse språket som Bibelen selv bruker, eller «Kanaan-språket» som Christensen selv benevnte det som fra vitneboksen. Han fremholdt at Den nye testamentet betegner personer som skiller seg og gifter seg med en annen enn sin opprinnelige ektefelle, på denne måten. Derfor mener Christensen at han kun har kritisert en velkjent og svært profilert kristen leder for å ikke leve i pakt med den kristne tro.

Bruken av andre, mer ikke-religiøse betegnelser som «maktmenneske», «narsissist» og lignede forsvarer Christensen med teologiske uenigheter rundt måten Jan-Aage Torp har drevet sin menighetsvirksomhet på. Retten fikk blant annet høre om en bekjent av Christensen som skal ha gitt 1,5 millioner kroner til Torp, men siden angret seg. Torp selv innrømmet for øvrig i sitt vitneutsagn at også han på sine nettsider har kalt Christensen både for «lystløgner», «idiotisk», «ryktespreder», «slem», «ond og dum» og formidler av «sosialpornografi»

Det er disse svært spesielle religiøse overtonene som gjør saken mot «sjikane-pastoren» Jan Kåre Christensen så spesiell. Det er derfor den blir noe mer enn en vanlig sak om krenkelse av privatlivets fred. Eller noe mer enn en krangel mellom to Oslo-pastorer som ikke akkurat praktiserer det varmeste brødrefelleskapet.

Det er isolert sett ingen tvil om at Jan Kåre Christensen karakteristikker av pastor Torp er langt ut over enhver anstendighet. Folk flest vil nok oppfatte Christensen som et slags kristent nettroll.

Men - og det er et stort «men» her. Hvis dette er snakk om religiøse ytringer, vil de i praksis ha et sterkere vern enn sjikanøse uttalelser uten noe slikt trosmessig grunnlag. Ubaydullah Hussein, den kjente og beryktede lederen for, Profetens Ummah ble i fjor sommer frikjent av Lagmannsretten for å hylle gjennomførte terrorhandlinger på nettet. Det gjaldt også en terrorhandling som hadde krevd norske menneskeliv, aksjonen mot det delvis Statoil-eide oljeanlegget i In Amenas i Algerie. Retten la til grunn at det i dette tilfellet var snakk om en religiøs ytring. Hussains lovprisning av Allah for denne blodsutgytelsen hadde sitt utgangspunkt i Husseins egen voldelige tolkning av islam.

Disse sakene er ikke direkte sammenlignbare. Men de sier begge noe om rommet for religiøse meningsytringer, også når det som sies eller skrives oppleves som støtende og avskyelig av det store flertallet.»


Sluttkommentar:

Når jeg ser tilbake på hele denne saken så har rettsaken, prosessen og alt vært helt forferdelig og det har vært som å bli kastet til rovdyrene.

Jeg hadde ikke en nubbesjanse å bli frikjent!

Selve rettsaken var en stor farse, Såkalte etterforskningen og alt.

Det er tre forhold med dommen imot meg som gjør den til Norges historiens største justismord.

1.)  I selve siktelsen er det hat imot meg og kristendommen, da hva jeg er siktet for er bare som «barnemat» i forhold til hva som blir skrevet daglig på nettet.

2.)  Jeg ble dømt for et helt annet forhold enn det som var i siktelsen, det ble ikke engang debattert under rettsforhandlingene. Tenk, rettsaken drøftet vi siktelsen og lovanvendelse, dette ble drøftet. Men jeg ble dømt for å ha skrevet for mye, selv om mesteparten har kommet gjennom ordskifte. Retten har ikke behandlet det jeg er blitt dømt for. Et større og verre justismord en dette er ikke mulig!3.)  Det som jeg ble dømt for, mengde av skriverier har narreapostel Torp og hans allierte skrevet mye mer enn hva jeg har skavet. Med andre ord, nå når jeg er dømt for et forhold der motparten har skrevet mer enn meg. Da er dette egentlig et dobbelt justismord!

Guds standard er at vi som kristne ikke skal utlevere hverandre til myndigheten. De er klare til kamp imot oss troende, de er mest ute etter oss troende.

Dette vet Gud, men når slik som narreapostel Torp bærer et inderlig nag og hat til meg. Det vitner om at han er ingen kristen bror, men en antikrist.

Han er gått ut i fra oss, men er en antikrist.

1 Joh.b. 2. 18 Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nu kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time.

19 De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

  Nr. 502: Narreapostel og narren Jan Aage Torp skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?   For å skrive og...