onsdag 11. april 2018

Nr. 286: Det må være temmelig åpenbart at de samme åndsmaktene som var i Saulus, er i Jan Aage Torp da de begge to forfølger troende med det mål å få de straffet, dømt og i fengsel!

Nr. 286:
Det må være temmelig åpenbart at de samme åndsmaktene som var i Saulus, er i Jan Aage Torp da de begge to forfølger troende med det mål å få de straffet, dømt og i fengsel!

http://justismord.janchristensen.net/2018/03/nr-277-judas-forrderen-og-jan-aage-torp.html

Bilde av Jesus som narreapostel Jan Aage Torp forfølger. Vi leser om da Jesus åpenbarte seg for Saulus, så vet vi at han forfulgte de troende. Men hva sa Jesus? At han forfulgte ham. Det er dette som narreapostel Torp gjør, og dommen kommer åpenbart til å bli hard, sterk og intens hvis han ikke mot all formodning skulle omvende seg.Guds ord er veldig klar på at å anmelde andre troende er direkte i strid med Guds vilje, dette elsker selvfølgelig Satan.

Dette som narreapostel Jan Aage Torp har gjort med å gå til politiet med en fiktiv anmeldelse og lyve i Oslo Tingrett vitner om en person som er styrt av de samme åndsmaktene som Saulus var styrt av før han ble en kristen.

Vi leser om Saulus som senere ble Paulus at han forfulgte de troende og ville ha de straffet, dømt, i fengsel og død. Det samme som Torp og hans medarbeider har som mål med meg som igjen forteller at her er det ikke Gud, men den Onde som har fritt spillerom!
Da Stefanus ble drept og steinet, sto Saulus og hold klærne til de som steinet ham. Med andre ord, Saulus var en slu Djevel som Jan Aage Torp er, Saulus før han ble frelst og Torp er styrt av de samme Åndsmaktene.

Ap.gj. 8. 1. Og Saulus samtykte i mordet på ham. Men på den dag blev det en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og de blev alle adspredt over Judeas og Samarias land, undtagen apostlene.  2 Men nogen gudfryktige menn begravde Stefanus og holdt en stor veklage over ham.  3 Men Saulus herjet menigheten, og gikk inn i hus efter hus og drog ut både menn og kvinner og lot dem kaste i fengsel.

22. 19 Da sa jeg: Herre! de vet selv at jeg kastet i fengsel og hudstrøk rundt om i synagogene dem som trodde på dig, 20 og da blodet av Stefanus, ditt vidne, blev utgytt, stod jeg også hos og samtykte i det og tok vare på klærne til dem som slo ham ihjel.

Saulus var oppfylt av hat imot de kristne som Jan Aage Torp er oppfylt av hat imot meg og den Himmelske blogg fordi vi forkynner at å gifte seg på nytt som kristne er synd, hor og ekteskapsbrudd!

Saulus og narreapostel Jan Aage Torp har mange fellestrekk da de ønsker fengsel, død og de går til verdslige myndigheter for å søke støtte i sin nedrige og mørke kamp imot de troende. De er som tvillingsjeler Jan Aage Torp og Paulus før han ble født på nytt. Hatet, mørke og det ekstreme er hos dem begge!

Hva sier skriften om å anmelde andre? Den er temmelig klar, da Gud er vår dommer og menigheten skal ta seg av stridigheter og uoverstemmelser overfor brødre og søstre i troen på Jesus.

Dette har Jan Aage Torp ikke brydd seg om, da hans hat til meg og den Himmelske blogg er så sterkt og intenst. At det er det samme hatet som var i Saulus før han ble frelst. Vi leser om ham at han gjorde alt han kunne for om mulig å få stoppet de kristne, han hatet deres forkynnelse over alt i denne verden.

Dette er som narreapostel Jan Aage Torp, han hater meg og den Himmelske blogg over alt i denne verden!

Ap.gj. 9. 1. Men Saulus fnyste fremdeles av trusel og mord mot Herrens disipler, og han gikk til ypperstepresten 2 og bad ham om brev til Damaskus, til synagogene der, forat om han fant nogen som hørte Guds vei til, både menn og kvinner, han da kunde føre dem bundne til Jerusalem. 3 Men på reisen skjedde det at han kom nær til Damaskus, og med ett strålte et lys fra himmelen om ham, 4 og han falt til jorden og hørte en røst som sa til ham: Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig? 5 Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger. 6 Men stå op og gå inn i byen, så skal det bli dig sagt hvad du har å gjøre! 7 Men mennene som reiste sammen med ham, stod forferdet, for de hørte vel røsten, men så ikke nogen. 8 Saulus reiste sig da op fra jorden; men da han åpnet sine øine, så han intet; de ledet ham da ved hånden og førte ham inn i Damaskus. 9 Og i tre dager var han uten syn og hverken åt eller drakk.

Vi leser om da Jesus åpenbarte seg for Saulus, så vet vi at han forfulgte de troende. Men hva sa Jesus? At han forfulgte ham. Det er dette som narreapostel Torp gjør, og dommen kommer åpenbart til å bli hard, sterk og intens hvis han ikke mot all formodning skulle omvende seg.

Hør her hva Jesus sier: «Jeg er Jesus, han som du forfølger.»

Når narreapostel Jan Aage Torp (bilde) er en slu Djevel som Saulus før han ble frelst, da er Torp styrt av de samme Åndsmaktene.Saulus fikk nåde til å omvende seg, men hva med narreapostel Torp? Bibelen sier følgende om han.

2 Pet. 2. 20 For om de har flyktet bort fra verdens urenhet ved å ha lært vår Herre og frelser Jesus Kristus å kjenne, og så atter lar seg fange av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre med dem enn det første. 21 For det var bedre for dem at de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn at de kjente den og så vendte sig bort fra det hellige bud som var overgitt dem. 22 Det er gått dem som det sanne ordsprog sier: Hunden vender seg om til sitt eget spy, og den vaskede so velter seg i søle.

Det er verre stilt med narreapostel Jan Aage Torp enn det var med Saulus da han aldri hadde lært Jesus å kjenne!

Åndsmaktene regjerer i Torp som de er helt ville er temmelig åpenbart når han til de grader kan gå imot Guds ord med å anmelde meg med en fiktiv anmeldelse og lyve i Oslo Tingrett om antall som er helt hinsides uten å også nevne at dette er kommet frem gjennom et ordskifte.

Mannen må åpenbart være demonbesatt og under dom med sitt liv når han både lever i hor og driver med fiktive anmeldelser som Guds ord advarer imot å gjøre. 

Dette gjør en ikke av selv uten å være styrt av forførende Ånder, og de Onde krefter og et enormt hat til Gud og sannheten!!!!!!!

1 Kor. 6. 1. Våger nogen av eder, når han har sak mot sin næste, da å søke dom hos de urettferdige og ikke hos de hellige?  2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker?  3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!  4 Når I da har saker om timelige ting, så setter I dem til dommere som ikke aktes for noget i menigheten!  5 Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror?  6 men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!  7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?

http://justismord.janchristensen.net/2018/03/nr-274-paskens-budskap-anno-2018.html

Hva er det som kjennetegner narreapostel Jan Aage Torp?

Et veldig engasjement for de sakene han «brenner» for. Mens de som ikke passer for ham av hva som står i Guds ord, det «hopper» han glatt over.

Med andre ord, dette er det klassiske hykleriet som Torp driver med.

Skriften sier at vi skal ikke gifte oss på nytt etter skilsmisse, vi skal ikke anmelde våre kristne brødre, vi skal ikke utnytter andre mennesker etc.

Ja, alt dette +++ mye mer forteller oss at vi står overfor en mann som kan «fronte» kristne sannheter en dag. Neste dag, så lever han akkurat som Satan behager. Det er ikke tvil om at Torp er enten innfiltrert av åndsmakter eller besatt. Da skriften sier klart ifra at hvis en lever som Torp, vil en gi Satan åpning i sitt liv syv ganger verre enn før han ble frelst!

Lukas 11. 24 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. 25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. 26 Så går den bort og tar med seg syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Narreapostel Jan Aage Torp står for alt det som Satan står for, han kan «svinge» utenom de Guds ordene som ikke «passer» ham.

Men er veldig nøye på andre sider ved Guds ord, som han kan fronte.

Han er rett og slett en Antikrist sier Guds ord ved at han «erstatter» ting hele tiden som er til hans fordel!
Vi skal underordne oss styresmaktene, men vi skal ikke anmelde noen som kaller seg kristne heller. Med andre ord, Torp legger «overdreven» vekt på noen Guds ord, og «hopper» over andre, han er åpenbart av samme Ånd som Saulus var av, i opposisjon til Gud og hans ord!

Når Guds ord sier at vi som troende ikke skal anmelde hverandre, så er det viktig at vi etterlever dette Guds ord. Eller så fører vi våre liv under dom som Torp nå har gjort med både å gifte seg på nytt, anmelde meg med en fiktiv anmeldelse da det er mitt syn på gjengifte som Torp hater!

Under møter på A. A. Allen ble demoner drevet ut, og en gang skrekk de demonene «vi har en gang bodd i Saulus fra Tarsus.»

Det er mye mulig at det er de samme demonene som nå har inntatt Torp da han har samme attityden som Saulus hadde før han ble frelst og var demonbesatt. Hør bare her.

Fra Vårt Land!

Christensen sier han ikke vil møte deg i Konfliktrådet?

– Dersom han ikke frivillig blir med på en ordning og fjerner alt fra nettsidene og begrenser seg til generelle synspunkter, så ønsker jeg at politiet tar ut tiltale og stiller han for retten. Jeg har ingen skrupler med at han må sone.

Her har Jan Aage Torp gått med en fiktiv anmeldelse, falske anklager.

Han er selv en «verdensmester» i å sjikanere meg og drøssevis av andre!

Så ønsker han meg fengsel, en annen plass skrev han 2 års fengsel.

Jeg påpeker at han er en narresist, horkarl og en falsk apostel!

Det er vel ikke noe å lure på?

Sluttkommentar:

Når skriften sier at vi ikke skal anmelde hverandre, så er det er av åpenbare grunner. For det første, verden forstå seg ikke på åndelige konflikter, men det gjør en i menigheten.
http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-239-maten-jeg-er-blitt-mtt-av.html

Det å anmelde meg, det var som å kaste kjøttstykker til et rovdyr. De var klar med en gang å få tatt meg.
http://justismord.janchristensen.net/2018/04/nr-279-jurister-advokater-og-andre-kan.html

Politiet, domstolene og andre har oppført seg overfor meg på mest mulig primitiv og uredelig måte. De har kun hatt en agenda, få med dømt om den enn er for så «lite» som mulig. En dom imot meg har vært agenda nr. 1 selv om selve rettsprosessen og alt er en løgnhistorie fra begynnelse til slutt!

Jeg har kun skrevet «milevis» innforbi tros- og ytringsfriheten, men de fant ut at jeg hadde skrevet «for mye» for å få tatt meg. Dette var ikke i selve siktelsen eller ble behandlet i retten, med dette dømte de meg for selv om jeg i Borgarting lagmannsrett sa at Torp tall er ikke dokumentert og de er helt hinsides. Dette er Norges historiens «råtneste» dom og en farse er selve rettsprosessen imot meg og den Himmelske blogg!

Narreapostel Jan Aage Torp «hopper» bukk over Guds ord og tar alltid «snarveier» og den letteste veien når det er til hans fordel. Dette gjorde Saulus før han ble frelst, slik lever Torp i dag!

Vi kan da med sikkerhet slå fast at det er stor sannsynlighet at Torp er demonbesatt som Saulus var før han ble frelst. Og det er ikke en umulighet heller at det er samme åndsmaktene som engang bodde i Saulus som han ble fri i fra. De bor nå i Torps liv da han som Saulus drar de kristen til myndigheten og har ingen skrupler med at de skal sone dom slik at han kan få «sole» seg i glansen.

Men Torp vet ikke åpenbart at det som står igjen i hans liv, det er ikke fremgang eller vekkelse.

Men dom, og det en hard dom da han forfølger Jesus!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...