fredag 6. april 2018

Nr. 283: Kjære Jesus venner, be om at NRK Brennpunkt vil lage et program om tidenes justismord der saken min blir belyst i sin fulle bredde og dybde der alle sider ved saken kommer frem!

Nr. 283:
Kjære Jesus venner, be om at NRK Brennpunkt vil lage et program om tidenes justismord der saken min blir belyst i sin fulle bredde og dybde der alle sider ved saken kommer frem!


Kjære Jesus venner, be om at NRK Brennpunkt vil lage et program om tidenes justismord der saken min blir belyst i sin fulle bredde og dybde der alle sider ved saken kommer frem, ikke minst de sidene som ikke har vært fremme til nå!


Har vært i kontakt med NRK Brennpunkt, de vil kanskje lage et program om tidens justismord.

Vær med å be at dette skjer, det vil ha en enorm betydning for å belyse konflikten mellom meg/Brynjar Meling og narreapostel Jan Aage Torp, Oslo politiet og Norske domstoler.

Når saken og konflikten er blitt som den er blitt, da jeg er blitt utsatt for tidenes justismord her i Norge. Verre enn det jeg har opplevd det, er ikke mulig å oppleve det.

Vil nevne fire (4) ting som gjør dette til Norges historiens største, ikke verste justismord.

1.)  Feil lovanvendelse.

2.)  Det jeg er dømt for er ikke drøftet i retten.

3.)  Mine motstandere har skrevet både mer enn meg, og gått uendelig lengre verbalt enn meg. De kan ikke straffe meg, når disse går fri! De har rett og slett vært kvassere i ordbruken.

4.)  Gi meg en advokat, som de helt bevist ikke vil lytte til. Det minner meg om et skuespill. Med andre ord, det skal se fint ut, men det er et spill for galleriet. Utfallet var gitt, jeg skulle dømmes.

Sluttkommentar:

Sakarja 4. 6 Da tok han til orde og sa til mig: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.

Skal ikke være så lang i denne artikkelen som jeg pleier.

Dette er åpenbart en åndskamp da jeg ikke engang får en rettferdig rettsak, som alle har krav på i Norge.

Dette er en form for kristendomsforfølgelse, hvis enn ikke kan si at det er kristendomsforfølgelse når jeg ikke har fått en rettferdig og anstendig behandling.

Dette er åpenbar en åndskamp – da mitt mål hele tiden har vært å forkynne hva Guds ord sier. Forkynne hele Guds råd til frelse at ingen som er gjengiftet som troende skal entre en talerstol og lære andre når de ikke selv lever etter Guds ord!

Be derfor et NRK Brennpunkt vil ta tak i denne saken og lage et program der virkelig narreapostel Jan Aage Torp, Oslo politiet og domstolene blir avslørt som dem de er!

Men samtidig, at Guds ord kommer frem at gjengifte er synd for troende. Dette er en kamp om det kristne ekteskapet og muligheten for å kunne forkynne hele Guds råd til frelse!

Ap.gj. 20. 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...