søndag 1. april 2018

Nr. 280: Karikatur tegningene og mitt anliggende med å avsløre synden blant forkynnere er begge av moralsk og etisk art!

Nr. 280:

Karikatur tegningene og mitt anliggende med å avsløre synden blant forkynnere er begge av moralsk og etisk art!

Jeg har angrepet, tatt for meg og belyst kun offentlige forkynnere og tillitspersoner med ansvar for andre. Aldri noen andre, og utfordret dem på Guds ord at de lever imot bibelens budskap med å være gjengiftet. Dette er noe «alle» kristne bør og skal gjøre, ikke minst andre med er lederansvar. Hvorfor gjør de det stort sett ikke? Det vet jeg ikke til fulle, men jeg gjør det som en «plikt» og ansvar innforbi Gud og mennesker.

Da karikatur striden sto, viste det seg at imamer i Danmark brukte et bilde fra en grisefest i Frankrike for å oppildne Muslimer til at det var dette de sammenlignet profeten Muhammed med. Slik er det også med meg, jeg skriver og taler imot gjengifte blant forkynnere. Men hva får jeg høre? At jeg ikke er villig til å slutte med “krenkelser av privatlivets fred” og “plagsom adferd”. 
Til opplysning; jeg har aldri bedrevet med det og kommer aldri til å bedrive med dette 
(med krenkelser, sjikane og plagsom adferd, det er utenforbi hva jeg holder på med).

Grisefest i Frankrike og å tale imot gjengiftede forkynnere kan bli så mangt!

Fordreier en sannhetten så blir det en løgn. Det var løgn at det var profeten Muhammed de sammenlignet seg med da de hadde grisefest. Og det er løgn at jeg driver “krenkelser av privatlivets fred” og “plagsom adferd like mye som grisefest i Frankrike er å karikere profeten Muhammed. I araberverden har de imamer, i Norge er det andre som har tatt på seg den oppgaven å fordreie sannheten slik det blir til en løgn!

BARE EN BOKSTAV FEIL: Denne deltakeren i en fransk grisehylkonkurranse heter i virkeligheten Jacques Marrot. Han er bilmekaniker, og det dreier seg altså ikke om EU-kommisær Jacques Barrot eller profetharselas.
Kjell Andersen på Søkelys.com????

Jeg og de som driver med karikatur tegninger har minst to ting til felles.

1.)  Vi er ikke voldelige, driver kun med hva vi kan gjøre med våre hender, hjerte og hjerne. Fysisk avstraffelse, vold eller noe annet driver vi ikke med eller oppfordrer til.

2.)  Vi angriper og benevner det som mange opplever som krenkende, forstyrrende og provoserende.

Dypest sett, å ikke tillatte det, så er dette et angrep på tros og ytringsfriheten!

Mitt forhold til karikatur tegninger er noe jeg ikke tar opp her, da det egentlig er utenforbi mitt «felt». Men etter å ha blitt angrepet i den senere tid med anmeldelse og siktelse, som er 120 % uberettiget og falske anklager imot meg. Det er kun for å stoppe meg fra å forkynne imot gjengifte at dette er blitt gjort, ikke av noen annen grunn!!!!!!!!!

Jeg nevnte i en setning at jeg ville fjerne fra blogg og hjemmeside alt om en forkynner hvis han sluttet å preke og gi seg ut for å være forkynner. At jeg nevnte dette en gang, var truende?!
Samtidig har jeg blitt nærmest flådd hvis jeg har nevnt ting mer enn en gang. Uansett hva jeg har gjort, ikke gjør, motstand imot meg og den forkynnelse jeg har. Den er like sterk og intensiv.

Jeg er blitt tiltalt for noe jeg aldri har gjort. Og hva er grunnen?
Hovedgrunnen er at jeg har rammet Satan mitt der han hater. Ulydighet mot Guds ord er som trolldomsynd. Gjengifte er ulydighet mot Guds ord, og når dette er blitt akseptert blant det store lag av kirker og menigheter i Norge. Da er menighetslivet inntatt av trolldomsynd. Ikke rart at Satan er vred?!

Guds ord sier at ulydighet er trolldomsynd!

1 Samuelsbok 15. 22 Da sa Samuel: Har vel Herren like så meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer, hørsomhet bedre enn fettet av værer; 23 for gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-synd, og trossighet er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig, så du ikke skal være konge

Ulydighet eller gjenstridighet er som trolldoms-synd. Dette er bibelens klare ord, og jeg har kun og alene angrepet, tatt for meg og påpekt hva som skjer blant de som har et lederansvar, pastoralansvar eller er tillitspersoner som lever i offentlighetens lys.

Sluttkommentar:

Jeg er ikke trett ennu synger vi i en sang. Denne kampen er ikke kjempet igjennom enda. Fremdeles forstår, eller vil ikke Guds folk forstå at dette er et angrep som ikke er rettet imot meg, men imot Guds ord. 
Guds ord sier klart at ekteskapsbryter skal ikke arve Guds rike. 
Hva er en ekteskapsbryter? En som ikke er tro imot sin første og rette ektefelle. Det er kun død som kan oppheve et ekteskap etter Guds ord, ikke noe annet.

Jeg er blitt beskyldt for så mye, men alle beskyldninger er uberettigede i det store og det hele. Alt dreier seg ikke om meg, men om mitt, eller bibelens syn på skilsmisse og gjengifte. Det er dette striden dreier seg om.

At jeg blir beskyldt for å nevne noen en gang, det er feil. Mange ganger, det er feil. Alt jeg gjør og ikke gjør er feil, men alt dette er løgn, manipulering og avledning for hva dette egentlig handler om.

Derfor vil jeg oppfordre alle til å be for meg, min tjeneste, min familie og Smyrna Oslo. Har også hyret inn advokat, og flere andre ting som vi trenger hjelp for å imøtekomme. Vil du være med?

Se her:

Har opprettet egen konto for Smyrna Oslo, se her.

Kontonummer i DNB:

0535 06 05845

Relaterte linker:


http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-987-jeg-har-apnet-kommentarfeltet.html
 http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-986-jurister-advokater-og-andre-kan.html





 http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://herescope.blogspot.no/2012/10/sacred-cows-and-stars.html?m=1
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2014/12/no-827-is-it-allright-to-receive.html
http://www.deceptioninthechurch.com/Wagner-conference.htm
http://apprising.org/2011/10/27/an-unhealthy-update-on-c-peter-wagner-the-nefarious-narians/
http://www.spiritoferror.org/category/modern-apostles-and-prophets/c-peter-wagner-modern-apostles-and-prophets
https://mkayla.wordpress.com/2011/08/25/c-peter-wagner-in-his-own-defense/
https://www.youtube.com/watch?v=DdZIC-KzL7M
http://herescope.blogspot.no/2011/08/c-peter-wagner-spins-nar.html
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/04/nr-284-pastors-and-preachers-who-are-re.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 459: Advokat Brynjar Meling har helt rett og domstolene tar feil angående lovanvendelsen som er brukt imot meg er kun for et skittent spill fra politiets og domstolenes side for å drive med kristendomsforfølgelse!

Nr. 459: Advokat Brynjar Meling har helt rett og domstolene tar feil angående lovanvendelsen som er brukt imot meg er kun for et skitt...