tirsdag 27. mars 2018

Nr. 276: Det er et kraftig tegn på et usunt samfunn når et så åpenbart justismord med meg kan foregå og nesten ingen reagerer på det og ønsker en forandring til det bedre!

Nr. 276:
Det er et kraftig tegn på et usunt samfunn når et så åpenbart justismord med meg kan foregå og nesten ingen reagerer på det og ønsker en forandring til det bedre!

Kristenfolket kan en dessverre ikke regne noe med når en blir utsatt for kristendomsforfølgelse i Norge da dessverre de aller fleste sover.

De sover tungt, og evner ikke å reagere. 
Men Herren holder sin hånd over sine, derfor har vi alltid mer enn seier i Jesu underfulle navn og verk på Golgata, selv over Norske myndigheter og politiet, om det tilsynelatende ikke ser slik ut!!!!!!

Siste akt er ikke kommet enda, da blir alt snudd på hode og i rett stand!


Noe som har forundret meg veldig, det er at hvor få mennesker som egentlig vil ha sannheten. Sannheten slik den er, og bare slik den er. Men hva sier Guds ord?

Joh.e. 3. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset; 21 men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.

Det var onde mennesker som sto imot Jesus – det er det samme som jeg opplever. Men dessverre, slik er det i denne verden. De onde mennesker får ofte fotfeste, vinner frem, men taper alltid til slutt!

Ap.gj. 3. 12 Da Peter så dette, svarte han folket: Israelittiske menn! Hvorfor undrer I eder over dette? eller hvorfor stirrer I på oss som om vi av vår egen kraft eller gudsfrykt hadde gjort at han går omkring? 13 Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, ham som I forrådte og fornektet for Pilatus da han dømte at han skulde løslates; 14 men I fornektet den hellige og rettferdige og bad at en morder måtte gis eder, 15 men livets høvding drepte I, ham som Gud opvakte fra de døde, som vi er vidner om.

1 Kor. 2. 6 Dog, visdom taler vi blandt de fullkomne, men en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som forgår;  7 men som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forut bestemt til vår herlighet,  8 den som ingen av denne verdens herrer kjente; for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre;  9 men, som skrevet er: Hvad øie ikke så og øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham. 10 Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud; 11 for hvem iblandt mennesker vet hvad som bor i mennesket, uten menneskets ånd, som er i ham? Således vet heller ingen hvad som bor i Gud, uten Guds Ånd; 12 men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud, 13 det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord. 14 Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig; 15 men den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen; 16 for hvem har kjent Herrens sinn, så at han skulde lære ham? men vi har Kristi sinn.

De visste ikke at de korsfestet «den hellige og rettferdige» og «herlighetens herre»!

De ville heller ha fri «en morder måtte gis eder» enn «livets høvding»!

Slik også med meg, Torp er en løgner, horkarl og suger penger ut av mennesker som er syke! Med andre ord, en stjerne-psykopat i motsettning til meg, som er motsatt av alt det Torp er og står for!

Torp har ødelagt sin egen famille, målet er temmelig åpenbart å gjøre det samme overfor meg!

Det er to riker som står imot hverandre, der Satans rike leder an i denne tidshusholdning. Men under den kommende tidshusholdning, er det Guds rike og Jesus som leder an!

Da Jesus – Guds sønn gikk på denne jorden. Så angrep Satan ham konstant, da Jesus var selve Lyset som Satan hatet!

Joh. e. 9. 5 Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.

Jesus sa også om døperen Johannes at han hadde dette lyset, men i mindre grad enn ham.

Joh. e. 1. 4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys.  5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.  6 Det fremstod en mann, utsendt fra Gud; hans navn var Johannes; 7 han kom til vidnesbyrd, for å vidne om lyset, forat alle skulde komme til troen ved ham.  8 Han var ikke lyset, men han skulde vidne om lyset.

Markus 1. 7 Og han forkynte og sa: Efter mig kommer den som er sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å bukke mig ned og løse.

Døperen Johannes var et lys, men Jesus var et enda sterkere lys, han var det fullkomne lyset.

Selv om Døperen levde ute i ødemarken, ikke i nærheten av noe menneske. Så var han hatet av Satan, og selv ute i ødemarken «fant» Satan ham og fikk han drept og halshugget. Er vi bærer av Guds lys, så vet Satan å finne oss og få oss «straffet» selv om vi aldri har overtrådt en eneste av Norges paragrafert!

Døperen Johannes var «verdens» mest «lovlydige» mann da han levde i ensomhet, klarte seg selv og var det vi vil kalle for en eremitt!

Slik med meg også, jeg har aldri i hele mitt liv gjort noen noe fortred og alltid gjort det gode. Men hvorfor skal slike personer som Jesus, døperen Johannes, meg og mange andre tas i denne verden?

Skriften sier:

2 Kor. 4. 4 i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.

I denne tidsalder er det Satan som er denne verdens Gud, og har «domene!»

Derfor herjer og holder Satan på som han gjør, det er hans tidsalder.

I den kommende tidsalder blir det motsatt, da er det vi som tjener og tilhører Gud som styrer denne verden og som har «domene!»

Da vil det t.o.m. være slik at de som ikke vil dra opp til Jerusalem i Israel for å tilbe Gud og lytte til Jesu budskap, de vil ikke få regn engang.

Sak. 14. 17 Men om noget av jordens folk ikke drar op til Jerusalem for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem; 18 om Egyptens folk ikke drar op og ikke møter frem, da skal det ikke komme regn hos dem heller; den samme plage skal ramme dem som Herren lar ramme de hedningefolk som ikke drar op for å delta i løvsalenes fest. 19 Sådan skal den straff være som rammer Egypten og alle de hedningefolk som ikke drar op for å delta i løvsalenes fest.

Sluttkommentar:

Dommen imot meg og den Himmelske blogg er Norges historien største justismord da dommen imot meg ikke var i selve siktelsen, ikke debattert i retten og jeg sa ifra i Borgarting lagmannsrett at tallene fra Oslo tingrett var helt hinsides, selv da skrev dommer Øystein Hermansen at tallene ikke var bestridt.

Dette ligger ute på nettet, på YouTube at dommer Øystein Hermansen og dommer Malin Strømberg Amble som skrev dommen spurte meg ikke en gang om det hun dømte meg for.

Som sagt, at det er slik i denne verden er fordi at løgnens Ånd griper mennesker da denne verdens Gud er Satan.

Men i den kommende tidsalder og verden, er det Gud – Israels Gud – som i sammen med Jesus og alle de Hellige som styrer og regjerer!

Da var kampen verd det, og kamper, lidelser og prøvelser. Det er vi som lider med ham her i tiden, som skal regjere med ham i den kommende verden, for en fremtid!

Da i motsetning til mennesker som har vendt Gud og hans ord ryggen!

2 Tim. 2. 11 Det er et troverdig ord; for er vi død med ham, skal vi og leve med ham; 12 holder vi ut, skal vi og herske med ham; fornekter vi, skal han og fornekte oss; 13 er vi troløse, så er han trofast; for han kan ikke fornekte sig selv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...