søndag 25. mars 2018

Nr. 275: Del 2 Påsken nærmer seg, det forteller oss at menneske er like egoistisk og fortapt i dag som det var for 2000 år siden, det vitner ikke minst det justismordet jeg er blitt utsatt for, som er hva Jesus erfarte, bare i mindre målestokk!

Nr. 275: Del 2
Påsken nærmer seg, det forteller oss at menneske er like egoistisk og fortapt i dag som det var for 2000 år siden, det vitner ikke minst det justismordet jeg er blitt utsatt for, som er hva Jesus erfarte, bare i mindre målestokk!

Faksmile fra bloggen til Jan Aage Torp der han skriver at saken mellom meg og hans er en liten fillesak. Men han har sikkert kalt meg for hat-bloggeren tusen ganger og skrevet hundrevis av artikler, postering og annet om meg de 5 siste årene. Selv om han har slettet 99 % av det han har skrevet, så har det vært hovedfokuset til ham de 5 siste årene temmelig åpenbart!

En liten fillesak har det ikke vært da det har vært og er hovedsaken i hans liv, det skinner igjennom i alt hva han skriver, taler og gjør! Samvittigheten gjør sitt, da Gud sier i sitt eget ord at han lever i hor med å være gift – skilt og «gift»!
Det er andre enn meg som skjønner at Torp har lurt både politiet og domstolene, flere blir det!Kan et menneske sammenlignes med Jesus – Guds egen Sønn?

Det mener jeg, men å tro at en er 100 % uskyldig som Jesus var. Er det mulig? Ja, men jeg er ikke like ren og hellig som han, men like uskyldig i å ha overtrådt Norsk Lov som Jesus var og overtrådt den Romerske lov og hva som var sant!

Hva ble Jesus dømt for? At han var Guds Sønn, det var hovedanklagen.

Hva ble jeg dømt for? For å ha skrevet sannheten, men gjentatt den for ofte, det ble jeg dømt for. Samt at de tilla meg motiver som ingen mennesker kan vite om jeg hadde eller har. Med andre ord, jeg er blitt utsatt for et justismord som Jesus.

Det er også mange andre trekk og likheter mellom meg og Jesus, da selvfølgelig med meg i en mindre målestokk og konsekvensene av det hele ble for Jesus med tragisk mest utgang da de tok livet av ham. Meg har de bare prøvd å hindre og få skrive og ytre meg fritt, de har gjort alt som er mulig for å innskrenke og begrense min mulighet til å kunne ytre og formidle det kristne budskapet og hva Guds ord sier om diverse ting. Ikke minst ekteskapet og hva det forventes av en kristen hyrde!

Jesu rettergang og mitt møte med domstolene, samme farse!

Jeg ble dømt for noe som retten aldri hadde drøftet, ikke som lå i siktelsen. Det var rett og slett en fabrikkert dom, et justismord. Slik var det også med Jesus.

Pilatus henrettet uten å blunke!

Ifølge Matteusevangeliet kom det en «stor flokk som var væpnet med sverd og stokker, de kom fra overprestene og folkets eldste» og førte Jesus bort. En av Jesu egne disipler, Judas Iskariot, hadde pekt ut hvem de skulle pågripe. Judas historie er om forræderi i egne rekker. Slik er det også med Jan Aage Torp da Guds ord advarer på det sterkeste å anmelde og kjøre sak imot en kristen broder. Jan Aage Torp stiller seg her i rekken med Judas.

Den romerske landshøvdingen Pontius Pilatus lot seg – ifølge evangeliene – overtale av de jødiske lederne til å henrette Jesus. Oppildnet av raseri over at Jesus hadde avslørt hykleriet deres, anklaget de ham for gudsbespottelse, forteller Bibelen. En folkemengde av vanlige jøder støttet lederne, og samme hvor mye Pilatus forsøkte, ville de ikke la Jesus slippe. Frustrert vasket Pilatus hendene som tegn på at han tok avstand fra dommen over Jesus.

Denne versjonen bekreftes også i Johannes-evangeliet av en jødisk overprest. Like før Jesus dro til Jerusalem, møttes øverstepresten med ledende jøder og diskuterte faren ved at Jesus hadde fått så mange tilhengere. «Det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne», bemerket han (Joh. 11:50). De bestemte seg deretter for å stille seg på romernes side for ikke å sette freden og de privilegerte posisjonene sine på spill for en forkynners skyld. At en gruppe jøder pågrep Jesus, er derfor sannsynligvis sant.

Jesus døde fortvilet

«Han var Kristus, og da Pilatus (...) hadde dømt ham til korset, ble han ikke sviktet av dem som elsket ham», skriver Josefus om Jesu henrettelse. Historikerne kjenner ikke til detaljene rundt korsfestelsen, men standardprosedyren var at den dømte fikk hender og føtter naglet til korset, slik at han hang med vekten på skuldrene. Stillingen gir et så stort trykk på ribbeina og mellomgolvet at den dømte etter en stund blir kvalt. Denne formen for død ble betraktet som ydmykende, og var oftest forbeholdt utstøtte som slaver, opprørere og simple tyver. Historikerne mener at Jesus trolig ble dømt etter paragrafen om å skade Romas omdømme – altså en politisk dom – hvis stattholderen da gjorde seg umake med å henvise til en paragraf.
http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-175-pastor-og-den-apenbart.html

Det er slående mange likheter mellom meg og Jesus, i hele prosessen da vi begge er 100 % uskyldige og ble utsatt for et justismord!

Vi leser at etter oppstandelsen så var det Josef fra Arimatea som tok seg av Jesu legeme. Dette var selvfølgelig også uventet. Eneste som i positive og sanne ordelag har omtalt farsen mellom meg og Jan Aage Torp i noenlunde rette ordelag er faktisk humanetisk forbund.

http://fritanke.no/kommentar/satirebloggens-morke-side/19.10643

Joh.e. 19. 38 Men Josef fra Arimatea, som var en av Jesu disipler, dog lønnlig, av frykt for jødene, bad derefter Pilatus at han måtte ta Jesu legeme ned; og Pilatus gav ham lov til det. Han kom da og tok Jesu legeme ned.

Se her for deres artikkel om meg og denne konflikten. De går langt på vei å mene at jeg skulle vært frikjent, mens Torp og hans disipler dømt!

Går vi tilbake til da Jesus ble dømt, så fikk de et valg med hvem de ville få gitt fri, da det var tradisjon at en fange ble løslatt i forbindelsen med påske. Vi leser:

Matt. 27. 15 Men på høitiden pleide landshøvdingen å gi folket en fange fri, hvem de vilde. 16 Nu hadde de dengang en vel kjent fange, som hette Barabbas. 17 Da de nu var samlet, sa Pilatus til dem: Hvem vil I jeg skal gi eder fri, Barabbas eller Jesus, som de kaller Messias? 18 For han visste at det var av avind de hadde overgitt ham til ham. 19 Men mens han satt på dommersetet, sendte hans hustru bud til ham og lot si: Ha ikke noget med denne rettferdige å gjøre! for jeg har lidt meget i drømme idag for hans skyld. 20 Men yppersteprestene og de eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas fri, og Jesus avlivet. 21 Landshøvdingen tok nu til orde og sa til dem: Hvem av de to vil I jeg skal gi eder fri? De sa: Barabbas! 22 Pilatus sier til dem: Hvad skal jeg da gjøre med Jesus, som de kaller Messias? De sier alle: La ham korsfeste! 23 Han sa da: Hvad ondt har han da gjort? Men de ropte enda sterkere: La ham korsfeste! 24 Da Pilatus så at han intet utrettet, men at det bare blev større opstyr, tok han vann og vasket sine hender for folkets øine og sa: Jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod; se I dertil! 25 Og alt folket svarte og sa: Hans blod komme over oss og over våre barn! 26 Da gav han dem Barabbas fri; men Jesus lot han hudstryke og overgav ham til å korsfestes.

Vi ser her med dommen med meg, at jeg som er 100 % uskyldig ble dømt. Mens den såkalte onde treenighet Jan Aage Torp, Ansgar Braut og Trodd Fuglesteg som åpenbart er tre kriminelle personer som har kalt meg for alt mulig som det er mulig å kallen en person. Samt at de har hatt som mål å se meg dø!

Med andre ord, det er det «samme» valget i dag som før, og menneskene velger Barabbas, hvorfor?

Skriften sier: Jeremia 17. 9 Svikefullt er hjertet, mere enn noget annet, og ondt er det; hvem kjenner det?

Jeg spør å artikkel 1 følgende: Påsken nærmer seg, og det er nå snart 2000 år siden Jesus ble korsfestet, led, døde og sto opp igjen!

Men har menneske forandret seg? Mange vil si enormt, da alt i dag er langt mye bedre enn det var for 2000 år siden.

I dag har en ikke dødsstraff i Norge, det trenger enn ikke. Det er så mange lover, forordninger og annet som gjør nesten samme jobben!

Med andre ord, verbale ord, kan gjøre nytten sin.

Tenk bare på hvordan Jesus døde!

Fil. 2. 8 og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.

På Jesu tid så steinet Jødene mennesker, mens Romerne enten halshugget eller korsfestet dem. Der å korsfeste mennesker ble sett på som den mest fornedrede død som var mulig å få!

I dag, hva er det mest fornedrede og forhatte å bli assosierte med her i Norge?

Det er uten tvil Anders Behring Breivik, har du noe med den mannen å gjøre.

Så er du det mest forhatte som er, og lengre ned på samfunnets stige kan en ikke komme.

Det er ikke en person i Norges land som er blitt mer hengt ut som en Anders Behring Breivik tilhenger, sympatisør og tvillingsjel enn meg.

Samt, det er ingen person som dette er mer usant om!

Med andre ord, at disse menneskene her går fri, mens jeg blir straffet. Bare her gjør saken med meg dette til tidenes justismord, hør bare litt her hva jeg er blitt kalt.

http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-175-pastor-og-den-apenbart.html

Det som er viktig, var at likesom Jesus var den personen som minst fortjente å dø på et kors. Er jeg den personen i Norges land som minst passer til en sammenligning med Anders Behring Breivik, da jeg er en person som står for alt det Breivik står for akkurat motsatt.

Jeg er sågar selv «utlending» da jeg ikke engang er født i Norge og har Norsk pass. Har aldri eiet et våpen, ble fritatt for militæret. Jobber i en bedrift der jeg regner med at vi er en 70 % som ikke er Norske, med andre ord. Alt det Brevik står for, står jeg ikke for. Det jeg står for, det står ikke Brevik for.

Er ikke jeg utsatt for tidenes justismord? Se her selv, les. Disse går fri, mens jeg er blitt straffet, forstå det den som vil.

http://justismord.janchristensen.net/2018/03/nr-273-del-1-pasken-nrmer-seg-det.html

La Jesus dø på et kors, og kalle med for Anders Behring Breivik tilhenger og etterfølger, er like ille. Disse menneskene som har kalt meg for dette, at de ikke er blitt straffet og fått en dom imot seg. Viser bare at Norge er et råttent land, da det er hjerte som er like svikefullt i dag som det var på Jesu tid. Det er de "råtne" hjertene som gjør Norge til et "råttent" land. Botemiddel er en ny fødsel som Jesus talte om bl.a. i Joh.e. 3.

Synden og menneske har ikke forandret seg, den er like heslig og stygg i dag som den var for 2000 år siden! Problemet får er og forblir våre hjerter, det er like svikefullt og trenger til justering og forandring som det trengte for 2000 år siden. Menneske dømte feil før, det gjør de i dag også da vi elsker mørke, løgnen og hva som passer oss best foran lyset, sannheten og rettferdigheten!

Jeg er faktisk den personen som er mest knyttet opp til Anders Behring Breivik i Norge av Jan Aage Torp, og hans disipler. Disse går fri for å spre løgn, sjikanere meg og min familie, og åpenbart har gjort straffbare handlinger!

Det er som med Jesus, han var uskyldig, mens Barabbas gikk fri som var en tyd og en røver. Historien gjentar seg, 2000 år senere, selvfølgelig i en mye mindre målestokk enn med Jesus – Guds Sønn!

Sluttkommentar:

Joh. e. 15. 20 Kom det ord i hu som jeg sa eder: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt mig, så skal de også forfølge eder; har de holdt mitt ord, så skal de også holde eders.

Det som jeg har gått igjennom, det er ikke noe annet enn hva Jesus lovet!

Så på den måten, er det herlig, vidunderlig og godt!

Men Gud vil selvfølgelig holde et oppgjør med den enkelte, så på den måten vil det gå dårlig for de som går imot Herrens vitner!

At andre troende ikke skjønner at jeg er også utsatt for kristendomsforfølgelse kommer av den enkle grunn at den åndelige varmen hos de aller fleste troende er ikke varm – men lunken!

Da blir slike som meg «ekstreme», vanskelige og de må klare seg selv!

Der det er «manglende» støtte av andre mennesker, selv troende, så sender Gud andre!

Hvis ikke det, så sender han sine engler, og sin Ånd!

Klage, bitter, hat-full???????

Aldri, mer grepet av Jesus og Guds ord en noen gang – God Påske!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...