lørdag 24. mars 2018

Nr. 274: Påskens budskap anno 2018:

Nr. 274:
Påskens budskap anno 2018: 

Jan Aage Torp mener at jeg er «Anders Behring Breivik sympatisør, etterfølger, tvillingsjel og tilhenger». 


Det er andre enn meg som skjønner at Torp har lurt både politiet og domstolene, flere blir det!

Forklarende artikkel: http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-175-pastor-og-den-apenbart.html
 
Påsken nærmer seg, det forteller oss at menneske er like egoistisk og fortapt i dag som det var for 2000 år siden, det vitner ikke minst det justismordet jeg er blitt utsatt for, som er hva Jesus erfarte, bare i mindre målestokk!

Jan Aage Torp som har kalt meg for følgende som han har skrevet om meg på mange ulike fora og nettsteder.

«Anders Behring Breivik sympatisør, tvillingsjel og tilhenger». (mange, mange ganger).

«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".

Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også!

Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."

Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"

«Ønsker jeg at politiet tar ut tiltale og stiller han for retten. Jeg har ingen skrupler med at han må sone.»

Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!

Som politiet og domstolene totalt overser. Jeg er dømt for å kalle Torp for Horkarl, spedalsk og narsissistisk som han åpenbart også er. 
Mens alt som er skrevet om meg, er løgn og derfor er sterkt injurierende. Menneske er like som de var på Jesu tid, der forbryterne går fri, men den rettferdige blir dømt!

Anders Behring Breivik som jeg blir sammenlignet med, disse personen som har gjort det. De går fri, mens jeg skal bli straffet.

Bare i denne ene uttalelsen (at jeg er Anders Behring Brevik tilhenger og tvillingsjel) viser at saken med meg er et justismord som det var med Jesus da han ble korsfestet, døde og måtte bære en straff som han ikke var i nærheten av å fortjene og skulle hatt! Han var tvers igjennom uskyldig, ren og hellig!

Jeremia 17. 9 Svikefullt er hjertet, mere enn noget annet, og ondt er det; hvem kjenner det?

Påsken nærmer seg, og det er nå snart 2000 år siden Jesus ble korsfestet, led, døde og sto opp igjen!

Men har menneske forandret seg? Mange vil si enormt, da alt i dag er langt mye bedre enn det var for 2000 år siden.

I dag har en ikke dødsstraff i Norge, det trenger enn ikke. Det er så mange lover, forordninger og annet som gjør nesten samme jobben!

Med andre ord, verbale ord, kan gjøre nytten sin.

Tenk bare på hvordan Jesus døde!

Fil. 2. 8 og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.

På Jesu tid så steinet Jødene mennesker, mens Romerne enten halshugget eller korsfestet dem. Der å korsfeste mennesker ble sett på som den mest fornedrede død som var mulig å få!

I dag, hva er det mest fornedrede og forhatte å bli assosierte med her i Norge?

Det er uten tvil Anders Behring Breivik, har du noe med den mannen å gjøre.

Så er du det mest forhatte som er, og lengre ned på samfunnets stige kan en ikke komme.

Det er ikke en person i Norges land som er blitt mer hengt ut som en Anders Behring Breivik tilhenger, sympatisør og tvillingsjel enn meg.

Samt, det er ingen person som dette er mer usant om!

Med andre ord, at disse menneskene her går fri, mens jeg blir straffet. Bare her gjør saken med meg dette til tidenes justismord, hør bare litt her hva jeg er blitt kalt.

Det som er viktig, var at likesom Jesus var den personen som minst fortjente å dø på et kors. Er jeg den personen i Norges land som minst passer til en sammenligning med Anders Behring Breivik, da jeg er en person som står for alt det Breivik står for akkurat motsatt.

Jeg er sågar selv «utlending» da jeg ikke engang er født i Norge og har Norsk pass. Har aldri eiet et våpen, ble fritatt for militæret. Jobber i en bedrift der jeg regner med at vi er en 70 % som ikke er Norske, med andre ord. Alt det Brevik står for, står jeg ikke for. Det jeg står for, det står ikke Brevik for.

Er ikke jeg utsatt for tidenes justismord? Se her selv, les. Disse går fri, mens jeg er blitt straffet, forstå det den som vil.

La Jesus dø på et kors, og kalle med for Anders Behring Breivik tilhenger og etterfølger, er like ille. Disse menneskene som har kalt meg for dette, at de ikke er blitt straffet og fått en dom imot seg. Viser bare at Norge er et råttent land, da det er hjerte som er like svikefullt i dag som det var på Jesu tid.

Synden og menneske har ikke forandret seg, den er like heslig og stygg i dag som den var for 2000 år siden! Problemet får er og forblir våre hjerter, det er like svikefullt og trenger til justering og forandring som det trengte for 2000 år siden. Menneske dømte feil før, det gjør de i dag også da vi elsker mørke, løgnen og hva som passer oss best foran lyset, sannheten og rettferdigheten!

Jeg er faktisk den personen som er mest knyttet opp til Anders Behring Breivik i Norge av Jan Aage Torp, og hans disipler. Disse går fri for å spre løgn, sjikanere meg og min familie, og åpenbart har gjort straffbare handlinger!

Det er som med Jesus, han var uskyldig, mens Barabbas gikk fri som var en tyd og en røver. Historien gjentar seg, 2000 år senere, selvfølgelig i en mye mindre målestokk enn med Jesus – Guds Sønn!


Hvis dere ikke tror meg, her er noe av dokumentasjonen, men det finnes tusen ganger mer.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...