tirsdag 20. mars 2018

Nr. 272: Har vært i kontakt med flere aviser – men unnfallenheten er stor selv om mange er enig i at jeg er blitt utsatt for et justismord og dette er uverdig et demokratisk land som Norge skal være!

Nr. 272:
Har vært i kontakt med flere aviser – men unnfallenheten er stor selv om mange er enig i at jeg er blitt utsatt for et justismord og dette er uverdig et demokratisk land som Norge skal være!

Bilde av min advokat Brynjar Meling som retten har ført bak lyset med at han har «messet» om lovanvendelse i flere timer, men de har overhode ikke brydd seg om det. Ha en advokat var kun et spill for galleriet at det skulle se «normalt» og «pent» ut da utfallet var gitt på forhånd at jeg skulle dømmes om det ikke var noe å dømme med for!

Foto: Jan Kåre Christensen. Bildet er gratis, del det fritt!

Har vært i kontakt med redaksjonen i flere blader som Resett og andre. De mener langt på vei at jeg er blitt utsatt for et justismord og dette er uverdig et demokratisk land som Norge skal være!

Men de kommer med mange unnskyldninger for å ikke skrive om dette.

Det er at de har liten redaksjon, prioriterer ikke og mye annet.

Dette er trist, da saken min er helt undermåls.

Dette skrev min advokat Brynjar Meling til Norsk Høyesterett.

Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon

Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.

Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retorsjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammenlikning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrunner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne avgjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen.

Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens prmisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.
(sitat slutt).


Når jeg aldri har fått forsvare med overfor det jeg er dømt for da jeg var siktet for noe helt annet enn det jeg ble dømt for. I retten var en ikke inne på dette tema hellet at det var «mengden» med skriver som skulle felle meg.

Dette er dypt tragisk, og ikke noen rettstat verdig.

Jeg skrev dette til avisen Dagen:

19. mar. 2018 kl. 19.08 skrev Jan Kåre Christensen <jk.chris@online.no>:

Hei Tarjei Gilje, redaktør i Dagen!
Du skrev denne artikkelen: 
http://www.dagen.no/dagensdebatt/lederartikkel/Lederartikkel/Heie-p%C3%A5-dem-man-liker-mistro-den-man-ikke-liker-590390

Heie på dem man liker, mistro den man ikke liker!

Da jeg har erfart å få en dom imot meg som er tidenes justismord her i Norge, og som også er kristendomsforfølgelse!

At dere da helt konsekvent ikke vil skrive om dette, skjønner jeg ikke.


Eller er det slik at dere vil kunne ha teoretisk kunnskap om ting? Jeg har tross alt erfart dette bokstavelig og konkret.

Mvh
Jan K Christensen


Jeg fikk dette svaret:


Kjære Jan Kåre Christensen


Generelt sette er det sjelden vi kan gå inn i enkeltsaker. Jeg ser pr nå ikke for meg at vi kommer til å skrive mer om saken din enn vi allerede har gjort. Men jeg skal ikke utelukke noe.

Alt godt,

Tarjei Gilje

redaktør i Dagen

tarjei@dagen.no

+47 906 34 120

Jeg svarte dette:

Hei Tarjei!

Takk for svar!

Jeg mener saken min har veldig mye i offentligheten å gjøre!

Her for å nevne noe!

1.)       Jeg har kun skrevet på nettet, og retten sier at jeg har skrevet «lovlig».

Men fordi det har vært et ordskifte som retten ikke har tatt hensyn til, da har mengden blitt mye. Da skal jeg straffes. Med andre ord, innleder du et ordskifte, og har ikke kun en enkel artikkel, så kan en straffes!

2.)       Vi ser også med Sylvi Listhaug. At den «virkelige» fighten mellom mennesker foregår på nettet. Ikke andre steder i dag veldig ofte!

3.)       Dypest sett er det en form for kristendomsforfølgelse mener jeg. Hva jeg og Torp har skrevet om og med hverandre er som «barnemat» imot hva som jeg leser på nettet med hensyn til drapstrusler, beskrivelse av andre som er helt hinsides.

4.)       De som virkelig har gått over streken her. Er Torps medarbeidere som har skrevet med psynonym navn og en sitter også borte i UK og skriver. Som bl.a. du kan finne beskrevet i denne artikkelen av FriTanke:
5.)       Vil også kalle dette et justismord i den forstand at jeg er siktet for en ting. Retten behandlet stort sett lovanvendelse etc.

Da jeg ble dømt ble jeg dømt for mengde av skriver som det er et ordskifte som ligger til grunn for det hele. Med andre ord, det jeg er dømt for er ikke blitt behandlet av og i retten.

Etter min mening er saken med meg veldig mye å skrive om, da her er det så mange «skjeletter» i skapet og andre ting å ta tak i.

Derfor har jeg opprettet en blogg der jeg har lagt ut dokumentasjon om dette også, se her:


Tar vi med at saken med meg også er en knebling av ytringsfriheten da retten mener jeg skriver innforbi men mengden gjør det til å være straffbart.

Med andre ord, går du inn i en butikk og kjøpet 1 l med melk. Det er innforbi, men 10 l, det er straffbart.

Dette er også en så «uprofesjonell» dom det er mulig å komme med.

De kan ikke sitte og synse, som de her gjør. Håper du ser dette, da jeg mener hele dommen imot meg er på et slikt lavmål, at jeg vil kalle den for «hjemmesnekret»!

Ha en fortsatt fin dag!

Mvh

Jan K

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...