fredag 16. mars 2018

Nr. 263: Vebjørn Selbekk påstår at jeg er et kristent nettroll, er ikke dette å sverte og spre falske rykter?

Nr. 263:
Vebjørn Selbekk påstår at jeg er et kristent nettroll, er ikke dette å sverte og spre falske rykter?

Bilde av Borgating lagmansrett her i Oslo som du må be om at saken imot meg går den rette vei!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeg enten blir frikjent, eller at saken går tilbake til Oslo politiet for feil lovanvendelse imot meg. For det er en lov som politiet har brukt imot meg, som er helt, helt hinsides!

Besøksadresse:
Keysers gate 13 (inngang Munchs gate)
Det som er underlig, jeg er dem personen som spiller mest med «åpne» kort. Men får høre at jeg er ikke bare et nettroll, men et kristent nettroll.
Videre også når Manglerud politiet kjører sak imot meg, så bruker de en lov som er akkurat stikk motsatt enn det som jeg operer med og under. Alt for å prøve å ta meg som driver med en «lyssky» virksomhet, og det er akkurat stikk motsatt som jeg gjør.

På mange måter er det som Vebjørn Selbekk gjør, ikke noe annet enn et ekko av hva Jan Aage Torp og hans «pudler» og «stråmenn» formidler. Løgn, usannheter, falsk ryktespredning og løgn!
Jeg har alltid gått frem som Apostelen Paulus skriver om seg selv.

2 Kor. 4. 1. Derfor, da vi har denne tjeneste, eftersom vi har fått miskunn, så taper vi ikke motet; 2 men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn.

Her går jeg frem, som skrevet her: «vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten»!

Derfor et angrep på meg, dypest sett et angrep på alt det vi står for i den vestlige verden. Vår kristne tro da jeg holder frem et syn som har vært rådende i 2000 år innforbi den kristne menighet. Og det er et angrep på vår tros- og ytringsfrihet!

Er den Himmelske blogg et «kristent» Se og Hør? Det hevdes for enkelte hold.
Tåpelig og rigid påstand, jeg skriver og taler kun om hva og hvordan forkynnere lever og lærer.
At dette er Se og Hør er bare noe stort, stort fjas og å spre falske rykter!

Hvem er egentlig denne Jan Aage Torp som har startet hele dette «gildet» med en fabrikkert anmeldelse av meg og den Himmelske blogg?

Han taler imot de homosekuelle i verste ordelag. Men selv er ikke han så nøye, og han må få «nåde» selv om i den samme bibel og den samme Gud sier at både gjengifte er synd og å leve i sammen med en person av det samme kjønn som seg selv!

Torp taler imot barnevernet, selv om han burde og skulle lovprise dem og takke nesten Gud at den kunnskapen som er tilgjengelig i dag hvordan han og hans tidligere kone Ann-Christin Düring Woll har oppdratt sine egne barn. Så hadde de etter alle solemerker vært tatt fra dem med et strakstiltak!

Skal jeg fortsette? Kommer tilbake med en artikkel eller noe mer når rettsaken nærmer seg. Men be for meg og saken, og møtt gjerne opp i Borgating lagmansrett onsdag 5. april 2017 kl. 09.00 om morgenen.

Her en artikkel jeg skrev for en tid tilbake om dette emne.
Nr. 913:
Tros- og Ytringsfriheten!

Putin som blir nevnt i mer negative ordelag mer enn de fleste? Men dypest sett så har han samme personvern som alle andre, men skulle en gjennomført dette til punkt og prikke hadde vi kommet inn i en umulig verden. Derfor er det også rett at vi nevner ledere i klarere ordelag enn andre, men å oppfordre til drap og vold selv mot en mann som Putin er og forblir totalt uakseptabelt. Jeg har aldri mobbet, truet eller oppfordret til drap eller vold. Selv de som gjør dette blir stort sett aldri dømt, da jeg som har holdt meg milevis innforbi dette. Og mene at jeg har overtrådt Norsk lov virker for meg som fantasi!

Hva innbefatter Tros- og Ytringsfriheten?

Faktisk så er den med å ivareta at vi kan og har beskyttelse for å kunne ytre og mene ting som også er helt imot den vanlige oppfatningen blant folk flest.

Legg merke til at den som ivareta at en har lov å mene, utrykke og skrive det som en tror på. Og faktisk innforbi religion og tror er det aller, aller mest takhøyde.

Etter Pastor Jan Aage Torp var så slem og stygg å politianmeldes meg, så har jeg satt meg litt inn i dette.

Men det er åpenbart at Pastor Torp er kommet med en falsk anklage imot meg da jeg har avslørt han som en falsk hyrde og apostel. Hva gjør da Torp? Politi anmelder meg for å dekke seg bak den!

Men hva innbefatter Tros- og Ytringsfriheten? Her er noe av hva jeg har funnet ut:

Utdrag fra Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

Artikkel 18.

Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

Artikkel 19.

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Artikkel 20.

1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.

2. Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon.

Videre: YTRINGSFRIHETENS GRENSER VURDERT MOT

RELIGIONSFRIHET I DEN EUROPEISKE

MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONEN

3.2.1 Hensynet til vern om religiøse følelser

Torp skjønner ikke at han selv har fremprovosert alt dette selv frem, med at han ikke selv som Pastor og lærer lever i samsvar med skriften.
Da blir han svar skyldig.

Sluttkommentar:

Alt med Torp dreier seg om vårt syn på skilsmisse og gjengifte ut i fra Guds ord. Alt annet enn dette å diskutere er så langt jeg kan se irrelevant!

Og det er underlig at av alt jeg har sett både på nett, TV og ellers ute i samfunnet så er mine ytringer som kinaputter å regne. Men det er klart, blir en slik stort menneske som Torp såret og krenket. Om han gjennom tiår har krenket alt og alle, også sin egen familie. Så blåser han i det, men politianmelder meg. Jeg må bare si en ting, stakkars mann som ikke evner å se seg selv også!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1283-jeg-kan-ikke-skape-forsoning.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1281-jan-aage-torp-og-ansgar-braut.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1278-snart-blir-du-lagt-ut-pa-den.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1277-ansgar-braut-blir-overbeskyttet.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1255-hat-pastoren-torp-har-na-nadd.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1257-hvorfor-det-er-en-fiktiv.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1256-jeg-har-kun-skrevet-en-liten.html

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1424-debatt-innlegg-sendt-til-bla-vg.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1423-det-er-kun-de-nedrige.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1391-brynjar-melings-ankeskriv-til_1.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1389-politiet-pa-manglerud-og-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1383-kjresten-forsvant-sporlst-etter.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1381-hvis-dommen-i-fra-tingretten.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1374-utskjelling-latterliggjring-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1373-10000-hatmeldigner-imot-meg-og.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://janchristensen.net/
http://undervisning.janchristensen.net/
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1368-sttteskrivet-fra-advokat.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1363-gud-har-satt-alle-sine-tjenere.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1366-to-brev-har-jeg-sendt-til.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1365-gjennom-jan-aage-torps-falske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1364-har-vi-fatt-islamittiske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1362-vebjrn-selbekk-setter-seg-over.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1360-sa-er-anken-levert-kjre.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1359-i-morgen-skal-jeg-levere-anken.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1358-jan-aage-torps-utlegning-med.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-902-har-jan-aage-torp-sine_19.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-900-jan-aage-torp-haper-jeg-er.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-897-pastor-torp-offentliggjr-et.html
http://storage.cloversites.com/norsklutherskmisjonssamband/documents/Vanskelige%20medarbeidere.pdf
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-893-pastor-torp-er-na-blitt-en.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-891-hva-konflikten-med-torp-egentlig.html
http://blog.janchristensen.net/2014/09/nr-884-pastor-jan-aage-torp-beskyter-og.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-og-apostel-jan-aage-torp-i-oslokirken
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1349-jan-aage-torp-innrmmet-i-oslo.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1354-takk-gud-for-pastor-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1108-oslo-politiet-vil-ha-meg-til.html
http://blog.janchristensen.net/2014/11/nr-905-en-reise-innover-i-seg-selv-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1353-alle-som-jeg-har-vrt-i-kontakt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1121-det-mest-positive-med-det.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1379-mannen-med-pseudonymet-ansgar.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1378-her-er-de-10000-hatmeldigner.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1436-torodd-fuglesteg-lurte-vg.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1435-ansgar-braut-eller-na-som-en.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...