onsdag 14. mars 2018

Nr. 262: Narreapostel Jan Aage Torp er selve prototypen på en falsk lærer!

Nr. 262:
Narreapostel Jan Aage Torp er selve prototypen på en falsk lærer!Bilde av narreapostel Jan Aage Torp, illustrert av en person som Torp kaller for Norges sikreste stalker i sammen med meg. Snakk om å leve i løgnens og Satans rike med sitt liv!


2 Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr.

1 Joh.b. 4. 1. I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden.

Hvordan opptrer en falsk profet og apostel? Bileam er et slående eksempel på en falsk profet.

Bileam kunne «velsigne» Israel og ville ikke forbanne Israel, men han hadde andre svakheter. Bl.a. penger og kvinner, akkurat det samme som narreapostel Jan Aage Torp har.

Torp kan narre mennesker til å tro på det meste av hva han står for, akkurat som Bileam. Men bak det hele står det et stort, stort ego som aldri får nok av noe som helst, da han ligger under for sine egne lyster som alle falske lærer alltid gjør.

2. Pet. 9 så sant vet Herren å utfri de gudfryktige av fristelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag, 10 aller mest dem som går efter kjød i uren lyst og forakter herredømme. De selvgode vågehalser! De skjelver ikke for å spotte de høie makter, 11 mens dog engler, som er større i styrke og makt, ikke fremfører for Herren nogen spottende dom imot dem; 12 men disse, likesom ufornuftige dyr, av naturen født til å fanges og forgå - de skal, fordi de spotter det de ikke kjenner, også forgå i sin vanart 13 og få urettferdighets lønn. De setter sin lyst i å bruke dagen til vellevnet; disse styggelser og skamflekker, de fråtser i sin svik når de holder gilde med eder; 14 de har øine som er fulle av skjøgen og umettelige i synd; de forlokker ubefestede sjeler; de har et hjerte som er opøvd i havesyke, de forbannelsens barn! 15 De har forlatt den bene vei og faret vill, idet de har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn 16 og blev refset for sin egen brøde: et umælende trældyr talte med et menneskes mæle og hindret profetens dårskap.

Torp ligger under for sitt eget kjød, der han lever i hor, driver med fremmed lære og sprer sin gift over alt han får anledning å komme og virke. Med sitt heslige smil som han fremmer først, og etterpå hogger han som en slange hvis du ikke vil lystre og følge hans ordrer, som den psykopaten og narresisten han er!

Gi Torp oppmerksomhet, det er som å gi Satan oppmerksomhet da Torp er Satan tjener og har ikke noe med Gud, Jesus eller den hellige Ånd å gjøre!

Hva er det som er så ille med Torp og Bileam, da disse to står for det samme og har samme Ånd? Det er at de bøyer av fra Herrens vei når det passer dem. Men fremdeles mener å ha Guds Ånd og er en troende. De er hyklere, farlige og står for Satan og det som han representerer. Bileam levde og vandret i mørke. Torp vandrer i mørke i dag, 3400 år etter Bileam, Beors sønn!

Bileam og Torp er som to tvillingsjeler som Torodd Fuglesteg påsto at jeg og Anders Behring Breivik var. Vi var to tvillingsjeler, det er Torp og Bileam.

Her er to artikler jeg skrev om Bileam og hans lære, som en kan overføre på Torp og likesinnede uten å blunke!

Spørsmål 138:
Hvem var Bileam? Og hva står hans lære for i dag?

http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html

Bilde av Bileam som møtte engelen.
Svar:

Vi befinner oss på slutten av ørkenvandringen. Israelfolket var et sterkt og mektig folk som vant kriger underveis. ”Så sendte Israel bud til Sihon, amorittenes konge, og lot si: La meg få dra gjennom ditt land! Vi skal ikke komme inn på åkrene eller i vingårdene, heller ikke drikke vann av noen brønn. Etter kongeveien vil vi dra, til vi er kommet gjennom ditt land. Men Sihon gav ikke Israel lov til å dra gjennom sitt land. Han samlet alt sitt folk og drog ut i ørkenen mot Israel, og han kom til Jahas og kjempet mot Israel. Men Israel slo ham med sverdets egg og tok hans land fra Arnon til Jabbok, til Ammons barns land. For Ammons barns grense var befestet.

Israel tok alle disse byene. Og Israel bosatte seg i alle amorittenes byer, i Hesbon og i alle byene som hørte under det. 4 M 21,21-25. ”Så brøt Israels barn opp og slo leir på Moabs ødemarker på den andre siden av Jordan midt imot Jeriko. Da Balak, Sippors sønn, så alt det Israel hadde gjort mot amorittene, ble Moab meget redd for dette folket, fordi det var så tallrikt. De gruet seg for Israels barn.” 4M 22,1-3.

Da Balak ble redd for Israelsfolket sendte han bud på Bileam. Han var en hedensk spåmann fra Petor ved Eufrat. (Jos 13,22).

Bileam så i begynnelsen ut til å være en Guds mann, men det skulle vise seg at han var en falsk profet. Han var en underlig blanding av lys og mørke.

Folkeforderven betyr navnet hans.

Balak sendte bud til Bileam for at han skulle forbanne Israel etter at de hadde seiret over de amorittiske kongene Og og Sihon. ”Han sendte bud til Bileam, Beors sønn, i Petor, som ligger ved den store elven, i det landet hvor han bodde blant sitt folk. De skulle be ham komme, og de skulle si til ham: Se, her er kommet et folk fra Egypt. Det fyller hele landet, og har slått leir rett imot meg. Så kom nå og forbann dette folket for meg. Det er for mektig for meg! Kanskje jeg da kunne slå det og drive det ut av landet. For jeg vet at den du velsigner, er velsignet, og den du forbanner, er forbannet.” 4 M 22,5-6.

"Så drog Moabs eldste av sted sammen med Midians eldste og hadde spåmannslønn med seg. Da de kom til Bileam la de fram Balaks ord til ham." 4 M 22,7.

Men det lykkes ikke. Da han ville forbanne Israel, så ble det velsignelse. “Da ble Balaks vrede opptent mot Bileam, og han slo hendene sammen. Og Balak sa til Bileam: Jeg kalte deg hit for å forbanne mine fiender, og nå har du velsignet tre ganger!" 4 M 24,10.

Bileams lære
Så melder spørsmålet seg; Hvordan skal en så vinne over Guds folk? Bileam så at han ikke kunne vinne over Israel i åpen kamp på slagmarken. Så fristes han av lønnen.

”De har forlatt den rette vei, og er faret vill.
6De har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn,” 2 Peter 2,15. Den eneste muligheten var å få Israel til å synde, slik at de fikk Gud i mot seg. Hvordan skulle det gå til? Bileams onde råd bestod nå i at Israelsfolket skulle være litt mer omgjengelig og vise litt mer toleranse og være venner med folk. Dette hørtes fint ut.

Det som derimot skjedde var at de ble innbudt til moabittenes offerfester, og med disse festene fulgte det usedelighet. De begynte å blande seg med hedningene. Så begynner mennene å drive hor med Moabs døtre i Sittim. Da mennene lot seg friste av dem til å ta del i de hedenske offermåltider som førte til utskeielse mot Herrens hellige lov, brakte dette dem under Herrens forbannelse. ”Mens Israel oppholdt seg i Sittim, begynte folket å drive utukt med Moabs døtre, som innbød folket til offermåltidene for sine guder. Og folket åt og tilbad deres guder. Israel holdt seg til Ba'al-Peor. Da ble Herrens vrede opptent mot Israel.” 4 M 25,1-3.

På den måten tok synden deres hjerter, og de nådde ikke løfteslandet.

”Moses sa til dem: Har dere latt alle kvinner leve? Det var jo de som på Bileams råd forførte Israels barn til troløshet mot Herren for Peors skyld, så sotten kom over Herrens menighet.” (4M 31,15f.

”Ve dem! For de har slått inn på Kains vei, har for vinnings skyld kastet seg ut i Bileams villfarelse, og er gått under ved Korahs gjenstridighet.” Jud v.11.

Bileams lære er kompromissets farlige vei. Der skal en stå på god fot med verden, og samtidig vil de høre Gud til. Det er å forene gudsdyrkelse med avgudsdyrkelse. Det er at en har forlatt kjærlighetsforholdet til Gud til fordel for en kjødelig tilpasning.En er som Paulus sier i Fil.brevet: En har buken til gud. (lystene og de kjødelige behov.)det som var så farlig med Bileams lære var at han gjorde kjødelivet til en normal tilstand for Guds folk. Vi kan alle feile , men når vi sier at det er Guds vilje og Guds ord lærer akkurat motsatt, ja, da er vi inne på Bileams vei.

Skillet mellom Herrens folk og hedningene må viskes ut. Og dertil kjenner Bileam et godt middel: kjødets lyster og begjæringer. Kunne han få vekket denne lysten hos de israelitiske menn, visste han at slaget var vunnet. På denne veien kom så avgudsdyrkelsen inn i Israels midte. Den veien fører til evige død og fortapelse.

Vår tids Bileam
En kristen er kalt til å gå en annen vei i denne verden. Det blir fortalt om en gutt som var med sin far på tømmerhogging og tømmerfløting, som er transport av tømmer nedover vassdrag eller over sjøer. Mens faren arbeidet, gikk gutten og så på tømmerstokkene som fløt nedover elven. Så roper han plutselig på sin far og ber han komme å se på laksen i elva. Han spør hvorfor laksen går oppover elva, mens tømmerstokkene går nedover. Det skal jeg si deg, sier faren.

Tømmerstokkene er døde ting, derfor drives de av strømmen nedover. Laksen derimot har liv i seg, derfor kan den gå mot strømmen.
Djevelen sitt råd ”går på at du selvfølgelig ikke skal falle i synden, men bare forsøke hvor nær kanten du kan gå, uten å styrte ned i svelget. Hvis din ånd er frisk og våken forsøker du tvert imot heller å komme så langt som mulig bort fra kanten. Den alminnelige regel her er at den som vil slippe å falle i synden, skal begynne med å holde seg unna fristelsene ved å vende seg bort fra den første tanken”. (Carl O. Rosenius)

Nikolaittene lære og Bileams lære står hverandre nær!
I Åp 2,14-15 leser vi at ”jeg har noen få ting imot deg: Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn – å ete avgudsoffer og drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved nikolaittenes lære.” Nikolaittenes lære er beslektet med Bileam. Nikolaittene var en sekt som man mener ble oppkalt etter en diakon som heter Nikolaus. De lærte en falsk kristen frihet, der en ikke var så nøye med avgudsoffer og hor, og som hadde en falsk lære om kristent fellesskap. Dette begynte å gjøre seg gjeldende i Pergamum. Det var ikke bare eiendommer de skulle ha felles, men alt skulle de ha felles. De gikk så langt at de lærte at man kunne ha felles hustruer. Dette førte til hor, til synd mot det sjette bud. De hadde et vrangt syn på seg selv, der de så ånden som feilfri, kroppen derimot kunne de bruke som de ville da den enda ikke var underlagt Kristus og fått herlighetslegeme. I mellomtiden var det fritt fram for kjødets lyster. Dette er reinspikka villfarelse fra avgrunnen.Paulus sier til Korinterne at kroppen er et tempel for den hellige ånd.

”Tal derfor med dem og si til dem: Så sier Herren Herren: Hver den av Israels hus som gir sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte og setter det som er ham en fristelse til synd, for sine øyne, og så kommer til profeten, ham vil jeg, Herren, selv svare for hans mange motbydelige avguders skyld.” Esek 14-4. Her tales det om det som er ”fristelse til synd, for sine øyne”

Vi skal merke oss at det som vi ser på har en veldig makt over oss, det er farlig når dette inntar vårt hjerte, så en begynner å leve som de andre både i tanker og handlinger.

Medskyldig
”Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.” 2 Joh v.9-11. Kan en gjøre seg medskyldig i andres synder og dermed også i straffen? Ja, når en synes godt om andres synder, sier seg enig i dem, og ikke hindrer eller straffer dem, hvis en kan.

”Vær ikke snar til å legge hendene på noen! Gjør deg ikke medskyldig i andres synder! Hold deg selv ren!” 1Tim 5,22. (Jfr. 3 M 19,17 – Åpb.18,4).

Lærdom av Bileam

Bileam var ikke i seg selv ond, forført eller noe slikt. Han kom med usedvanlige herlige Kristus profetier. Som noen sjelden kom med i gjennom hele GT.Han var en pinsekarismatiker på sin hals.

4. Mosebok 24. 15 Og han tok til å kvede og sa: Så sier Bileam, Beors sønn, så sier mannen hvis øie er lukket, 16 så sier han som hører ord fra Gud og har fått kunnskap fra den Høieste, han som skuer syner fra den Allmektige, segnet til jorden med oplatt øie: 17 Jeg ser ham, men ikke nu, jeg skuer ham, men ikke nær; en stjerne stiger op av Jakob, et spir løfter sig fra Israel; han knuser Moabs tinninger og utrydder ufreds-ætten. 18 Edom blir ham underlagt, og Se'ir, hans fiende, blir ham underlagt; stort velde vinner Israel. 19 En hersker går ut fra Jakob, han utrydder av byene dem som har reddet sig dit.

Bileam fikk Israel til å drive hor og ut i fra Peters brevet er han en prototype på en Falsk profet. Tenk det, han levde “rent” selv og var “salvet”. Mens hans holdninger overfor andre var perverterte og villedende, det gjorde han til en Falsk profet.

I dag er det dem som heller vil rekke broderhånd til vilfarne Katolikker og Lutheranere enn til de som står på Guds ord osv.

Norvald Yri, Lise Karlsen, Arvid Bentsen, Emanuel Minos, David Østby og mange flere stiller opp på Visjon Norge som blir drevet av en Falsk Profet og etter hva Guds ord lærer, en horebukk og vranglærer; Jan Hanvold. Er da disse Falske Profeter? Hør hva Peter sier om Bileam.

2. Pet. 2. 15 De har forlatt den bene vei og faret vill, idet de har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn 16 og blev refset for sin egen brøde: et umælende trældyr talte med et menneskes mæle og hindret profetens dårskap. 17 Disse er vannløse brønner, skodde som drives av stormvind; mørkets natt er rede for dem.

De har forlatt den rette vei og elsket å komme i rampelyset selv, men de sto ikke for sannheten. Passer det ikke perfekt dette på disse? 100 %, dessverre.

Tenk bare på Emanuel Minos, er ikke han en Falsk Profet så vet ikke jeg? Her er noe av hva han står for og de holdningene han har:

Han samarbeider med “Pastor” Jan Hanvold som lever i åpenbar synd.
Han profeterer over “Pastor” Jan Åge Torp at han skulle få en Mega menighet.
Han samarbeidet med Ludvik Karlsen og Evangeliesenteret, men taler dem aldri til rette som godtar alt omtrent i dag.
Han samarbeidet med forføreren og villederen Ulf Ekman, som igjen da gjør Emanuel Minos til hans samarbeidspartner. Minos var for ikke lenge siden å talte guds ord i Uppsala.
Aril Edvardsen godtok han igjen selv om Edvardsen gikk fra vondt til verre.

Er Emanuel Minos en Falsk profet? Var Bileam, Beor sønn en Falsk profet? Ja!
Da må også Minos være det eller på grensen til å være det!

Vi ser hvor langt Guds menighet her i Norge og Skandinavia er kommet bort i fra Gud, der skjøgekirken som vi møter i Åpenbaringsboken 17-18 er i ferd med å tre mer og mer frem. Det hjellper ikke å være pinsevenn, lutheraner, katolikk osv. dersom en ikke er tro mot Guds ord.Det er troskapen i mot Guds ord vi skal bli dømt på.

Bileam, Beors sønns lære var i seg selv ikke så ille, men det var hans holdninger eller feilaktige holdninger som var så ille. Han kunne glatt gå på kompromiss med Guds ord når det gjaldt han ømme punkt, nemlig penger, da var han ikke nøye, mens på andre punkt kunne han være prikkfri. Slik ser det ut til at også Emanuel Minos og dessverre de aller fleste andre kristne forkynnere og ledere i dag holder på i Guds menighet her i Skandinavia.

Det hjelper f.eks ikke å være imot homoseksualitat når en godtar gjengifte over en lav sko!

Bileam fikk Israel barn til å drive hor og mangfoldige av Israel barn gikk fortapt og ble forført p.g.a. Bileams fremgangsmåte da han innledet et samarbeid mellom dem og Moabs døtre som han fikk egget opp til å villede de unge menn i Israel bare p.g.a at han selv skulle få komme ut med sitt “budskap” og være i rampelyset. Det ble også hans bane da han elsket rampelyset og være i glaningen på folk, istedenfor å gå inn i lønnkammeret og stole på Herren, og han alene!

Er Emanuel Minos og likesinnede de som står for Bileams lære i dag?

Det er jeg helt overbevist om at slik er tilfelle. La oss alle be for hverandre, fordi de Antikristelige krefter og den Antikristelige Ånd er så sterk i dag. Den har slått rot langt inn i de troendes rekker. Men de som står for Guds ord blir mer og mer skviset ut og uglesett. Så er løpebanen lett og enkel for de som går på akkord med Guds ord og synden. Dette er ståa blitt, tragisk! Derfor støtt opp om de forkynnerne som står på barrikadene og som holder sin egen sti ren. Og som ikke åpner opp for de som farer med villfarelse og fremmed lære!

Ledertog – livsfarlig for det åndelige livet

Alt er mer eller mindre et STORT HUMBUG blitt i dag!
Det som er så alarmerende i dag er også disse åndelige lenkene vi ser.


Edvardsen var en falsk profet, og Ludvik Karlsen og mange andre sto i ledetog med ham.

Åge Åleskjær er en falsk profet og Egil Svartdahl og mange andre står i ledetog og samarbeid med ham.

Jan Hanvold er en falsk profet og David Østby og mange andre står i ledetog med ham.

Ulf Ekman er en falsk profet og Emanuel Minos og mange andre står i ledetog med ham.

Paven i Roma er en falsk profet og mange står i ledetog med han og den Katolske Kirka. Slik kunne jeg ha fortsatt. Vi er i ferd med å få en kristenhet der Satan styrer alt mer eller mindre som Paulus skriver til Timoteus.

Skriften er klar, man skal ikke samarbeide med slike, og heller advare og tale rett ut at deres gud er buken og vil føre disse og deres etterfølgere i avgrunnen dersom de ikke omvender seg.

1. Tim. 5. 15 For allerede har somme vendt sig bort efter Satan.

Det er dette som skjer, og er i ferd med å skje mer og mer. At alle er lenket på det samme toget som bærer ned til Rom for der å være forenet i samme tro og sinn. Dette er ikke noe annet en et gedigent Antikristelig bedrag som nå er i ferd med å gå over hele kristenheten, både den protestantiske og den k atolske. Og troen på en treenig Gud er det som binder det hele i sammen, skremmende å være vitne til dette som skjer nå like foran våre øyne. Hva er da budskapet til endetidens kristne? Det er selvfølgelig flere ting og sider. Vil nevne to ting eller sider.

1. ) Hellige oss for Herren.

Hebr. 12. 14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.
Josva 3. 5 Da sa Josva til folket: Hellige eder! For imorgen vil Herren gjøre underfulle ting iblandt eder.

2.) Gå ut fra dette og samles om Guds ord og bønn.

Joh. Åpenb. 18. 4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!
2. Kor. 6. 14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? 15 Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro? 16 Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 17 Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, 18 og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige. 7.1. Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

Ser vi ikke hvordan alt blir mer og mer knyttet og forenet i sammen? Dette er virkelig et tegn og et varsku hvor langt på natt vi er kommet. Når vi var kommet langt på natt så skulle det være vanskelig å arbeide for Herren. Det er akkurat det vi også ser i dag. Står en ikke inne for disse forkynnerne og kan anbefale dem. Så blir en mer eller mindre skviset ut og boikottet.

Det er dette som Bileams lære fører med seg, disse Sataniske bindingene som setter Herrens tjenere på sidelinjen men Satans tjenere i sentum. Derfor har Emanuel Minos og alle andre ledere og de som har tillitt, så stort ansvar med det de gjør.

Jeg ser det slik at det er en direkte link mot og Bileam slik Minos og de aller fleste opptrer og går frem i dag. Bibelen omtaler slike som de som går i fotsporene til Bileam, og han var som kjent en falsk profet som til slutt døde tragisk under kamp imot Israels barn av et sverd, som er et bilde på Guds ord. Det er kun imot Kristus og Guds ord vi skal være tro, ikke imot noen andre!

4. Mosebok 31. 7 Og de stred mot Midian, som Herren hadde befalt Moses, og de slo alt mannkjønn ihjel. 8 Og blandt dem de slo ihjel, var også Midians konger, Evi og Rekem og Sur og Hur og Reba, Midians fem konger; også Bileam, Beors sønn, slo de ihjel med sverdet.

Denne Bileam er nevnt flere ganger i Guds ord

I det nye testamentet er han nevnt i 2. Pet.2:14-16, Judas brev v. 11 og i Joh.Åp. 2:14.
I disse skriftavsnitt finner vi Bileams vei, forvillelse og lære.

Hvem er dagens Bileam? Mange, ikke minst finner vi dem blant de pinse\karismatiske forkynnerne som både inviterer katolske patere når de skulle markere 100 år siden pinsevekkelsen kom til Norge og nå har også svenske pinsevenner begynt å reise på studietur til Roma. Og Emanuel Minos er blitt den fremste til å forene troende fra alle leire i dag! Dette er Bileams vei og lære, å åpne opp for hva som helst bare en selv “tjener” på det og lurer ved det andre inn i den samme villfarelsen og forførelsen!

Bileam var som en mellommann mellom synden og det han selv representerte akkurat som Emanuel Minos og likesinnede. Bileam ledet Guds folk inn i synd og forførelse selv om han hadde et klart Kristusvitnesbyrd akkurat som Emanuel Minos og likesinnede, tenk på dette! Bileam blir regnet for å være en falsk profet som Jesus sa det skulle komme mange av i endetiden i Matteus 24. 11, tenk og be over dette kjære venn! Er Emanuel Minos og likesinnede falske profeter? Det tør jeg ikke å svare ja på, men at de leder Guds folk, spesielt de frikirkelige i Skandinavia inn imot skjøgekirken som vi møter i Johannes Åpenbaring 17-18 er jeg forvisset om!

Relatert artikkel: 
http://www.sokelys.com/emanuel%20minos.htm

Nr. 209:
Emanuel Minos og likesinnede er vår tids Bileam!

http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html

Fra Norsk leksikon: Bileam, Beors sønn, bibelsk skikkelse, ifølge 4 Mos 22–24 en ikke-israelittisk seer som ble tilkalt av moabitterkongen Balak for å forbanne Israels stammer, men som istedet velsignet dem. Tradisjonene om Bileam har tydeligvis vært meget viktige i det gamle Israel og foreligger i flere, ulike versjoner, ikke bare i Det gamle testamente, men også i Det nye og i den senere jødiske tradisjon (f.eks. hos Filo og Josefus). Under utgravninger ved Tell Deir Alla i det nåværende Jordan ble det i 1967 funnet en innskrift fra ca. 700 f.Kr. som omtaler Bileam, Beors sønn, og som også har andre likheter med den bibelske Bileam-tradisjonen.

Jos 24:9 Da stod Balak, Sippors sønn, Moabs konge, op og stred mot Israel; og han sendte bud efter Bileam, Beors sønn, forat han skulde forbanne eder.

Jos 13:22 Også Bileam, Beors sønn, spåmannen, slo Israels barn ihjel med sverdet sammen med de andre som de slo ihjel.

Mika 6:5 Mitt folk! Kom i hu det råd som Balak, Moabs konge, hadde lagt, og det svar som Bileam, Beors sønn, gav ham, det som hendte på veien fra Sittim til Gilgal, så du kan forstå Herrens rettferdige gjerninger!

5Mos 23:4 fordi de ikke kom eder i møte med brød og vann på veien, da I drog ut av Egypten, og fordi han leide Bileam, Beors sønn, fra Petor i Mesopotamia imot dig til å forbanne dig.
2. Pet. 2. 15 For de har forlatt den rette vei og gått seg vill. De følger i samme spor som Bileam, Bosors sønn, han som elsket urettmessig vinning. 16 Men han ble vist til rette for sin misgjerning; et stumt esel talte med menneskestemme og stanset profeten i hans galskap.

Bileam er det mye godt å si om, som det er om Emanul Minos. Men han går i Bileams fotspor med å ikke gå frem på den bene vei da han går god for så mange vranglærer og falske profeter i tiden.

Han stiller opp på Visjon Norge en dag, neste dag er han hos den falske profeten Ulf Ekman og Livets Ord i Sverige og preker der, tragisk! Jo, Emanuel Minos og likesinnede som går god for vranglærere og forføre for selv å skaffe seg litt mer popularitet og anseelse, er vår tids Bileam.

Vi legger merke til at det er nøyaktig samme vei Minos går på som Bileam, alt for å vinne innpass, Herren har aldri hatt brukt for at vi skal gå på kompromiss for å vinne innpass. Vi skal gå hans vei og følge ham og hans ord nøye, det er den bibelske vei som fører frem!

Emanuel Minos taler på Livets Ord fra Korsets Seier (NB! Det heter ikke Korset Seier lengre, men KS).
20. mars står pinsepredikanten Emanuel Minos på talerstolen i menigheten Livets Ord i Sverige.
Emanuel Minos besøker Sverige neste uke og søndag 20. mars står han for første gang på talerstolen i menigheten Livets Ord i Uppsala i Sverige. Besøket er historisk siden avstanden mellom Pinsebevegelsen og Livets Ord har vært større i Sverige enn i Norge. De siste årene har man hatt en prosess som har ført til mer kontakt og samarbeid.

– Jeg fikk en svært hyggelig invitasjon fra Ulf Ekman og ser frem til dette møtet med glede. Jeg tror det vil være et godt og spesielt møte.

– Er det kontroversielt I svensk pinsebevegelse at du stiller opp på Livets Ord?

– Overhode ikke, slik jeg forstår er det heller stor glede over dette fellesarrangementet, og mange forkynnere fra pinsebevegelsen vil være tilstede, forteller Minos som tidlig i sin forkynnertjeneste var mye i Uppsala og hadde Filadelfiakyrkan som en av sine «Hjemmemenigheter».

Møtet i Uppsala er en felles samling for pinsemenigheten Filadelfiakyrkan og Livets Ord i Uppsala. I tillegg til Minos, deltar pastor Dan Salomonsson og pinseveteranen Sverre Larsson. Larsson har vært en foregangsmann i å koble Livets Ord sterkere med Pinsebevegelsen i Sverige (sitat slutt).

Hva var Bileams store synd? Han forledet andre, og det er akkurat det Emanuel Minos gjør, han forleder andre rett inn i Satans garn og klør! Når en går god for slike bedragere og forførere som Jan Hanvold, Ulf Ekman etc. er en virkelig ute å kjøre, og det er ekstra ille med Minos. Hvorfor? Han har en gang gått Herrens vei og forkynt Guds råd til frelse og vunnet manges tillitt, men nå misbruker han den og forleder andre til å tro på løgn fremfor sannhet!

Fra En Levende Bok:
2. Pet. 2. 15 De har forlatt den rette veien og har gått vill, akkurat som Bileam, Beors sønn. Han elsket å tjene penger på å gjøre det som var ondt. 16 Gud stoppet profeten Bileam da han hadde tenkt å bringe fram et falskt budskap i Guds navn. Gud lot et esel snakke til ham med en stemme som et menneske.

Det er et falskt budskap når en forkynner om Jesus og samtidig går god for slike falske profeter som Jan Hanvold, Ulf Ekman etc. som Emanuel Minos og flere andre gjør. Det er særdeles ille når en mann som Emanuel Minos gjør det som en gang var en gudfryktig Herrens tjener og sendebud. At andre gjør det som egentlig aldri har virkelig kjent Jesus, er ikke på samme måten. Emanuel Minos er en av vår tids Bielam som elsket urettferdig vinning foran å gå på den rette vei som er å følge Jesus og Guds ord i et og alt!

Relatert link:
http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...