søndag 11. mars 2018

Nr. 260: Jeg ble utsatt for et justismord – tapte rettsaken imot narreapostel Jan Aage Torp, som er i ferd med å ende i fortapelsen med sin «nye» hustru, som bibelen beskriver som horkvinne, og Torp som en horkarl!

Nr. 260:
Jeg ble utsatt for et justismord – tapte rettsaken imot narreapostel Jan Aage Torp, som er i ferd med å ende i fortapelsen med sin «nye» hustru, som bibelen beskriver som horkvinne, og Torp som en horkarl!

http://justismord.janchristensen.net/2018/03/nr-261-narreapostel-jan-aage-torp.html

Blir du krenket av ord er det fordi du er dum!
-Frank Zappa

Jeg forklarer på YouTube om tidenes justismord.Vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol.

Rom. 14. 10 Men du, hvorfor dømmer du din bror? eller du, hvorfor ringeakter du din bror? vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol. 11 For det er skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for mig skal hvert kne bøie sig, og hver tunge skal prise Gud. 12 Så skal da hver av oss gjøre Gud regnskap for sig selv.Saken mellom meg, Brynjar Meling vis a vis Oslo politiet, Norges domstoler og narreapostel Jan Aage Torp er kommet til veis ende med Norges historiens største justismord at jeg er blitt dømt for noe som retten ikke drøftet og som jeg bestred i Borgarting lagmannsrett. At det var «for mye» skriving om Torp selv om ytringene mine er stort sett skrevet i ettertid av anmeldelsen og det er i et ordskifte som faktisk har pågått over år, med stort sett ikke Torp tilstede men hans «lakeier» og «pudler» Torodd Fuglesteg (bildet) og mannen med fjærnavnet (psevdonym) Ansgar Braut.Se her for dokumentasjon hva de har skrevet:


Har enda til gode høre narreapostel Jan Aage Torp sagt at den endelige dom skal vi alle møte først innforbi den levende Gud, alle andre dommer her på jorden er som «peanøtter» å regne, det er da det gjelder for oss alle!

Er glad for at jeg for min del kan si det samme som apostelen Paulus.

1 Kor. 4. 1. Således akte I oss som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheter!  2 For øvrig kreves det av husholdere at de må finnes tro.  3 Men for mig har det lite å si å dømmes av eder eller av en menneskelig domstol; ja, jeg dømmer mig ikke engang selv; 4 for vel vet jeg intet med mig selv, men dermed er jeg ikke rettferdiggjort; men den som dømmer mig, er Herren.  5 Døm derfor ikke noget før tiden, før Herren kommer, han som også skal føre frem for lyset det som har vært skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd; og da skal enhver få sin ros av Gud.

Apostelen Paulus sier: «for mig har det lite å si å dømmes av eder eller av en menneskelig domstol.»

Det å bli dømt av en menneskelig domstol har svært lite, ja ingenting å si i mitt tilfelle som har opplevd et pillråttent og Djevelsk justismord!

Det er den dagen vi alle skal stå innforbi Gud, og da svare med våre liv. Da tror jeg narreapostel Jan Aage Torp ligger dårlig an, og da i sammen med både hans første kone som også er nå gjengiftet. Og den personen som Torp nå lever med, er etter Guds ord en horkvinne og Torp en horkarl. Da gjengifte etter skilsmisse eller gifte seg med en fraskilt etter skriften er å leve i hor. Der er skriften så klar at det er umulig å misforstå bare en leser Guds ord som det står skrevet.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille seg fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille seg fra sin hustru.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Rom. 7. 1. Eller vet I ikke, brødre - jeg taler jo til slike som kjenner loven - at loven hersker over mennesket så lenge det lever?  2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

Her er skriften veldig klar, at hvis du gifter deg med en fraskilt eller gifter deg på nytt etter en skilsmisse lever vedkommende i hor, da som en troende!

Så får Torp heller vinne rettsaker i sammen med ugudelige og hedninger, men den dagen han skal stå innforbi Gud med å leve som en horkarl. Da tror jeg at det er for sent, og han vil gå bort til den totale utslettelsen som ildsjøen og fortapelsen er.

Da i sammen med alle andre som han både indirekte og direkte har ført til det samme sted!

Jeg har da bare prøvd å advare imot at et liv i synd som Torp både lever og forsvarer, er et liv i verdens største selvbedrag!

Tar med til slutt et utdrag fra en artikkel skrevet om ekteskapet og dets hellighet som Torp ønsker og lever vanhelliget med å leve i sammen med ei dame som ikke er hans hustru.


La meg si det med en gang, gjengiftede prester og Pastorer er i Guds øyne det aller verste. For de skal være et forbilde, i å følge Guds ord men er det ikke.

1 Pet. 5. 3 heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men således at I blir mønster for hjorden;

Dernest, så er både det å være samboende, gjengiftet og leve med en person av de samme kjøn som en selv synd imot Gud. Det bryter med Guds ord, og slike skal ikke arve Guds rike sier skriften.

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Vi kan ikke diktere Gud til å mene noe som han åpenbart ikke mener. Det er det som biskopene og kristenfolket i Norge gjør.

Faktisk, av alle store kirkesamfunn er det bare den katolske kirken som holder fast på hva Guds ord sier om ekteskapet. Hadde noen sagt dette til med for 20 år siden at dette kom jeg til å skrive. Så hadde jeg bedt dem tatt seg en valium. Men faktumet er at alle er på vikende front her.

Skjønner ikke at en ikke ser at samboerskap og gjengifte er like feil. Guds ord sier faktisk at gjengifte er enda verre, for da går man inn i et ugyldig ekteskap. Samboer kan tross alt gifte seg, og få orden på sitt liv. Mens de som er gjengiftede, må bryte opp fra sitt ugyldige ekteskap og sitt syndeliv!

For meg så fremstår dette som både hykleri og direkte ubibelskt. Samboerskap, gjengifte og leve i sammen med en person som det samme kjønn som seg selv. Det er ut i fra det nye testamentet, spesielt hva Jesus og Paulus lærte og forkynte. 100 % ubibelskt og imot Guds vilje. At en skal gi aksept for deler av det som Gud er imot, men samboerskap skal da være den «store» synden nå. Før var det homofili som var det, er for meg utrolig banalt og uforståelig!

Bilde av meg og min kone.Selbekk skriver i avisen Dagen på lederplass lørdag 30. januar 2016 følgende:
«Han viste til de tekstene i Den nye testamentet som handler om skilsmisse og gjengifte og pekte på at ordet «hor» brukes om slike forhold. Torp er skilt fra sin kone og gift på nytt og i Christensens forestillingsverden gjør det Torp til en horkarl og uskikket til å være kristen leder.»

Med andre ord, det er i min «forestillingsverden» dette har oppkommet at gjengifte er synd for troende? I hvert fall ifølge Vebjørn Selbekk.

Det har vært svært vanskelig og lærerikt å møte en person som «Pastor» Jan Aage Torp da han har brukt alle metoder som er mulig for å prøve å knekke meg og min familie. Enten selv eller gjennom «stråmenn» som har fått operer fritt under Torps og politiets beskyttelse.

Jeg er ikke advokat som, men også rent juridisk er denne dommen åpenbar feil da det står at jeg har overtrådt den private sfæren etc. noe som er også løgn.
Men det har Jan Aage Torp og hans støttespillere og «lakeier» gjort, og det til gangs.

Jeg har aldri tatt kontakt med Torp, men han med meg.

Og hans støttespillere og «lakeier» har virkelig til gangs tatt kontakt med min sønn, min arbeidsgiver, med min kone både på hennes jobbmail og private mail. Hennes skole, arbeidsgivere og ledelsen. Truet, løyet og holdt på. Dette overser politiet totalt, det hele bilde er akkurat motsatt enn det politiet sier og fremstiller saken!

Jeg er underveis, og prøver å forbedre meg og gjøre ting rett. Men her har de benyttet seg av de aller skitneste triks som er, det er å kontakte og sette min familie ut av spill!

Det at min familie, også nå mine to døtre er offentlig nevnt med navn. Dette er virkelig skittent spill som drives imot meg!

At jeg har reagert? Kanskje også overreagert? Det vitner om at da har Torp allikevel lykkes med sin taktikk og skitne spill? Men aldri om jeg gir meg, om jeg ikke er fullkommen! Jeg må ha lov på egen blogg å skrive akkurat hva jeg tror og mener er rett og bibelsk uten at dette blir kriminalisert? Eller skal tros- og ytringsfriheten bli helt utradert og satt til side for at slike personer som Jan Aage Torp med sitt skitne spill skal få lov å holde på?

Det er vitterlig bibelens lære at gjengifte er synd, hor og ekteskapsbrudd for troende. Eller har jeg dette bare i «forestillingsverden» dette har oppkommet at gjengifte er synd for troende? I hvert fall ifølge Vebjørn Selbekk, men ikke ifølge Guds ord! 
Ære være Gud og Lammet fra nå av og inntil evig tid!

Tar med en artikkel (litt lengre nede) til slutt angående ekteskapet fra en «katolsk» nettsted som Torp mener at jeg og to sko er. Les selv, og vurder ut i fra Guds ord, det er ikke noe som er i min «forestillingsverden», men som stemmer med hva Jesus og apostelen Paulus forkynte og lærte. Og de forkynte og talte Guds ord!

Før var det straffbart å gifte seg på nytt og leve som lesbisk og homoseksuell.
Blant de kristne var gjengifte før helt utenkelig, og å være forkynner og være gjengift, helt utenkelig. I dag vil en ikke engang nevne det og ta det opp i forkynnelsen.
Hvor vil Guds menighet og verden ende? Det er vel ikke vanskelig å se og vite? Det som kjer i verden, og er tillatt i verden. Det går 5 – 10 – 15 år. Så er det samme standard blant de kristne, om ikke enda verre da de ikke vil vedkjenne sin miserable og ubibelske standard og liv.

Hvor skal grensene gå? Der Gud har satt dem for oss troende, åpner vi opp for noe mer, så setter vi døra på gløtt for Satan, synden, kjødet og verden. Og er døra først satt opp, et vindkast, så er døra full åpen blitt. Det er akkurat dette som har skjedd og som skjer. Hva er da de to store kardinal syndene for Guds menighet i dag når dette skrives i januar 2016?

1.) Gjengifte blant de troende.

2.) Tillatelse å gifte seg med en fraskilt.

Det heter at en må være to om det, derfor har den som også gifter seg med en fraskilt det samme ansvaret som den er fraskilt og som gifter seg på nytt!
Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Tar med litt av en artikkel: "Et ekteskap - en gang" av Ruth Silje Johansen.

Å gifte seg på nytt

Rom 7:3: Derfor skal hun kalles en horkvinne dersom hun, mens mannen ennå lever, blir en annen manns hustru. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og er ingen horkvinne om hun gifter seg med en annen mann.
I Guds øyne vil gjengifte uten at ektefellen er død, forbli ett problem, da du fortsatt er din første ektefelles kone eller mann. Guds Ord beskriver dette som ekteskapsbrudd.
Mark.10:11-12: «Han sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i ekteskapsbrudd.
Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun ekteskapsbrudd. Det vil si det som gjør at du lever i vedvarende synd er ditt seksuelle liv med din nye ektefelle.
Å skille seg vil du kunne få tilgivelse for. Å gifte deg på nytt vil du kunne få tilgivelse for, om du omvender deg og går ut av det. Men å leve seksuelt med det som i utgangspunktet ikke er din rettmessige ektefelle vil føre deg i vedvarende synd i mot Gud og din egen kropp. Hor er ikke synd som er utenfor legemet, men det er synd i mot din egen kropp.
1Kor 6:18 Fly hor! All synd som et menneske ellers kan gjøre, er utenfor legemet. Men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme.
Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!

Hor

I det nye Testamentet beskrives hor med to ulike betydninger. På norsk sier Bibelen at synden som kunne oppløse ekteskapet, er hor. På norsk blir dette ordet gjerne oppfattet som seksuell aktivitet av en gift person. På gresk forteller Bibelen oss noe helt annet. Ordet som Jesus brukte for hor er Porneia, som oversettes utukt, seksuell aktivitet av en UGIFT person. Dette gjelder en person som aldri hadde vært gift. En person som giftet seg med en fraskilt kvinne, begår ikke Porneia, men Moicheia, som oversettes med utroskap, seksuell aktivitet av en gift person.
Om en ugift mann og en gift kvinne har samleie gjør mannen seg skyldig i Porneia, og kvinnen i Moicheia. Porneia og Moicheia er to vidt forskjellige handlinger.
Porneia, brukes som det vanlige ordet for utukt og løsaktighet, en person som ikke er gift, og aldri har vært gift. Moicheia, brukes om ekteskapsbrudd. Mark.10:11-12: Han sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i ekteskapsbrudd. (Moicheia) Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun ekteskapsbrudd. (Moicheia)

Luk.16:18: «Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor (Moicheia)
Matt.5:32: «Men Jeg sier dere at hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor(Porneia),er årsak til hun bryter ekteskapet(Moicheia). Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet(Moicheia).
Matt.19:9: Men Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor(Porneia), og gifter seg med en annen, bryter ekteskapet(Moicheia). Og den som gifter seg med henne som er skilt, bryter ekteskapet(Moicheia). (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Det som er så trist, er at synden vil alltid utvikle og forsere nye ting og nye sider.
Åpner en først opp for det som er synd og ikke rett, så kommer alt det andre også med. Det skal bli som bl.a. det var på Lots dager, der en tvang seg til den sexen en ville ha, og en bli alltid ustraffet. Alt var tillatt!

Fra minebibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22. 11 La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse. Nå vender vi tilbake til hva vi ellers finner i Guds ord av sannhet og lærdom.  Vi finner det samme i en Profet i GT som ofte blir sammenlignet med Johannes, profeten Daniel. 12. 10 Mange skal bli renset og tvettet og lutret. Men de ugudelige skal fortsette i sin ugudelighet, og ingen av dem skal skjønne noe. Men de forstandige skal forstå. Verden er håpløst fortapt, men hvordan er det med de kristne? Går de videre og videre med Herren? Dessverre så viser det seg at alt for ofte blir en liggende etter på veien. Men for den som går med Herren skal vandringen bli herligere og herligere. Som troende så ligner vi mer og mer på Jesus ettersom vi vandrer med ham.
12 Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning.
Vi som mennesker vil få lønn som fortjent hos Herren. Det er viktigere å samle skatter i himmelen enn på jorden. Det er mer dyrebart enn alt. Bibelen gir anvisning også her. Matt. 6. 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. (sitat slutt).
Det er i sannhet mye negativt som foregår, og som ligger foran oss. Hvorfor? Fordi vi ikke tar et oppgjør med synden i vårt eget liv, og når andre også klapper oss på skuldrene og sier at dette ekteskapet er av Gud. Det forje var ikke det som jeg har hørt mang en gang i PinseKaresmatiske menigheter så trenger enn ikke lure på hvorfor utviklingen er så negativ og i samsvar med hva den Onde ønsker og vil. Men for oss troende, som går med Gud som Enok, hvordan skal vår vandring være?
Ordspr 4:18 Men de rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag.
Ordspr 31:25 Kraft og verdighet er hennes klædebon, og hun ler av den kommende tid.
Hvordan skal vår vandring være? «De rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag». Og hvilken fremtidstro har vi som sanne kristne som vandrer med Gud og i lyset med våre liv? «Hun ler av den kommende tid». Det er klart at det er mye som tar på, men det er mye som løfter og bærer også. En ting som bærer mer enn noe annet, er at alt det vi ser i dag, både positiv og negativt, alt dette har Gud talt om i sitt eget ord at slikt komme det til å være og skje, og da, hvordan skal vi som Jesus troende forholde oss? Rette opp både rygg, hjerte og vitnesbyrd, for dagen for å se og møte Jesus er da like rundt hjørnet.

Luk 21:28 Men når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1887-ny-youtube-video-den-kommende.html
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1888-ny-youtube-video-narreapostel.html
http://www.sokelys.com/?p=19901
https://smyrnamenighet.wordpress.com/2015/08/14/grov-sjikane-mot-pastor-jan-aage-torp/
http://kristin.no/pastor-jan-aage-torp-fester-grepet-kristin-b-bruun/
http://blog.janchristensen.net/2017/01/nr-1822-medierettsadvokat-jon-wessel.html
http://blog.janchristensen.net/2017/01/nr-1818-rettsak-i-borgating-lagmansrett.html
http://blog.janchristensen.net/2017/01/nr-1817-hvis-dommen-fra-tingretten-blir.html
http://blog.janchristensen.net/2017/01/nr-1815-rettsaken-starter-i-borgating.html
http://blog.janchristensen.net/2016/08/nr-1642-hvis-borgating-kommer-til-feil.html
http://blog.janchristensen.net/2016/08/nr-1630-fra-youtube-om-den-kommende.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1591-det-er-to-mulige-utfall-mellom.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1586-det-er-kun-lovanvendelsen-som.html
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1559-politijurist-oda-karterud-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1406-uventet-men-desto-mer-kjrkommen.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1405-politi-jurist-dag-paulsen-siste.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1404-narreapostel-jan-aage-torp.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1403-fire-nye-undervisningsvideoer.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1399-star-apostel-og-pastor-jan-aage.html
 

http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1404-narreapostel-jan-aage-torp.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1432-et-ekko-av-jan-kare-christensen_8.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1430-har-lest-ferdig-boken-av-anders.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1418-ann-christin-during-woll-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1468-tragedien-vi-ser-rammer-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1404-narreapostel-jan-aage-torp.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1432-et-ekko-av-jan-kare-christensen_8.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1430-har-lest-ferdig-boken-av-anders.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1418-ann-christin-during-woll-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1468-tragedien-vi-ser-rammer-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1447-jan-aage-torp-fremstar-i-full.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1469-jan-aage-torp-lyver-igjen-at.html
 http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1505-det-nedrige-nettstedet-skelys.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1510-det-var-jan-aage-torp-som-fikk.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...