lørdag 10. mars 2018

Nr. 259: Kristen-Norge hykler som «vanlig» når de fordømmer Sylvia Listhaug, men kan stilltiende godta Norges historien største justismord, samt at det er kristendomsforfølgelse imot meg og den Himmelske blogg!

Nr. 259:
Kristen-Norge hykler som «vanlig» når de fordømmer Sylvia Listhaug, men kan stilltiende godta Norges historien største justismord, samt at det er kristendomsforfølgelse imot meg og den Himmelske blogg!

Jeg er en Norsk borger som er blitt trakassert og feilaktig dømt av domstolene her i Norge med god drahjelp av et politi som åpenbart er kristendomsfiendtlige og går ikke av veien for å leve deretter!

Bilde av Pastor Frank Håvik som har virkelig stått på for disse x muslimene som er blitt troende. At de er blitt hentet ut av et menighetsbygg som politiet påstår er noe helt annet, viser bare uredelighet og vannhelligheten til det Norske politiet.

At Sylvia Listhaug er med på denne galskapen, er bare trist!
På Fitjar gikk politiet rett inn i menighetslokale og hentet ut noen nyfrelste tidligere muslimer. På det grunnlaget at dette ikke var et forsamlingslokale etc.

Selvfølgelig er dette løgn, løgn og atter løgn!

Slik opptrer politiet og domstolene også overfor meg, men hva gjør kristenfolket her i Norge?

De sitter for det meste passive, eller forsvarer ondskapen til politiet og domstolene. Trist, men sant!

Eneste, jeg beundrer deres Pastor og hyrde Frank Håvik, pastoren i De Frie Evangeliske Forsamlingers menighet Nytt Liv Sunnhordland på Stord, der en afghansk flyktningfamilie som har konvertert til kristen tro, ble brutalt hentet ut av kirkeasyl med makt av bevæpnet politi fredag 23. februar.

Han har virkelig stått på for disse nyfrelste x muslimene som kan helt sikkert risikerer å bli drept hvis de blir sendt tilbake til Afghanistan. Denne pågripelsen har bare gjort det hele vondt til verre for dem!

Kristen-Norge hykler som «vanlig» når de fordømmer Sylvia Listhaug, men kan stilltiende godta Norges historien største justismord, samt at det er kristendomsforfølgelse imot meg og den Himmelske blogg!
Hvordan kan samme mennesker som skal være kristne stå opp for disse konvertittene og nærmest rase imot meg og den Himmelske blogg? Det er åpenbart at jeg forkynner at troende også må omvende seg og dommen begynner med Guds hus?!

Skriften sier at dommen begynner med Guds hus, dette blir ikke tålt.

Min erfaring er at både troende og ikke troende må omvende seg i dag!
Det er ikke lengre noen forskjell mellom Guds menighet og verden!
At jeg har påpekt dette så klart, er jeg overbevist er hovedgrunnen for manglende støtte og velvilje til meg og Den Himmelske blogg!

Det er ikke bare de ikke troende som må omvende seg, men også Guds menighet!

Skriften sier:
1 Pet. 4. 17 For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? 18 Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen? 19 Derfor skal og de som efter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper, idet de gjør det gode. 
Dommen skal begynne med Guds hus!

Som sagt, at troende støtter konvertitter og disse som var x muslimer og som i dag er kristne. Det er vidunderlig, og varmer!

Men at troende ikke støtter meg som er blitt utsatt for tidenes justismord selv om jeg kun har påpekt syd, umoral og dårskap i Guds menighet!

Dette har blitt åpenbart for heftig for mange, men det får stå sin prøve!

At en da skriker til at politiet og domstolene behandler disse urettferdig høres ut som et hykler-kor da enn ikke støtter med og den Himmelske blogg. 

Artikkel jeg skrev om rystelse for en del år tilbake i tid, men er like aktuell i dag som da!
Nr. 375:
Vekkelse eller rystelse? Hva kan vi forvente? Eller villfarelse og dom?

Tror ikke det er noen som har gjort så mye for Satan som denne mannen i de senere årene med å være en døråpner for de falske apostler og profeter som Ulf Ekman, Jan Hanvold, Jan Åge Torp etc. Vi snakker om Emanuel Minos som her er avbildet!Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 12. 25 Se til at dere ikke avviser ham som taler! De som avviste ham som talte sitt ord her på jorden, slapp ikke unna. Enda mindre skal vi gjøre det dersom vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen. Vi skal avvise loven som både frelsesvei og levevei. Det er kun Jesus som frelser og det er ved hans Ånd som ble sendt på Pinsefestens dag vi skal leve som troende. 26 Hans røst fikk den gang jorden til å skjelve. Men nå har han lovt: «Enda en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden, men også himmelen.» Gud talte også på Sinais berg. Men nå taler han gjennom Sønnen Jesus Kristus. Hebr. 1. 1. Mange ganger og på mange måter har Gud i fordums tid talt til fedrene gjennom profetene. 2b Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønnen. 27 Her står det: «enda en gang». Det viser at det som kan rokkes, fordi det hører til det skapte, det skal skiftes ut, for at det som ikke kan rokkes, skal bestå. Det vil foregå enda en rystelse. Konsekvensen av synd er og forblir de samme om en lever under den gamle eller den nye pakt. Syndens lønn er og forblir den samme. Rom. 3. 23 Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. 28 Siden vi altså får et rike som ikke kan rokkes, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste slik Gud vil, i ærbødighet og frykt. Vi må aldri miste ærefrykten og respekten for Gud. Vi kan bli for familiære og dus med Herren. Vi har ikke nådd målet enda og i mellomtiden er vi; la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste slik Gud vil, i ærbødighet og frykt. 29 For vår Gud er en fortærende ild. Gud er en fortærende ild og den ilden vil gjøre sin gjerning på oss før eller siden. Når selv vi troende skal stå innfor Gud så vil ilden prøve og lutre våre liv. 1. Kor. 3. 12 Om nå noen bygger på grunnvollen med gull, sølv, edelstener, eller med tre, høy eller halm, 13 så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. 14 Om det noen har bygd, blir stående, skal han få sin lønn. 15 Dersom hans verk brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. (sitat slutt).

Falske profeter og falske profetier i fleng i Guds menighet i dag, mer enn jeg klarer å nevne!

Det er en flodbølge av falske profetier, lærdomsvær og mye annet i Guds menighet i dag, mer enn noen klarer å fatte. La meg nevne noen kort.

1.) Når f. eks Jan Åge Torp som lever i åpenbar synd, snakker og profeterer om Apostel og profet tjeneste, så er og forblir det falske profetier. Da Gud ikke taler gjennom mennesker som lever i hor.

2.) Rodney Howard Browne profeterte over Pastor Jan Hanvold at han skulle få en mega stor TV kanal men dette er og forblir en falsk profeti da Jan Hanvold lever i åpenbar synd.

3.) Det blir profetert og trodd at Gud vil føre alle troende sammen i denne endetiden, det er sant. Men i den store skjøgekirken omtalt i Johannes Åpenbaring 17-18. Denne sanne menighet vil finne hverandre når en blir utestengt og boikottet av skjøgekirken og når sannhetene i Guds ord går opp for de troende, det er Guds ord som forener og som skiller.

4.) Det blir profetert om store landsvekkelser, bl. a reiste Oddvar Tegnander rundt å profeterte om slike store vekkelser at Bedehusene ville blir for små og mye annet fjas. Menigheten i Norge står foran rystelse og dom, ikke vekkelse og fremgang da synd, vranglære og mye annet florerer. Enda har vi så mange støtter i denne verden og dens vesen at menigheten er så godt som ubrukelig for Gud og ufruktbar. Pastor Cho fra Sør-Korea var i Sarons Dal i 1977 profeterte han at innen 10 år skulle 2 millioner nordmenn bli frelst. Alle kan ta feil en gang av og til, men legg merke til at disse profeterer stadig om igjen og om igjen det samme at store vekkelser skal komme. Bibelen sier tvert i mot, hold dere gjerne til det lave, være åndelige våkne og edruelige. Men her er de så fylt med skjøgevinen at de hverken enser Jesus eller Guds ord.

5.) Personer som ikke er renset og helliggjort får store personlige profetier i fleng i dag i pinse\karismatiske kretser, selv gjengiftetde. Dette er villfarelse! Vi leser i Guds ord om hva som skjer innforbi kristenheten i dag, spesielt innforbi den pinsekarismatiske del av kristenheten. 2. Tess. 2. 10 Med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

6.) Jeg var selv på OASE stevne her. Det ble gitt profetiske budskap. Bob Fraser hevder at han mottok konkrete profetier om Norge den 4. desember 2008. Norge skal få en ny grunnlov og nasjonen skal bli frelst på en dag. Finansministeren og Oslos ordfører skal bli frelst, og dersom Norge tar imot den nye grunnloven skal i tillegg femti andre nasjoner gjøre det samme. Dersom Norge ikke tar imot den nye grunnloven blir det krig og ulykke. I følge profetien. Dette er villfarelse og det skulle også bli frelst 1 milliard ungdom innen 7 år, dette er falske profeter selv om de kommer fra USA.

7.) 1987 hevdet pastor Arnfinn Clementsen (under karisma stevne i pinsen til Karisma Kirken), at det ville komme en stor vekkelse over Norge, og at en million mennesker skulle omvende seg til Gud innen 10 år. Dette viser oss at Clementsen er en falsk profet i henhold til skriften. 5. Mosebok 18. 20 Men den profet som i overmot drister sig til å tale noget i mitt navn som jeg ikke har befalt ham å tale, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø. 21 Og om du sier ved dig selv: Hvad skal vi kjenne det ord på som Herren ikke har talt? - 22 (da skal du vite:) Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i opfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt; det er et ord som profeten i overmot har dristet sig til å tale, og du skal ikke være redd ham.

8.) I en tale på Hedemarkstoppen i 2002 gav Rachel Hichson et såkalt profetisk overblikk over det som skjer i Norge. Også hun profeterte om store vekkelser, og hevdet at Norge skulle bli en "forløpernasjon" for Europa. Samme år skal også "profeten" Rick Joiner (Morningstar ministries) ha mottatt lignende profetier. Det samme gjelder profetinnen Rachel Hickson. Sistnevnte hevdet at store mengder mennesker skulle berøres i Norge, og at Norge deretter skal spille en avgjørende rolle i en tilsvarende vekkelse i Europa. Dette er villfarelse!

9.) Under Europakonferansen på Livets Ord i 2006 hevdet Ulf Ekman at en ny åndelig vekkelsesbølge snart ville komme over Europa. Pastor Colin Dye bekreftet Ekmans profetier. Senere har Ekman profetert om nye vekkelser over Norge. I ettertid har den falske profeten Ulf Ekman fått en kjærlighet til Katolikkene og den Katolske Kirka som selv katolikkene burde misunne ham.

10.) Under Pinsebevegelsens Predikantkonferanse i Filadelfia Oslo 2007 ble så følgende profeti gitt til pastoren for Oslokirken: "Jeg Herren har kalt deg til denne by for å bygge opp en stor internasjonal menighet. Det vil komme folk fra mangfoldige nasjoner, og denne menighet vil få stor innflytelse ikke bare i denne byen, men over hele Europa. Det vil bli en mønstermenighet som vil føre til mange lignende menigheter i mange land. ( ...) ". I ettertid har nevnte Torp blitt skilt og gjengiftet og lever da i åpenbar synd. Selv om Emanuel Minos støtter Torp så støtter ikke Guds ord Torp og Minos, burde ikke være så blind. Allerede i 2001 profeterte Emanuel Minos at «apostel» Torp skal bygge opp en internasjonal menighet i Oslo som skal få samme virkning og kraft som Kensington Temple i London. NB! Torp er nok en apostel, men en falsk sådan!

Mye mer kunne vært sagt og skrevet, vi står nok foran en rystelse og dom, før vi vil møte vekkelse, åndsutgytelse og annet fra himmelen over Guds menighet og Norge. Ja hele Skandinavia, Europa og den vestlige verden!

Hebr. 12. 28 Siden vi altså får et rike som ikke kan rokkes, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste slik Gud vil, i ærbødighet og frykt. 1. Pet. 4. 17 For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? 18 Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen?

Relaterte linker: 
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profethttp://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Karismatiske-profetierhttp://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-karismatiske-villfarelsehttp://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-235-den-norske-pinsebevegelsen-er-en.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-336-hvorfor-sporer-sa-mange.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-349-den-pinsekarismatiske-bevegelse.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-254-er-emanuel-minos-og-co-ved-sine.htmlhttp://pastortorp.org/2012/02/22/torp-skal-bli-spedalsk/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...