lørdag 31. mars 2018

Nr. 278: Narreapostel Jan Aage Torp innrømmer nå for første gang at han lurte politiet og domstolene da det var hans hat til meg og den Himmelske blogg for vårt klare syn på gjengifte som han anmeldte oss for å få fjernet oss i fra nettet!

Nr. 278:
Narreapostel Jan Aage Torp innrømmer nå for første gang at han lurte politiet og domstolene da det var hans hat til meg og den Himmelske blogg for vårt klare syn på gjengifte som han anmeldte oss for å få fjernet oss i fra nettet!

Bilde av narreapostel Jan Aage Torp, som åpenbart hadde en hensikt med å få meg dømt. Det var å få stoppet meg og den Himmelske blogg å advare imot gjengifte blant forkynnere som har vært mitt eneste sanne motiv og mening med alt hva jeg har skrevet og talt om dette emne som Torp klarte å lute politiet og domstolene til å mene at det var brudd straffelovens paragraf 390a som rammer den som «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred». Det hele er Norges historien største justismord og et angrep på tros- og ytringsfriheten. Men Norge sover, og reagerer derfor ikke! Det er som om det er 1 april året rundt blitt i Norge!
Narreapostel Jan Aage Torp innrømmer nå for første gang at han lurte politiet og domstolene da det var hans hat til meg og den Himmelske blogg for vårt klare syn på gjengifte som han anmeldte oss for å få fjernet oss i fra nettet!

Fra avisen Vårt Land der Torp hevder at han trenger en rettskraftig dom, for å få fjernet meg i fra Googles søkemotorer.

Dette sier Torp til avisen når han blir bedt om å kommentere saken mellom meg og han.

-         Så ønsker jeg at politiet tar ut tiltale og stiller han for retten. Jeg har ingen skrupler med at han må sone. Jeg vil også kreve oppreisning gjennom økonomisk kompensasjon på 100.000,- kr. minst.

Christensen sier han ikke vil møte deg i, hva fortjener han av dom?

– Dersom han ikke frivillig blir med på en ordning og fjerner alt fra nettsidene og begrenser seg til generelle synspunkter, så ønsker jeg at politiet tar ut tiltale og stiller han for retten. Jeg har ingen skrupler med at han må sone i fengsel!

Du loppet en person for 1.5 Millioner, hvordan klarte du det Jan Aage Torp?

-         Han var nokså syk, et lett «bytte»! Slik har jeg gjort med andre før og etter. Har evner til å smiske, lure, fordreie, lyve og loppe mennesker for alt de setter høyt og pris på!

Vårt Land spør hva er målet og hensikten med å lure politiet og påtalemakten til å tro på dine løgner.

-         Jeg forventer at han sletter alt som han har skrevet om alle, Jeg kommer til å henvende meg til Google og be om at de fjerner alt dette materialet fra deres søkemotor. Men da må det foreligge en rettskraftig dom.

Hvordan opplever du ting nå Torp etter å ha vunnet?

-         Det var helt utrolig at jeg vant, selv om jeg løy i retten og fortalte ikke sannheten slik den var at det var gjennom et ordskifte med meg og andre Christensen hadde skrevet de mengdene han har gjort på nettet. Men vi vant, det var det viktigste om dommen åpenbart var et justismord!

Men Christensen får boltre seg fritt på nettet, hva synes du om det?

-         Helt forferdelig, jeg prøvde å skremme han til taushet ved å sende faktura til han på 150.000,- kr for et gammelt bilde av meg. Han lot seg dessverre ikke skremme, ille. Jo, jeg hater det at jeg ikke har fått stoppet ham helt. Mitt mål har hele tiden å få stengt den bloggen, det har jeg ikke lykkes med enda!

Hvis Christensen har rett angående det at du lever i hor, hva med det?

-         Jeg er den uskyldige parten, jeg kan gjøre hva jeg vil, Guds nåde er stor, spesielt imot en Apostel som meg sier Torp som får bli det siste for denne omgang hva Torp mener om denne saken!

Jan Aage Torp skriver visstnok dette på nettstedet Søkelys i dag 1 april.

Jeg ser at denne Jan Kåre skriver at han synes det er galt og urettferdig at han blir sammenlignet med Anders Behring Breivik.

Desto mer jeg leser av Jan Kåre og desto mer han skriver om denne tapte saken sin, desto mer går det opp for meg at de to er åndelige brødre. De to lider av samme psykoser og det samme livssynet. De har samme syn på seg selv og verden rundt dem.

Ser man bort fra deres handlinger, er sammenligningen mellom disse to helt på sin plass og korrekt.

Han er en Anders Behring Breivik tilhenger har jeg skrevet mange ganger før, noe jeg også vedkjente meg i Oslo tingrett å ha sagt og skrevet!

Sluttkommentar:

At politiet og domstolene har trodd på Torp kommer av en ting, det klassiske kristendomshatet som ligger i alle ufrelste mennesker. De er under dom med sitt liv, tjener ikke Gud. Derfor vil de automatisk når Torp utleverer en rettferdig person som Judas gjorde med Jesus, gjøre alt for å knekke vedkommende. Det klassiske kristendomshatet imot Kristus står åpenbart sterkt, selv i Norge.

Her en artikkel om egentlig denne dommen hører hjemme, i søppelbøtta da den er en farse både når det gjelder rettsak, behandling og slutning.


Nr. 150:


Politikere kan godta det. Presidenter kan godta det. Domstoler kan godta det. Prester og biskoper kan godta det. EU og FN kan godta det. Ja hele verdens befolkning kan godta det. Det forandrer ikke det faktum at GUD vil aldri godta det. Gjengifte er synd for Jesus-troende mennesker, det står det klart og tydelig. Gud vil aldri i evighet godta synd!
Hva jeg har skrevet angående denne konflikten mellom meg og Manglerud politi/Jan Aage Torp vurderer jeg å gi det hele ut i bokform da overtrampene har vært så utrolig store.
Politiet skal belyse saken i dens fulle bredde, og må undersøke både det som kan tale for og det som kan tale mot den mistenkte. Her har de gjort alt for overse og fordreie det som er til min fordel. Mens det som taler imot meg, det forsterker og forstørrer de på verst tenkelige måte, regelrett kristendomdsforfølgelse er det og kristenfolket sover sin Tornerose søvn og er ikke var at det er her kampen om det kristne ekteskapet står.
Hva verdens mennesker holder på med er i mørke, men hva som foregår mellom to såkalte brødrer, det betyr alt!

Bilde av Isil som hugger hodene av sine motstandere. Nå er ikke Manglerud politiet like ille som Isil, men de vil være med i Jan Aage Torps «korstog» imot meg og den Himmelske blogg. Torps agenda har vært fra dag 1 å få fjernet meg og den Himmelske blogg fra nettet med en fiktiv anmeldelse som heter i jusen «falske anklager». Torp er og forblir en falsk apostel og narresist hvor mye andre, selv politiet skulle forsvare og mene at det er ikke riktig å si sannheten!

Torp har kommet med langt verre uttalser om meg enn hva jeg har skrevet om ham. Samt at hans «støttespillere eller stråmenn/kvinner har gått enda lengre enn Torp selv i mange henseende.

Det Torp, Manglerud politiet og andre holder på overfor meg er egentlig ikke noe annet en kristendomdsforfølgelse ikledd en paragraf for å stoppe min forkynnelse for det kristne ekteskaps idealet, en mann og en kvinne i et herlig samliv livet ut!

 isis-dreper.kristne


Jan Aage Torp som hele tiden spilt på sin sårhet og krenkede følelser.
Han er  sjikanert, krenket eller såret i det ytterste av stortå si engang, alt er kun et spill for å få fjernet meg og den Himmelske blogg fra nettet! Han selv har ikke gjort noe annet i alle de år han har holdt på som forkynner. Selv sin egen familie har han klart dette med, ungene fikk ungjelde mest!
Alt hva jeg har skrevet har vært saklig, bibelsk og sunt. Fri for sjikane, hat og annet da jeg kun har omtalt en offentlig forkynner som ikke preker eller lever etter Guds ord! Det er da min plikt å advare imot en slik falsk og dårlig hyrde!
En del av artiklene har jeg slettet, men vurderer å legge dem ut på nytt for å belyse saken enda mer og bedre. Samt at de artiklene som eventuelt er borte fra den Himmelske blogg blir tatt vare på. Har selvfølgelig lagt artiklene ikke bare ut på nettet og de ligger i harddisken fremdeles. Har også gjemt de unna slik at jeg uansett kan få gitt dem ut.
For å finansiere boka så hadde det vært godt med støtte økonomisk og forbønn!
Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?
Takk!
Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845
Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!
Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!

Sluttkommentar:
Hva skal tittelen på boka være? Jeg har tenkt noe slik:
«For disse artiklene ville hat-politiet på Manglerud ha meg fengslet!»

Det er selvfølgelig helt absurd hele saken da jeg aldri har kommet med noen hat ytringer, sjikane eller annet uverdig. Kun holdt frem Guds ord og en betraktning fra min side over en person som har ikke bare ødelagt sin egen familie, men også mange andre mennesker!

Samt han representerer en bevegelse som en må si er direkte falsk, forføriske og løgnaktig. Jeg tenker da på den pinse karismatiske bevegelse med disse som gir seg ut for å være Apostler, og jeg vet ikke hva. Og de er ikke noe annet enn falske profeter og hyrder som ikke er noen sanne hyrder.

Joh. e. 10. 12 Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. 13 For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene.

Matt. 7. 15 Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. 16 På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.

Relaterte linker:|

fredag 30. mars 2018

Nr. 277: Judas, forræderen, og Jan Aage Torp er av samme Ånd, da de begge to utleverer rettferdige mennesker til ugudelige mennesker!

Nr. 277:
Judas, forræderen, og Jan Aage Torp er av samme Ånd, da de begge to utleverer rettferdige mennesker til ugudelige mennesker!

Bilde av en klippene rundt Jerusalem som Judas traff da han hengte seg og grenen knakk. Dommen rammet Judas, og vil ramme alle andre som utleverer sine kristne brødre til verdslige myndigheter.

Må aldri tro at en slipper unna, da Gud er den samme både i GT og NT.

Han har ikke forandret seg, tro for all del ikke det.

Hebr. 12. 29 For vår Gud er en fortærende ild.
Joh.e. 8. 39 De svarte ham: Vår far er Abraham! Jesus sier til dem: Var I Abrahams barn, da gjorde I Abrahams gjerninger; 40 men nu står I mig efter livet, et menneske som har sagt eder sannheten, som jeg har hørt av Gud; det gjorde ikke Abraham. 41 I gjør eders fars gjerninger. De sa til ham: Vi er ikke avlet i hor, vi har én far, Gud. 42 Jesus sa til dem: Var Gud eders far, da elsket I mig; for jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham; for jeg er heller ikke kommet av mig selv, men han har utsendt mig. 43 Hvorfor skjønner I ikke min tale? Fordi I ikke tåler å høre mitt ord. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45 Men mig tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten.

Vi vet at Jesus ble 100 % uskyldig dømt, da det ble sett på å være det «beste», ellers kunne en forvente blodsutgytelse, opprør og Romernes makt ble satt på hard prøve. Da var det enkleste å få en «kenguru-dom» imot Jesus!

Slik er det med meg også, det er åpenbart sett på å være det «enkleste» for demokratiet i Norge, det må ingen angripe! Hva som er allment sett å være rett!

Det var sleip å gi meg en advokat, som retten overhode ikke har brydd seg om!
Jesus sier: «Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.»


Hele saken imot meg bygger på løgn, løgn og atter løgn. Da kan en med stor sikkerhet vite hvem som står bak saken imot meg og den Himmelske blogg!

Jan Aage Torp har gjort det samme som Judas, med å «utlevere» meg til hedninger. Dette er direkte imot Guds ord, da Guds ord sier klart og tydelig å anmelde brødre, er et tap og imot Guds ord.

1.     Kor. 6. 1. Våger nogen av eder, når han har sak mot sin næste, da å søke dom hos de urettferdige og ikke hos de hellige?  2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker?  3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!  4 Når I da har saker om timelige ting, så setter I dem til dommere som ikke aktes for noget i menigheten!  5 Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror?  6 men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!  7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?  8 Men I gjør urett og skade, og det mot brødre!  9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.


Lukas 22. 3 Men Satan fór inn i Judas med tilnavnet Iskariot, som var en av de tolv, 

47 Mens han ennu talte, se, da kom en flokk, og han som hette Judas, en av de tolv, gikk foran dem og trådte nær til Jesus for å kysse ham. 48 Men Jesus sa til ham: Judas! forråder du Menneskesønnen med et kyss?

Satan for inn i Judas, da han utleverte Jesus til hans motstandere som sto han etter livet.

Det var her et klart brudd på Guds ord å forådde og utlever Guds sønn, Satan fòr inn i ham står det når han da brøt Guds ord.

Skriften sier klart og tydelig at det å søke støtte hos verdslige myndigheter for å «vinne» over brødre er direkte imot Guds ord, og de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike!

Hvilken kraftig dom som venter Jan Aage Torp. Han er en horkarl, utnytter syke mennesker som han får millionbeløp av. Han driver med vranglære, villedende profetier. Samt han overgir sine såkalte kristne brødre til ugudelige og verdslige myndigheter som skriften sier hvis noen brødre gjør noe imot oss som vi opplever urettferdig. Så skal vi heller lide urett og la dommen tilhøre Gud.

Samt, skal det megles og debatteres, så skal vi først ta kontakt selv med vedkommende. Etterpå ta med en bror, og hjelper ikke det, så skal ta det til menigheten. Aldri til verdslige myndigheter, da de ikke han den oppgaven. Gjør vi det, så bringer vi våre liv innforbi Guds dom og skal ikke arve Guds rike!

Hva gjør Torp? Akkurat som Bileam, Beors sønn lager han sin egen vei og han vil få dom.
Judas fikk en verst mulig dom, som jeg er temmelig sikker på at Torp også går imot hvis ikke han omvender seg. Vi leser om Judas som skjønner at Jesus har blitt dømt, får han skyldfølelse og dårlig samvittighet. Men i stedet for å vende seg til Gud og vise ekte anger går han for å gi tilbake de 30 sølvmyntene. Judas sier til overprestene: «Jeg syndet da jeg forrådte en uskyldig mann.» Men de svarer hjerteløst: «Hva har det med oss å gjøre? Det er ditt problem!» – Matteus 27:4.

Judas kaster de 30 sølvmyntene inn i templet og gjør så det hele enda verre ved å prøve å begå selvmord. Da Judas prøver å henge seg, knekker sannsynligvis den grenen han har bundet fast tauet i. Han faller ned på klippene nedenfor, og kroppen hans revner. – Apostlenes gjerninger 1:17, 18.

Sluttkommentar:

Hele rettsakene imot meg har vært en stor parodi av noen rettsaker som det var med Jesus da resultatet har vært klart på forhånd. Selvfølgelig, hva Jesus gikk igjennom og hva jeg har gått igjennom kan ikke sammenlignes da han ble korsfestet og drept. Men akkurat som Judas utleverte og forrådte Jesus, har Jan Aage Torp utlevert meg til ugudelige og verdslige myndigheter som ikke har åpenbart hatt godt i sinne, men ondt. Da jeg er blitt dømt for noe som hverken var i siktelsen, ble debattert i retten. Med andre ord, tidens justismord.

Avslutter med hva min advokat Brynjar Meling skrev til Norsk Høyesterett der han påpekte at det jeg er dømt for ikke er blitt behandlet i retten, med andre ord, rettsakene imot meg har vært en farse og avgjort på forhånd.

Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon

Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.

Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retorsjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammenlikning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrunner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne avgjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen.

Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.
(sitat slutt).

Min glimrende og meget gode advokat Brynjar Meling skriver her så klart følgende: «Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.»

Det er meget sterke ord av min advokat at domstolene, både dommen i fra Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har dømt meg for forhold som ikke har vært debattert!

Da står vi overfor et justismord.

Og vil minne om «Urettferdighet et sted, er en trussel mot rettferdighet alle steder».

Da jeg er blitt dømt for noe som retten ikke har behandlet. Da Norsk Høyesterett forkastet anken.

Her er anken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg som ligger det meste av relevant informasjon:


tirsdag 27. mars 2018

Nr. 276: Det er et kraftig tegn på et usunt samfunn når et så åpenbart justismord med meg kan foregå og nesten ingen reagerer på det og ønsker en forandring til det bedre!

Nr. 276:
Det er et kraftig tegn på et usunt samfunn når et så åpenbart justismord med meg kan foregå og nesten ingen reagerer på det og ønsker en forandring til det bedre!

Kristenfolket kan en dessverre ikke regne noe med når en blir utsatt for kristendomsforfølgelse i Norge da dessverre de aller fleste sover.

De sover tungt, og evner ikke å reagere. 
Men Herren holder sin hånd over sine, derfor har vi alltid mer enn seier i Jesu underfulle navn og verk på Golgata, selv over Norske myndigheter og politiet, om det tilsynelatende ikke ser slik ut!!!!!!

Siste akt er ikke kommet enda, da blir alt snudd på hode og i rett stand!


Noe som har forundret meg veldig, det er at hvor få mennesker som egentlig vil ha sannheten. Sannheten slik den er, og bare slik den er. Men hva sier Guds ord?

Joh.e. 3. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset; 21 men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.

Det var onde mennesker som sto imot Jesus – det er det samme som jeg opplever. Men dessverre, slik er det i denne verden. De onde mennesker får ofte fotfeste, vinner frem, men taper alltid til slutt!

Ap.gj. 3. 12 Da Peter så dette, svarte han folket: Israelittiske menn! Hvorfor undrer I eder over dette? eller hvorfor stirrer I på oss som om vi av vår egen kraft eller gudsfrykt hadde gjort at han går omkring? 13 Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, ham som I forrådte og fornektet for Pilatus da han dømte at han skulde løslates; 14 men I fornektet den hellige og rettferdige og bad at en morder måtte gis eder, 15 men livets høvding drepte I, ham som Gud opvakte fra de døde, som vi er vidner om.

1 Kor. 2. 6 Dog, visdom taler vi blandt de fullkomne, men en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som forgår;  7 men som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forut bestemt til vår herlighet,  8 den som ingen av denne verdens herrer kjente; for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre;  9 men, som skrevet er: Hvad øie ikke så og øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham. 10 Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud; 11 for hvem iblandt mennesker vet hvad som bor i mennesket, uten menneskets ånd, som er i ham? Således vet heller ingen hvad som bor i Gud, uten Guds Ånd; 12 men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud, 13 det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord. 14 Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig; 15 men den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen; 16 for hvem har kjent Herrens sinn, så at han skulde lære ham? men vi har Kristi sinn.

De visste ikke at de korsfestet «den hellige og rettferdige» og «herlighetens herre»!

De ville heller ha fri «en morder måtte gis eder» enn «livets høvding»!

Slik også med meg, Torp er en løgner, horkarl og suger penger ut av mennesker som er syke! Med andre ord, en stjerne-psykopat i motsettning til meg, som er motsatt av alt det Torp er og står for!

Torp har ødelagt sin egen famille, målet er temmelig åpenbart å gjøre det samme overfor meg!

Det er to riker som står imot hverandre, der Satans rike leder an i denne tidshusholdning. Men under den kommende tidshusholdning, er det Guds rike og Jesus som leder an!

Da Jesus – Guds sønn gikk på denne jorden. Så angrep Satan ham konstant, da Jesus var selve Lyset som Satan hatet!

Joh. e. 9. 5 Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.

Jesus sa også om døperen Johannes at han hadde dette lyset, men i mindre grad enn ham.

Joh. e. 1. 4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys.  5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.  6 Det fremstod en mann, utsendt fra Gud; hans navn var Johannes; 7 han kom til vidnesbyrd, for å vidne om lyset, forat alle skulde komme til troen ved ham.  8 Han var ikke lyset, men han skulde vidne om lyset.

Markus 1. 7 Og han forkynte og sa: Efter mig kommer den som er sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å bukke mig ned og løse.

Døperen Johannes var et lys, men Jesus var et enda sterkere lys, han var det fullkomne lyset.

Selv om Døperen levde ute i ødemarken, ikke i nærheten av noe menneske. Så var han hatet av Satan, og selv ute i ødemarken «fant» Satan ham og fikk han drept og halshugget. Er vi bærer av Guds lys, så vet Satan å finne oss og få oss «straffet» selv om vi aldri har overtrådt en eneste av Norges paragrafert!

Døperen Johannes var «verdens» mest «lovlydige» mann da han levde i ensomhet, klarte seg selv og var det vi vil kalle for en eremitt!

Slik med meg også, jeg har aldri i hele mitt liv gjort noen noe fortred og alltid gjort det gode. Men hvorfor skal slike personer som Jesus, døperen Johannes, meg og mange andre tas i denne verden?

Skriften sier:

2 Kor. 4. 4 i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.

I denne tidsalder er det Satan som er denne verdens Gud, og har «domene!»

Derfor herjer og holder Satan på som han gjør, det er hans tidsalder.

I den kommende tidsalder blir det motsatt, da er det vi som tjener og tilhører Gud som styrer denne verden og som har «domene!»

Da vil det t.o.m. være slik at de som ikke vil dra opp til Jerusalem i Israel for å tilbe Gud og lytte til Jesu budskap, de vil ikke få regn engang.

Sak. 14. 17 Men om noget av jordens folk ikke drar op til Jerusalem for å tilbede Kongen, Herren, hærskarenes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem; 18 om Egyptens folk ikke drar op og ikke møter frem, da skal det ikke komme regn hos dem heller; den samme plage skal ramme dem som Herren lar ramme de hedningefolk som ikke drar op for å delta i løvsalenes fest. 19 Sådan skal den straff være som rammer Egypten og alle de hedningefolk som ikke drar op for å delta i løvsalenes fest.

Sluttkommentar:

Dommen imot meg og den Himmelske blogg er Norges historien største justismord da dommen imot meg ikke var i selve siktelsen, ikke debattert i retten og jeg sa ifra i Borgarting lagmannsrett at tallene fra Oslo tingrett var helt hinsides, selv da skrev dommer Øystein Hermansen at tallene ikke var bestridt.

Dette ligger ute på nettet, på YouTube at dommer Øystein Hermansen og dommer Malin Strømberg Amble som skrev dommen spurte meg ikke en gang om det hun dømte meg for.

Som sagt, at det er slik i denne verden er fordi at løgnens Ånd griper mennesker da denne verdens Gud er Satan.

Men i den kommende tidsalder og verden, er det Gud – Israels Gud – som i sammen med Jesus og alle de Hellige som styrer og regjerer!

Da var kampen verd det, og kamper, lidelser og prøvelser. Det er vi som lider med ham her i tiden, som skal regjere med ham i den kommende verden, for en fremtid!

Da i motsetning til mennesker som har vendt Gud og hans ord ryggen!

2 Tim. 2. 11 Det er et troverdig ord; for er vi død med ham, skal vi og leve med ham; 12 holder vi ut, skal vi og herske med ham; fornekter vi, skal han og fornekte oss; 13 er vi troløse, så er han trofast; for han kan ikke fornekte sig selv.

søndag 25. mars 2018

Nr. 275: Del 2 Påsken nærmer seg, det forteller oss at menneske er like egoistisk og fortapt i dag som det var for 2000 år siden, det vitner ikke minst det justismordet jeg er blitt utsatt for, som er hva Jesus erfarte, bare i mindre målestokk!

Nr. 275: Del 2
Påsken nærmer seg, det forteller oss at menneske er like egoistisk og fortapt i dag som det var for 2000 år siden, det vitner ikke minst det justismordet jeg er blitt utsatt for, som er hva Jesus erfarte, bare i mindre målestokk!

Faksmile fra bloggen til Jan Aage Torp der han skriver at saken mellom meg og hans er en liten fillesak. Men han har sikkert kalt meg for hat-bloggeren tusen ganger og skrevet hundrevis av artikler, postering og annet om meg de 5 siste årene. Selv om han har slettet 99 % av det han har skrevet, så har det vært hovedfokuset til ham de 5 siste årene temmelig åpenbart!

En liten fillesak har det ikke vært da det har vært og er hovedsaken i hans liv, det skinner igjennom i alt hva han skriver, taler og gjør! Samvittigheten gjør sitt, da Gud sier i sitt eget ord at han lever i hor med å være gift – skilt og «gift»!
Det er andre enn meg som skjønner at Torp har lurt både politiet og domstolene, flere blir det!Kan et menneske sammenlignes med Jesus – Guds egen Sønn?

Det mener jeg, men å tro at en er 100 % uskyldig som Jesus var. Er det mulig? Ja, men jeg er ikke like ren og hellig som han, men like uskyldig i å ha overtrådt Norsk Lov som Jesus var og overtrådt den Romerske lov og hva som var sant!

Hva ble Jesus dømt for? At han var Guds Sønn, det var hovedanklagen.

Hva ble jeg dømt for? For å ha skrevet sannheten, men gjentatt den for ofte, det ble jeg dømt for. Samt at de tilla meg motiver som ingen mennesker kan vite om jeg hadde eller har. Med andre ord, jeg er blitt utsatt for et justismord som Jesus.

Det er også mange andre trekk og likheter mellom meg og Jesus, da selvfølgelig med meg i en mindre målestokk og konsekvensene av det hele ble for Jesus med tragisk mest utgang da de tok livet av ham. Meg har de bare prøvd å hindre og få skrive og ytre meg fritt, de har gjort alt som er mulig for å innskrenke og begrense min mulighet til å kunne ytre og formidle det kristne budskapet og hva Guds ord sier om diverse ting. Ikke minst ekteskapet og hva det forventes av en kristen hyrde!

Jesu rettergang og mitt møte med domstolene, samme farse!

Jeg ble dømt for noe som retten aldri hadde drøftet, ikke som lå i siktelsen. Det var rett og slett en fabrikkert dom, et justismord. Slik var det også med Jesus.

Pilatus henrettet uten å blunke!

Ifølge Matteusevangeliet kom det en «stor flokk som var væpnet med sverd og stokker, de kom fra overprestene og folkets eldste» og førte Jesus bort. En av Jesu egne disipler, Judas Iskariot, hadde pekt ut hvem de skulle pågripe. Judas historie er om forræderi i egne rekker. Slik er det også med Jan Aage Torp da Guds ord advarer på det sterkeste å anmelde og kjøre sak imot en kristen broder. Jan Aage Torp stiller seg her i rekken med Judas.

Den romerske landshøvdingen Pontius Pilatus lot seg – ifølge evangeliene – overtale av de jødiske lederne til å henrette Jesus. Oppildnet av raseri over at Jesus hadde avslørt hykleriet deres, anklaget de ham for gudsbespottelse, forteller Bibelen. En folkemengde av vanlige jøder støttet lederne, og samme hvor mye Pilatus forsøkte, ville de ikke la Jesus slippe. Frustrert vasket Pilatus hendene som tegn på at han tok avstand fra dommen over Jesus.

Denne versjonen bekreftes også i Johannes-evangeliet av en jødisk overprest. Like før Jesus dro til Jerusalem, møttes øverstepresten med ledende jøder og diskuterte faren ved at Jesus hadde fått så mange tilhengere. «Det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne», bemerket han (Joh. 11:50). De bestemte seg deretter for å stille seg på romernes side for ikke å sette freden og de privilegerte posisjonene sine på spill for en forkynners skyld. At en gruppe jøder pågrep Jesus, er derfor sannsynligvis sant.

Jesus døde fortvilet

«Han var Kristus, og da Pilatus (...) hadde dømt ham til korset, ble han ikke sviktet av dem som elsket ham», skriver Josefus om Jesu henrettelse. Historikerne kjenner ikke til detaljene rundt korsfestelsen, men standardprosedyren var at den dømte fikk hender og føtter naglet til korset, slik at han hang med vekten på skuldrene. Stillingen gir et så stort trykk på ribbeina og mellomgolvet at den dømte etter en stund blir kvalt. Denne formen for død ble betraktet som ydmykende, og var oftest forbeholdt utstøtte som slaver, opprørere og simple tyver. Historikerne mener at Jesus trolig ble dømt etter paragrafen om å skade Romas omdømme – altså en politisk dom – hvis stattholderen da gjorde seg umake med å henvise til en paragraf.
http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-175-pastor-og-den-apenbart.html

Det er slående mange likheter mellom meg og Jesus, i hele prosessen da vi begge er 100 % uskyldige og ble utsatt for et justismord!

Vi leser at etter oppstandelsen så var det Josef fra Arimatea som tok seg av Jesu legeme. Dette var selvfølgelig også uventet. Eneste som i positive og sanne ordelag har omtalt farsen mellom meg og Jan Aage Torp i noenlunde rette ordelag er faktisk humanetisk forbund.

http://fritanke.no/kommentar/satirebloggens-morke-side/19.10643

Joh.e. 19. 38 Men Josef fra Arimatea, som var en av Jesu disipler, dog lønnlig, av frykt for jødene, bad derefter Pilatus at han måtte ta Jesu legeme ned; og Pilatus gav ham lov til det. Han kom da og tok Jesu legeme ned.

Se her for deres artikkel om meg og denne konflikten. De går langt på vei å mene at jeg skulle vært frikjent, mens Torp og hans disipler dømt!

Går vi tilbake til da Jesus ble dømt, så fikk de et valg med hvem de ville få gitt fri, da det var tradisjon at en fange ble løslatt i forbindelsen med påske. Vi leser:

Matt. 27. 15 Men på høitiden pleide landshøvdingen å gi folket en fange fri, hvem de vilde. 16 Nu hadde de dengang en vel kjent fange, som hette Barabbas. 17 Da de nu var samlet, sa Pilatus til dem: Hvem vil I jeg skal gi eder fri, Barabbas eller Jesus, som de kaller Messias? 18 For han visste at det var av avind de hadde overgitt ham til ham. 19 Men mens han satt på dommersetet, sendte hans hustru bud til ham og lot si: Ha ikke noget med denne rettferdige å gjøre! for jeg har lidt meget i drømme idag for hans skyld. 20 Men yppersteprestene og de eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas fri, og Jesus avlivet. 21 Landshøvdingen tok nu til orde og sa til dem: Hvem av de to vil I jeg skal gi eder fri? De sa: Barabbas! 22 Pilatus sier til dem: Hvad skal jeg da gjøre med Jesus, som de kaller Messias? De sier alle: La ham korsfeste! 23 Han sa da: Hvad ondt har han da gjort? Men de ropte enda sterkere: La ham korsfeste! 24 Da Pilatus så at han intet utrettet, men at det bare blev større opstyr, tok han vann og vasket sine hender for folkets øine og sa: Jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod; se I dertil! 25 Og alt folket svarte og sa: Hans blod komme over oss og over våre barn! 26 Da gav han dem Barabbas fri; men Jesus lot han hudstryke og overgav ham til å korsfestes.

Vi ser her med dommen med meg, at jeg som er 100 % uskyldig ble dømt. Mens den såkalte onde treenighet Jan Aage Torp, Ansgar Braut og Trodd Fuglesteg som åpenbart er tre kriminelle personer som har kalt meg for alt mulig som det er mulig å kallen en person. Samt at de har hatt som mål å se meg dø!

Med andre ord, det er det «samme» valget i dag som før, og menneskene velger Barabbas, hvorfor?

Skriften sier: Jeremia 17. 9 Svikefullt er hjertet, mere enn noget annet, og ondt er det; hvem kjenner det?

Jeg spør å artikkel 1 følgende: Påsken nærmer seg, og det er nå snart 2000 år siden Jesus ble korsfestet, led, døde og sto opp igjen!

Men har menneske forandret seg? Mange vil si enormt, da alt i dag er langt mye bedre enn det var for 2000 år siden.

I dag har en ikke dødsstraff i Norge, det trenger enn ikke. Det er så mange lover, forordninger og annet som gjør nesten samme jobben!

Med andre ord, verbale ord, kan gjøre nytten sin.

Tenk bare på hvordan Jesus døde!

Fil. 2. 8 og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.

På Jesu tid så steinet Jødene mennesker, mens Romerne enten halshugget eller korsfestet dem. Der å korsfeste mennesker ble sett på som den mest fornedrede død som var mulig å få!

I dag, hva er det mest fornedrede og forhatte å bli assosierte med her i Norge?

Det er uten tvil Anders Behring Breivik, har du noe med den mannen å gjøre.

Så er du det mest forhatte som er, og lengre ned på samfunnets stige kan en ikke komme.

Det er ikke en person i Norges land som er blitt mer hengt ut som en Anders Behring Breivik tilhenger, sympatisør og tvillingsjel enn meg.

Samt, det er ingen person som dette er mer usant om!

Med andre ord, at disse menneskene her går fri, mens jeg blir straffet. Bare her gjør saken med meg dette til tidenes justismord, hør bare litt her hva jeg er blitt kalt.

http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-175-pastor-og-den-apenbart.html

Det som er viktig, var at likesom Jesus var den personen som minst fortjente å dø på et kors. Er jeg den personen i Norges land som minst passer til en sammenligning med Anders Behring Breivik, da jeg er en person som står for alt det Breivik står for akkurat motsatt.

Jeg er sågar selv «utlending» da jeg ikke engang er født i Norge og har Norsk pass. Har aldri eiet et våpen, ble fritatt for militæret. Jobber i en bedrift der jeg regner med at vi er en 70 % som ikke er Norske, med andre ord. Alt det Brevik står for, står jeg ikke for. Det jeg står for, det står ikke Brevik for.

Er ikke jeg utsatt for tidenes justismord? Se her selv, les. Disse går fri, mens jeg er blitt straffet, forstå det den som vil.

http://justismord.janchristensen.net/2018/03/nr-273-del-1-pasken-nrmer-seg-det.html

La Jesus dø på et kors, og kalle med for Anders Behring Breivik tilhenger og etterfølger, er like ille. Disse menneskene som har kalt meg for dette, at de ikke er blitt straffet og fått en dom imot seg. Viser bare at Norge er et råttent land, da det er hjerte som er like svikefullt i dag som det var på Jesu tid. Det er de "råtne" hjertene som gjør Norge til et "råttent" land. Botemiddel er en ny fødsel som Jesus talte om bl.a. i Joh.e. 3.

Synden og menneske har ikke forandret seg, den er like heslig og stygg i dag som den var for 2000 år siden! Problemet får er og forblir våre hjerter, det er like svikefullt og trenger til justering og forandring som det trengte for 2000 år siden. Menneske dømte feil før, det gjør de i dag også da vi elsker mørke, løgnen og hva som passer oss best foran lyset, sannheten og rettferdigheten!

Jeg er faktisk den personen som er mest knyttet opp til Anders Behring Breivik i Norge av Jan Aage Torp, og hans disipler. Disse går fri for å spre løgn, sjikanere meg og min familie, og åpenbart har gjort straffbare handlinger!

Det er som med Jesus, han var uskyldig, mens Barabbas gikk fri som var en tyd og en røver. Historien gjentar seg, 2000 år senere, selvfølgelig i en mye mindre målestokk enn med Jesus – Guds Sønn!

Sluttkommentar:

Joh. e. 15. 20 Kom det ord i hu som jeg sa eder: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt mig, så skal de også forfølge eder; har de holdt mitt ord, så skal de også holde eders.

Det som jeg har gått igjennom, det er ikke noe annet enn hva Jesus lovet!

Så på den måten, er det herlig, vidunderlig og godt!

Men Gud vil selvfølgelig holde et oppgjør med den enkelte, så på den måten vil det gå dårlig for de som går imot Herrens vitner!

At andre troende ikke skjønner at jeg er også utsatt for kristendomsforfølgelse kommer av den enkle grunn at den åndelige varmen hos de aller fleste troende er ikke varm – men lunken!

Da blir slike som meg «ekstreme», vanskelige og de må klare seg selv!

Der det er «manglende» støtte av andre mennesker, selv troende, så sender Gud andre!

Hvis ikke det, så sender han sine engler, og sin Ånd!

Klage, bitter, hat-full???????

Aldri, mer grepet av Jesus og Guds ord en noen gang – God Påske!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...