lørdag 24. februar 2018

Nr. 251: Dommen imot meg gir et korrekt bilde av hvem narreapostelen og den falske apostel Jan Aage Torp er!

Nr. 251:
Dommen imot meg gir et korrekt bilde av hvem narreapostelen og den falske apostel Jan Aage Torp er!

http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-2-siden-jeg-anser-meg-som-100.html

Bilde av Torp illustrert av «stalker» Kristin B. Bruun.http://kristin.no/pastor-jan-aage-torp-fester-grepet-kristin-b-bruun/

Dette skriver:

Jens Thuesen · Kristiansand Sør, Vest-Agder, Norway

Kjell Sverre Andersen er vel ganske korrekte beskrivelser av Torp og hans tilhengere.....

24. oktober 2017 00:07

Jeg er enig med Jens Thuesen, dommen gir en korrekt beskrivelse av Jan Aage Torp.
http://www.dagen.no/Nyheter/ytringer/Christensen-d%C3%B8mt-for-bloggsjikane-298472Her litt utdrag fra dommen.

OSLO TINGRETT

Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

DOM

Avsagt: 25.01.2016

Saksnr: 15-073540MED-OTIR/02

Rettens leder: Dommerfullmektig

Malin Strømberg Amble m. alm. fullmakt

Meddommere: Gunnar Hatlen Liv Håkonsen

Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Dag Paulsen

mot

Jan Kåre Christensen Advokat Brynjar Nielsen Meling

DOM

Jan Kåre Christensen

Politimesteren i Oslo har den 13.04.2015 utferdiget forelegg mot Jan Kåre Christensen for overtredelse av

Straffeloven § 390a for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred

Grunnlag: I perioden fra januar 2012 til mars 2015 fra sin bopel i Krokstien 2C i Oslo eller andre steder, fremsatte han på nettsiden jan.christensen.netog/eller andre nettsider som han hadde opprettet, en rekke blogginnlegg hvor Jan-Aage Torp ble omtalt blant annet som ‘selvsentrert’, ‘ekkel’, ‘frekk’, ‘narsissistisk’, ‘syk’, ‘tyrann’, ‘psykopat’ og ‘spedalsk’. Videre ble det gjentatt i flere av innleggene og/eller i kommentarfeltet at Torp ‘lever i hor’, samt at han er en ‘gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken’.

Tiltalte har ikke vedtatt forelegget, hvoretter påtalemyndigheten har sendt saken til retten for beramming av hovedforhandling hvor forelegget trer i stedet for tiltalebeslutning, jf. straffeprosessloven § 268.

Hovedforhandling ble holdt 20. januar 2016. Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

Retten mottok forklaring fra 1 vitne, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til bot på kr 12 000, subsidiært fengsel i 20 dager. Aktor la også ned påstand om at tiltalte dømmes til å betale oppreisning til Jan-Aage Torp fastsatt etter rettens skjønn. Videre la aktor ned påstand om at tiltalte idømmes sakskostnader etter rettens skjønn.

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte.

Rettens vurdering

Innledning Tiltaleposten gjelder overtredelser av straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10 (straffeloven 1902) § 390 a.

Den 1. oktober 2015 trådte straffeloven av 20. mai 2005 nr. 28 (straffeloven 2005) i kraft. Av straffeloven 2005 § 3 første ledd fremgår at det som utgangspunkt er straffelovgivningen på handlingstidspunktet som skal anvendes. Likevel skal lovgivningen på tidspunktet for avgjørelsen anvendes, når dette fører til et gunstigere resultat for den siktede og lovendringen skyldes et endret syn på hvilke handlinger som bør straffes, eller på bruken av strafferettslige reaksjoner. Straffeloven 1902 § 390 a er videreført i straffeloven 2005 § 266. Etter rettens vurdering gir anvendelse av straffelovgivningen etter ikrafttredelsen av straffeloven 2005 ikke noe gunstigere resultat for den type handlinger det her er tale om. Retten legger derfor til grunn at det er bestemmelsene i straffeloven 1902 som skal anvendes i foreliggende sak.

Sakens bakgrunn Tiltalte står bak nettsiden «Himmelske blogg» der han aktivt legger ut blogginnlegg om temaer han er opptatt av. Han har også en engelsk versjon av bloggen, der innleggene på Himmelske blogg blir oversatt og lagt ut. Blogginnleggene om fornærmede Jan-Aage Torp, heretter kalt Torp, ble Torp klar over i 2011 etter å ha foretatt et Google-søk på eget navn. Torp er fraskilt, og hadde giftet seg på nytt året før med sin nåværende kone. Tiltaltes forargelse over at Torp giftet seg på ny springer ut av et ulikt teologisk syn på gjengifte. Tiltalte mener at bibelen er klar på at dette ikke kan skje, og at den som gifter seg igjen lever i hor. Det fremgår av blogginnleggene at tiltalte er særlig opptatt av at Torp som en lederskikkelse, pastor og offentlig person lever på denne måten. Tiltalte forklarte at bakgrunnen for at han startet å skrive om Torp også var en historie han hadde hørt fra en person som hadde blitt lurt til å selge leiligheten sin og donere 1,5 millioner til Torps menighet. Det skal ikke være uenighet om at en slik donasjon skal ha skjedd, men Torp avviste at det skulle ha vært noe uredelig med denne donasjonen, eller at donasjonen ble brukt til annet enn etter giverens ønske.

Forholdene saken gjelder er blogginnlegg i tidsrommet januar 2012 til mars 2015. Videre er Torp omtalt som en «gammel gris», «horebukk», «narcsissist/narresist», «psykopat» og «falsk pastor/profet/apostel».

Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til grunn som bevist (dette har jeg bestridt og sagt at det er hinsides, se og hør selv).I tillegg til dette er Torp flere ganger kalt «spedalsk», at han «lever i hor» og er en «horkarl», er «selvsentrert, ekkel, frekk og narsissistisk», at han fremstår som «syk, ukontrollert og presset», at han «er og blir forblindet og styrt av demoner», at han er «en gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken akkurat som Todd Bentley», at mennesker som Torp «ikke er ledet av Gud, men av kjødet sitt, og at demonene får da fritt spillerom», at Torp er et «sykt maktmenneske og opptrer som en hensynsløs psykopat» og at han er en «taper».

Videre har tiltalte uttalt at «Skulle jeg fått det til, hvis det hadde hjulpet, så skulle jeg tatt piggsko eller arbeids skoene mine fatt og sparket Hanvold, Torp og alle andre gjengiftede mitt i skrittet for det som de holder på med bringer ikke vekkelse eller fremgang med seg. Men dom død og fordervelse!». Videre har han lagt ut et bilde av en gris med vinger, og skrevet at «Bilde av griser som sikter til hva folk kaller en person som gifter seg med ei dame som kunne vært hans datter. Dette er bare et Illustrasjonsbilde på et forhold der en kaller noen for å være en gammel gris, men dette er bare et Illustrasjonsbilde. Selv griser kan se «hellige» ut, men en gris er en gris!». De overnevnte karakteristikker om omtaler av Torp er hentet fra større tekstinnlegg som handler om Torp og ulike bibelske temaer. Tiltalte har erkjent at det er han som har skrevet innleggene, og han sto i retten fast på det han har skrevet, og at hans ytringer ligger innenfor tros- og ytringsfriheten. Tiltalte finner støtte for sitt syn om at de som skiller seg og gifter seg på nytt lever i hor i ulike bibeltekster som han leste i retten. Tiltalte har videre forklart at Torp har vært minst like ille i sine karakteristikker av ham og hans familie, og tillegger Torp utsagn fremsatt under andre navn, muligens pseudonymer, og utsagn på en blogg tiltalte kaller «den falske smyrnabloggen». Den falske smyrnabloggen skal være opprettet i tiltaltes navn, men tiltalte avviste han som sto bak den. Torp har erkjent at han har svart tiltalte, og kalt ham «Anders Behring Breivik-sympatisør» to ganger, at bloggen er «idioti», ved et tilfelle omtalt ham som en «demon», kalt ham «lystløgner», at bloggene til tiltalte er «nedrige», at tiltalte er en «ryktespreder», at tiltalte har «manglende innsikt i engelsk og norsk», at han er «slem», «ond og dum» og at bloggen er «en variant av sosialpornografi».

(sitat slutt).

Jens Thuesen · Kristiansand Sør, Vest-Agder, Norway

Skriver: «Er vel ganske korrekte beskrivelser av Torp og hans tilhengere».

Jeg er da dømt for å formidle sannheten!

For det første, så har mine motstandere. Ikke minst den onde treenighet Torodd Fuglesteg (bildet), Ansgar Braut og Jan Aage Torp (bildet oppe) skrevet hundre ganger kvassere enn meg en hva jeg har skrevet.

Samt de har også skrevet mer, da jeg regner med at Torp har skrevet om meg 1000 ganger, Braut 10.000 og Fuglesteg 20.000.Det merkverdige er at de er overopptatt av meg og Anders Behring Breivik. Dette er helt hinsides, hvor har de det i fra?

http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-248-kort-redegjrelse-og.html

http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-249-kort-redegjrelse-og.html

Jeg har aldri skrevet noe til fordel for Breivik, bortsett fra at jeg synes at hans soningsforhold ikke er bra full ut. Spesielt at han ikke fikk være i sin mors begravelse, dette mener jeg fremdeles at det kunne latt seg ordne.

Jeg er tvillingsjel av Anders Behring Breivik (bildet), tilhenger, barnemordet-supporter, sympatisør og mye mer.

Det underlige er at når Torp skriver om Anders Behring Breivik og hans demonbesettelse, så skriver han egentlig om seg selv.

Les her fra Dagbladet hva Torp skriver, og sett inn hans navn og det stemmer merkelig godt. Torp er åpenbart besatt eller kraftig influert av mørkets krefter, men ønsker ikke å omvende seg og bli fri.

DJEVELUTDRIVELSE:En far ville ifølge VG på fengslingsmøtet 6.2. for Anders Behring Breivik for å «faktisk se djevelen før saken starter». 15.2.09 slo VG opp på forsiden min egen sønn, Anders: «Anklager faren for å drive ut djevler». 15/4-11 fulgte Aftenposten opp med «Demonutdrivelser» på forsiden.

Er det bare tomt ordbruk som får en far til å ville «se djevelen»? Var det bare innbildninger Anders sønn fortalte avisene? Hvis ikke, er det håp om frihet for Breivik? Forestillingen om djevel og demoner er slett ikke u-norsk. Fanden er et folkelig, ofte spøkefullt navn i skandinaviske språk, og «den onde» som tilsvarer djevelen i kristentroen. Begrepet blir brukt i eventyr som «Fanden og futen» (Asbjønsen & Moe), og fanden er ofte ute og fanger sjeler. Vi har f-banneord. Og «Fanden er løs» er et munnhell dannet etter forestillingen om at den bundne satan slippes løs.

«Djevel» er en ond ånd eller demon i flere religioner, mytologi og folketro. Er Breiviks sjel blitt fanget? Er han et psykiatrisk tilfelle? Er han fascist, høyre-ekstremist - og kaldblodig drapsmann? Mange nordmenn undrer om det ikke er noe annet som har fanget Breivik enn bare krysningen mellom galskap og gale tanker. Kanskje han undrer selv.

Det må isåfall ha funnes inngangskanaler til hans sjel. Okkultisme og hekseri florerer i hans påvirkninger som er beskrevet i manifestet. For en kristen kan det neppe være tvil om at Breivik har latt synden og den onde få makt i sitt liv. Men hvordan? Kan man gjøre noe med det? Selv har jeg erfaring fra utdrivelse av demoner. Drapsmenn og stor-kriminelle er blitt snille gutter.

Historier verserer verden over om fengsler som er forvandlet til samfunnsbyggende vekkelsesarenaer. De frigjorte soner dommene, ofte på livstid, men er ikke lenger besatt av den farlige og onde. Den samme makt som Jesus opererte utfra da han drev demoner ut av folk, er fortsatt tilgjengelig idag - på norsk! Jeg har fått min praktiske opplæring i land der man erkjenner den ondes realitet, men der vi tror at Jesus har vunnet over satan på Korset. Rent praktisk skjer vår utdrivelse av demoner ved enkel forbønn, lesning av bibelen, lovsang, og karismatiske gaver som profeti, kunnskapstale, og prøveånder. Vi samarbeider gjerne med psykiatere og psykologer.

Ingen tvil om at vi vil kunne sette Breivik fri fra demonenes makt - hvis han selv vil. Ikke bare vi opplever dette. Erkjennelsen er mer utbredt i Norge idag enn for 30 år siden. Os-demonene i 1978 skapte splid i Kirken. I dag vil mange kristenledere erklære tro på eksorsismens mulighet, selv om praksis er ulik fra kirke til kirke. Endog blant medisinske fagfolk er det åpenhet for dette. Psykolog Eva Ramm sa til VG i 2009 at «utfrielse fra demoner kan være bedre for noen som tror de er besatt, enn å bli tvunget til å ta farlig, psykotisk medisin. En snill, faderlig, kjærlig prest som befaler demonen om å gå, kan være bra». Jeg kjenner andre som henne.

Vårt Lands redaktør Erling Rimehaug kommenterte i 2009: «Når en pen kristen jente med kors om halsen uten forvarsel fordreier ansiktet mens det strømmer obskøne uttrykk ut av munnen, skal du da ringe til psykiatrisk legevakt, eller skal du søke en eksorsist?» Rimehaug besvarer straks sitt eget spørsmål: «Min egen umiddelbare reaksjon de få gangene jeg har møtt slike ting har vært å ty til kirkens gamle midler: Korsets tegn, velsignelsen og Jesu navn. Helst så stillferdig og udramatisk som mulig.»

Sterkere lut bruker katolikkene. Biskop Bernt Eidsvig har tilkjennegitt at de i Norge har en prest som jobber spesielt som eksorsist. Sikkert på en mer liturgisk måte enn meg, men dog med tro på Jesu makt over demonene. Biskop Kvarme har sett eksorsisme og anerkjenner denne tjeneste. Den verdensvide kristne kirke praktiserer eksorsisme - og det skjer i Norge!

Hva da med Breivik? Han må ville det. Jesus sa i Matteus 12:43-45 at en demonutdrivelse kan bli sju ganger verre om den utfridde egentlig ikke ville det selv. Jeg ønsker ikke Utøya ganger sju! Men hvis han vil, i enkel tillit til Jesus Kristus, kan vi sette ham fri!
(sitat slutt).


Torp og Breivik har det til felles at de begge er under kraftig mørkets innflytelse og vil ikke omvende seg. Det er slående mange ting her som stemmer på Torp, ikke mins konklusjonen, at han vil ikke. Torp vil ikke omvende seg fra sitt horeri og vranglære.

De falske profetier som han har omgitt seg med hele sitt liv, det er det som holder han opp. Mannen er selvfølgelig ingen sann troende, men en ulv i fåreklær som så mange andre pinsevenner og karismatikere er.

Jan Aage Torp skriver om ABB, men det er egentlig om seg selv han skriver:

«For en kristen kan det neppe være tvil om at Breivik har latt synden og den onde få makt i sitt liv.»

Så har da politiet og domstolen med Malin Strømberg Amble og Øystein Hermansen fra Borgarting Lagmannsrett blitt lurt av Satan (bildet) da narreapostelen Jan Aage Torp er inntatt av mørke, og for oss kristne er han også da styrt av demoniske åndsmakter temmelig åpenbart.

Men ønsker ikke å omvende seg som ABB. Dette er slående likheter!Ingen tvil om at vi vil kunne sette narreapostel Jan Aage Torp fri fra demonenes makt - hvis han selv vil!!!!!!!!

Men Torp lever et liv i opsjon til Guds ord, der han alltid velger sin egen vei foran Guds ord. Dette har vært Torps levemåte så lenge jeg har visst om han, og det kommer nok bare til å fortsette da han er så fylt opp av hat, mørke, synd og løgn!


Jeg er glad at jeg er dømt – om dommen er uriktig – for å ha formidlet sannheten og Guds ord. At ingen som er gjengiftet som en troende, har rett og adgang til en talerstol!

http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-6-i-mine-yne-er-jeg-ikke-overhode.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...