onsdag 21. februar 2018

Nr. 250: Alle forlot meg!

Nr. 250:  
Alle forlot meg!

http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-11-frste-gang-jeg-forsvarte-meg-i.html

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forste-gang-jeg-forsvarte-meg

Skjermfoto av narreapostel Jan Aage Torps Facebook side der han beklager seg over at han som søker oppmerksomhet og det blir brukt et bilde av ham.

Det er den «ultimate» synd, men at han selv har «kjørt» sin egen familie i grøfta og deretter giftet seg på nytt er ikke synd?!

Da han er den såkalte uskyldige etter narreapostelens vurdering.

Da er en så formørket og forført at nærmere Satan enn dette kommer en ikke! Selvinnsikt, selverkjennelse og litt overbærenhet finnes ikke, det er selvfølgelig psykopaten Torp vi møter her!2 Tim. 4. 16 Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg. Må det ikke bli tilregnet dem! 17 Men Herren var med meg og ga meg styrke til å fullføre forkynnelsen, så alle folkeslag kunne få høre. Og jeg ble reddet ut av løvens gap. 18 Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet! Amen.

Rom. 15.  4 For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, forat vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir.


Det som gjør bibelen så interessant og troverdig, er at alt det som en opplever og går igjennom som en bibel-troende. Det finner en dekning for i Guds ord, og andre har gått igjennom det samme, før!


Apostelen Paulus og mange andre har opplevd å bli utsatt for justismord, kristendomsforfølgelse, injurierende forhold og mye av det samme som jeg og min familie har måttet tåle de siste årene!

Hele saken mellom meg og narreapostel Jan Aage Torp er trist!

Her er det en såkalt broder som kommer med en fiktiv anmeldelse, som skriften advarer imot å anmelde andre.

Da dette er saker for menigheten og Gud.

Politiet og påtalemakten her har selvfølgelig vært styrt av Satan fra begynnelse til slutt da alle forhold i og rundt meg er ikke noe annet enn at de har hat en agenda. Det er å få meg dømt!
Men hvordan har de troende forholdt seg til dette? Det er egentlig det viktigste spørsmålet!


Dessverre har de ikke engang noen aviser eller andre tatt seg tid til å ha et intervju med meg der jeg belyser ting i fra mitt ståsted.

Alt har kommet stort sett i fra Torp, politiet og domstolene. Ikke rart at alt blir snudd på hode, og Norges historiens største justismord har fått foregå!

Uten at noen troende har reagert, til forsvar for meg og den Himmelske blogg.

Alle forlot meg sa Apostelen Paulus, nå kan jeg ikke si det samme. Men dessverre, det er alt for få som står med og har forsvart meg!

Men når Gud er med, hvem kan da være imot? Ingen egentlig.


Her er et intervju med meg, som jeg vil ta med til slutt.


Nr. 103:

Presisering da jeg skrev dette:

«Det aller verste er ikke Jan Aage Torp, han er som han alltid har vært. 

Men dommerne i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Ikke en av dem har kommet med et eneste spørsmål til meg hvorfor det er blitt som det er blitt. Om antallet stemmer og hvorfor jeg har skrevet i en så stor mengde som jeg har gjort. Med andre ord, dommerne i begge disse to rettsinstansene er i mine øyne gjennområtten som dømmer meg uten å ha forhørt meg om hvorfor det er blitt som det er blitt. Her snakker vi om en fabrikkert dom, som overhode ikke står seg!»
Det jeg presiserer er ikke at de nødvendigvis er slik imot alle personer som jeg skriver. Men i mitt tilfelle har de vært det.
De visste hva de ville legge vekt på i dommen, eller burde har visst.
Jeg har nå i to rettsinstanser ikke fått et spørsmål eller gitt et tydelig svar på hva som er fakta om hva som er blitt skrevet og talt om meg, Torp og de impliserte i denne saken.

At det er mye, det stemmer nok da dette har foregått nærmest døgnkontinuerlig debattert nå i fire år, minst!

Motivet, hensikten, bakgrunn og mengden fra den andre siden har vært et ikke tema. Nå blir forhåpentligvis enten frikjennelse, eller en ny rettsrunde i Norsk Høyesterett, be om dette kjære venner!

Men gjennom Advokat Brynjar Meling sitt kjempegode ankeskriv er alt dette nå tatt med, at dommerne både i tingretten og lagmannsretten gjorde en slett jobb.
Slik burde det ikke være i Norge, men kristendomsforfølgelse foregår ikke bare i Egypt og andre steder. Men også her i vårt kjære Norge og Europa!


Bilde av Therese Johaug som har erfart noe av det samme som meg.
Hun har litt skyld, og får en veldig streng straff! 
Jeg har ingen skyld, og skal også få straff!

Likhetene finnes så absolutt, da hun nok har erfart noe av det samme som meg. Her er det mange «dommere» og lite nåde å få, selv om en har gjort sitt beste!
Saken min er egentlig langt viktigere, det er tros- og ytringsfrihetens kår her i Norge.

Vil den bli stående som i dag, eller satt 200 år tilbake til tiden før Hans Nielsen Hauge sto frem og vanlige mennesker fikk lov å mene og tro det som de var overbevist om? Eller skal den friheten innskrenkes?Den Himmelske blogg (fra nå DHB) spør Jan Kåre Christensen (fra nå JKC) følgende. Kan du fortelle noe ord om deg selv, kort?

JKC:
Er både Dansk statsborger og Norsk, men har bodd her i Norge mesteparten av mitt liv.
Elsker Guds ord, og anser meg for å være en bibeltroende kristen som tar alt Guds ord på alvor. Derfor også denne voldsomme motstanden.
Gift med Berit og tre barn. Har vanlig jobb og virker som forkynner og skribent på fritiden!

DHB: Nå har du vært igjennom to rettsaker. Først i Oslo tingrett, så i Borgarting lagmansrett. Saken er anket til Norsk Høyesterett. Men hvordan ser du på anmeldelsen som narreApostel Jan Aage Torp kom med?

JKC: Det var uten tvil en fiktiv anmeldelse av Jan Aage Torp. Har hatet meg og den Himmelske blogg for at vi forkynte imot gjengifte. Men han gikk til Manglerud politiet med en fiktiv anmeldelse der han fant noen ord jeg hadde skrevet som han mente var «krenkende og sjikanerende». Det som han selv har drevet med hele sitt voksne liv overfor andre.
Etter hans fiktive anmeldelse er 98 % av det jeg har skrevet om Torp, skrevet.
Med andre ord, det som de bruker imot meg nå, mengden.
Det er kommet etter Jan Aage Torps anmeldelse, derfor blir selve anmeldelsen et dobbelt bedrag. Den er konstruert, og det som ikke var med i den første anmeldelsen, mengden av hva jeg har skrevet. Det er det eneste de bruker imot meg for alt det er verd!
Han anmelder meg da han hater min forkynnelse om gjengifte. Samt, han vil ta meg for mengden. Selv om da han anmeldte meg var kun 2 % av hva jeg har skrevet om Torp, da skrevet. Hele saken imot meg er et komplott og fabrikkert.
Jan Aage Torp fremgangsmåte er pillråtten, dessverre har han evnet å narre andre også til å være med på hans løgner imot meg og den Himmelske blogg.
Men jeg tror at dette ville komme for dagen mer og mer, at Torps løgner og måte å gå frem på vil bli avslørt og sett ned på som direkte ondskapsfullt som det er!

DHB: Det var veldig, men hvordan har du opplevd dommerne i både Oslo tingrett og Borgarting Lagmannsrett?

JKC: Jeg var nok altfor naiv og trodde at når en kom til en offentlig rett, så gikk alt rett for seg.
Men faktisk, her oppleves det som å bli dolket i ryggen av Norsk rettsvesen.
Både dommeren i Oslo tingrett som var Malin Strømberg Amble, og hennes meddommere som var vanlige legfolk og jeg ikke navngir derfor.
I Borgarting lagmannsrett var det lagdommer Øystein Hermansen. Foruten var det lagdommer Bjørn Edvard Engstrøm og lagdommer Leiv Robberstad var tredje mann. Disse navngir jeg da de anser jeg som offentlige personer.
Det som har felt meg i to rettsinstanser, er ikke hva jeg har skrevet, men mengden av det. Dette er fra dommen imot meg og den Himmelske blogg:
«Det er et sentralt poeng at tiltalte over en periode på godt over tre år har publisert et hundretalls blogginnlegg der Torp er omtalt et svært høyt antall ganger i ordelag som "psykopat" og "spedalsk". De tallrike blogginnleggene og omtalen av Torp har ikke karakter av innlegg i en offentlig debatt, men fremstår som ren sjikane uten annet formål enn å nedverdige Torp. Situasjonen har lite felles med den kjerneverdi som ytringsfriheten skal beskytte, nemlig det frie ordskiftet, jf Rt. 2012 side 536 avsnitt 38.»
Dette høres så riktig ut, men det hele er løgn og fordreining av sannheten på flere punkter.
1.)  Det som er skrevet om Torp, er 98 % skrevet etter hans fiktive anmeldelse av meg og den Himmelske blogg. Antall og mengde er noe som er kommet inn som et hovedpunkt fremfor noe annet etter hans fiktive anmeldelse. Med andre ord, Torp har anmeldt meg for å få fjernet meg og den Himmelske blogg fra nettet uansett bare han klarer å få det til. Her passer inn det ordtaket «målet helliger midlet»!
2.)  At jeg har regner jeg de fire siste årene skrevet ca. 300 artikkler imot meg og den Himmelske blogg.
Jeg regner med over 20.000 meldinger imot meg også i samme periode, og over flere år. Det er klart at da blir det en stor mengde.
3.)  Antallet som både Oslo tingrett legger til grunn, og Borgarting lagmannsrett. Er et fiktivt antall som Torp nevnte i Oslo Tingrett, som ligger helt ukritisk til grunn. Det er ingen andre som har hverken motsagt ham eller telt om antallet stemmer. Antallet er for meg helt hinsides, det er fabrikkert og et løgnantall. Jan Aage Torp er en dyktig forteller og han har en livlig fantasi - det ga ham prestisje og en mulighet for å nå frem med sitt mål. Få fjernet meg og den Himmelske blogg, da må han ha en rettskraftig dom har vært hans agenda og mål helt fra starten!
4.)  Det aller verste er ikke Jan Aage Torp, han er som han alltid har vært. Men dommerne i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Ikke en av dem har kommet med et eneste spørsmål til meg hvorfor det er blitt som det er blitt. Om antallet stemmer og hvorfor jeg har skrevet i en så stor mengde som jeg har gjort. Med andre ord, dommerne i begge disse to rettsinstansene er i mine øyne gjennområtten som dømmer meg uten å ha forhørt meg om hvorfor det er blitt som det er blitt. Her snakker vi om en fabrikkert dom, som overhode ikke står seg!

DHB: Dette var veldig Jan Kåre, hva synes du om de kristne i denne kampen for det kristne ekteskapet? Støtte og spesielt de kristne avisene?

JKC: Hva skal jeg si? Jeg vet, merker det at det er flere troende som ber for meg og min familie enn noen gang i mitt liv. Samtidig, det er også en lunkenhet overfor meg, den kampen jeg står i og hva jeg ønsker å si og formidle. Som foruroliger og smerter meg!
Det er veldig få troende, hvis det er noen uansett hvilket kirkesamfunn, eller menighet som virkelig fronter i dag at de er imot gjengiftede forkynnere.
Samtidig, Korsets Seier, avisene Norge i dag, Dagen og Vårt Land har skrevet om denne saken. Men det er ikke noen aviser som har tatt et virkelig dybde intervju som her nå vi gjør på den Himmelske blogg. Der en også får frem min side av saken uten noe om og men! Der en prøver å belyse saken sett fra mitt ståsted, ikke alle andres!

DHB: Nå nærmer det seg en avgjørelse om dommen fra Borgarting lagmansrett enten står seg, du blir frikjent eller det blir en ny og siste rettsforhandling i Norsk Høyesterett. Derfor Jan Kåre, er det noe du angrer på i denne saken?

JKC: Når en går inn i en sak, eller hva det gjelder i livet. Så er man på et ståsted i livet, og handler ut i fra dette. Slik har jeg gjort i alle situasjoner i livet, slik også her.
Selvfølgelig er det ting som skulle vært annerledes, men der jeg var der, så handlet jeg i god tro.
Mitt møte med politiet og rettsvesen var i utgangspunktet godt, ganske så naivt og jeg trodde at alle var mye mer redelig og straight enn de var. Min erfaring er at politiet er rett og slett kristendomshatere når det kommer til stykke slikt de har behandlet meg. leser en om Hans Nielsen Hauge, hvordan politiet behandlet Jødene under 2. verdenskrig. Så er det faktisk på det samme lave nivået politiet har behandlet meg og min familie. Vi er fritt vilt for alle og enhver uten de trenger å tenke på konsekvensene da alle får lov å skrive og mene absolutt hva de vil om oss.
Samt, dommerne og rettsvesen er jeg veldig forundret over hvor udyktige og lite redelige de er. Faktisk det som ligger til grunn for hele denne saken, noe jeg ikke har vært klar over. Det er mengden av det jeg har skrevet, som har felt meg både i tingretten og lagmannsretten. Det har ikke vært gjenstand for drøftelser i det hele tatt. Det som er selve kjernen i denne saken sett på bakgrunn av dommene. Det er ikke debattert, bortsett fra da Jan Aage Torp kom opp og frem med et fantasitall i Oslo tingrett som ingen har sjekket om var sant eller ikke. Med andre ord, større uredelighet enn dette, er det ikke mulig å oppleve.
Dette skriver også min advokat Brynjar Meling i sitt ankeskriv så treffende og godt, se her:
«Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å innebære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige. Dette selv om strl. (1901) § 56 nr. 1 litra b) ikke eksplisitt ble påberopt fra forsvares side: Lagmannsretten våker ex officio over lov- anvendelsen.»
Med andre ord, hvis ikke at hele saken blir forkastet p.g.a. feil lovanvendelse, og det ikke blir noen ny rettforhandling i Norsk Høyesterett. Så blir dette tidens justismord i Norge, noe jeg hverken tror eller håper det blir. Jeg vil ikke bli noen «martyr», jeg ønsker å bli frikjent da jeg aldri har gjort noen straffbar handling på noen områder i livet bortsett fra å ha kjørt noen kilometer over fartsgrensa noen ganger!
Meling bruker de sterkeste ordene det er mulig å bruke «overhodet ikke drøfter problemstillingen». Det som er selve kjernen blitt i saken, mengden av hva jeg har skrevet har ikke vært debattert et sekund hverken i tingretten eller lagmannsretten. Her treffer advokat Brynjar Meling spikeren på hode nok en gang!

DHB: Hvordan har du opplevd din advokat Brynjar Meling?

JKC: Da denne saken startet hadde jeg ikke utgangspunktet krav på advokat.
Men jeg skjønte fort at her hadde jeg ikke en nubbesjanse uten å ha en advokat med meg da politiet virkelig gikk inn for å ta meg. Jeg skjønte ikke politiets hat overfor meg og den Himmelske blogg at det var så grenseløst, men at jeg måtte ha en advokat skjønte jeg.
Tok kontakt med Brynjar Meling som søkte Oslo tingrett om å bli oppnevnt, noe som heldigvis han ble.
Da vi sto i retten i Oslo tingrett gjorde Brynjar Meling en glimrende jobb. Dessverre i lagmannsretten gikk det ikke like bra. Men det ankeskrivet som han kom med til Norsk Høyesterett, det er utsøkt. Det er jeg 120 % fornøyd med!
Der fikk han alle ting på «plass»! Så nå vet jeg at vi har fått sagt i fra også om både feil lovanvendelse og at saken ikke har vært drøftet på en skikkelig og god måte. Noe som egentlig Oslo politiet har skyld i da deres etterforskning og arbeidet har vært elendig og lagt opp for kun en ting, å få tatt meg og stå med Jan Aage Torp 120 %!

DHB: Helt til slutt, hva tror du utfallet blir og er det noe du vil si til dine troende venner som ligger deg på hjerte?

JKC: Jeg håper på et utfall, det er at Norsk Høyesterett frikjenner meg p.g.a. feil lovanvendelse brukt imot meg. Før det blir noen ny rettsak.
Da den loven de har brukt imot meg er den såkalt «telefonsjikane» loven. Der en oppsøker noen for å forstyrre deres fred, noe jeg aldri i nærheten har gjort.
Dernest, til alle våre trofaste venner. Som tror på bønn, be.
Bønn er vårt fremste redskap, vår store mulighet og vår forrett som troende.
Å be til Gud fader i Jesu navn. Noe større og viktigere enn dette finnes ikke, og det er vår forrett som Jesus troende kristne, derfor, be om frikjennelse!
Blir det ikke frikjennelse, så håper jeg på en ny rettsrunde i Norsk Høyesterett der jeg da blir frikjent!
Det står i skriften følgende: 1 Sam. 3. 1. Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn, og Herrens ord var dyrt i de dager; av syner var der lite. 
Jeg har kun holdt frem at forkynnere og de med et ledende verv i menigheten skal ikke være skilt og gjengiftet som troende. Denne motstanden jeg har møtt, og unnfallenheten av andre troende beror på at Herrens ord blir dessverre lite påaktet, og etterfølgt nøye som Guds ord sier vi skal gjøre. Vi skal følge Herrens befalinger, og det nøye!
Salme 119. 4 Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie.
2011 overs: 4 Du har gitt dine påbud for at de skal holdes nøye.

DHB: Takk for gode svar Jan Kåre, vi ønsker deg til lykke i Jesu navn og at du blir frikjent til slutt, om det skjer på den ene eller andre måten!

Nr. 1966: Det er mye som taler for at det ikke blir noen sak i Norsk Høyesterett, da det er brukt feil lov for å felle meg og den Himmelske blogg slik at jeg vil være frikjent etter Høyesterett har sett på saken!

Nr. 1966:
Det er mye som taler for at det ikke blir noen sak i Norsk Høyesterett, da det er brukt feil lov for å felle meg og den Himmelske blogg slik at jeg vil være frikjent etter Høyesterett har sett på saken!

Bilde av Norges Høyesterett her i sentrum av Oslo.
Først av alt, takk for all forbønn, det er overveldende og av større betydning enn noen aner.
Det er ikke jeg som er kriminell her, men Oslo politiet, Jan Aage Torp og hans medsamensvorne. Derfor be om at Norsk Høyesterett frikjenner meg som ikke er kriminell, slik at det ikke blir noen ny rettforhandling her.
Be at de frikjenner meg p.g.a. feil lovanvendelse brukt imot meg og den Himmelske blogg kjære Jesus-troende venner og «krigerere»!


Etter Brynjar Meling sitt mesterlige ankeskriv til Norsk Høyesterett, tror jeg det er stor sannsynlighet at det ikke blir noe av rettsaken. Rett og slett fordi at det er brukt feil lov imot meg og den Himmelske blogg.
De radbrekker Norsk lov, Oslo politiet og påtalemakten for å få tatt meg.
Dette tror jeg Norsk Høyesterett vil se! Og da vil det ikke bli noen ny rettforhandling, men jeg og den Himmelske blogg vil bli frikjent.

Dette skriver Brynjar Meling i sitt ankeskriv til Norges Høyesterett:
Feil lovanvendelse, strl. (1902) § 390a

Som retten i nest siste avsnitt på side 6 i dommen helt korrekt fastslår, har Norges Høyesterett ikke behandlet saker som gjelder strl. § 1902 § 390a (gjentatt i strl. (2005) § 266) i forhold til blogginnlegg eller annet, allment tilgjengelig materiale på internett.
Det anføres at lagmannsrettens lovanvendelse er feil, fordi det via internett å gjøre ytringer fornærmede finner krenkende tilgjengelig for en vid og ubestemt personkrets evt. må anses som en æreskrenkelse, ikke som «ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd å ha krenket en annens fred». Æreskrenkelser er ved ikrafttredelsen av strl. (2005) – i motsetning til videreføring av tidligere § 390a – gjort straffrie. Korrekt lovanvendelse ville ha medført straffrihet for ankende part, strl. (2005) § 3, jfr. siste avsnitt på side 5 i lagmannsrettens dom.
Strl. (1902) § 390a og strl. (2005) § 266 tilsikter etter sin ordlyd å beskytte fornærmedes «fred», ikke hans æresfølelse. Strl. (1902) § 246 rammet den som krenket «en annens æresfølelse» § 247 den som skadet «en annens gode navn og rykte» eller som ytret noe som var egnet «til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit». Både egen æresfølelse og omdømme i andres øyne er – som ordlyden klart viser – noe annet enn og vesensforskjellig fra fornærmedes «fred».
Av Grl. §§ 96, 1. ledd jfr. 113 og EMK art. 7 følger et klarhetskrav for så vidt gjelder lovhjemmel for straff. Lagmannsrettens lovanvendelse bærer– ut fra en følelse av straffverdighet – preg av å være en sterkt utvidende tolkning av strl. (1902) § 390a. Dvs. en for straffebestemmelsers del grunnlovs- og EMK stridig tolkning, anvendt for likevel å kunne ramme handlinger og ytringer som tidligere ble rammet av strl. (1902) §§ 246 og 247, etter at disse ikke ble videreført i den nye straffeloven, samt iflg. bestemmelsen i strl. (2005) § 3 skal lates straffrie også ved pådømmelse av eldre forhold etter lovendring.
Videre fastslår både Grl. § 100 og EMK art. 10 prinsippet om ytringsfrihet. Opphevelsen av de eldre straffebestemmelser vedr. æreskrenkelser må sees i lys av dette: Også ytringer som er ubehagelige, kontroversielle, til og med krenkende og sårende skal som det store og generelle utgangspunkt være straffrie. Når ytringene da heller ikke er rettet direkte til fornærmede – det hadde jo stått pastor Torp helt fritt helt å unnlate å lese akende parts blogg – og ikke påtvinges ham personlig på noe som helst vis, anføres det å være dobbelt konvensjons- og grunnlovsstridig å anse ytringene i Christensens blogg for straffbare uten å være beskyttet av ytringsfriheten.
Det anføres altså for det første å være i strid med klarhetskravet å tolke strl. (1902) § 390a utvidende på det vis lagmannsretten gjør, og for det andre at innholdet i de ytringer Christensen har kommet med ligger innenfor hva ytringsfriheten omfatter. § 390a kan uansett ikke innebære at ytringer som kanskje kunne, men ikke lenger kan straffes som ærekrenkelser i stedet straffes som krenkelse av en annens fred. En slik praksis blir etter ankende parts syn en uthulning og en omgåelse av et klart lovvedtak.
HR-2016-1015-A er ikke relevant i forhold til saken mot Christensen. I HR-2016-1015-A var det tale om en helt annet type straffbart forhold, hvor ordlyden i den aktuelle bestemmelsen også helt klart tar sikte på å omfatte et flertall av tenkelige modus, jfr. bl.a. at ordlyden omfatter påvirkning av fornærmede via tredjeperson («hans nærmeste»). Rt. 2010 s. 845 gjelder handlinger klart innenfor strl. § 390a, i og med at det var tale om (en eksepsjonelt stor mengde) emailer direkte til fornærmede.

De øvrige domsreferansene i lagmannsrettens dom eliminerer ikke behovet for en klargjørende vurdering av riktig rettsanvendelse gjennom en prejudikatdom av Norges Høyesterett.

Kontroversielle ytringer om navngitte personer, så vel angrep på livssyn som livsførsel, florerer på internett. Det at ytringer rettet til allmenheten kommer også den omtalte til kunnskap og kan falle denne tungt for brystet, må ikke bli en omveg til likevel å kunne straffeforfølge ytringer som lovgiver – klokt eller uklokt – ved vedtagelse og ikraftsettelse av ny straffelov med bred penn valgte å avkriminalisere.
Skal enkelte slike ytringer på nytt kunne straffes, er det etter vår rettsorden en lovgiveroppgave evt. å vedta nye hjemler for dette, under iakttagelse av de krav om ligger i Grunnloven, EMK og evt. andre relevante konvensjoner. At påtalemyndighet og domstoler legger andre hjemler på strekk for å ramme noe man – med rette eller urette – finner straffverdig, er nettopp hva Rt. 1952 side 989 – telefonsjikanedommen – innebærer at ikke skal finne sted.
Avslutnings påpekes også at så vel strl.(1902) § 390a som strl. (2005) § 266 mangler tilknytning til en provokasjons- og retorsjonshjemmel, slik man i strl. (1902) hadde i forhold til §§ 246 og 247, i form av strl. (1902) § 250. At heftige meningsytringer – så vel kun to parter i mellom som i det offentlige rom, f.eks. internett – hyppig forekommer nettopp i form at ytring og motytring, er et reellt hensyn som viser hvor viktig det er at slike forhold som striden mellom Jan Kåre Christensen og Jan-Aage Torp vurderes etter balanserte lovbestemmelser som er ment å regulere nettopp slike forhold, og ikke etter en hjemmel som har en helt annet historikk. Og ikke minst (i hvert fall opprinnelig) et helt annet formål.

Påstand og prosessualia

Dersom saken henvises til behandling i Norges Høyesterett og retten så kommer til at ankende part har rett i sitt syn på lovanvendelsen for så vidt gjelder rekkevidden av strl. (1902) § 390a, har ufullstendige domsgrunner i forhold til mulige straffrihetsgrunner ikke lenger relevans. Det nedlegges derfor slik ærbødig
P Å S T A N D : Prinsipalt: Jan Kåre Christensen frifinnes. Subsidiært: Borgarting lagmannsretts dom av 27.04.2017 i sak nr. 16-086576AST-BORG/02 oppheves.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Be om kjære venner at Norsk Høyesterett gjør det eneste rette her, de frikjenner meg og den Himmelske blogg. Samt de setter dommen i fra Borgarting lagmannsrett til side for feil lovanvendelse.

Dette skriver advokat Jon Wessel Aas:

Mediretts- og ytringsfrihet ekspert, advokat Jon Wessel-Aas mener at uttalelsene til Christensen ikke er straffbare.
-       Det spesielle i denne saken er at man bruker straff etter en straffebestemmelse som i alle fall historisk og i sin kjerne skal ramme de mer direkte fredkrenkelser, sier han.
Wessel Aas mener det er mer naturlig å vurdere om blogginnleggene er ærekrenkelser?
Han viser til at Stortinget har en intensjon at ærekrenkelser skal være en sak mellom partene og derfor må forfølges gjennom sivilt søksmål med krav om erstatning.
Slike saker er ikke lenger en sak for politiet og påtalemyndigheter.
I prinsippet innebærer lagmannsrettens syn også pressens alminnelige publikasjoner kan straffeforfølges etter bestemmelsen om fredkrenkelser.
Han ser gjerne at Høyesterett tar tak i saken.
-       Dette prinsipielle lovtolkningsspørsmålet bør ideelt sett få sin avklaring i Høyesterett mener Wessel Aas.

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.

 – Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.

Wessel-Aas viser til at den nevnte bestemmelsen i straffeloven fra gammelt av er blitt kalt «telefonsjikaneloven».

– Det er klart at mobbing og trakassering i sosiale medier over tid kan gjøre at folk ikke orker å være der mer. Men jeg synes likevel det er viktig at domstolen ikke utvider straffebestemmelsen til å omfatte for mye. Det er et poeng å være så konkret som mulig når en skal begrense ytringsfrihet gjennom lovgivning, sier Wessel-Aas.

Utsagn som «å leve i hor» gjør det mer nærliggende å bruke injurieretten, mener advokaten. Injurier er avkriminalisert i den nye straffeloven og kan dermed kun danne grunnlag for sivilt søksmål. Det virker mer relevant i denne saken, ifølge ham.

– Jeg mener det er fare på ferde dersom paragrafen i straffeloven blir utvidet ved å legge til noe som ikke lenger er kriminelt, sier Wessel-Aas.

Offentlig person. – Hvilke konsekvenser kan en eventuell dom få?

– Dersom det blir en straffedom i tråd med tiltalen, mener jeg mye annet kan dømmes på samme måte. Det vil gjøre grensene for ytringsfrihet lite tydelige, noe som igjen kan føre til at folk unngår å ytre seg, svarer Wessel-Aas og viser til at det uansett finnes bestemmelser til vern mot usanne beskyldninger, krenkelser av privatlivets fred, trusler og oppfordring til vold.

Wessel-Aas peker på at Torp er en kjent skikkelse i Kristen-Norge og langt på vei i samme posisjon som mange politikere.

– Rommet må være større når det dreier seg om ytringer om offentlig personer.

Christensen er uenig i hvordan Torp praktiserer forholdet mellom liv og lære, altså hans tolkning av bibelske tekster, fremhever Wessel-Aas.

– Også der skal takhøyden være stor.

Relaterte linker:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...