mandag 12. februar 2018

Nr. 243: Det er et justismord når dommerne Malin Strømberg Amble og Øystein Hermansen bygger dommen på røvertall som jeg har bestridt, men når de skriver ut dommen så lyver de mot bedre vitende vilje!

Nr. 243:
Det er et justismord når dommerne Malin Strømberg Amble og Øystein Hermansen bygger dommen på røvertall som jeg har bestridt, men når de skriver ut dommen så lyver de mot bedre vitende vilje!


Bilde av dommer Malin Strømberg Amble som er en kjeltring i mine øyne. Er at hun har dømt meg for noe som ikke har vært drøftet i retten! Det var hennes jobb å påse at dette ble gjort. Ikke minst hvis det var dette som var «kriminelt» i hennes øyne. Jo, kjeltringer holder på slik som hun og dommer Øystein Hermansen gjør! Dette er i hvert fall min ærlige mening!
Har fått en del spørsmål som er umulige å svare på. Det er hvorfor ikke min advokat Brynjar Meling ikke parerte Torp mer. Til det er det å svare på at det gjorde han ut i fra siktelsen.

Men når dommeren i Oslo tingrett ser bort i fra både siktelsen og hva som blir drøftet i retten, og skriver en rigid og løgnaktig dom.

Samt at det Malin Strømberg Amble ikke har vært gjenstand for drøftelse, hvordan da svare?

I Borgarting Lagmannsrett fikk vi anken opp for å behandle lovanvendelsen, noe som min Advokat holdt på med flere timer. Her er en del av talen:Når dommer Øystein Hermansen da skriver i dommen imot meg at det antallet som Torp kommer med ikke har vært bestridt, så lyver han for åpen mikrofon.

Jeg sier at tallen til Torp er helt hinsides og de må ikke legge vekt på dem, og de er ikke dokumentert tall heller. Det er bare noe Torp slengte ut i Oslo tingrett udokumentert.

Hør her hva jeg sier i Borgarting Lagmannsrett der jeg avslører Øystein Hermansen som en løgner og kjeltring.Sluttkommentar:

Skrev her en meget kort artikkel av den enkle grunn at det som gjør denne saken til et justismord er flere ting.

1.)  At Tallene som narreapostel Jan Aage Torp kom med i Oslo tingrett var fantasi tall, de var kun noen tall som han hadde skrevet ned. De var udokumenterte.

2.)  Jeg har bestride de tallene. Da i Borgarting Lagmannsrett, selv om ingen av de to dommerne var så pass redelige og «normale» at de spurte meg hvorfor det er skrevet så mye om Torp. Dette er uærligheter og mangel på å gjøre jobben sin som disse to dommerne er skyld i! Skal en dømme noen for noe, så må retten behandle og drøfte det som er «kriminelt»!

3.)  Det som er mest alvorlig som gjør dommerne Malin Strømberg Amble og Øystein Hermansen til kjeltringer i mine øyne. Er at de har dømt meg for noe som ikke har vært drøftet i retten!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...