lørdag 10. februar 2018

Nr. 240: Hva jeg har gått igjennom – det er som en «førstegrøde» imot hva som vil komme for langt flere troende i den kommende tid, både her i Norge, Europa og hele verden!

Nr. 240:
Hva jeg har gått igjennom – det er som en «førstegrøde» imot hva som vil komme for langt flere troende i den kommende tid, både her i Norge, Europa og hele verden!

Som sagt, under rettsaken i Borgarting lagmannsrett sa jeg klart i fra at dommen i fra Oslo tingrett er feil, og de tallene den bygger på er hinsides.

Når Øystein Hermansen skriver dommen imot meg, og skriver at tallene ikke har vært bestridt, noe jeg sa klart ifra at tallene var hinsides! Med andre ord, han lyver og fabrikerer løgn!


Dommen bygger da på en ting, fabrikkert løgn! (bilde av Dommer Øystein Hermansen som direkte lyver i dommen imot meg for at den skal passe inn i hans løgnbilde, snakk om å være kjeltring).

Rettsikkerheten i Norge er da ala Nord Korea eller Kongo, om ikke lavere!«Tal til Israels barn og si til dem: Når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, og dere høster landets grøde, da skal dere komme til presten med det første kornbånd av deres høst, han skal svinge kornbåndet for Herrens åsyn, for at Herren kan ha velbehag i dere. Dagen etter sabbaten skal presten svinge det» (3 Mos 23,10–14).

I Israel falt bygghøsten rundt påsketider, tilsvarende vår mars/april. På sin vandring til påskehøytiden i Jerusalem var israelittene omgitt av gule, modne byggåkre overalt. Likevel kunne ingen høste så mye som et aks, og ikke engang spise et enkelt korn, før de hadde sanket et spesielt nek eller kornbånd, førstegrøden, og presentert dette for Herrens åsyn. I likhet med alle andre ofre, er det rimelig å tro at også dette førstegrødeneket skulle bestå av feilfrie aks. Dagen etter sabbaten skulle presten svinge dette neket. Det var først når dette hadde skjedd at israelittene kunne begynne innhøstingen av de modne byggåkrene sine til eget behov og til videresalg.

Høsten var delt inn i tre.

1.)  Førstegrøden.

2.)  «Stor-høsten» da alt ble tatt, men de skulle ikke skjære ned.

3.)  Det som sto igjen kunne de fattige og trengende ta, til slutt!


Fokuset mitt vil være på førstegrøden, som indikerer hvordan den andre blir og er.

Hva er det jeg har opplevd som er «helt nytt»?

Det er uten tvil at før kunne en skrive og tale fritt, men nå har de klart med en «jukse-dom» å få meg dømt. Tragisk, men sant.

Hva er det som gjør dommen imot meg til et justismord? Det er to ting.
1.)      
Hva jeg har skrevet, av mengde. Som jeg ble dømt for, det er aldri blitt debattert av retten.

Hverken av Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett. I Borgarting sa jeg klart i fra at talene som Torp operer med og retten legger til grunn er helt hinsides.

2.)      
Hvis det er snakk om mengde av skriverier, så har min «motpart». Fremfor alt Torodd Fuglesteg, Ansgar Braut og Jan Aage Torp skrevet kvassere enn meg.

Og mengden er ikke tilbake for hva jeg har skrevet.

Når retten ikke har drøftet det jeg er blitt dømt for. Samt at min motpart har skrevet mer enn meg, da er dette en dom som er null verd!

Da kan vi slå fast at hele rettsprosessen, saken og alt annet er ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse. Dessverre tror jeg dette vil komme mer og mer!

Førstegrøden taler det videre til oss, og gir oss en garanti for resten av høsten.

At jeg møter kraftig motstand for å holde frem hele Guds råd til frelse, at Guds ord ikke gir anledning for oppadgiftede forkynnere å stå på talerstolen. Det bebuder om den Åndskamp vi stå i og at vi har en kamp imot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrommet!

Det er helt utrolig at mennesker tillegger meg meninger og synspunkter som jeg ikke har. Som bl.a. fordi jeg godtar oppadgiftede hedninger, men ikke oppadgiftede kristne. Så er jeg for gjengifte, dette er så søkt at jeg ikke kommer med ytterlige kommentarer.

Sluttkommentar:
1 Kor. 15. 20 Men nu er Kristus opstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av de hensovede.

Hva Jesus har gått igjennom, med å bli uskyldig forfulgt. Det har jeg gått igjennom nå, og det tror jeg dessverre vil komme mer og mer. At verden vil hate oss, de religiøse vil hate oss, når vi holder frem Guds ord som «et absolutt»!

Som sagt, under rettsaken i Borgarting lagmannsrett sa jeg klart i fra at dommen i fra Oslo tingrett er feil og de tallen den bygger på er hinsides.

Når Øystein Hermansen skriver dommen imot meg og skriver at tallene ikke har vært bestridt, noe jeg sa klart ifra at tallene var hinsides!

Dommen bygger da på en ting, fabrikkert løgn!

Rettsikkerheten i Norge er da ala Nord Korea eller Kongo, om ikke lavere!Jeg er som en «førstegrøde» er jeg overbevist om, kristendomsforfølgelse er på anmarsj. Dessverre så er det ikke mye støtte og hjelp å få av andre troende, den er minimal. En må stole kun på Gud alene!

Her er none bielvers som taler om den kommende kristendomsforfølgelse, som jeg og den Himmelske blogg har vært utsatt for.

Joh. Åpenb. 6. 9 Og da det åpnet det femte segl, så jeg under alteret deres sjeler som var myrdet for Guds ords skyld, og for det vidnesbyrds skyld som de hadde; 10 og de ropte med høi røst og sa: Herre, du hellige og sanndrue! hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden? 11 Og det blev gitt hver av dem en lang hvit kjortel, og det blev sagt til dem at de ennu skulde slå seg til ro en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og deres brødre som herefter skulde slåes ihjel likesom de selv, blev fullt.

13. 15 Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes. 16 Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne, 17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn.

Dette er Guds ord, Satan, Antikrist og den falske profet vil aldri tillatte sann kristendom. At Guds ord eller at skriften blir holdt frem som Guds ord står skrevet, ment og skal etterleves. Torp mener han er den uskyldige part, men at hans tidligere kone også er oppadgiftet og han er det. Hvem av de to er uskyldig? Dette er en absurd og ubibelsk teologi! Ingen av de to har rett, lov og anledning å gifte seg på nytt som kristne!

Da finner han på så mange utveier for å stoppe Guds ord. Vi har sett det med meg, der en lyver, fordreier og til slutt får meg dømt for ting som retten ikke har tatt stilling til eller behandlet. Etterpå sier en at ikke det er bestridt selv om jeg har klart sagt ifra at det motsatte er tilfelle. At min advokat ikke var på «hugget» før i ankeskrivet til Norsk Høyesterett, er også et faktum!

Dette skal jeg ta opp i neste artikkel!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...