torsdag 8. februar 2018

Nr. 237: Det som jeg har gått igjennom de siste årene – kan en sammenlignes med hva Josef gikk igjennom – som avslørte enhver sitt sanne jeg, og manglende sann kjærlighet hos hans brødre både til Gud, hans ord og hverandre!

Nr. 237:
Det som jeg har gått igjennom de siste årene – kan en sammenlignes med hva Josef gikk igjennom – som avslørte enhver sitt sanne jeg, og manglende sann kjærlighet hos hans brødre både til Gud, hans ord og hverandre!
 

Det var alle mot en, både i Josef og i mitt liv.

Faksmile fra NRK programmet som heter det samme.

  


Historien om Josef starter egentlig om en lykkelig ung mann, noe naiv og kanskje også med noen tanker litt for store om seg selv?!

Mens hans kjærlighet og hengivenhet til Gud er stor, og han lever som han lærer. Han var åpenbart et utvalgt redskap, men samtidig med brister og feil som alle andre mennesker. Allikevel, dette var en ungdom på lik linje med Daniel, Hananja, Misael og Asarja. Samt andre unge Guds menn som Jeremia, Samson, Salomo, Timoteus, Markus og mange andre.

Nå skal en være forsiktig med å sammenligne seg selv med bibelens menn og kvinner, men dog allikevel, jeg gjør det!

Vi leser om Josef at han hadde en drøm som skakket hele familien, men drømmen var sann selv om Josef fikk betale dyrt for denne drømmen.

1 Mosebok 37. 2 Dette er historien om Jakobs ætt. Da Josef var sytten år gammel, gjætte han buskapen sammen med sine brødre; ung som han var, fulgte han med sønnene til Bilha og Silpa, sin fars hustruer; alt det onde som blev sagt om dem, gikk han til deres far med.  3 Men Israel hadde Josef kjær fremfor alle sine sønner, fordi han var hans alderdoms sønn; og han hadde latt gjøre en sid kjortel til ham.  4 Og da hans brødre så at deres far hadde ham mere kjær enn alle hans brødre, hatet de ham og kunde ikke tale vennlig til ham.  5 Engang hadde Josef en drøm, som han fortalte sine brødre; da hatet de ham enda mere.  6 Han sa til dem: Hør nu hvad jeg har drømt: 7 Jeg syntes vi bandt kornbånd ute på akeren, og se, mitt kornbånd reiste sig op og blev stående, og eders kornbånd stod rundt omkring og bøide sig for mitt kornbånd.  8 Da sa hans brødre til ham: Skal du kanskje være vår konge og råde over oss? Siden hatet de ham enda mere for hans drømmer og for hans ord.  9 Og han hadde ennu en annen drøm og fortalte den til sine brødre; han sa: Jeg hadde ennu en drøm, og se, solen og månen og elleve stjerner bøide sig for mig. 10 Og da han fortalte det til sin far og til sine brødre, skjente hans far på ham og sa til ham: Hvad er dette for en drøm du har hatt? Skal da jeg og din mor og dine brødre komme og bøie oss til jorden for dig? 11 Og hans brødre var misunnelige på ham; men hans far gjemte det i sitt minne.

Her ble hans brødre provosert, men har vi rett å bli provosert av dette?

Josef hadde drømt «for mye» og «for stort»! Dette ble hele familien provosert av, bortsett fra hans Far som gjemte dette i sitt minn og hjerte.

Slik er det også med meg, jeg har forkynte imot oppadgiftede forkynnere. Men har noen grunn til å bli provosert? Selv om jeg helt sikkert har nevnt dette for «mye» og for «ofte»? ingen har rett til å bli provosert, og føle seg støtt av Guds eget ord, selv om det har kommet i en utstrekning og grad som åpenbart ikke alle har likt!

Når vi leser videre om Josef, så ser vi at det var hans brødre som stelte i stand alt som de ikke skulle. Som de ikke hadde lov å gjøre, de vandret ikke i kjærlighet. Hverken overfor Gud eller Josef, men de lot hat, misunnelse og alt annet få komme frem.

Da de også gikk så langt at de solgte Josef til slave for en slik og en ingenting. Hvor dypt er det mulig å synke?

Det samme har jeg opplevd, de har gjort alt, ikke minst narreapostel Jan Aage Torp, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg for å stikke kjepper i hjulet for meg. Og de har fått med seg på og Manglerud politiet ved deres hat-krim gruppe og domstolene. Alt for å lage problemer og sverte meg. Akkurat som Josef brødre gjorde det for Josef.

1 Mosebok 37. 25 Så satte de sig til å holde måltid; og da de så op, fikk de se et reisefølge av ismaelitter som kom fra Gilead, og deres kameler bar krydderier og balsam og ladanum; de var på vei med dette ned til Egypten. / 26 Da sa Juda til sine brødre: Hvad gagner det at vi slår var bror ihjel og skjuler drapet? 27 Kom og la oss selge ham til ismaelittene, men la oss ikke legge hånd på ham, han er jo vår egen kjødelige bror. Og hans brødre gjorde som han sa. 28 Da nu de midianittiske kjøbmenn kom forbi, drog de Josef op av brønnen, og så solgte de Josef til ismaelittene for tyve sekel sølv; og ismaelittene tok Josef med sig til Egypten.

Dette tok ikke knekken på Josef, det bare visste hvem han var. Og det viste også hans brødre hvem de var. Det er gjennom slike såkalte negative omstendigheter, som vi kan kalle for en prøvelse. At vårt sanne jeg kommer frem, og Gud får anledning å prøve våre hjerter. Derfor, det som kan virke håpløst, negativt og alt annet en rettferdig. Det er Guds anledning, og vår anledning!

Hvordan var Jakobs ti eldste sønner. De var åpenbart alt annet enn åndelige og fredsommelige troende.

Josef var 17 år og gikk i sin troskyldighet til Jakob med ryktene han hørte. Tunge tanker fylte den gamle mannens sinn. Hans trøst ble nettopp Josef. Josef minnet ham om hans ungdoms kjæreste, Rakel. Jakob viste ham en særlig omsorg.

Han laget blant annet en vakker kjortel til ham.Men brødrenes misunnelse vokste som villkjøtt. Især etter Josefs to drømmer. Han hadde drømt at brødrenes kornbånd bøyde seg for hans. Og at hele familien, symbolisert ved sol, måne og stjerner, hyllet ham.

Nå lå synden på lur ved brødrenes dør. Åtte av de ti mumlet sammen om å få Josef drept. En dag han kom for å se til dem, oppdaget de ham langt borte. Da stakk de hodene sammen. «De legger listige planer … de rådslår med hverandre» (Salme 83:4).

Eldstebror Ruben og fjerdemann Juda fikk så vidt hindret at Josef ble drept. Det endte med menneskehandel. Broren ble ført bundet til Egypt. Tjue sekel sølv klirret mellom fingrene deres.

Josef kom til Egypten, og der ble hans solgt videre.

1 Mosebok 37. 36 Men midianittene solgte ham i Egypten til Potifar, som var hoffmann hos Farao og høvding over livvakten.

Et nytt kapitel begynner da i Josef sitt liv. Som vil vise seg at det er Josef som kommer best ut av, mens hans brødre og alle andre bare får vist sin egen dårskap og kjødelighet. Dessverre er det samme som har gjentar seg med meg og kampen for tros- og ytringsfriheten som vi har kjempet de siste årene!

På mange måter kan en si at Guds ord her i 1 Mosebok er den fremstilling av hendelsene som Gud vil at vi skal se. Men hadde det vært aviser og internett på den tiden, og alle andre hadde skrevet om det samme. Da er jeg overbevist at det hadde vært skrevet helt annerledes. Hør bare her.

1 Mosebok 39 1. Josef blev ført ned til Egypten; og Potifar, en egypter, som var hoffmann hos Farao og høvding over livvakten, kjøpte ham av ismaelittene som hadde hatt ham med sig dit.  2 Men Herren var med Josef, så alt lyktes for ham; og han vedblev å være i huset hos sin herre egypteren.  3 Da hans herre så at Herren var med ham, og at Herren lot alt det han gjorde, lykkes for ham, 4 fant Josef nåde for hans øine og fikk gå ham til hånde; og han satte ham over sitt hus, og alt det han hadde, la han i hans hender.  5 Og helt fra den tid han hadde satt ham over sitt hus og over alt det han hadde, velsignet Herren egypterens hus for Josefs skyld, og Herrens velsignelse var over alt det han hadde, både i huset og på marken.  6 Og han overlot alt det han hadde, i Josefs hender, og han så ikke til med ham i noget, uten med den mat han selv åt. Og Josef var vakker av skapning og vakker å se til.  7 Og nogen tid efter hendte det at hans herres hustru kastet sine øine på Josef og sa: Kom og ligg hos mig!  8 Men han vilde ikke og sa til sin herres hustru: Min herre ser ikke til med mig i nogen ting i hele sitt hus, og alt det han eier, har han lagt i mine hender; 9 han har ikke mere å si her i huset enn jeg, og han har ikke nektet mig noget uten dig, fordi du er hans hustru. Hvorledes skulde jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud? 10 Som hun nu dag efter dag talte til Josef, og han ikke føide henne i å ligge hos henne og være sammen med henne, 11 så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid, mens ingen av husets folk var inne. 12 Da grep hun fatt i hans kappe og sa: Ligg hos mig! Men han lot sin kappe efter sig i hennes hånd og flyktet ut av huset. 13 Og da hun så at han hadde latt sin kappe efter sig i hennes hånd og var flyktet ut av huset, 14 ropte hun på sine husfolk og sa til dem: Se, her har han ført en hebraisk mann hit til oss for å føre skam over oss; han kom inn til mig for å ligge hos mig, men jeg ropte så høit jeg kunde, 15 og da han hørte at jeg satte i å rope, lot han sin kappe efter sig hos mig og flyktet ut av huset. 16 Så lot hun hans kappe bli liggende hos sig til hans herre kom hjem. 17 Da talte hun likedan til ham og sa: Den hebraiske træl som du har ført hit til oss, kom inn til mig for å føre skam over mig; 18 men da jeg satte i å rope, lot han sin kappe efter sig hos mig og flyktet ut av huset. 19 Da nu hans herre hørte hvad hans hustru fortalte, hvorledes hun sa: Således har din træl gjort mot mig, da optendtes hans vrede. 20 Og Josefs herre tok og satte ham i fengslet, der hvor kongens fanger holdtes fengslet; og han blev sittende der i fengslet.

Her er jeg overbevist at Josef ble satt i et meget dårlig lys, slik jeg har blitt det. Hvorfor? Fordi sannheten er blitt fordreid, fortiet og blitt manipulert med!

Ryktene gikk om Josef. Han var utakknemlig, som hadde forbryte seg og ville ligge med sin Herres hustru. Men hva var sannheten? Akkurat motsatt!

Vi leser om en ung mann som flyktet for å unngå hor, han levde etter Guds ord.

2 Tim. 2. 22 Men fly ungdommens lyster, og jag efter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!

Josef var et forbilde, ikke hans brødre. Det var kun to av hans åtte brødre, og Benjamin som holdt «mål»! De andre, altså 80 % av Jakobs sønner ville gå så langt å drepe Josef bare p.g.a. hans drømmer og at hans Far satte han øverst!

De hadde friheten til å leve akkurat som de selv ville, men deres hat overfor Josef ødela egentlig deres liv.

Slik i dag også. Narreapostel Jan Aage Torp har jeg aldri oppsøkt eller lagt meg inn i hans vei, liv eller tjeneste.
Men som en offentlig forkynner har jeg advart imot hans liv og lære!

Men hans hat til meg har forblindet ham, at han t.o.m. ville flå meg og då meg i fengsel!

Da har en sunket lavt, at en ønsker å ha en bror som tror på Jesus som han til å bli straffet!Josefs brødre visste sitt sanne jeg, og Josef likeså!Det er derfor Gud tillater slike ting å skje i våre liv, at vårt sanne jeg skal komme opp og frem!Her kan en dele Josefs brødre inn i to eller tre.Benjamin var hjemme, og sto med Josef 100 %.Josefs to brødre, Ruben og Juda fikk så vidt hindret at Josef ble drept. Det endte med menneskehandel. Broren ble ført bundet til Egypt. Tjue sekel sølv klirret mellom fingrene deres. De sto med ham halvveis, og det var nok til å berge hans liv.De resterende andre åtte brødre hadde ingen begrensninger, de ønsket hans død. Akkurat som med meg, at Torodd Fuglesteg har ønsket min død, da er hans mål nådd!Sluttkommentar:1 Mosebok 45. 1. Da kunde ikke Josef lenger legge bånd på seg for alle dem som stod hos ham; han ropte: La hver mann gå ut fra mig! Og det var ingen tilstede da Josef gav sig til kjenne for sine brødre.  2 Og han brast i gråt og gråt så høit at egypterne hørte det, og de hørte det i Faraos hus.  3 Og Josef sa til sine brødre: Jeg er Josef, lever min far ennu? Men hans brødre kunde ikke svare ham, så forferdet stod de der foran ham.  4 Da sa Josef til sine brødre: Kjære, kom hit til mig! Så gikk de bort til ham; og han sa: Jeg er Josef, eders bror, som I solgte til Egypten.  5 Men vær nå ikke bekymret og sørg ikke over at I solgte mig hit! For å holde eder i live har Gud sendt mig hit i forveien for eder;  6 for nå har det vært hungersnød i landet i to år, og ennu kommer det fem år da der hverken skal pløies eller høstes.  7 Men Gud har sendt mig i forveien for eder fordi han vilde levne eder en rest på jorden, og fordi han vilde holde eder i live, så det blev en stor frelse.  8 Så er det da ikke I som har sendt mig hit, men Gud; og han har satt mig til far for Farao og til herre over hele hans hus og til hersker i hele Egyptens land.  9 Skynd eder og dra op til min far og si til ham: Så sier din sønn Josef: Gud har satt mig til herre over hele Egypten; kom ned til mig, dryg ikke! 10 Du skal få bo i landet Gosen og være mig nær, både du og dine barn og dine barnebarn med ditt småfe og storfe og alt det du har. 11 Og jeg vil sørge for dig der - for ennu kommer det fem hungersår - forat du ikke skal utarmes, du og ditt hus og alle de som hører dig til. 12 Og nu ser både I og min bror Benjamin med egne øine at det er jeg som taler med eder. 13 Fortell da min far om all min herlighet i Egypten og om alt det I har sett; og skynd eder å føre min far her ned! 14 Så falt han sin bror Benjamin om halsen og gråt, og Benjamin gråt i hans armer. 15 Og han kysset alle sine brødre og gråt ved deres bryst; og siden talte hans brødre med ham.Josef tilgav sine brødre, hvorfor? Han så Gud finger i det hele, og Herren hadde gjort storverk!

Slik også med meg, den kristendomsforfølgelse, og Guds omsorg som vi har opplevd som familie. Det har gjort meg frimodig, glad og fornøyd!Det som jeg har gått igjennom har bare gjort meg sterkere og mer forvisset om at våre liv er i Guds hender som Jesus troende!

Skriften sier om og om igjen, at vi skal tilgi, riste støvet av våre føtter, og gå videre! Dette akter jeg å gjøre, for alt skal og tjener meg og min familie til det gode. Ikke noe skal ødelegge, bare istandsette og gjør oss mer skikket for Himmelen. Og ligne mer og mer på Kristus Jesus, vår Herre og frelser!Rom. 8. 11 Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder. 12 Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet; 13 for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve. 14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. 15 I fikk jo ikke trældommens ånd, så I atter skulde frykte, men I fikk barnekårets Ånd, ved hvilken vi roper: Abba, Fader! 16 Ånden selv vidner med vår ånd at vi er Guds barn; 17 men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham. 18 For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss. 19 For skapningen lenges og stunder efter Guds barns åpenbarelse; 20 skapningen blev jo lagt under forgjengelighet - ikke godvillig, men efter hans vilje som la den derunder - 21 i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trældom til Guds barns herlighets frihet. 22 For vi vet at hele skapningen tilsammen sukker og er tilsammen i smerte inntil nu; 23 ja, ikke bare det, men også vi som dog har Åndens førstegrøde, også vi sukker med oss selv, idet vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. vet hvad Åndens attrå er; for efter Guds vilje går han i forbønn for de hellige.

28 Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt. 29 For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns billede, forat han skulde være den førstefødte blandt mange brødre; 30 og dem som han forut bestemte, dem har han også kalt; og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort; og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. 31 Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? 33 Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør; 34 hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hvad mere er, som også er opstanden, som også er ved Guds høire hånd, som også går i forbønn for oss; 35 hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? 36 som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår. 37 Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt, 39 hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...