tirsdag 6. februar 2018

Nr. 235: Jeg er overbevist at den manglende støtte jeg og den Himmelske blogg har fått, vil falle tilbake til de troende i en eller flere «former», da mørke skyer er over horisonten!

Nr. 235:
Jeg er overbevist at den manglende støtte jeg og den Himmelske blogg har fått, vil falle tilbake til de troende i en eller flere «former», da mørke skyer er over horisonten!

Jan Aage Torp sin omtale av meg, ikke akkurat pen!
 


Det er min død som er Jan Aage Torps lakeier og pudler utalte mål for denne prosessen imot meg, som Manglerud politiet er med på å gjennomføre!

Nå er det flere som har svertet og hetset meg på nettet som Bjørn Storm Johansen, Finn Jarle Sæle, Vebjørn Selbekk, Alf Gjøsund, Birgir Hermansen, Fri pinsevenn, Siri Haugen, Hildegunn Tangeraas Doelitzsch og mange andre.


Men de to verste i så måte, det er Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut som skriver sikkert under en 20-30 forskjellige navn. Alt for å henge ut meg og min familie!

Hvis det jeg har skrevet er straffbart, så må hva Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg skrevet være livstidsdommer.
Så stor forskjell er det, derfor er hele saken imot meg ikke noe annet enn et justismord det største, ikke verste i Norges historien, garantert!


Torodd Fuglesteg skrev følgende:

«Hensikten med disse postene har vert å gi JKC nok tau til å dingle i. 
Dermed er oppdraget fullført.» 
Torodd Fuglesteg on 19/10/2014 at 22:09 said:

Okke som; det er minst to saker hos politiet mot JKC for oyeblikket. I tillegg jobber andre med sakene samt at flere planlegger personlige oppmoter hos JKC, bopel eller jobb, for aa snakke med Christensen om hans kloakkblogg. En eller flere mediehuser jobber med saker for publisering.

Jeg tror vi sier at det er det.
Ansgar: Du er ung og blond. Du vil lere aa aldri ta personlig kontakt med sinnsyke mennesker da de vil utnytte dette for alt det er verdt. Av feil blir man klok. Av trial and errors, formes meget gode mennesker. Fortsett med det.
Og hensikten med disse postene har vert aa gi JKC nok tau til aa dingle i. Noe som vi har oppnaadd ser jeg. Politi, advokater og doktorer har faatt alt det de trenger. Dermed er oppdraget fullfort.

Bilde av tau som vi vet blir brukt ved med henging.

Dette skriver Jan Aage Torps lakeier og pudler er målet som skal skje med meg.
Snakk om å være kriminelle, og politiet bare overser dette som det aldri er blitt skrevet og ønsket fra demmes side.


Det finner regner jeg opp imot 30.000 hatmeldinger som er skrevet imot meg og min familie på nettet de siste fem årene?
Antallet er i hvert fall formidabelt. 

Dette har skjedd i all hovedsak på tre nettsteder:

Søkelys, på Torps mange fora og den falske Smyrna bloggen er de nettstedene som en finner til sammen dette antallet. Og tar en med hva som er blitt skrevet av mailer til meg, min familie og arbeidsgivere og annet. Garantert opp imot 20.000 hatmeldinger som politiet helt bevist overser, snakk om å være politiet nesten i fra Nord Korea eller Saudi Arabia.
Hva jeg har skrevet og talt, blir forstyrret og forsterket opp til det ugjenkjennelige. Hva andre skriver og taker blir totalt oversett og utelatt!

Da blir egentlig hele saken imot meg som en heksejakt!

Skal ikke skrive enda en lang artikkel, men her er dokumentasjon på at det er min død som er målet for hele prosessen.

Det forteller meg at når politiet, det såkalt forebyggende politiet på Manglerud ikke reagerer selv dette.


Da har vi med et politi som dypeste sett er kriminelle, og forsvarer kriminell aktivitet på nettet! Ønske om andres død åpenlyst er ikke kriminelt, men å skrive at en Pastor som er skilt og gjengiftet lever i hor, det er kriminelt!

Joh. e. 9. 3 Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham.  4 Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide.  5 Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.»

Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide!


Jesus sa: «Det kommer en natt da ingen kan arbeide».


Denne beskrivelsen finner vi flere plasser i Guds ord, at en må late livet sitt for å kunne kjøpe og selge. En må ta Dyrets merke enten på sin høyre hånd eller panne. Jeg tar med noen vers fra mine bibelkommentarer fra Johannes åpenbaring.
Her ser vi at noe klarer styresmaktene og andre å gjøre. Drepe uskyldige og forsvarsløse kristne. Kristendomsforfølgelse og Jødeforfølgelse vil blusse opp som aldri før og spesielt mange troende vil bli drept. Jødene vil for en stor del bli spart.

Jødene har allerede gått igjennom så mye at Gud vil holde sin hånd over dem og de vil bli spart for mye om det også for dem er en trengselstid uten sidestykke.

Jeremias 30. 7 Ja, stor er denne dagen,

dens like finnes ikke.

Det blir en trengselstid for Jakob,

men han skal berges ut av den.

Sakarja 12. 8 Den dagen skal Herren verne dem som bor i Jerusalem. De iblant dem som snubler, skal den dagen være som David, og Davids hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem.


10 De ropte med høy røst: «Hvor lenge vil du vente, hellige og troverdige Herre, før du holder dom og straffer dem som bor på jorden, fordi de har utøst vårt blod?»


Her blir martyrene utålmodige. Men alt har sin tid og selv det onde skal modnes for dom og straff. Gud er rettferdig og tålmod overfor all sin skapning, selv de onde.


11 Da fikk hver av dem en hvit kappe, og de ble bedt om å holde seg i ro ennå en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og brødre var fullt, de som skulle slås i hjel slik som de selv.

Som en trøst får de en hvit kappe som taler om at de får en forvisning at de er berget selv om de ikke ble med i bortrykkelsen. Gud er nådig som lar selv sløve og likegyldige kristne bli frelst og født på nytt når de våkner opp!


13. 15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne tale, og til å la drepe alle som ikke tilbad dyrets bilde.


Dyrets bilde må være at Antikrist gjør seg bruk av all mulig datateknologi og alt annet moderne hjelpemidler for å ha kontroll over menneskene og samtidig få dem til å tilbe ham. De som ikke vil tilbe ham blir drept som vi leser om i

Daniel 6. 13 Så gikk de fram for kongen og sa: «Konge, har du ikke sendt ut påbud om at enhver som i tretti dager ber til noen annen enn deg, konge, enten det er til en gud eller et menneske, han skal kastes i løvehulen?» Kongen svarte: «Jo, det står fast etter medernes og persernes ugjenkallelige lov.» 14 Da sa de til kongen: «Daniel, en av de bortførte fra Juda, bryr seg verken om deg eller det påbudet du har sendt skriv om. Tre ganger om dagen ber han sin bønn.»

15 Da kongen hørte det, ble han ille til mote og tenkte på hvordan han kunne redde Daniel. Helt til solnedgang gjorde han hva han kunne for å finne en utvei til å berge ham. 16 Da kom disse mennene farende inn til kongen og sa til ham: «Konge, husk det er lov hos mederne og perserne at ikke noe påbud som kongen har gitt og ingen beslutning som han har tatt, kan gjøres om igjen.» 17 Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel: «Måtte din Gud, som du stadig dyrker, frelse deg!» 18 De hentet en stein og la den over åpningen til hulen. Kongen forseglet den med sitt eget og sine stormenns segl, så det ikke kunne gjøres noen forandring med Daniel.


16 Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen.


Nå er det ingen vei tilbake for menneskene. Gir en Satan lillefingeren tar han hånden og alt annet også. Nå må en ha en brikke eller datachip operert inn ant med laser må en tro for å kunne fungere i samfunnet. En må ha et merke på høyre hånd eller pannen som kobler en til den onde.


17 Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.


Nå vil en ikke kunne kjøpe eller selge uten å ha tatt dyrets merke. Dette vil sikker gjelde store deler av verden i noe utstrekning. Men fremfor alt innforbi Antikrist sitt område som er det gamle Romerrikets grenser og land.


18 Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.


Jesus gir oss et nøkkelvers for å forstå det profetiske ord.

Joh. e. 14. 29 Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.

At tallkoden går opp i 666 og Antikrist sitt navn går også opp i 666 vil værenærliggende å tro. Innforbi flere språk så har hver bokstav også en tallkode.
(sitat slutt).


Vi står åpenbart foran oss en kristendomsforfølgelse der Satan og hans allierte vil bruke alle metoder – også domstolene – for å kneble og ta oss kristne!


Det er dette jeg har gått igjennom til gangs, med å bli feilaktig dømt og prøvd å stenge ned den Himmelske blogg.


Hva har agendaen vært til narreapostel Jan Aage Torp og hans allierte?


Jeg nevner noe, for dette vil vi alle møte igjen før eller siden når kristendomsforfølgelsen setter inn, for det vil den gjøre før eller siden!


1.)  Torp ville rane meg for penger – økonomiske midler.
http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-229-narreapostel-jan-aage-torps-mal.html

2.)  Torp ville ha meg i fengsel.
http://justismord.janchristensen.net/2018/02/nr-232-jeg-har-laget-denne-bloggen-for.html

3.)  Ansgar Braut forsøkte å true meg til taushet!

http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-141-saken-imot-meg-er-tidens.html

4.)  Ansgar Braut forsøkte å få andre til å gå imot meg på samme måte som Torp, med andre få hele Satans åndehær imot meg.
http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-120-jeg-er-forskt-truet-til-taushet.html

5.)  Torodd Fuglesteg ville ha meg drept, det var hans utalte mål.
http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-107-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html

6.)  Torodd Fuglesteg opprettet en egen blogg som hadde som hovedmål å prøve å knekke min familie.
http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-102-hetsen-og-mobbingen-imot-meg-og.html

7.)  Politiet så helt bevist bort for alt som ble stelt i stand imot meg og min familie.

http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-99-ansgar-braut-har-totalt.html

8.)  Politiet overdrev alt hva jeg gjorde, til det ugjenkjennelige.

http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-97-politiet-pa-manglerud.html

9.)  Domstolene hadde en agenda., få meg dømt! De dømte meg for noe som retten ikke hadde drøftet og nå anken kom ble den avvist.
http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-82-hetse-hadia-tajik-er-ikke.html


10.)                     De oppnevnte ne forsvarer som de bare «lekte» med for det skulle se fint ut. Mens de dømte meg for noe som ikke rette drøftet eller var i siktelsen. Dette er selvfølgelig Satans renkespill. Og vi er ikke uvitne om han tanker.


2 Kor. 2. 10 Men den som I tilgir noget, ham tilgir og jeg; for det jeg har tilgitt - om jeg har hatt noget å tilgi - det har jeg gjort for eders skyld, for Kristi åsyn, forat vi ikke skal dåres av Satan; 11 for ikke er vi uvitende om hans tanker.

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kjenne-og-vite-om-satan-og-hans-strategi-og-virkemaate

Ja, vi er ikke uviten om Satan tanker. Derfor skriver jeg dette slik at du/dere skal være opplyst om hva som har skjedd med meg. Det er Satans taktikk for å sette andre ut av spill når de står opp for Gud og hans ord!


Sluttkommentar:


«Da Lammet brøt det femte segl, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slått i hjel for Guds ords skyld og for det vitnesbyrd de hadde.»


Dette er reelt, kristendomsforfølgelse er i anmarsj. Dette har vi nå sett med meg, og de kristne står tause på sidelinjen eller endog forsvarer de som herjer og holder på.

Jeg advarer imot Torp, Hanvold og andre slik at ikke andre skal falle i disse perverse og falske profeters klør.

Motstanderne imot Jesus og evangeliet snur det hele på hode, og det ender opp med løgn, forfølgelse og ønske om død!


Legg merke til hva de som ble forfulgt som vi møter her i Johannes Åpenbaring har vært samme strategi imot meg. De har ikke lykkes til fulle, men strategien har vært den samme. Vi er med andre ord ikke uviten om Satans tanker, onde hensikter og målsetning!


Målet fra Satan er å klart, det er å ha «arenaen» helt for seg selv!


Tar vi med at Torp også agenda var å få meg fjernet fra søkemotorene på Google og aller få fjernet meg og den Himmelske blogg, så vet vi at hele opplegget imot meg og den Himmelske blogg er kun og alene Satans verk fra begynnelse til slutt!


Det er kort og godt kristendomsforfølgelse, ikke noe annet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...