mandag 5. februar 2018

Nr. 232: Jeg har laget denne bloggen for den tiden som kommer, der en skal være klar over at kristendomsforfølgelse er i anmarsj, også i Europa, Norge og i den vestlige verden!

Nr. 232: 
Jeg har laget denne bloggen for den tiden som kommer, der en skal være klar over at kristendomsforfølgelse er i anmarsj, også i Europa, Norge og i den vestlige verden!


Hvor er den kristne nestekjærligheten da narreapostelen utaler seg slik?:

«Jeg har ingen skrupler med at han må sone.» 

Dette er det meg han sikter til!


Faksmile fra avisen Dagen der Torp krever penger av meg, mye penger, mest mulig.

Da han loppa en broder for nesten 1.5 Millioner fikk ekteparet Ann-Christin og Jan Aage Torp vridd pengen fortest mulig ut av denne nyfrelste broderen.

Det samme ville narreapostelen nå, og når han sendte faktura på 150.000,- kr for et bilde som ikke tilhørte ham, snakk om å være Satans kjeltring Nr. 1 i Norge. 
Det er narrepostelen Jan Aage Torp som passer inn der!

  
Ap.gj. 14. 22 De styrket disiplene og formante dem til å holde fast ved troen og sa: «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.»

Vi går inn i en tid, der det som har skjedd med meg vil skje med alle troende, også her i Europa, Norge og i den vestlige verden!

Nesten ingen, veldig få, har stått opp for meg selv om narreapostel Jan Aage Torp har gått på meg med kraftig «lut». 
Han ville ha meg både i fengsel og oppreisning i form av penger, se her:

Her fra avisen Vårt Land der jeg referer:

Christensen sier han ikke vil møte deg i Konfliktrådet?

– Dersom han ikke frivillig blir med på en ordning og fjerner alt fra nettsidene og begrenser seg til generelle synspunkter, så ønsker jeg at politiet tar ut tiltale og stiller han for retten. Jeg har ingen skrupler med at han må sone.
(sitat slutt).


Ikke nok med det, han ville også ha penger og oppreisning av meg. Her fra avisen Dagen.

Erstatningskrav

Retten skal ta stilling til om Jan Kåre Christensen har brutt straffelovens paragraf 390 a og står tiltalt for «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd» å ha krenket «en annens fred».

Loven sier at «Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av allmenne hensyn». Politiet mener altså at slike hensyn foreligger. I retten stiller politiinspektør Dag Paulsen som aktor.

Jan-Aage Torp har begjært påtale sammen med sin kone Aina Anine Lanton Torp.

Strafferammen for de aktuelle lovbruddene er bøter eller to års fengsel. Fordi forelegget ikke ble vedtatt, havnet saken i retten. Dermed går Christensen glipp av strafferabatt. Blir han dømt, må han nå ut med 12.000 kroner, subsidiært 24 dager i fengsel.

Bistandsadvokat Ann Helen Aarø stiller opp for ekteparet Torp uten å ta en krone betalt for sin innsats.

Aarø fremmet for få dager siden erstatningskrav på vegne av ekteparet Torp. Kravet er på et sted mellom 30.000 og 50.000 kroner.
(sitat slutt).

Selve saken er snudd på hode, som viser at dette er kristendomsforfølgelse.

Det er jeg og min familie som er blitt utsatt for mengder av skriverier.

Og de verbale ord og utrykkene overgår meg minst 10 – 20 ganger. De har skrevet mye mer, og vært langt kvassere imot meg enn jeg imot dem. Og det jeg har skrevet, har vært sant. Og med det motivet, for å forkynne imot gjengifte.

Disse med onde hensikter for å få meg i fengsel, kreve penger av meg og sverte meg og min familie mest og hardest mulig!

Sluttkommentar:

Ingen kan se Satan, ingen kan se hans demoner. Men vi kan se hvordan de er og operer.

Det ser vi gjennom narreapostel Jan Aage Torp som først har valgt å skille seg og gifte seg igjen som skriften sier er hor.

Han profeterte dom over Athen og OL, ikke noe skjedde.

Da han anmeldte meg, så gikk han imot Guds ord som narreapostelen gjør konsekvent, bare det passer han og hans eget kjød.

Hele narreapostel Torp sitt liv er i opposisjon til Gud og hans ord!

Vi som troende – sanne Jesus troende – må nok forvente oss mer og mer forfølgelse, trakassering, lyving, sverting og anmeldelse og mye mer imot oss.

Kristendomsforfølgelse skal ikke minske, men øke og det kraftig i tiden før og etter Jesu komme tilbake til jorden for å opprette sitt 1000 årige fredsrike!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...