lørdag 3. februar 2018

Nr. 228: Todd Bentley og Jan Aage Torp skiller seg og gifter seg med sine tidligere barnepiker, hvordan kan de da påberope seg å være Guds menn?

Nr. 228:Todd Bentley og Jan Aage Torp skiller seg og gifter seg med sine tidligere barnepiker, hvordan kan de da påberope seg å være Guds menn?

Jeg kjenner mennesker som har gått i Oslo kirken eller Seierkirken. Selv de er forfælet over Torp når de forlater menigheten at han kunne skille seg var ille. Men de har ikke ord for at han i dag er «gift» med sin tidligere barnepike ifølge x medlemmer i sekten og klanen til Torp.
Sakens kjerne her som Torp fullstendig overser er at Todd Bentley og han lever begge som horkarler med hver sin horkvinne etter hva Guds ord sier. Og ekteskapsbrytere skal ikke arve Guds rike. Om Todd Bentley var utro før han ble skilt og gjengiftet. Så er de begge to ekteskapsbrytere etter Guds ord da Guds ord fordømmer og taler på det sterkeste imot et nytt ekteskap. Og begge er forkynnere, hvor infiltrert av synd og løgn er en ikke blitt? Jeg synes det er direkte ondt å anmelde en person for holder frem bibelens standard. Men er en styrt av åndsmakter, så gjør en hva som helst!

Og jeg har aldri sagt at de som ikke er gjengiftet at det ikke går ut over barna. Men jeg kan ikke stå til ansvar for alt og alle, min tjeneste er å forkynne Guds ord. Og Guds ord sier klart og tydelig etter en skilsmisse skal en enten leve enslig eller leve alene. Gjør en noe annet, så lever en som horkarl eller horkvinne.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

1 Kor. 7. 8 Men I gjør urett og skade, og det mot brødre!  9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Vi leser her at Torp, Bentley og alle andre som er gjengiftet som troende er horkarler og ekteskapsbrytere om de har vært utro før de ble gjengiftet eller ikke!

Bilde av Torps «forbilde» Todd Bentley der han ber for syke.
Todd Bentley i sammen med hans tidligere barnepike som er nå hans kone, vi ser her likheten mellom narreapostel Jan Aage Torp og narreapostel Todd Bentley.
Husk, disse menneskene er ikke ledet av Gud, men av kjødet sitt, og demonene får da fritt spillerom!

Torp er en gammel «gris» som skiller seg og gifter seg med barnepiken akkurat som Todd Bentley!

Alt imot Guds ord og anstendighet for noen form har disse ikke!

Torp får mennesker til å grine og være ute av seg, men det betyr ikke noe bare han får fortsette med sitt horeri!

Her hva jeg skrev til Kjell Andersen i Søkelys:

From: Jan Kåre
Sent: Tuesday, September 30, 2014 6:28 PM
To: 'Søkelys'
Subject: SV: Konfliktrådet

I går satt Randi og gråt hele dagen, etter behandlingen hun fik av Torp, gjør ingenting inntrykk på deg hvid det går den andre veien, skremt over hvor forherdet du er.

Se her: ja, du har helt rett, Jan Kåre!! og ja, bruke det jeg deler hvis du kan. Jeg
er åpen og ærlig i alle ting. Takk for at du er den du er! glad i dere begge 2 :)
Ja, de de kreftene vi prøve å stoppe oss.....jeg har det bedre idag, Berit fra Bergen ringt i går kveld.
Hun ville gjerne ha telefonnummer til Kjell på Søkelys...men jeg fant ikke noe...
Hun ville gi han noen sannhetsord, jeg leste noe fra bloggen og da sa hun at de kreftene ville hun ikke ringe likevel
....hun ringt meg i rett tid...jeg gråt og hun trøstet...
hun viste ikke om hvordan dagen min var igår....men hun ble ledet av ånden til å ringe meg
kl. 23 i går kveld.

Ja, vi snakkes.
________________________________________
From: jk.chris@online.no
To: jo-ingw@hotmail.com
Subject: SV: Randi Ingwersen
Date: Tue, 30 Sep 2014 08:22:43 +0200
Hei Randi!

Skjønner meget godt alt du går igjennom, hvorfor det? Du har med meget sterke demoniske åndskrefter!

De vil slå deg ut og hos meg går de på magen og hode. Før hadde jeg det som deg, da jeg måtte dette for første gang. Nå har jeg lært mer å bite smerten i meg, men jeg kjenner det er veldig intenst. Din reaksjon er helt normal for et Jesu Kristi Vitne!

Og er det noe jeg ikke kan bruke, så sier du i fra.

Ha ne fortsatt fin dag og hils Johnny!

Snakkes og skal hilse fra Berit til dere begge to!

Mvh
Jan K

Fra: johnny ingwersen [mailto:jo-ingw@hotmail.com]
Sendt: 30. september 2014 08:10
Til: Jan Kåre Christensen
Emne: Randi Ingwersen


Torp er desperat for han er avslørt.....ja, det er en syk mann....virkelig syk...
Ikke lenge etter hans innlegg om dette politiske partiet, så ble det også lagt ut på
søkelys!!

Jeg gråt i hele går....Johnny preller det rett av...følte meg helt maktesløst og knust...at mennesker
som bare vil oss ondt fordi vi forkynner sannheten......
Takk Jan Kåre for at du gjorde meg obs.

Ganske fort forstod jeg og Johnny at partiet "Norges kristne" brukte kun sterke ord om særlig skilsmisse
for nettopp å skape blest. og de klart jo det.

Magnar Tanem ser på oss som frafallene idag og vi har bedt om å få slettet at han bar brukt vår adresse.
Vi har ingen kontakt med mannen! Vi kjenner han heller ikke.....men vi hjalp til med et papirarbeid
og vedtektene den gang var helt greie, hva Tanem har skrevet på i ettertid vet vi ikke noe om.

Torp burde jo ringt Tanem....dette er helt absurd !!
(sitat slutt).

Artikkel om Torps «forbilde» Todd Bentley:

Todd Bentley gift på nytt med sin tidligere barnepasser – populær som aldri før i Pinse Karismatiske kretser der Gods Channel fronter ham gjennom sine TV sendinger til millioner!

Matt. 24. 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill.

2 Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

2 Tess. 2. 9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Todd Bentley er en falsk profet ut i fra skriftens vitnesbyrd om ham.

Fra Wikipedia: (født 10. januar 1976) er en Canadisk kristen evangelist. Han var nøkkelfigur i Lakeland vekkelsen. Etter en kort pause har han kommet tilbake til tjenesten etter skilsmisse fra første kone og påfølgende gjengifte (fritt oversatt av meg). (sitat slutt).

Vi lever i en religiøs forskrudd verden der det faktisk i dag er de Pinse Karismatiske kristne som er blitt de mest forskrudde til å tro på tegn, under og mirakler, men ikke på et hellig og overgitt liv!

Da jeg ble frelst for godt over tredve år siden var det noe som ble undervist om og debattert. Det var at nådegavebruk og Åndens frukt skulle gå hånd i hånd. I dag er dette i ferd med å glippe fullstendig i mange Pinse Karismatiske miljøer. Og dette som gjør også dette så alarmerende, er at hvis det er noen innforbi de Pinse karismatiske miljøer og menigheter som ser dette, og advarer imot dette. De blir enten boikottet, oversett eller på andre måter ikke tatt hensyn til. Vi ser i dag at en tar seg både forkynnere, nye metoder, ny lære og det meste som skal være nytt men som går på akkord og imot Guds ord. Hvor vil dette ende? Slik jeg ser det, så vil det ende med dette som vi allerede har nevnt over. Men vi kan også ta med hva Jesus selv sa i Bergprekenen.

Matt. 7. 21 “Ikke alle som sier ‘Herre, Herre’ skal komme inn i himlenes rike, men de som gjør min himmelske Fars vilje. 22 For mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, og har vi ikke drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftfulle gjerninger?’ 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Dere har aldri kjent meg. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet.” 24 “Derfor skal alle som hører disse ord, og som gjør etter dem, sammenlignes med en klok mann som bygget sitt hus på en klippe. 25 Regnet kom, flomvannet steg og vinden blåste og slo, men huset falt ikke, for det var bygget på en klippe. 26 Men hver eneste som hører disse ordene og ikke gjør etter dem, kan sammenlignes med en uforstandig mann som bygger sitt hus på sand. 27 Regnet kom, flomvannet steg og vinden blåste og slo mot huset til det falt sammen — og fallet var kraftig.”

Legg merke til at de har vitterlig gjort under i Jesu navn, det skjedde, men Herren Jesus sier vik bort fra meg, men hvorfor? De hadde levd i lovløshet og ikke adlydt Guds ord i sitt eget liv.

“Dere som gjør urett”. Gresk: “anomia” som betyr “lovløs” eller “lovfri”

Jesus gav flere bud, bl.a. at etter skilsmisse skulle en enten forbli alene eller forlike seg. Dette var en Jesu bud, det sier Apostelen Paulus:

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Todd Bentley er gjengift nylig og som en kristen, lever da direkte imot Jesu bud som alle andre gjengifte som troende gjør.

Han var først gift med Shonnah Bentley. Så hadde de en barnepike som han ble forelsket i, skilte og giftet seg da med Jessa Hasbrook. Dette er både uanstendig, imot hva Jesus sa og helt forkastelig når han skal være et mønster og forbilde for andre troende mennesker.

Todd Bentley flyr rundt på scenen og oppfører seg som han er påvirket av stoff med svarte øyne. God Channel sender ham veldig mye og da jeg har sett litt på dette for å orientere meg blir jeg både forferdet og skremt. Hvor langt på natt er vi kommet? Og han er tatovert over hele seg, og han skriker Bam når han både forkynner, ber for og døper mennesker. Bam virker for meg som en påkallelse av onde åndsmakter. Med andre ord, Bentley er demonbesatt eller kraftig påvirket av onde åndsmakter. Det vitner hele hans liv og opptreden.

Sølve E. Salte har skrevet om dette som jeg gjengir her:

Vokt dere for de falske profeter!

Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Matteus 7:15-16

Vokt dere for falske profeter. De ser ut som ekte profeter, de ser ut som brennende kristne ledere. Vi lever i en tid med mange falske profeter. De er å finne i ulike kirkesamfunn og kristne bevegelser. De kan stå frem som biskoper eller prester, emiserer eller karismatiske mirakelmenn, teologiprofessorer eller oppbyggelsesforfattere. Det er ikke slik at vi bare kan kaste et raskt blikk på dem å konstatere – det er en ulv. Nei, ytre sett ser de ut som Guds tjenere, men innvending, på innsiden, der våre øyne ikke kan se, der er de glupske ulver. Det er mye som står på spill. En falsk profet er en glupsk ulv som river Jesu kropp i stykker. Bibelen advarer oss: Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Matteus 24:11 Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. 1 Johannes 4:1 Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet. 1 Tim 4:1-2

Bibelen slår fast at falske profeter finnes og at de vil forsøke å forføre oss. Det finnes ånder som fører vill og det finnes såkalt kristen undervisning som stammer fra demoner. Mange kristne vil bli forført, fordi de ikke voktet seg for de falske profetene og fordi deres hyrder ikke ropte et «varsko» og ledet flokken til en sikker hvileplass.

Hvordan kan kristne bli forført? Hvordan kan kristne bli offer for falske profeter? Hvorfor ser vi ikke deres sanne natur? Vi har jo Den Hellige Ånd. Vil ikke han advare og lede oss vekk fra ulvene? Den Hellige Ånd både kan og vil bevare oss. Men han trenger at vi i lydighet holder oss til Guds ord. Jesus sa: Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord. Joh 14:23. Vi kan ikke hvile og stole på Åndens beskyttelse dersom vi forlater og svikter det middel han vil bevare og beskytte oss gjennom: Ordet. Svaret på hvorfor kristne blir forført av falske profeter er veldig enkelt: Men Jesus svarte: «Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22:29

Vi blir forført fordi vi ikke kjenner skriftene og dermed ikke bedømmer profetier, undervisning og vekkelsesbevegelser ut fra Bibelen. Vi farer vill fordi vi ikke kjenner Guds makt slik den er åpenbart i bibelen. Siden vi ikke kjenner Den Hellige Ånds gjerning slik den åpenbares i Bibelen, hopper vi lett på alt som virker åndelig, alt som sies å være en utøselse av Ånden. Og dette gjør vi selv om det skulle være demoners lære, og selv om profeten har sin makt fra Satan. Mitt folk skal gå til grunne fordi det ikke kjenner Gud. Hosea 4:6

Vi lever i en utsatt tid: Jeg vil påstå at vi kristne i dagens Norge, ja i hele Europa og Nord-Amerika lever i en særdeles farlig og utsatt tilstand. Vår åndelige kraft er sterkt svekket gjennom vår bundenhet til materialisme. Bibelen formaner oss til å ha sinnet vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden (Kol 3:2). Sannheten for mange av oss er at våre sinn er vendt mot jorden. Paulus skriver: Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for da kan han ikke gjøre det hærføreren vil.(2 Tim 2:4) Mange av oss er så bundet opp i dagliglivets gjøremål, at vi ikke er i stand til å gjøre det vår Hærfører vil. Denne verdens gud, Satan har fanget oss, bundet oss til jorden, og røvet oss for åndelig kraft og klarsyn. Dette har han klart ved at verden, det vi ser, hører og erfarer har tatt Ordets plass i våre hjerter og våre sinn. Vi er en generasjon kristne, opptatt av jordiske ting og uten den rette kjennskapen til Gud gjennom Ordet. I denne vår åndelige fattigdom, er det en hunger og en lengsel etter mer av Gud. Vi forstår at vi er fattige, at vi ikke har den åndsfylde som er naturlig i et kristenliv. I vår hunger er jeg redd at vi spiser hva som helst, uten å bedømme den maten vi åpner vår sjel for. I stedet for å åpne de gjenkastede brønnene, Ordets og bønnens brønn, så lar vi oss forføre av Satan til å bruke vår materielle velstand til å jage etter/kjøpe Åndelig erfaring/den rette salvelse, eller hva det nå enn skulle kalles. Vi har penger til å reise jorden rundt på jakt etter Gud og hans vekkelsesaksjon, men vi glemmer at ordet er oss nær.

Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si for å hente Kristus ned – eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Romerne 10:6-8

Det er etter min oppfatning livsfarlig å jage etter åndelige erfaringer, mer av Gud i ens liv, dersom en ikke står rotfestet og grunnfestet i ordet. Søker du inn i den åndelige verden, uten å gjøre det gjennom Ordet – Ja da vet du aldri hva som møter deg og hvem som tar imot deg på den andre siden. Når du i din hunger strekker hånden inn i den usynlige virkeligheten, så vet du ikke om det er Gud eller djevelen som tar imot deg. Djevelen er en realitet, og han har en hær av falne demoner, og falske profeter som er mer enn villig til å førføre deg. Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger. 2. Kor 11:13-15

Ikke spis hva som helst bare du er sulten. Hunger er bra! Spis ordet, og rop til Jesus om vekkelse og liv. Bedøm profetier og profeter ut fra bibelen, og hold fast på det gode. Slokk ikke Ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. 1 Tess 5:19-21 Så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster. Efeserne 4:14

På fruktene skal dere kjenne dem. Matteus 7:16a Jesus sier at vi skal gjenkjenne falske profeter når vi studerer fruktene av deres tjeneste. Vi skal nå sammen se på noen kjennetegn på falske profeter. Kjennetegn: Lettvint vil de lege skaden i mitt folk Profeter og prester farer alle med svik. Lettvint vil de lege skaden i mitt folk når de sier: «Fred, fred!» og så er det ingen fred. Jeremia 6:13b-14

En profets oppgave i det gamle testamentet var å vekke/omvende folket med sitt budskap. Profeten skulle ved å tale Guds ord inn i folkets liv og situasjon kalle folket tilbake til et liv i samsvar med Guds ord, under Guds herredømme. Et mønster i den profetiske tjeneste er: Dom over folkets frafall, advarsel om hvilke følger fortsatt ulydighet vil få og et tilbud om nåde/frelse dersom en mottar budskapet. I visse tilfeller kan det også være tale om et trøstebudskap, en formaning til folket om å holde fast på Guds løfter i en mørk og vanskelig tid, for Gud er trofast mot sitt ord, og vil oppfylle sine løfter.

En profets oppgave er fortsatt i dag å tale Guds ord inn i den situasjonen Guds folk befinner seg i. En profet skal fremdeles kalle Guds folk til omvendelse, til et liv i samsvar med Ordet, og i vanskelige tider trøste ved å peke på løftene og Guds trofasthet. De falske profetene gav ikke folket Guds ord, og kalte heller ikke folket til omvendelse og oppgjør. Hos profeten Jeremia leser vi: Jeg har ikke sendt profetene, og likevel løper de; jeg har ikke talt til dem, og likevel opptrer de som profeter. Men hadde de vært med i mitt råd, kunne de ha forkynt mine ord for mitt folk og fått det til å vende om fra sin onde ferd og sine onde gjerninger. Jeremia 23:21-22

I en tid hvor kristenheten er verdsligjort, gudsfrykten fraværende, og frafallet fra Guds ord åpenbar, er det tvingende nødvendig at en profet, som brukes av Gud til en Åndens aksjon, vil tiltale frafallet og kalle til omvendelse. For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten. Titus 2:11-13

Guds nåde virker to ting i oss når vi mottar den gjennom Ordet: frelse og oppdragelse. Den oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt. Da en profet har til oppgave og gi Guds ord til mennesker, skal hans tjeneste, ved ordet, virke frelse og oppdragelse. Han skal kalle mennesker bort fra ugudelighet og de verdslige lyster, slik at vi som frelste lever i selvtukt, rettferd og gudsfrykt.

Derfor er det all grunn til å være skeptisk til profeter/vekkelsesbevegelser som ikke tar ærlig oppgjør med synd, som ikke driver ut det som bryter med Guds ord. Profeter som ønsker å plassere inn nye møbler i Åndens tempel, uten å først be om at syndens gamle møbler kastes ut – disse profeter vil lettvint lege skaden i Guds folk, og er ikke til å stole på. De er ikke sendt av Gud, for de forkynner ikke Guds ord til folket slik at det vender om. Når dette ikke er i sentrum, eller til og med fraværende, har vi all grunn til å være på vakt mot såkalte profeter, samme hva de heter og hvor mange tusener eller millioner de hylles av. Når Guds folk har falt fra Ordet og er bundet i synd, hjelper det lite med falsk nåde, legemlig helbredelse, lattervekkelser, gulltenner, kjærlighetsekstaser, kirkevekstverktøy eller hva annet det enn skulle være. For disse ting skraper bare på overflaten de problemer som binder oss. Lettvint vil de falske profetene lege skaden i mitt folk.

Et lite ord om Naturlig kirkevekst og det store antall av konferanser som har til hensikt å dyktiggjøre og utruste kristne til tjeneste. Dette er også en form for profetisk tjeneste, siden det skal hjelpe Guds folk ut av den vanskelige situasjonen vi er i. Vi kan i dag bli fristet til å tro at løsningen på avkristningen i Norge og forfallet blant kristne er å heve kvaliteten på aktivitetene og gjøre vårt budskap mer aktuelt. Det kan være godt ment fra talsmennenes side, men jeg frykter at Satan her kan bruke dette til å forføre oss. Jeg er ikke prinsipielt imot konferanser, men når vårt Gudsforhold ikke er rett, når vi ikke står fast i Hans Ord, blir all menneskelig visdom til dårskap. Jeg er redd at vi i vårt strev og jag etter å bli utrustet og dyktiggjort til tjeneste, blir gjort ubrukelige for Gud.

Falske profeter kan både underholde og helbrede. De kan lure mennesker ut av nåden og inn i lovtrelldom. De kan forfører mennesker til å misbruke nåden til et utsvevende liv. De kan også lokke mennesker til å sette sin egen fornuft over visdommen i Guds ord. Falske profeter kan ha et variert budskap. De kan lokke Guds folk til både aktivitet og passivitet. Felles for alle varianter er at deres budskap ikke fører til at Gudsforholdet blir lekt. Mennesker blir aldri fri fra sine synder og Satans makt, gjennom falske profeters tjeneste. Vi kan bli både helbredet, inspirert og bli fylt av forførende ånder, og dette kan nok oppleves fantastisk, men det er Satans verk og har til hensikt å styrte Guds eget folk ned i fortapelse.

Det er disse jeg ser nådig til: de hjelpeløse som kjenner seg knust og som skjelver for mitt ord. Jesaja 66:2b

Kjennetegn: Guds ord kommer i skyggen av syner/åpenbaringer/erfaringer. Syner, åpenbaringer og erfaringer er i forgrunnen hos de falske profetene. De kan fortsatt bruke Bibelen, men de river den fra hverandre og forandrer dens mening. Hos profeten Jeremia leser vi: Jeg har hørt hva de sier, de profetene som spår løgn i mitt navn. «Jeg har drømt, jeg har drømt,» sier de. Hvor lenge skal de tenke slik, disse profetene som spår løgn og forkynner sine svikefulle påfunn? Med drømmene som de forteller hverandre, tenker de å få mitt folk til å glemme meg, likesom fedrene deres glemte mitt navn og dyrket Ba’al. Den profet som har en drøm, kan fortelle drømmen; men den som har mitt ord, skal i sannhet tale mitt ord.

Hva har halmen til felles med kornet? lyder ordet fra Herren. Mitt ord, er ikke det som en ild, lik en slegge som knuser fjell? sier Herren. Derfor vender jeg meg mot profetene, sier Herren, de som stjeler mine ord fra hverandre. Se, jeg vender meg mot profetene, sier Herren, de som forkynner orakler bare de får tungen på glid. Jeg vender meg mot profetene som har løgndrømmer og forteller dem, sier Herren. De fører mitt folk på villspor med sine løgner og sitt skryt. Jeg har ikke sendt dem eller gitt dem noe oppdrag, og de er slett ikke til gagn for dette folket, lyder ordet fra Herren. Jeremia 23:25-32

Neste gang du hører en forkynner som forteller om sine drømmer og visjoner, så tro ikke at alt er av Gud bare de på scenen holder en Bibel i hånden og siterer vers så ordene spruter. Det samme gjorde djevelen. Da han forsøkte å forføre Jesus med sine visjoner, underbygde han løgnene ved hjelp av å sitere Bibelen (Matt 4). Ikke noe å undres over at hans tjenere, de falske profetene går i sin mesters fotspor. De bruker Bibelen for å underbygge sine løgner og visjoner. Legg merke til undervisningen – er det Ordet som forkynnes, er det Ordet som gis autoritet, eller er det synene, drømmene og åpenbaringene som er i sentrum.

Når falske profeter hevder at Jesus fysisk viser seg på vekkelsesmøtene deres kommer de i konflikt med Jesu egne ord: Om noen da sier til dere: 'Se her er Messias', eller: 'Der er han', så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. Nå har jeg sagt dere det på forhånd! Om de altså sier til dere: 'Se, han er ute i ødemarken', så gå ikke dit ut, eller: 'Se, han er i et rom der inne', så tro det ikke. For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være. Hvor åtselet er, vil gribbene samles Matteus 24:23-28

Når falske profeter kommer med tåpelige påstander som: Se han er i et rom der inne, så skal vi ikke tro dem. De bruker sine åpenbaringer og visjoner for å øke sin åndelige autoritet.

Mange kristne i Norge er forført av falsk undervisning om syner, drømmer og indre erfaringer av Guds stemme. Fra ulikt hold blir det undervist at dersom du lukker øynene, inviterer Den Hellige Ånd inn, og deretter lytter, ja da vil du ofte, eller alltid, få noe. Du må bare trene deg opp og skjerpe sansene slik at du hører og gjenkjenner Åndens stemme. Hvor i Bibelen finner de belegg for en slik lære? Er vel alle profeter ( 1 Kor 12:29) Bibelen taler om drømmer og syner som en realitet blant Guds folk etter Åndsutgytelsen på pinsedag. Så ja, vi tror at Gud taler gjennom drømmer og syner, men derfra til å tro at alle med letthet kan få det så fort øynene lukkes, er vranglære. Er jeg en Gud som bare er nær? Jer 23:23 Bibelens profeter kunne vente i årevis på at Gud skulle åpenbare sitt ord for dem. Men vi som er oppvokst med fastfood forventer at evighetens Gud skal fylle vårt behov for åndelig erfaring like raskt som burgeren havner i hånden på en hamburgerresturant.

Å bli stille for Herren er Bibelsk og rett. Det kan være utfordrerne å bli stille. Vi har synd som uroer, og en hel verden som fanger og fengsler våre tanker. Ifølge Bibelen er det å bekjenne synd, en nødvendig del av det å ha fellesskap med en Hellig Gud, Hebr 12:1-2, 1 Joh 1:6-10, Lk 18:9-14, Sal 32:5. Våre tanker får hjelp til å rettes mot Jesus gjennom å lese hans Ord. Jesus sier selv til Marta i Lukas 10:38-42,at Maria har valgt den gode del når hun valgte å bli stille for Herren i hans Ord.

I vår tid har en ny lære sneket seg inn; Legg deg ned og slapp av, så vil din Himmelske Pappa fylle deg med sin Hellige Ånd. Hvor i Bibelen har en slik lære røtter? Den vinner lett tilhengere, for i vår travelhet kjennes det så deilig å endelig få slappe av i møte med Gud. Jeg tror også at Gud kan tale til oss, både når vi ligger, står og går, lager middag og kjører til jobben. Men det er utrolig mange ganger vi gjør disse hverdagslige ting, uten at Gud taler. Forventer du at Gud skal tale til deg og fylle deg hver gang du tar en lur på gulvet, ja da glemmer du at mye rart kommer opp i vårt sinn når øynene lukkes og kroppen faller til ro. Når bibel og syndsbekjennelse er borte fra en hvile i Herrens nærhet, ja da er jeg redd det bli mye hvile og lite av Herren. Det er ikke farlig å ligge stille på gulvet, og ønske om å være med sin himmelske Far er et godt ønske. Slik jeg vurderer det er det to farer ved en slik praksis. Læren, som får mennesker til å tro at de ved å ligge på gulvet blir fylt av DHÅ og alle de villfarelser som kan vokse frem da en hengitt til sine egne tanker får visjoner og åpenbaringer.. Dette viser et Djevelens mesterverk. Han gir Guds folk en ny aktivitet, som de tror de blir åndsfylte gjennom, og tar Ordet og bønnen fra oss som betaling. Jeg er redd at tusenvis av mennesker legger seg ned med feil forventninger, de ligger ubeskyttet og med hjerte åpnet i timevis på gulvet, ikke rart at de både hører og erfarer noe, forførende ånder kan få sin livs sjanse til rask fremgang. Dette ikke er Guds vei til fornyelse og vekkelse av sitt folk.

La ikke seierskransen bli røvet fra dere av disse som gir seg av med det de kaller selvfornektelse, og med engledyrkelse, og holder seg til syner de har hatt. Kolosserne 2:18

Kjennetegn: De er ute etter egen vinning. Dere som er så kloke, tåler jo gjerne folk som har mistet forstanden. For dere tåler jo at noen gjør dere til slaver, utsuger og fanger dere, behandler dere overlegent, slår dere i ansiktet. Jeg må med skam tilstå at vi har vært altfor svake til den slags! 1 Kor 11:19-21

Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det opptre vranglærere blant dere. De er ute etter penger og farer med dikt og bedrag for å slå mynt på dere..2 Peter 2:1a,3a

De falske profetene, de såkalte superapostlene, gjorde Korintmenigheten til slaver. De bandt dem til seg selv, ikke til Kristus. De var ute etter deres penger og materielle eiendeler. Paulus stiller dette i kontrast til seg selv som la vinn på å ikke ta seg betalt. Videre – disse falske superapostlene behandlet de kristne i Korint overlegent, og gikk så langt som å slå de i ansiktet mens de utførte sin tjeneste.

Dette er heller ikke ukjent i våre dager, hvor oppblåste superapostler, falske profeter binder mennesker til seg selv, gjør de avhengige av sin virksomhet, er ute etter deres penger, behandler de overlegent og endatil bruker fysisk makt og slår dem i ansiktet. Riktignok åndeliggjøres dette til å være vold utført i Ånden. Ifølge Bibelen er det klart at Gud ikke befaler sine tjenere å spenne syke mennesker i ansiktet, å slå eller ta kvelertak osv. Det er mulig at disse falske profetene hører en stemme, men det er ikke Guds stemme. Fysisk vold, gjort i Guds navn, er ifølge Paulus et kjennetegn på de falske apostlene. Det kan godt ha skjedd mange mirakler i disse voldelige superapostlenes tjeneste, men Gud står ikke bak disse. Han virker mirakler for å stadfeste frelsesbudskapet om Jesus, ikke for å gi syke og voldelige mennesker åndelig autoritet. Vokt dere for de falske profetene!

Kjennetegn: Falskt budskap Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot. Jeg mener at jeg ikke står noe tilbake for disse over apostlene. 2 Kor 11:3-5

Evangeliet fordreies til først og fremst å handle om dette livet. Fokus blir et bedre liv her og nå. Det tales fortsatt om Jesus og korset, men den virkelig store gode nyheten er at du kan bli frelst fra nød, fattigdom og helseproblemer. Gjennom Åndelig innsikt og de rette teknikker kan du lære deg å få dine behov i dette livet tilfredsstilt. Det handler bare om å komme i den rette «trosstilling», så kan du få det meste servert på et gullfat av tjenende engler ol. Jesus sa at hans rike ikke var av denne verden. Bibelen lover oss aldri fremgang og rikdom som frukt av vår etterfølgelse. Tvert om blir vi forsikret om selvfornektelsens nødvendighet, verdens hat, kamp mot Satan og vår onde natur, samt forfølgelse. Paulus korrigerte de som hevdet at gudsfrykt var en vei til vinning her og nå. Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning, men jag etter rikdom har styrtet mange (troende) ned i fortapelse.( Se Matt 16:24-26,Joh 15:18-19,Gal 5:16-17, Ef 6:10-12, 1 Pet 5:8-11, 2 Tim 3:12, 1 Tim 6:3-10)

Falsk nåde: Lovløshet eller lovtrelldom. I vår tid er det trolig lovløshet som er den største utfordringen. Mange falske profeter, prester, biskoper og forkynnere går ærend for Satan i denne sak. En misbruker Guds nåde til å kunne leve utsvevende liv i synd (Judas brev v. 4). En forkynner nåden på en slik måte at kristne synder med fred i hjerte, og slik at den som faller blir værende i fallet, og ender i frafall og fortapelse. Lovløsheten har bredt seg med stor styrke i vårt land. Kristne bokhandlere renner over av dens talsmenn, og den falske nåden forkynnes i Den Norske Kirke, så vel som i frimenigheter og bedehus. Den falske nåden bærer aldri et menneske til himmelen. De som forkynner falsk nåde forteller rørende historier, men de opphever Guds konkrete bud og vilje i kjærlighetens navn.

Den som skjuler sine synder, går det ikke vel; den som bekjenner sin synd og vender seg fra den, han finner barmhjertighet. Ordspråkene 28:13 Den ugudelige skal forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise barmhjertighet, til vår Gud, for han er rik på tilgivelse. Jesaja 55:7

Kjennetegn: Ånden/Salvelsen/Den salvede blir forherliget i stedet for Kristus. Jesus sa: Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Johannes 16:14. Med andre ord vil Ånden forherlige Kristus. I en del såkalte vekkelser kommer Kristus i bakgrunnen. En taler fortsatt litt om kors og blod, men det som virkelig griper hjertene og fengsler sinnet er Ånden eller den salvede profet/hans salvelse. Er dette tilfellet, bør vi være på vakt. For der Guds Ånd har kontroll, der blir Kristus forherliget, uten at æren deles med noen.

Kjennetegn: Falske profeter skaper falske disipler: Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som lever i lovløshet! Matteus 7:22-23

En frukt av en falsk profets tjeneste er falske disipler, forførte kristne, som ikke eier livet i Gud. De tror at de er på den rette vei. De tror at de er Guds tjenere som utfører mektige gjerninger i Jesu navn – men en dag vil Jesu si en hard dom over deres liv: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg dere som gjør urett. Det er smertelig å tenke på at djevelen, som selv kan skape seg om til en lysets engel, og at hans tjenere, både de forførende åndene og de falske profetene, klarer å forføre tørste og sultne kristne. De forfører kristne som tørster etter det levende vann, men som drikker av feil brønner. Det er trist og skremmende at denne forførelsen skjer så fredfullt og forsiktig at ofrene ikke selv merker at nådelivet dør ut, at Den Hellige Ånd med sorg forlater hjertet og at forførende ånder fyller den tomme boligen. De falske profetene er selv forført av satan. Vi skal vokte oss for dem, men samtidig be at de må finne en vei til omvendelse, slik at de kan komme ut av den fellen Satan har fanget dem i.

En kristen som blir offer for en falsk profet, og som gir denne falske lære og åndelighet så stort rom og innflytelse i sitt liv at han til slutt blir helt slukt, vil nok ikke selv være klar over sin sanne tilstand. Derfor er det også utrolig vanskelig å nå inn til forførte kristne når Satan har fått dem i sin makt. De tror de står på sannheten og rettferdighetens side, og at de er fylt av Den Hellige Ånd.

Det finnes grader av forførelse. Vi har nok alle, i ulikt mon, usunn og falsk lære i vårt hjerte og sinn. Derfor skal hver og en av oss stille oss frem i Ordets lys, slik at den enkelte kan prøve om han er i troen, jfr 2 Kor 13:5. Forførelse starter i det små, små avvik fra Gud ord. Den kommer stille og umerkelig og virke innbydende. Selv om den kan virke ubetydelig og harmløs, er den farlig, for den fører oss bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus, jfr 2 Kor 11:5

Vokt deg for de falske profetene. Tro ikke at alle med en Bibel i hånden og med Jesu navn på tungen vil deg vell. Vokt deg. Se ikke bare på det ytre. Stå fast i Ordet og bedøm profeten og hans budskap ut fra Bibelen. Hopp ikke så lett på en ny lærdomsbølge som lettvint vil lege skaden i Guds folk. Mange falske profeter har stått fram og mange vil stå fram. Vokt deg så du ikke blir et bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster. (sitat slutt).

Sluttkommentar: Nå ble denne artikkelen så lang, kommer tilbake med mer om samme slaget. For det trengs, jeg er dessverre en av de få som tar dette opp i sin fulle bredde. Har du spørsmål om dette eller andre ting? Skriv til meg eller send SMS, alle adressene står for dette står øverst på siden.

Hvorfor angriper du Herrens vitner hele tiden?

Svar:

Jeg angriper ingen, bare hva de står for. Jeg prøver å skille sak fra person. Men det som er problemet, det er at så få andre gjør dette og så få vil skjønne hva det dreier seg om. At en forkynner sprer en lære, falsk eller ekte. At vedkommende som privat person er snill eller stygg, det vet jeg som oftest fint lite om, og godt er det. Jeg liker hva Broder Åge Samuelsen sa når han ble spurt om hva han syntes om den falske profeten Aril Edvardsen. Broder Åge sa følgende frit gjengitt: " Edvardsen er sikker en grei kar, men jeg klarer ikke læren hans". Det er det jeg prøver og ønsker å angripe, belyse og veilde hele tiden.

Var for en tid tilbake i en diskusjon med erstanings teologen Finn Arne Lauvås som har forkastet Israel i profetiene. Han oppførte seg direkte kvalmende og usakeligt, og hva skal en da gjøre når alle på død og liv forsvare ham om han er en vranglærer og en forfører? Guds folk er autoitets tro og derfor blir de så lett forført og ført på avveier! De kan få seg til å tro det meste, skremmende og alarmerende!


Jeg prøver også a ta frem det positive, men også det negative. Det byr på problemer for mange. Jeg syntes f. eks godt om Ludvik Karlsen, men de holdningene han hadde og at han godtok så mange gjengiftede rundt seg gjorde meg kvalm!

På 90 tallet gikk en forkynner, Arne Bakken inn i pinsebevegelsen etter brudd med Åge Åleskjær. Husker jeg reagerte sterkt at de ville slippe Bakken til på talestolen da han hadde en ubibelsk lære med seg, nemlig at Jesus døde åndelig, derfor advarte jeg på den tiden flere ledere i pinsebevegelsen som var ansvarlig for Bakkens videre virke om å slippe han til, men de påsto at han var ingen vranglærer. Jeg hadde sågar en kasett der de kunne høre med egne ører han forkynnelse angående den såkalte JDS-læren Dessverre endte det tragisk, han døde som en ung mann. Lederne i pinsebevegelsen er indirekte ansvarlig for dette sirkuset som ender i død og fordervelse og tragedie for mange.

Det er fremmed og unaturlig for de fleste kristne å gå den bibelske vei i dag da de ikke er vant til og leve og orientere seg etter Guds ord, lik en orienteringsløper som aldri har brukt kart og kompass, eller som en fisker som aldri har vært på havet, eller en industriarbeider som aldri har brukt kroppen sin. I virkligheten kjenner de aller fleste kristne og isærdeleshet forkynnerne ikke Gud, Joh 17:3. og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

Vi må kjenne Faderen, den eneste sanne Gud. Det åndelige livet er hele tiden basert på kjennskap før kunnskap. Kunnskapen skal regulere oss slik at vi ikke går feil, men det er kjennskapen som er hemmeligheten. Da den åndelige tilstanden er så lav, er det nesten farlig å gå i menighetene i dag, det suger og de vil dra den åndelige proppen ut av deg da det åndelige livet er så forfeilet og usunt i menighetene i det store og hele, Åp 18:4, Gå ut i fra henne i mitt folk. Paulus gikk redelig fram, noe som vi også må gjøre, 2.Kor 4:1 Derfor, da vi har denne tjeneste, eftersom vi har fått miskunn, så taper vi ikke motet; 2 men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn."

Hadde en mann som Paulus kommet til den norske kristenheten hadde han nok knapt fått lånt talestolen hos noen. Den er i dag okupert av en lunken, intetsigende, barnslig, umoden, villedende, besserwisser forkynnerskare i Norge som ikke holder mål, hverken i tro eller gjerning, liv eller lære, kjærlighet eller sannhet. Det er rett og slett Laodikearådende tilstander i menigheten i Norge, Se mine bibelkommentarer om dette i Joh.åp 3:14-22.

Slik kunne jeg ha fortsatt. Nå kommer ei heller Reinhard Bonke, den perfekte og ufeilbarlige besserwisseren til Norge p.g.a lumbago, han som er en velkjent helbredelse Evangelist er nå selv syk i sin beste aldre. Når skal det begynne å ringe en bjelle for mange? Det ser mørkt ut.

Her er et lite knipe hvordan forskjellige helbredelse Evangelister levde og døde. Det siste er at Joyce Meyer sikkerhets vakt drepte først kona og så sine egne barn og etterpå bedyret sin uskyld, dette er bare toppen av et isfjell!

Her et lite utdrag over hvordan disse Amerikanske helbredelse Evangelisten levde og døde.

Av Jan Lilleby
Etter min mening er de norske pastorene og evangelistene,
noe av det mest naive som finnes i dette land. Dette blir så
tydelig demonstrert når man hører deres stadige gnål og
lirekasse-aktige gjentagelser av disses falske helbredelses-
lære og utrolige "magiske formler" for å bli helbredet av Gud.
Det ser ut som om alt skal bero på hvor mye vi klarer å tilfredstille
Guds mange primadonna nykker, slik at vi endelig klarer å
fravriste ham den etterlengtede helbredelsen.
Den enkelte predikant og evangelist som føler seg
truffet av denne artikkelen, får hver enkelt bare
prøve å teste seg selv, for å finne ut om
han er blitt lurt av falsk forkynnelse.
Leseren anbefales også å lese en artikkel på mitt nettsted, om Hobart Freeman. Dette er en virkelig "Eyeopener" for de som tror at det er gull alt som glimrer. Trosbevegelsen prøver å tie ihjel den eneste virkelige troshelten blant dem: Han døde av å ta konsekvensen av sin lære!
Helt siden Aril Edvardsen i 1960-årene tok til landet T.L.Osborns bok "Helbrede de syke", så har det liksom vært en uskreven lov at "healing" i Jesu navn, det er det amerikanske predikanter som vet noe om. Og lille lettlurte Ola Dunk i kristen versjon, har godtatt denne uskrevne lov. Som resultat av denne lavpannede tankegangen ofte eksponert gjennom flere av de kjente evangelisttjenestene i Norge, sitter de fleste kristne i dag svindlet til å tro at guddommelig helbredelse skal være noe vi som kristne har krav på. Dette er en løgn og en falsklære, som jeg herved går kraftig imot. Jeg må selv innrømme at jeg var blant disse som, da jeg var helt nyfrelst og ukjent i Guds ord, kjøpte denne boken, og antok dens lære om helbredelse som normal. Men i dag, "lysår" etterpå, blir bildet noe helt annet. Det viser seg at de amerikanske helbredelsesevangelistenes lære om helbredelse ved tro, slettes ikke fungerer i deres egne liv. De selv har måttet (skamfulle) gå til sykehus og doktorer for å få hjelp til sine sykdommer. Men allikevel så fortsetter dem å late som ingenting, og vil ha kristne til ennå å følge deres gale lærer om helbredelse. Dette er rent hykleri, og en falsk måte å leve på som kristen. Slikt må finne seg i å bli avslørt og satt på plass av meg og mange andre. Kristenheten har krav på sannhet i både forkynnelse og praksis, enten vi snakker om guddommelig helbredelse eller andre former for guddomelige inngrep hos troende. Gud er ikke interessert i at hans barn skal leve på en løgn, og gå rundt med falske forhåpninger - basert på løfter Gud aldri har gitt.
Med disse ord som innledning, vil vi nå se at disse halvgudene av noen helbredelsespredikanter, ikke lever som de lærer. Den store massen - menigheten - må finne seg i å bli belært av disse falske profetene hvordan man tar til seg healing og andre velsignelser, via smarte teknikker, bekjennelser og et virrvar av bønneteknikker, ja - faktisk har noen ved tilfeller (Oral Roberts og sønn) lovt de som gir pengegaver inn i deres tjeneste/ organisasjon, å skulle få helbredelse sammen med økonomiske velsignelser. Ren løgn altså.
I en annen artikkel kan det hende at vi faktisk skal se nærmere på nettopp Oral "Seed Faith" Roberts trostriks, som han har lurt kristenheten med i årtier.
KJENTE HEALING PREDIKANTER OG DERES
DOBBELTMORAL OG FALSKE LIV
CHARLES CAPPS, trosbevegelseslærer i USA, selve opphavsmannen til "Skapende Ord" - og som også inspirerte Kenneth Copeland til å ta inn denne læren. Det du taler ut i tro, det vil Gud ved sin kraft skape til virkelighet. Det er også fra disse to både Jan Hanvold i TV-Visjon Norge, og flere andre evangelister, kjent og ukjent baserer mye av sin lære på. Førstnevnte har faktisk en fast spalte i sitt rapport magasin hver måned, som har overskrift "Skapende Ord". Emnene under denne overskriften varierer hver måned. Men fra tid til annen, kommer det til overflaten at Hanvolds tro er i samme magiske okkulte gata som Capps og Copeland. Han er i "godt selskap", for også Åge Åleskjær har endel ting som er lært i samme tro og lære. Capps lærte bl.a. (hans bok "Tungen", side 43) "Jeg fornekter ikke eksistensen av sykdom. Jeg nekter den sykdommen retten til å eksistere i denne kroppen, fordi jeg er Kristi kropp." Han og kona lever ikke som det prekes: Kona har kreft og har blitt medisinsk behandlet. Har ikke hun da talt de riktige "magiske" skapende ordene for å kunne holde kreften borte fra sin kropp? Det samme gjelder de norske predikantene: Hvorfor holder de på med dette tøyset, når det aldri fungerer i virkeligheten? De bruker jo leger og tannleger! Hvorfor ikke heller BLI ÆRLIGE KRISTNE som innrømmer at det er ved Guds nåde at vi eventuelt får oppleve guddommelig helbredelse, og ikke ved okkulte bekjennelsesteknikker???? Hvorfor er det så vanskelig å forlate løgnen?
JACK COE, en verdenskjent amerikansk helbreder (hans sønn har de senere årene vært i Norge og forkynt) - døde av poliomylitt. Coe advarte sine tilhørere om at "..dagen ville komme da de som besøkte leger ville bli tvunget til å ta dyrets merke". Han døde altså mens leger prøvde å redde hans liv.
KEITH GRAYTON, fra den profetiske bevegelsen i USA (Kansasprofetene) døde av AIDS. Han trodde falsklæren sin om å bekjenne positivt, tale ut skapende tro, "name it, and claim it", og sa offentlig i møtekampanjer at han var helbredet. Men bare ett år etter, så døde han.
KENNETH HAGIN SR., - de fleste vil vite at han regnes å være far til hele trosbevegelsen, etter at han stjal (plagierte) bøkene til Essek W. Kenyon. (Se egne artikler om Hagin) Han døde som mange vet, av hjerteproblemer i september 2003.
BUDDY HARRISON, Hagins svigersønn og tidligere direktør for Harrison House Publishers (et av verdens største forlag hva gjelder den gnostiske Word-Faith læren), døde av kreft i 1999. Hagins egen spesielle helbredelses- salvelse kunne ikke hjelpe hans egen svigersønn å bli frisk.
ESSEK W. KENYON, den virkelige gudfar til trosbevegelsens lære. Han gikk på Emerson College of Oratory i Boston i slutten av 1800-tallet. En læreanstalt der det er klekket ut både Scientologer (Baker Eddy) og andre tvilsomme sektledere. Selv var han betatt av New Thought, en lære som hadde i seg menneskets metafysiske evner, til ved tankens kraft å frembringe materielle manifestasjoner. Kenyon koplet dette med noe han kalte lover i Guds ord. Og slik fremmet han en kristnet okkultisme - vi kan kalle dette for ny-gnostisismen. Kenyon lærte guddommelig helbredelse ved tro, og at det alltid var Guds vilje å helbrede. Men han selv, døde i koma forårsaket av en voksende svulst. Han døde av sykdom.
KATHRYN KUHLMAN, kjent helbrederske og forbildet til bl.a. Benny Hinn og John Arnott, - døde av hjertesvikt i 1976. Hun led av denne hjertesykdommen i over 20 år, før hun døde.
AIMEE SEMPLE MCPHERSON, - er nevnt i andre artikler av meg. Hun døde av selvmord ved overdose i 1944. Antagelig som følge av store depresjoner som følge av hennes falne liv (flere skilsmisser og et verdslig uhellig liv).
SUSANNE HINN, Benny Hinns kone, lider av manisk depresjon og paranoia. Hun er som følge av dette også en kleptoman, tatt i betraktning at Hinn er mangemillionær på sine healing campanjer. Hun ble tatt av politiet i Cape Town, Syd Afrika midt på lyse dagen, da hun stjal med seg to sett pysjamaser fra en klesforretning. Allikevel trekker den brutale og hensynsløse Benny Hinn sin kone med på sine kampanjer, og lar henne dumme seg ut på scenen i sine krampeaktige "falle i ånden" ekstaser. Henne er den personen en må gi mest sympati av alle. Stakkars plagete menneske. Hun trenger hjelp og ro og stillhet, ikke den halvgale behandlingen som Hinn påfører dette syke stakkars mennesket!
JOYCE MEYERS, en relativt ny "kanon" i USA de senere år. Kjent for sine healing møter. Men hun kan plasseres i den sjeldne kategorien av ærlige predikanter, som innrømmer å ha tatt feil. Hun har brystkreft, og har gått til medisinsk behandling for dette. Hun trodde blindt på såkalt "Positive Confession" - å bekjenne positivt, for deretter kunne motta Guds helbredende kraft.
DAISY OSBORN, hustru til selveste T.L. Osborn, han med den kjente boken "Helbrede de syke", og som nok må sies å ha bidratt til å gjøre Aril Edvardsens tjeneste kjent (boken) – hun døde dessverre av kreft for flere år siden. Kona til han som "visste alt om helbredelse", slik i allfall norske predikanter tenker i forhold til nevnte bok.
JOHN OSTEEN, kjent superpastor i trosmenighet i Houston, Texas. Hans hustru Dodie har leverkreft, men ved Guds nåde og medisinsk behandling overlevde hun! John Osteen selv, døde i slutten av 1998, grunnet flere sykdomskomplikasjoner. Hans menighet "bekjennte" hans helbredelse og ham selv erklærte at Gud hadde sagt til ham at han ville stå på talerstolen som nittiåring. Men Osteen døde da han var noe ut i 70-årene. En av de siste triste historiene om kristnes død i sykdom, var mega-menighets pastor John Osteen som fikk nyresvikt i 1998, og i august samme år ble han undersøkt for hjertet, men dette var iorden da. Men senere måtte han allikevel ta operasjon og fikk innlagt en Pacemaker. Pastor Osteen visste han "trengte et mirakel". Han hevdet at Gud hadde gitt han løfte fra Salme 27, 14. Det ble sendt ut bønnerings-begjær blant hans venner om å søke Herren for hans helbredelse. De ble enige over Salme 41 om Herrens befriende inngrep og beskyttelse for å redde livet hans. Herren ville reise ham opp. "Herren" (?) gav ham et syn som viste at han ville leve ut i sine nitti år og være aktiv predikant. Osteen bekjennte sin helbredelse innfor 20000 menighetsmedlemmer - og disse stod sammen i enighet for hans helbredelse. De trodde at han ville få sitt mirakel, slik kona Dodie fikk sitt. Men, dessverre, dette skjedde ikke.
(Les historien på www.letusreason.org, artikkel av Mike Oppenheimer)
ROD PARSLEY, en av de siste storkanonene i trosbevegelsen, har selv hatt en ryggoperasjon, og han har en autistisk sønn som fikk diagnosen Asbergers syndrom. Parsley har alltid gått hardt ut med falsklæren om "Name it, and claim it", positiv bekjennelse, og hva annet en vanligvis lærer i Word-Faith gnostisismen. Men ingen helbredelse har blitt gitt ham, eller hans lille syke sønn. Men sta og blind av sin egen falsklære, så har allikevel Parsley fortsatt og stå på TV der han erklærer sin sønn Austin å være frisk. Parsley er frempå og høylydt når han lærer sin "bekjennelses"-kristendom og helbredelse. Allikevel har han en døve-seksjon i lokalet med døvetolkere. Parsley lærer i sin bok "Renamed and Redeemed": "Jesus er ikke syk - jeg behøver ikke være syk!" - Denne vulgærtolking av Guds ord, faller jo på sin egen dumhet og mangel på ettertanke. Da kunne vi jo også si "Jesus syndet ikke, - jeg trenger heller ikke synde", og dermed gjøre nåden overflødig ved at vi selv kunne gjøre akkurat som Jesus. Det er mye bedre om disse stortalende ubetenksomme predikantene både går i seg selv, og begynner å erkjenne at vi små mennesker ikke kan kommandere Herren rundt som vår visergutt. Vi er hans underdanige lydige tjenere, og ikke herrer! (Opplysningene er pr. 1999.)
R.W. SCHAMBACH, kjent evangelist (har vært i Norge) -og har også en helbredelsestjeneste. "Du har ingen problemer, alt du trenger er tro på Gud." Sa han i et TV-program på TBN i USA. Men er det ikke bra da, at Gud også har skaffet frem doktorer og kirurger? Uten disse hadde Schambach måttet stå for dommeren for flere år siden: Han har fått innoperert en fire-kanals bypass i hjertet!
ORAL ROBERTS, "far" til alle som lærer "Seed Faith" (å så ut i tro, og få 100-fold igjen, osv.) vranglæren. Begynte som ung healing evangelist i helbredelsesvekkelsen i USA i kjølvannet av den okkulte helbreder William M. Branham, i slutten av 40-tallet. Hvis noen sier de lider av symptomer på hjertefeil men da fornekter symptomene, og hevder helbredelse ved tro, så kan de dø. Et skremmende eksempel på dette var da Oral Roberts deltok i et TV-show på TBN, der Paul Crouch var vert for programmet "Praise the Lord". (6.Okt. 1992) Oral Roberts ba Paul Crouch å legge sine hender på ham, da han fikk brystsmerter midt i programmet (jeg må tenke på Paulus sin profeti om endetidens falske lærere: "Deres dårskap skal bli åpenbar for alle", 2.Tim.3, 8-9) - som ble sett av millioner av seere i USA. Under forbønnen for åpent kamera, begynner Roberts å erklære: "Jeg føler Jesu helbredende kraft!" Og han sa det føltes som elektrisk strøm fòr gjennom kroppen. "Paul, du er salvet", sa han til TV-verten. Oral Roberts ble erklært helbredet i TBNs program. Men ble han virkelig det? Bare 4 timer senere, da han besøkte kjente i Newport Beach, California - følte Roberts mere smerter og ble fort sendt til Hoag Presbyterian Memorial Hospital, som også ligger i Newport Beach (denne lille byen er hjemsted for mange av verdens filmstjerner og kakser, og Paul Crouch selv bor der i en kjempevilla på 3000 kvm.) Diverse artikler skrevet om hendelsen med Oral Roberts sykdom, gir fyldig omtale av sykdommen. Flere skrev at Roberts hjerteanfall var nær dødelig. Men han ble reddet, og Oral Roberts går nå med en pacemaker som sikrer hjerterytmen. Men, tro det eller ikke, dette faktum blir helt oversett av de lydige og tankeløse tilhørerne, som ennå lar seg bedra av Roberts falske helbredelseslære og "Seed Faith"-lære. En kan spørre seg selv hvorfor?
En rekke andre navn blir nevnt i en artikkel av Sandy Simpson, der ovennevnte fakta kommer fra. Men disse er lite kjent i Norge, og de går stort sett i samme gata: Stortalende helbredelsesevangelister (ofte rike på gaveinntekter fra kristne) lover helbredelse i hytt og pine, men selv etterlever de ikke det de lærer. De har èn fasade utad, når de er på TV-ruten eller på talerstolen. Men i hverdagens reelle problemer og kamper, er deres liv noe helt annet. Stjernedrysset blir til grått støv og strev, og løfter man aldri får oppleve oppfylt. Det verste er ikke dette. Det verste er at de selv ikke forstår, eller innser at de er fiaskoer. De skulle hatt såpass til ydmykhet innfor Gud og mennesker at de innrømmet å ha tatt feil, og deretter gått ut og beklaget offentlig at de har ført falske løfter til torgs og bedratt kristenheten.

Sluttkommentar:

Torp fremstår som en syk person, som høvler over andre istedenfor å gjøre opp sin egen synd! Dette er vel en psykopat på ferde?

Her fra noe jeg har skrevet på Søkelys, som ingen kunne svare på:


jan kåre christensen on 30/09/2014 at 17:50 said:

Skulle jeg fått det til, hvis det hadde hjulpet, så skulle jeg tatt piggsko eller arbeids skoene mine fatt og sparket Hanvold, Torp og alle andre gjengiftede mitt i skrittet for det som de holder på med bringer ikke vekkelse eller fremgang med seg. Men dom, død og fordervelse!

Selvfølgelig hjelper ikke dette, derfor ga Gud oss loven, men jeg tror allikvel på menighetstukt. Og hvordan skulle det da ha vært? Skriften er veldig klar, først skal de advare i enerom, så i menigheten. Hører de ikke da skal de støttes ut av menigheten.

Da er mitt spørsmål.

Torp, Hanvold og mange andre som er gjengiftet som kristne og dermed lever i hor, på hvilken måte skal de da støtes ut av menigheten? Dette er ikke Guds «jobb», men dette er menighetens ansvar og «jobb» etter skriften i Matt. 18 og andre plasser!

En artikkel der jeg tar for meg hvor viktig også å navngi de falske forkynnerne som Jesus og apostlene gjorde det:

Skal vi navngi vranglærene og de som forfører andre?

Svar:
Både ja og nei. Jeg angrer av og til for å ha gått for høyt på banen og sagt i fra for fort. En kan ikke alltid forvente at ting på det åndelige området forstås på en, to, tre. Ting må modnes og det kan hende det tar mange år av å til å komme fram til det standpunkt en har tatt i enkelte saker.

Det har nok vært med på å avspore en debatt der jeg har klassifisert en vranglærer, ja, som vitterlig er det, men som vedkommende har tillitt til. Da bør en heller formulere seg på en annen måte ved å si rett ut hva en mener, uten å stemple vedkommende som vranglærer.
Og det har vært en vei for meg å komme dit jeg er i dag, en må ikke glemme ut av “kua også har vært kalv!”
Men for all del, en skal navngi både vranglærere som er forkynnere og hva deres vranglære går ut på. Jeg prøver aldri å nevne andre enn forkynnere som villedere og vranglærere. Men i diskusjoner er det veldig viktig først å forklare hva vranglæren går ut på før en stempler noen som vranglærere!

Noe har jeg lært, i diskusjoner med mennesker bør en holde seg til å diskutere sak og ikke person. Men i en større artikkel eller innlegg kan en diskutere og ta opp begge deler.

Jesus og alle Guds menn og kvinner i både gamle og det nye testamente navngav vranglærere. Men de tok fremfor alt opp deres lære og hva den sto for.

Jesus kalte Herodes for en rev, og fariseerne hadde en lære som var som en surdeig som spredte seg i selv det gode som de lærte. Peter, Johannes og Paulus navngav. Her er et eksempel på det:

1. Tim. 1. 18 Dette bud overgir jeg dig, min sønn Timoteus, efter de tidligere profetiske ord om dig, forat du ved dem skal stride den gode strid, 19 idet du har tro og en god samvittighet; den har somme kastet fra sig og lidt skibbrudd på sin tro; 20 blandt disse er Hymeneus og Aleksander, som jeg har overgitt til Satan, forat de skal tuktes til å la være å spotte.

Hymeneus og Aleksander lærte følgende: 2. Tim. 2. 16 Men hold dig fra det vanhellige tomme snakk! for de går alltid videre i ugudelighet, 17 og deres ord vil ete om sig som dødt kjøtt. Blandt disse er Hymeneus og Filetus, 18 som har faret vill fra sannheten, idet de sier at opstandelsen allerede har vært, og de nedbryter troen hos somme.

Paulus navngav dem og hvem de var. Det ser også ut som det hadde sin virkning da han i sitt andre brev utelot den ene av vranglærerne og puttet en ny inn. Det å bli avslørt og ansvarliggjort for hva en lærer og hvordan en lever som en forkynner, det virker både på de som eventuelt blir avslørt og de som stoler på dem. Det er det som er hensikten med å navngi mennesker offentlig.

Jeg har f.eks. navngitt en viss pastor konkret. For min del så har mange av de tinga jeg har tatt frem ikke noe å si for meg da jeg allerede i 1985 viste at han var en falsk profet, da var han gift med sin 1. kone. Men for at andre skal forstå at han er en Satans tjener og ikke en Guds tjener, så må det vises til både navn på person og lære, eller manglende lære.

Paulus og alle andre av bibelens menn tok opp det som de så som mest hensiktsmessig og som kunne avsløre og sette både forførerne og de som ble forført på plass! Derfor kan vi i dag også gjøre og skal gjøre det samme.

Her er noen eksempler både på de som forfører og innholdet i forførelsen. Legg merke til hvor konkret og rett på sak Guds ord tar opp dette tema:

Ananias og Safira
Beretningen om dette ekteparet (Apg. 5, 1-11) kan kanskje ikke brukes som eksempler på frafalne.
Det står ikke tydelig at de var troende, men var gjerne med i flokken i det ytre. Synden var likevel stor og alvorlig. Jfr. Simon i kap. 8, 9-25.
Derimot er der andre personer i Paulus’ brev til Timoteus. De er spesielt interessante siden vi der ikke møter kristenheten i den aller første vekkelsestid. Forholdene nå har stabilisert seg noe.
Menighetene har andre og tredje generasjons kristne hos seg. Noen er blitt gamle. Menighetslivet er kanskje blitt mer ”normalt”. Var alle levende kristne sanne troende på den tiden? Hvordan har voksteren vært? Paulus nevner flere personer for Timoteus som det har gått galt for. Han nevner flere av dem ved
navn!
Hymeneus og Aleksander
Vi møter dem i 1. Tim. 1, 19-20. Her sier apostelen at den unge Timoteus skal stride troens gode strid i det han har tro og en god samvittighet. Da vil det gå godt. Deretter kommer en trist bemerkning. Noen i menigheten har kastet fra seg den gode samvittighet. Ved det har de så lidd skipbrudd på sin tro. Dette kan ikke bety noe annet enn at de har mistet sin tro og fått sitt gudsliv ødelagt, slik det går med et skip som grunnstøter i storm og uvær. Alvoret i disse vers er: Hvis vi ikke tar hensyn til samvittigheten og er lydig mot den, får det følger for troen: den dør. Se derfor hvor nøye Paulus selv var med sitt eget liv her (Apg. 23, 1; 24, 16; 2. Tim. 1, 3).
”Verbet ’å kaste fra seg’ (gresk: apotheo) innbefatter en voldsom og overlagt forkasting”, sier D.
Guthrie i Tyndale NTC. Både dette uttrykket og ”å lide skipbrudd” innebærer at de en gang hadde vært frelst og ”begynt på troens reise,” som Bengel uttrykker det.
I kap. 1, 6f i samme brev nevner han noen andre som har faret vill fra ”kjærligheten av et rent hjerte og en god samvittighet og en uskrømtet tro” (v. 5). Ordet ”å fare vill” brukes om ikke å nå sitt mål (kap. 6, 21; 2. Tim. 2, 18). Derfor kan oversettelsen av 1975 si her: ”Noen har forvillet seg bort fra dette mål”. En som har faret vill fra troen og samvittigheten, kan ikke være frelst. Men uttrykket viser også at de en gang har vært det. Den konklusjonen må vi dra selv om det ikke uttrykkelig sies
her. Kanskje tenker Paulus på de samme som i v. 19f.
Dernest har Paulus et alvorlig ord om tilsynsmennene som vi må bruke her. De må ikke velges blant de nyfrelste. Hvorfor var det så farlig? Jo – for at de ikke skal bli oppblåst ”og falle i djevelens dom”. De må også være aktet av ufrelste for at de ikke skal ”bli hånet og falle i djevelens snare”. 1. Tim. 3, 6-7. Her skal vi merke oss at flere andre oversettelser oversetter slik i v. 6: ”og falle under samme dom som djevelen” (f. eks. Ungd.overs., NT 75 og Gunnes).
Da står det her at en nyomvendt (som her må bety frelst) kan få samme dom som djevelen, dvs. fortapelsen. Bak Paulus’ ord ligger kanskje den tanke at djevelen er en fallen engel som ble styrtet ned på grunn av sitt hovmod (Jud. 6; Jes 14, 12ff).
Den nyomvendte kan også komme til å falle i djevelens snare, v. 7. Hvis noen blir fanget i hans snare, innebærer det at han har vært fri, det vil her si: en borger av Guds rike. Og den djevelen fanger, slipper han ikke frivillig. Jfr. 2. Tim. 2, 26.
Å falle i djevelens dom kan ikke bety at djevelen skal (aktivt) dømme dem. Det er heller som Bengel bemerker her: ”Djevelen dømmer ikke, han blir dømt.” Derfor må det bety at de får samme dom som ham. Å bli oppblåst i tjenesten som kristen, er hovmod. Og det er erkesynden i forholdet til Gud. Det var satans synd. Den som følger hans synd, må også følge ham i hans dom.
Å falle i djevelens snare betyr å komme i hans makt. Den fuglen som henger fast i vår snare, er helt i vår makt. Djevelen viser aldri nåde mot dem han fanger ved sine listige angrep.
Alvoret ved dette avsnittet er først og fremst: Også en forkynner, prest, misjonær eller kristen leder kan falle fra og gå fortapt. Det har vi eksempler på i kirkehistorien.
Hymeneus og Filetus
Er nevnt i 2. Tim. 2, 17f som eksempler på de som er faret vill fra troen. Vi har ikke sikre bevis for at Hymeneus her er samme person som i 1. Tim. 1, 20.) De har falsk lære om oppstandelsen og nedbryter troen hos somme. Også dette taler klart for muligheten for direkte frafall. Disse to er faret vill fra sannheten, det er direkte uttrykk for frafall. Og de nedbryter troen hos de kristne. Det fører også bort fra Guds vei.
Demas
Vi vet lite om denne mannen. Han er nevnt i 2. Tim. 4, 10; Kol. 4, 14; Fil. 24. Han forlot Paulus fordi han fikk kjærlighet til denne verden. Tradisjonen sier at han falt fra troen. Ordet for kjærlighet er her det sterke ordet agape. I 1. Joh. 2, 15 ser vi at kjærlighet til verden ikke kan forenes med livet i Gud. Det andre brevet til Timoteus er trolig det siste vi har fra hans hånd, og det taler om en trist slutt for en Herrens medarbeider. – Det er også lutherske fortolkere som mener dette ikke viser til åndelig frafall, men at Demas reiste fra Paulus av ”frygt for at dele Paulus’ Lidelser og tage Del i hans Forsagelse” (Fr. Torm). Men det sier teksten ingen ting om.

Her fra mine bibelkommentarer Galaterbrevet 1. 6 Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og er gått over til et annet evangelium.

Paulus går til et kraftig angrep mot denne forkynnelsen. Den kan ikke forenes med sann kristen tro.
Det er et ”annet evangelium” som skiller de fra Jesus Kristus. Det står med andre ord om livet for galaterne. Gud er nidkjær når det gjelder hans sønns frelsesverk på Golgata og tåler ikke at noen taler falskt om Jesu frelse. Det judaistene forkynte var en djevelsk løgn. Gjennom hele kirkehistorien har
det vært ulike varianter av ”et annet evangelium”. Felles for all slik forkynnelse er at den ikke bygger på Bibelens ord alene, men blander menneskets logikk og tanke inn.
Et annet evangelium undergraver tilliten til Guds ord og dermed til Gud selv. Det fører til avgudsdyrkelse. For mennesket selv tar Guds plass. Det er derfor djevelens evangelium.

7 Men det finnes ikke noe annet evangelium; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.

Judaistene talte også om Guds nåde, men de talte ikke bare om Guds nåde. Det var noe som ble lagt til Guds nåde. Det var Guds nåde pluss noe mer. Og det var dette "noe mer" som ødela forkynnelsen av nåden. Guds ord sier nemlig at "Min nåde er deg nok". Legges det da noe til så er det ikke lenger nok, og trekkes det noe fra er det heller ikke nok. At nåden er nok betyr at den er tilstrekkelig. Judaistene forkynte nåde pluss gjerninger. Men slik er det ikke. For hvis Gud frelser oss for noe vi selv har gjort, da står jo Gud i gjeld til oss. Ja, Rom. 4,4 sier at "Den som har gjerninger, ham tilregnes ikke lønnen av nåde, men som skyldighet".
Men hvor ble det så av læren om Jesu soning for menneskenes synd hos judaistene? Jo, den hørte faktisk også med. De sa det omtrent slik at Kristi stedfortreders liv og død ville erstatte det som manglet i lovoppfyllelsen. Et slikt evangelium kunne jo høre logisk ut. Det stemmer med vår vanlige tenkemåte. Vil ikke dette drive til gode gjerninger, mon tro? Vi gjør så godt vi kan, og så vil Jesus ta på seg det som mangler hos oss - og så er alt såre vel. Nei, det er ikke slik. Det er nemlig dette som Paulus kaller "et annet evangelium". En har sagt dette slik at det er "denne verdens evangelium", eller om du vil "den religiøse hops evangelium".

8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet!

Galaterbrevet er ikke bare et voldsomt oppgjør med vranglæren. Det er i enda sterkere grad et oppgjør med vranglæreren. Personer som forkynner ”et annet evangelium” skal ikke den kristne menighet ha noe med. Paulus er hard mot de som krever omskjærelse av de kristne. (Gal 5,12).
Bibelen sier følgende om disse menneskene:
• de er forbannet av Gud selv (Gal 1, 8-9)
• de har mistet sitt evige liv (Åp 22, 18-19)
• det hadde vært bedre at de var senket i havets dyp med en stein om halsen
(Matt 18,6 Mark 9,42 og Luk 17,1)
Det er viktig at en kristen lever slik at livet ikke skygger for evangeliet. Vi skal ikke skaffe oss uvenner eller leve slik at vi blir dårlig likt av folk flest. Men i forholdet til falsk kristendom skal det ikke tas noe hensyn til hva folk måtte mene om oss. Falsk kristendom skal bekjempes uansett hvor upopulære det gjør oss.
2 Joh 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen!

9 Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet!

Hør hva Paulus sier om et slikt budskap: For det å være forbannet er å være fortapt. Ser du nå: Loven kan ikke frelse et menneske, den kan bare forbanne synderen. Plasserer du deg derfor under loven, plasserer du deg under forbannelsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...