lørdag 3. februar 2018

Nr. 226: Avisen Vårt Land nekter og vil ikke ta inn mitt tilsvar til Jan Aage Torps utfall imot meg og avisning av Guds ord der det er legitimt å være gjengiftet som en kristen!

Nr. 226:
Avisen Vårt Land nekter og vil ikke ta inn mitt tilsvar til Jan Aage Torps utfall imot meg og avisning av Guds ord der det er legitimt å være gjengiftet som en kristen!


Bilde av Levi Fragell som skrev om Torp på Facebook til Randi Ingwersen der Fragell leser sin gamle bibel.Dette skrev Fragell: Det som for meg er nærmest ubegripelig er at deler av kristenfolket fortsatt inviterer Torp til samarbeid (som Sarons dal i sommer) etter at han i årevis har overtrådt anstendighetens grenser for religiøs praksis - til åpenbar skade og krenkelse av sårbare barn, unge og eldre. En praksis han f. eks. omtaler på følgende vis: "”Jeg har drevet demoner ut av folk i Norge og i utlandet som har utkjempet en kamp over flere timer, ja endog over flere dager, med de personifiserte demoner som har tatt bolig inni dem. Her pågår det nærmest en “holmgang” i ånd, sjel og kropp mellom Gud og satan, engler og demoner. Min overveldende erfaring er at Navnet Jesus Kristus skaper sjokkbølger inn i de demoniske sfærer, og de prøver alle utveier for å holde fast på sin “bolig” i en menneskekropp: Frekkhet, debatt, gjemsel, frykt, raseri, ynkelighet – før de til slutt MÅ slippe taket. Fråding, bjeffing, skjelving, skriking er bare menneskelige uttrykk for den krigen som utkjempes i dette mennesket. Etter Jesu eksempel har jeg til og med befalt demonene å gå inn i dyr i nærheten! (Stakkars dyr, hehe…) Les Markus 5:1-20. ”

Dette skriver avisen Vårt Land:
Fra: Johannes Morken  
Sendt: 1. oktober 2014 13:49
Til: jk.chris@online.no
Emne: Innlegg angåande Torp

Til Jan Kåre Christensen

Via kollega Blystad har eg fått oversendt eit innlegg «tilsvar på Jan Aage Torps beskyldninger imot meg».
Eg takkar difor nei til innlegget ditt.

Beste helsing

Johannes Morken
Debattredaktør
Vårt Land

Mitt svar:
Greit, godt jeg har egen blogger og hjemmeside, kristenfolket ødelegger for seg selv med den fremgangsmåten som du legger for dagen der alt ikke skal være oppe i lyset, indirekte er kristenfolkets nei holdning til å være åpne som gjør at slike ting mellom meg og Torp blir på den måten som det blir!

Ha en fortsatt fin fin dag!

Jan K

Jan Aage Torp har fremlagt hans syn på gjengifte.
Der er det fritt frem fordi det ikke er bindene så lenge den andre parten lever.
Se her hva han skriver på Søkelys:
Dette er ikke et bekvemmelighets-standpunkt for meg. Jeg viet fraskilte allerede i 1985, og har siden viet 7-8 fraskilte på nytt. Jeg innhentet råd fra anerkjente forstandere i Pinsebevegelsen som sa: “Hvis du etter grundige samtaler finner ut at det er rett at de gifter seg, da skal du vie dem. Du må alltid ta belastningen med å stå med folk når det er rett. Ikke vask dine hender dersom det er rett”. Det samme sa mine misjonær-foreldre.
Allerede den gangen, som 28-åring, var jeg overbevist om at gjengifte kunne være rett dersom den fraskilte var blitt vraket av sin tidligere ektefelle, eller at den tidligere ektefelle hadde begått hor. Andre situasjoner må også vurderes grundig.
Gjennom 30 år har jeg fastholdt dette syn og denne praksis, og jeg angrer ikke.
Det gjelder å stå opp for Guds Ord og for medmennesker, uavhengig av om vi møter kritikk.
En pastor må aldri velge den bekvemme vei…
(stat slutt).

Hva da med Torp selv? Torp ble vraket etter hva han skriver selv, men det var fordi hun fikk øynene opp for hans bjeffing og manipulering var bak mål. Hvem vet, kanskje dette hadde vært for en tid? Og nå er både Torp og hans tidligere kone gift på hver sin kant, med andre ord. Hvem av dem er da den såkalte uskyldige parten?

Hva sier skriften?

Torp selv er nå kommet rent ute i uføre selv fra hans ståsted. Nå er hans tidligere kone gift på nytt, akkurat det samme som ham selv. Med andre ord, selv etter Torps teologi lever en av de to i synd. Eller er dette totalt ubibelsk tolkning, og skriften har en hel annen lære og tilnærming?

Skriften lærer at gjengifte er strengt forbudt, og å gifte seg med en fraskilt, likeså. Som troende har vi en sjanse, kun en sjanse. Og det er kun døden som «opphører» et ekteskap.

Hva nå med Jan Aage Torp? Hans teologi slår sprekker her da både han selv og has tidligere kone Ann Christin er nå begge gift på hver sin kant?

Eller er Torps tolkning helt feil? Skriften lærer klart at gjengifte for troende i det nye testamente er synd. Og å gifte seg med en fraskilt, det er også synd.

Her er noe av hva jeg har skrevet til Torp på Søkelys, men gir ikke Torps tilsvar for det er egentlig et hoten tott svar:

Guds ord lærer at etter skilsmisse skal en enten forlike seg eller leve alene. Her er både Jesus og Paulus meget klare.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann – og at en mann ikke skal skille seg fra sin hustru.
Gjengifte er å anse som ekteskapsbrudd, synd eller hor etter skriftens lære i NT.
Med andre ord, blir da de som gifter seg på nytt eller gifter seg med en fraskilt, «horebukker» eller «skjøger» å regne som da det eventuelt «nye» ekteskapet er imot Guds ord og Jesu lære. Bøyningsformen blir f.eks. horemann eller horekvinne. Folkelig blir det horebukk og tøyte!

Lukas 16. 18 Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

1 Kor. 6. 16 Eller vet I ikke at den som holder seg til skjøgen, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød.

Rom 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. 3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

Legg merke til skriftens kraftuttrykk: «horkvinne», og da bruke ordet «horebukk» på en mann er bare et folkelig utrykk på godt Norsk for det samme, om utrykket er veldig kraftfullt.

Rune Staven kan du bøye hor? Du vil ende med horemann eller horekvinne.
Horemann på folkelig språk er horebukk og horekvinne er tøyte!

Selv jeg som danske skjønner det!

Rune Staven du etterspør svar fra Torp.

En slik stor Apostel som Torp står over slike ubetydelig ting som å gjøre rede på hvorfor han kan gifte seg på nytt etter skilsmisse med ei dame 25 år yngre en seg selv. Han er for stor, for stor i seg selv nok!

Tror du aldri får et svar i fra han, det er han for sleip til å svare på nok!

Torp skjønner du aldri gjør noen feil, eller sårer noen. Men ordet «tilgi meg» har du nok aldri lagt på din tunge, enda!
Men kanskje en dag så ser du også hvem du er i Ordets lys!

Det var de mailene du sendte til henne, og la hennes navn og mann ut på bloggen din som var mer lignede Donald Ducks fremstilling. Jeg vet enda ikke hvilken kobling det er mellom meg og det kristne partiet du nevnte meg Magnar Tanum eller hva han nå het. Nei Torp, du er så ute å kjøre på alle felt i livet at jeg nå egentlig synes mest synd på deg!

Torp har det syne om den såkalte uskyldige parten, og den er så enkel. Alle kan vende og vri og gjøre seg selv til den «uskyldige» parten. Nå er Torp og hans tidligere kone begge gift på hver sin kant, da er de begge «uskyldige»?

Du vet Barratt skrev en bok om skilsmisse og gjengifte og forela den for de eldste i Filadelfia på tredve tallet men de sa den var ubibelsk, og Barratt skrinla den.

Så kom demoene på banen og virket frem sitt verk senere og boka ble utgitt og den tilslørte Barratts navn og ettermæle.

Den kristne kirke/menighet var helt ukjent med den såkalte uskyldige parten helt om til humanisten Rasmus sto frem under reformasjonen og talte om dette, han var ingen kristen. Så selve kilden til den såkalte uskyldige part, den stammer fra en humanist som ikke var kristen.

Tragisk, men skriften sier at det skulle komme forførende ånder og demoners lærdommer inn i menigheten etter Apostlene døde (Ap.gj. 20. 29 For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. 30 Ja, blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg).

Torp du lærer og tror på den såkalte «uskyldige» part. Greit, nå er både du og din rette eller tidligere kone gjengiftet, hvem av dere to lever da i et ugyldig ekteskap? Dere kan ikke begge to være uskyldig? Jeg fikk veldig ofte 6 i matte på skolen, men her trenger en kun 1 klasse nivå for å forstå at dette ikke stemmer. Men du er vel for feig til å svare? Men kommer med overhøvling og respekt etc.?
Du stakkars lever nok som en gjengiftet som er det folkelige ordet for det samme. Og din nåværende kone lever ikke i sammen med sin rette ektemann etter hva skriften sier!

Dette er et verb som forteller at dette lever du i nå, ikke levde i eller kommer til å leve i.

Både Torp og hans fru er nå gift på nytt på hver sin kant. Ergo så lever de begge i hor da det umulig kan være at de begge er den uskyldige part. Eller er det første mann til mølla som gjelder?

Rune Staven skriver:
Bibelen taler også klart om gjengifte.
Luk 16,18: “Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. gjengifte Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor.”
Rom 7,2-3 “For den gifte kvinne er ved loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en horkvinne dersom hun, mens mannen ennå lever, blir en annen manns hustru. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og er ingen horkvinne om hun gifter seg med en annen mann.” Mark 10,11- 12: “Da de var kommet inn i huset, spurte disiplene ham igjen om dette. Han sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hor mot henne. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun hor.” Paulus skriver like klart i 1.Kor 7,10-11: “Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, Skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru.” Vi merker oss at Paulus viser til et ord fra Herren. Det oppgis bare to muligheter for den fraskilte hustru: Å bli værende ugift eller forlike seg med mannen.
Uskyldig part
Teorien om den uskyldige part bygger på Matt 19, 9, der Jesus sier: ” Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.” Ut fra dette mener man å ha dekning for at en mann som er skilt fra sin hustru fordi hun har drevet hor, kan gifte seg igjen. Men en slik tolkning bryter med de parallelle bibelvers som er sitert ovenfor. Sann bibeltolkning har alltid hatt som ledestjerne at de klare ord må belyse de mindre klare, og i dette tilfelle er det flere klare bibelvers som går imot gjengifte.
(sitat slutt).

Torp du velger selv din vei

Omvendelse og synd tilgivelse er to sider av samme sak!

Skriften er klinkende klar.

1 Kor. 7.10-11. Sier det klart og tydelig at enten skal en forlike seg eller leve enslig. Det er som singel. Da skulle du ha levd som singel hvis hun forkastet deg. Dette er ikke min lære. Men hva Guds ord sier.

Du velger selv hvilken side du skal stå på.

Ha en fin dag!

Torp ha-ha! Du fabrikkerer noe hele tiden for å redde ditt eget skinn.

Du er ikke «lovlig» gift nå!

Resten er ditt valg!

Jeg er sjokkert, virkelig sjokkert over Jan Aage Torps utleggelser av Guds ord der han hevder at han som den forsmådde kan gifte seg igjen da han ikke lengre er bundet til sin hustru. Da kan en bare fjerne store deler, om ikke hele bibelen hvis Torps utleggelse er riktig og han har rett til å inngå et nytt ekteskap ut i fra Guds ord. Hva da med at mannen skal elske menigheten som Kristus elsket menigheten, og gav seg for den. Selv når vi svikter, elsker Herren oss. Mens Torps betingelse for kjærlighet er motsatt en hva Guds ord lærer og sier!
Han er med andre ord Antikristelig, en Antikrist!

Han er med andre ord Antikristelig, en Antikrist!

Skriften sier:
Efes. 5. 25 I menn! elsk eders hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav sig selv for den,

Torp sier, hun forlot meg, jeg finner ei nye, yngre og sprekere! Akkurat som verdens mennesker lever i dag! Er ikke dette akkurat motsatt en hva Guds ord sier, og hvordan en forsmådd ektemann skal opptre og være? Torp gjør seg selv til en Antikrist.

Skriften sier:
1 Joh. b. 4. 3b. dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.

Dette er ille!

Min siste kommentar på Søkelys:            

Dette er ille!

Synes dere skal våkne opp for hvem som vi står ovenfor, jeg mener at jeg ikke er hverken frekk, ekkel eller «unormal».
Torp gjør akkurat det samme som Todd Bentley!

Sluttkommentar:

Selv Torps teologi om den uskyldige part har nå raknet da både han selv og hans tidligere fru er gjengiftet på hver sin kant. Ergo, da lever de begge i hor da det etter hva Torp selv sier at han ble forlatt da hun ikke likte han lengre.

Torp prøvde, og klarte å psyke ned Randi Ingwersen, men nå er hun oppe igjen og sendte meg en del som jeg legger ut til slutt:

Denne er jo rett i tiden og bør treffe mange ?Mange gjengifte forkynnere her som Ordet taler rett til.

Bibelen sier at "vi må desto mer gi akt på det vi har hørt, så vi ikke driver bort fra
det.....hvordan skal vi da "slippe unna ". og ikke "bry oss om ".
Disse ordene skulle få en bjelle til å ringe !
Samsons fall var så gradvis at han en gang ikke innså at det skjedde. Så lett som bare å svinge med en stav var han blitt vant til å øse av Guds kraft og overvinne enhver fiende og hindring.

Men hør nå.....Men synd og nytelsessyke ble hans feiltrinn. Da Dalila sa:
" Filisterne er over deg, Samson" ! våknet han av søvnen
og tenkte " Jeg skal nok komme meg fri og riste meg løs, slik som de andre gangene". Han visste ikke at Herren hadde vendt seg bort fra ham ". Dom 16,20-21 Så tok filisterne ham.

Når du overser Gud, driver du bort. Bønnene dine er ikke så virksomme. Du har ikke lenger en gudgitt innflytelse på dem rundt deg.
Du faller tilbake til gamle mønstre. Du nekter å tilgi dem som har fornærmet deg. Du ber ikke om tilgivelse hos dem du har såret.
Du begynner å gjøre det som er komfortabelt og som gagner deg istedenfor det som er rett.
Du bærer på holdninger som frykt og sinne. Du gir næring til "det gamle menneske" og overser det nye.

Det indikerer at du trenger en åndelig helsesjekk.

Be Gud idag om å flombelyse disse holdningene, aktivitetene og forbindelsene som trengs å bli tatt hånd om og begynn å luke dem ut.
De gode nyhetene er at når du er lydig mot Guds Ord og åndens ledelse, får du tilbake din åndelige vitalitet, og Gud kan bruke deg mer enn før.

(fra Bibelleseplan: Sal 93, Luk 14, Dan 5-6)

Gi ikke opp er det noe som heter. Og det går faktisk an å vinne sin ektefelle tilbake ....men dette er typisk "pinsekarismatiske" kristne...de skylder omtrent alltid på den andre ektefellen så de nettopp kan "være frie" selv....det har jeg sett gjennom flere ti år......Så flaut mange gjør det for seg selv....lev som de vil og lev som de lyster men ikke bland Gud inn i det og tre ned fra plattformen....ikke lær andre....og hvertfall ikke om ekteskapet.....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...