tirsdag 23. januar 2018

Nr. 218: Folk spør meg om det blir noen ny rettsak mellom meg og horkarlen og narreapostel Jan Aage Torp som er aggressiv, manipulerende og som hele tiden er ute er konflikt og oppsøke sine «ofre»!

Nr. 218:
Folk spør meg om det blir noen ny rettsak mellom meg og horkarlen og narreapostel Jan Aage Torp som er aggressiv, manipulerende og som hele tiden er ute er konflikt og oppsøke sine «ofre»!

Bilde av en mann og hans hjerne. Så mye som Torp er åpenbart opptatt av meg og den Himmelske blogg. Selv teller hvor mye jeg har skrevet om ham og så mye annet. Så er det temmelig åpenbart at det er jeg og den Himmelske blogg som Jan Aage Torp sin hjerneaktivitet er opptatt med nok stort sett hele dagen, uka og mnd. igjennom.
Stefan Hallman skriver i Korsets Seier:
Dette er skamfullt. Det er også et nederlag for begge de involverte. Hvordan kan de våge å legge denne saken frem for en urettferdig domstol? Er det ikke på grunn av slikt Kristus blir hånet? Hvorfor ble ikke denne saken løst i et møte mellom de to stridende, eller sammen med to vitner, eller for menigheten som Jesus har sagt?: "Dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort. Hvis han ikke hører på dem heller, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning eller toller for deg." (Matteus 18,15). Og en som vil lede andre, skal vel selv kunne dette. Leserinnlegg på debattforum kan vel knappest regnes som menigheten. Man skal avgjøre ting ansikt til ansikt. De hellige skal dømme verden, så hvorfor ble ikke denne saken avgjort i menigheten? "Men når dere skal dømme verden, hvorfor duger dere ikke da til å dømme i småsaker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Kan dere ikke da dømme i jordiske saker? Og når dere har slike saker, hvorfor setter dere til dommere folk som ikke har tillit i menigheten? Dette er en skam for dere! Finnes det ikke en eneste forstandig blant dere som kan ordne opp i saker mellom brødre? Nei, bror fører sak mot bror, og det for dommere som ikke er troende. At dere har rettssaker mot hverandre, er i seg selv et nederlag for dere. Men dere gjør urett og lar andre lide tap – til og med søsken. Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill!" (1.kor 6.1-8.)
(sitat slutt).


Min advokat blir referert dette i Korsets Seier:

Advokat Brynjar Meling begjærte Christensen frikjent.

– Det beskyttelsesverdige i paragraf 390A er sinnets ro, den private fred, sa han.

– En blogg er tilgjengelig for den som velger å oppsøke det. Man skal først gjøre det som er nødvendig for å beskytte seg selv. Det andre skriver om en på nettet trenger en ikke å bry seg om, uavhengig av hvor nedrig det er.(sitat slutt).

Torp kaller meg for de mest nedrige og stygge ordene han kan finne, som er kun for å ramme meg som hat-bloggeren, Anders Behring Breivik tilhenger, sympatisør og tvillingsjel og mye, mye mer.

Men dette er lov, men gjør jeg det samme og faktisk langt snillere ord og jeg prøver å beskrive Torp ut i fra Bibelen, det er straffbart!

Selvfølgelig er det den ugudelige verden som dømte, korsfestet og tok livet av Jesus som Torp nå har alliert seg med, imot meg og den Himmelske blogg!

Vi kan sammenligne dette med døperen Johannes som ble forfulgt da han forkynte imot gjengifte, det samme som jeg har gjort og gjør!

Fra mine bibelkommentarer Markus 6. 14 Kong Herodes fikk høre om Jesus, for navnet hans var nå blitt kjent. Noen sa: «Døperen Johannes er blitt reist opp fra de døde. Det er derfor slike krefter er virksomme i ham.»

Denne Herodes Antipas (født før 20 f.Kr. - død etter 39 e.Kr.) var sønn av Herodes den store og overtok etter farens død Galilea og Perea. Han styrte som landsfyrste ca. 4 f.Kr. til 39 e.Kr. [1] Antipas var sønn av Herodes den store.
Herodes Antipas var opprinnelig gift med en datter av Aretas IV av nabateerne, men skilte seg fra henne og giftet seg med Herodias, som var hans niese og tidligere hadde vært gift med hans bror Herodes Boethus, som hun hadde datteren Salome med. Aretas' datter returnerte til faren. Etter en ytterligere tvist om grensespørsmål gikk Aretas til krig mot Herodes Antipas.

Men han hadde nå kommet i dype samvittighets kvaler.

15 Andre sa: «Han er Elia.» Og noen sa: «Han er en profet, som en av de gamle profetene.»

Jesus hadde samme omvendelse forkynnelse som døperen Johannes. Men ellers så lignet han mer på de gammel testamentlige profetene i å gjøre under, tegn og tale profetisk.

16 Men da Herodes hørte det, sa han: «Det er Johannes, som jeg lot halshogge. Han er blitt vekket opp igjen.»

For Herodes måtte han ligne mest på døperen Johannes da de begge traff ham mitt i samvittigheten med sin forkynnelse om nulltoleranse overfor gjengifte.

17 Det var denne Herodes som hadde sendt ut folk for å gripe Johannes og hadde kastet ham i fengsel og bundet ham. Dette hadde han gjort på grunn av Herodias, som hadde vært gift med Filip, en bror av Herodes. Henne hadde Herodes giftet seg med,

Døperen Johannes var sønn av den jødiske presten Sakarja og hans hustru Elisabeth, som var Marias kusine som var Jesu mor. Det fortelles i Bibelen at Maria besøkte Elisabeth mens de begge var svangre, og at barnet da «hoppet av fryd» i hennes mage.

18 og Johannes hadde sagt til ham: «Det er ikke tillatt for deg å ha din brors hustru.»

Vi leser i loven at gjengifte som her var ikke tillatt. Mens broren levde kunne man ikke ta hans kone til ekte.

3.Mos.20. 21 Når en mann gifter seg med sin brors kone, er det en skammelig gjerning. Han vanærer sin bror; de skal ikke få barn.

19 Herodias var ute etter Johannes og ville gjerne få ham drept, men hun kunne ikke få satt det igjennom.

Her var det den nye kona til Herodes Herodias som ville ha døperen Johannes drept men kunne ikke få satt det ut i livet. Herodias var datteren til Aristobulus, sønn av Herodes den store. Hun var først gift med prins Herodes Filip, sønn av Herodes den Store. De fikk datteren Salome. Senere forlot hun ektemannen til fordel for hans bror Herodes Antipas. Dette var i strid med loven, og vakte stor forargelse. Det fortelles at Døperen Johannes kritiserte dem for dette, og ble kastet i fengsel.

20 For Herodes hadde respekt for Johannes; han visste at han var en rettferdig og hellig mann, og holdt sin hånd over ham. Når Herodes hørte ham, ble han urolig og rådvill, men likevel hørte han gjerne på ham.

Herodes hadde et annet forhold til døperen en sin nye kone. For han hørte ham, ble han urolig og rådvill, men likevel hørte han gjerne på ham.

21 Men så bød det seg en anledning: På sin fødselsdag holdt Herodes et festmåltid for sine fremste embetsmenn, offiserene og de ledende menn i Galilea.

Det er en tid for alt sier predikeren. Det viser seg at det alltid gis en anledning både for det onde og det gode. Alt det som bor i ens hjerte vil det gis anledning for før eller siden.

22 Da kom Herodias’ datter inn og danset. Herodes og gjestene ble så betatt at kongen sa til henne: «Be meg om hva du vil, så skal jeg gi deg det.»

Datteren til Herodias Salamo danset seg inn i alles hjerter. At hun var både dyktig og tiltrekkende var helt sikker. Men Herodes ble blendet og gjennom det lurt.

23 Han sverget på det og sa: «Hva du enn ber meg om, skal jeg gi deg, om det så er halve kongeriket mitt.»

Nå hadde Herodes lovet mer enn han nesten kunne holde. Å be om at noen kan få halve kongeriket er å be om at den andre parten får alt som en kan ønske seg.

24 Hun gikk ut og spurte sin mor: «Hva skal jeg be om?» Hun svarte: «Hodet til døperen Johannes.»

Her fikk Herodias mulighet for å kunne la sin ondes hensikt bli satt ut i livet.

Å be om noen`s hode er det samme som å be om å få vedkommende drept og henrettet. Det er ufattelig hvor ond noen kan bli, og her var det en kvinne som sto bak henrettelsen av døperen Johannes p.g.a. hans forkynnelse imot gjengifte.

25 Straks skyndte hun seg inn til kongen og sa hva hun ønsket: «Jeg vil at du med en gang gir meg døperen Johannes’ hode på et fat.»

Her var datteren også blitt sin mors onde tjener. Det heter i ordtaket at eple faller ikke langt i fra stammen. Og det er trist når det onde blir videreført av avkommet.

26 Da ble kongen dypt bedrøvet, men fordi han hadde sverget, og det mens gjestene hørte på, ville han ikke si nei til henne.

Her var det en Konge og overhode som hadde satt seg selv i en ytterst vanskelig posisjon. Enten tape ansikt og kanskje sin nye kone, eller bli en drapsmann og få døperen henrettet.

27 Og kongen sendte straks en bøddel med ordre om å hente hodet til Johannes. Han dro av sted og halshogde Johannes i fengselet,

Kongen valgte Satans vei i sannhet. Synden vil alltid ha mer og mer. Åpner enn seg først opp for synd så vet en ikke hvor ille det blir før en står midt oppi det.

28 kom med hodet på et fat og ga det til jenta, og hun ga det til sin mor.

Når en tror en har lekt med synden så leker den med deg og har full kontroll. Slik fikk Herodias viljen sin, den onde viljen sin igjennom. Døperen Johannes korte liv og tjeneste var over.

29 Da disiplene hans fikk høre dette, kom de og hentet liket og la det i en grav.

Døperen Johannes disipler ville han skulle ligge i en grav. At en vil at vedkommende skal ligge i en grav ligger at en tror på en oppstandelse fra de døde. Vi leser flere plasser i GT at det å ha en grav er svært betydningsfylt!(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Denne beretningen taler for seg selv, at det er det samme som har skjedd med Jan Aage Torp. At det er min forkynnelse og hva jeg har formidlet på den Himmelske blogg, at skriften er klar. Gjengifte er ikke tillatt for troende mennesker. Aller minst forkynnere og andre med ansvar i menigheten, da de skal være èn kvinnes mann!

Dommen imot meg er fabrikkert da det bl.a. står at jeg har drevet med personsjikane og er drevet av personforfølgelse og annet.

Jeg har aldri oppsøkt Jan Aage Torp noen gang, men han har oppsøkt meg, aldri motsatt.

Samt, han prøver nå å finne måter å komme i konflikt og strid med meg. Det er temmelig åpenbart. Da det er bilder som ikke tilhører ham og som jeg ikke hadde noen aning om fantes. Krever Jan Aage Torp den nette sum av 150.000,- kr for et gammelt bilde som har vært gitt ut i en landsdekkende avis for snart 10 år siden.

Samt, bilde er slettet, som viser bare at Torp er på utkikk og sikler etter stridd, ikke fred!

Torps eneste våpen imot meg er egentlig å få myndigheten og andre ugudelige mennesker til å forfølge meg. Tråkke på meg og misbruke sin makt imot meg og den Himmelske blogg. 
Bønneveien og overlate alt i Guds hender, vet han ikke hva er!!!

Han er åpenbart ingen sann troende lengre! 
Denne narreapostelen som han er blitt, med å leve et liv i hor.
Etter å ha ødelagt sin egen familie. Så lar han seg åpenbart bruke av Satan for å prøve å ødelegge meg og min familie!

Derfor, legg merke til at dette er også Kains vei. Som forfulgte og lurte Abel, ikke motsatt. Abel var «fornøyd», men det var ikke Kain. Derfor det hatet imot Abel, som til slutt fikk han til å drepe Abel.

Torp burde gått i seg selv, overlatt alt i Guds hender! Ikke tatt det i sine egne hender. Og gått til verdslige myndigheter som skriften advarer imot å gjøre, dommen og alt hører Herren til!

Skulle det vært noen som kom inn som en 3 person, så sier skriften at det er åndelige brødre og menigheten som skal dømme mellom brødre, ikke ugudelige og ufrelste dommere og myndigheter!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...