fredag 19. januar 2018

Nr. 217: Dommen imot meg er nødvendig å ta innover seg – det bebuder at kristendomsforfølgelse kommer, når en slik psykopat og horkarl som Jan Aage Torp er, kan lure både politiet og domstolene for å få meg dømt!


Nr. 217:
Dommen imot meg er nødvendig å ta innover seg – det bebuder at kristendomsforfølgelse kommer, når en slik psykopat og horkarl som Jan Aage Torp er, kan lure både politiet og domstolene for å få meg dømt!


Det er mye narsissisme i Jan Aage Torps hat imot meg og den Himmelske blogg. 
Da det speilbilde han ser av seg selv oppleves han stikk motsatt på den Himmelske blogg. Derfor det voldsomme raseriet og hatet.

Narsissisme er sykelig eller skadelig selvnytelse. Navnet er hentet fra den greske myten om ynglingen Narkissos som så sitt eget speilbilde i vannet og ble så forelsket at han ble dømt til å tæres hen og dø. I dagligtale brukes narsissisme nærmest synonymt med selvopptatthet.

Faksmile fra store Norske leksikon.
Jeg er ikke noe spesiel, men det budksapet Gud har betrodd meg er spesielt og herlig!

Satan har uten tvil inspirert og gitt narreapostel Jan Aage Torp en «salvelse» fra Helvete, eller rettere fra ham selv for å trakassere, forfølge og lure både politiet og domstolene for å få meg dømt!


Dette er tidens justismord, og løgnhistorie gitt i det Norske rettssystemet!


Derfor har jeg opprettet denne bloggen som belyser gjennom de mange artikler jeg har tatt vare på og nå lagt ut at dette er tiendes justismord.

Hør bare her:


1.)  Jeg ble siktet for å ha skrevet om narreapostel Jan Aage Torp at han er spedalsk, selvsentrert, ekkel, frekk, narsissistisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk.

Retten kom frem til at dette var ord og utrykk som ikke var og er straffbare.


2.)  Under selve hovedforhandlingene både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett var drøftelsen dette og lovanvendelsen tema.


Hør Brynjar Meling sin tale her:

Hør mitt tilsvar til Dommer Øystein Hermansen som jeg sier før han skriver ut dommen imot meg der jeg på forhånd avslører hans løgner at jeg driver med personforfølgelse imot Torp da hans tall i Oslo tingrett er fantasitall. Og hva Torp og hans allierte har skrevet imot meg er langt mer omfattende:


3.)  Så, bak ryggen på meg og Brynjar Meling blir jeg dømt for bl.a. dette:


«Retten mener også at uttalelsene samlet sett har beveget seg langt bort fra tros- og religionskritikk, og heller tatt form av sjikanøs og trakasserende personforfølgning.»


Dette er selvfølgelig løgn, og dette har aldri blitt drøftet i retten av det er mengden av det som er skrevet som gjør at jeg har gjort noe straffbart!


Faktisk, Jan Aage Torp og hans medsammensvorne har både skrevet mer og langt kvassere enn hva jeg har skrevet noen gang, langt kvassere er det!


Torp påstår at jeg er Anders Behring Breivik tvillingsjel, tilhenger og sympatisør som er selvfølgelig ikke noe annet en grov løgn, injurierende og straffbart å hevde. 

Bare med å påstå at jeg er ABB sympatisør og tvillingsjel viser at Torp er åpenbart en kriminell person. Hvem andre i Norge er det som går rundt og stempler andre for dette? Jeg vet ikke om en eneste bortsett fra Jan Aage Torp!

Torp påstår jeg er en demon, men han selv er vel mer slu og manipulerende enn de aller fleste jeg kjenner og vet om med sin store glis for deretter prøve å sete deg ut.


Det gjør han gjennom sine løgner og manipulering, men han er avslørt!

Hva må til for at politiet skal gjøre noe her når Jan Aage Torp mener jeg er Anders Behring Breivik sin etterfølger og tvillingsjel. Samt, at Anders Behring Breivik er demonbesatt og da er det åpenbart at jeg må være det også. Han har tross alt også kalt meg for å være en demon?


Dette skriver Jan Aage Torp i Dagbladet:

«DJEVELUTDRIVELSE: En far ville ifølge VG på fengslingsmøtet 6.2. for Anders Behring Breivik for å «faktisk se djevelen før saken starter». 15.2.09 slo VG opp på forsiden min egen sønn, Anders: «Anklager faren for å drive ut djevler». 15/4-11 fulgte Aftenposten opp med «Demonutdrivelser» på forsiden.

Historier verserer verden over om fengsler som er forvandlet til samfunnsbyggende vekkelsesarenaer. De frigjorte soner dommene, ofte på livstid, men er ikke lenger besatt av den farlige og onde. Den samme makt som Jesus opererte utfra da han drev demoner ut av folk, er fortsatt tilgjengelig idag - på norsk! Jeg har fått min praktiske opplæring i land der man erkjenner den ondes realitet, men der vi tror at Jesus har vunnet over satan på Korset. Rent praktisk skjer vår utdrivelse av demoner ved enkel forbønn, lesning av bibelen, lovsang, og karismatiske gaver som profeti, kunnskapstale, og prøveånder. Vi samarbeider gjerne med psykiatere og psykologer.

Sterkere lut bruker katolikkene. Biskop Bernt Eidsvig har tilkjennegitt at de i Norge har en prest som jobber spesielt som eksorsist. Sikkert på en mer liturgisk måte enn meg, men dog med tro på Jesu makt over demonene. Biskop Kvarme har sett eksorsisme og anerkjenner denne tjeneste. Den verdensvide kristne kirke praktiserer eksorsisme - og det skjer i Norge!

Hva da med Breivik? Han må ville det. Jesus sa i Matteus 12:43-45 at en demonutdrivelse kan bli sju ganger verre om den utfridde egentlig ikke ville det selv. Jeg ønsker ikke Utøya ganger sju! Men hvis han vil, i enkel tillit til Jesus Kristus, kan vi sette ham fri!»

Sluttkommentar:

Her skriver Jan Aage Torp rett ut at Anders Behring Breivik er demonbesatt og han kan gjøre han fri hvis Breivik selv vil det. Snakk om å vite mye!
Her mener Torp at jeg da også må være demonbesatt når Anders Behring Breivik er det. Men hva med ham selv som profeterer i øst og vest, utnytter svake sjeler som han lopper for penger. Ved et tilfelle lurte han neste n1.5 Millioner ut i fra en person som Torp mente var syk!

Hvor stor troverdighet har det denne mannen sier, taler og gjør?

Her blir alt snudd på hode, det er altså Torp som kaller meg for følgende:
«Anders Behring Breivik sympatisør».  «Anders Behring Breivik tilhenger og tvillingsjel».

«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".

Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også

Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."

Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"

Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!
Her har vi med å gjøre en person som stempler andre for det han selv dypest sett er.

Han har rett og slett glemt å se seg selv i speilet. For når han skriver om andre, så skriver han om seg selv er temmelig åpenbart!

Torp er en farlig psykopat og narreapostel, trist at politiet og domstolene har trodd på hans løgner og fabrikkerte narretall!
Men saken her bebuder at kristendomsforfølgelse kommer. På mange måter kan en si den er på vei!

Det vil komme en tid da en må ta Dyrets merke, og en vill ikke kunne kjøpe eller anvende sine penger eller noe uten å ha det merke enten på sin panne eller høyre hånd sier skriften!

Tar med et lite utdrag i fra Bibelogtro.

Dyrets merke


Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666. (Åp. 13:17-18)


Ordet Nephilim gjentas første gang i 1 Mosebok 6, om de slekter som levde på Noahs tid.


«1.Mos.6.4: Det var kjemper (nephilim) på jorden i de dager, og siden også.

For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn.

Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne.»


Husk at Noah levde i 600 år før flommen kom. Og på den tid, og kanskje før hans tid, så gikk falne engler (Guds sønner) inn til menneskenes døtre, og de fikk barn, oversatt med kjemper. Disse ættlingene av englene var det noe ondt og kanskje også noe intelligent over. Og denne blandingen av det naturlige og overnaturlige, skapte kaos i det fine som Guds skapte til å begynne med. Det var en manipulasjon av DNA`et, og de som hadde det, fikk heller ingen rom for omvendelse.


Vi kan se noe lignende i endetidens forførelse i Åp 13, i Dyrets forførelse ved å gi merket til alle som vill ha mat, klær ol. Merket er muligens ett Chip (teknologien finnes, og brukes noe) som blir satt inn i menneskets høyre hånd eller panne, så man kan bli scannet f.eks. ved kjøp av varer i butikken. Men denne Chipen vil manipulere ditt DNA og forandre det totalt, og når det er gjort, står det veldig tydelig:


«Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet.»

(Åp 14:9-10)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...