onsdag 17. januar 2018

Nr. 216: Avisen Dagen ombestemt seg å dekke saken mellom meg og de 150.000,- kr som Torp krever av meg for et bilde som ikke tilhører ham!

Nr. 216:
Avisen Dagen ombestemt seg å dekke saken mellom meg og de 150.000,- kr som Torp krever av meg for et bilde som ikke tilhører ham!

http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-198-avisen-norge-i-dag-legger-selv.html

Journalist Ingjerd Våge fra avisen Dagen tok kontakt med meg og laget et lengre intervju. Det var angående det bildet som tilhører fotograf Marion Haslien, som avisen Norge i dag eier rettighetene til. Som Torp nå krever meg 150.000,- kr. Mannen er åpenbart både gal og farlig!

Se her:Med å unnlate å skrive om dette, så mener jeg at avisen Dagen ikke gjør jobben sin.

Torp er som Nimrod, som eier ingen skam i livet og eneste mulighet å hanskes med slike er avsløre dem og gi dem null spillerom!

På mange måter kan en si også at Jan Aage Torp er som en parasitt, som vil ha penger for et bilde som egentlig har null verdi. Han er en profilert mann, og har ligget i klinsj med meg. At det da har forekommet et «bilde-misbruk» er vel ikke noe storartet?

Han «suger» seg på meg, og dikter opp at han er blitt sjikanert og forfulgt. Sannheten er stikk motsatt, jeg har aldri noen gang oppsøkt denne mannen.

Det er mange som har «misbrukt» bilder av meg, og det kunne aldri ha falt meg inn å kreve penger for dette. Det er da harmløse bilder som har vært i bruk før, lage noe stort nummer av dette er bare sykt og kvalmende!

Store medisinske leksikon skriver dette:
Parasitter, snyltere, organismer som sameksisterer med andre organismer (verter) på bekostning av disse. Typisk får parasitten sine næringsstoffer fra verten, og forbindelsen er ødeleggende for verten. Parasitten er fysiologisk avhengig av verten og utnytter næring som verten har tatt opp (f.eks. bendelorm), eller nyttiggjør seg vertens kroppsvev. En parasitt kan forbli i vertsdyret livet ut, eller bare gjennom en del av sin livssyklus. En organisme kan være helt eller delvis parasittisk, og den kan være verts- eller stammespesifikk eller i stand til å parasittere på en rekke verter. Noen parasitter forårsaker få og milde symptomer, mens andre påfører vertsdyret sykdom som i verste fall kan være dødelig. Parasittisme som samlivsform hører inn under begrepet symbiose.
(sitat slutt).

Symbiose brukt bare om samlivsforhold der begge arter har gjensidige fordeler og hvor samlivet er meget intimt. Symbiose brukes nå helst i den opprinnelige, vide økologiske betydningen, som dekker alle typer samlivsformer mellom forskjellige arter. I denne forstand omfatter symbiose.
(sitat slutt).

Jan Aage Torp har søkt støtte for sin kamp imot meg og den Himmelske blogg på de mest finurlige og slibrige veier!

Men han har ingen åndelige våpen, derfor flyr han til verdslige myndigheter og verdslige advokater i sin nedrige og okkulte kamp imot meg og den Himmelske blogg.

Skriften er klar på at vi ikke skal søke strid, og aller minst gå til retten for å få medhold imot brødre. Men Torp er ingen bror, derfor gjør han det han gjør.

1 Kor. 6. 1. Våger nogen av eder, når han har sak mot sin næste, da å søke dom hos de urettferdige og ikke hos de hellige?  2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker?  3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!  4 Når I da har saker om timelige ting, så setter I dem til dommere som ikke aktes for noget i menigheten!  5 Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror?  6 men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!  7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?  8 Men I gjør urett og skade, og det mot brødre!

Det er på dette nivået Jan Aage Torp herjer og holder på, men alt er bare for å skape intriger, fordeler til seg selv og ramme meg, min familie og den Himmelske blogg.

Skriften sier at Hevnen hører Herren til, ikke myndighetene eller en tredje part!

Vebjørn Selbekk kalte meg et «kristen nettroll»!Det er helt allright, men å kalle Torp for noe negativt er for brysomt. Mannen er helt galt, en skikkelig farlig psykopat som ikke hører hjemme i det kristne landskapet. Samt han lever i hor, er vranglærer, og ønsker å være noe stort!

Torp har klart å lure mange, men han er avslørt. Det hele er kun et renkespill for å skape seg selv «fordeler» og sette andre i et mest mulig dårlig lys og på den måten skape sympati for seg selv og få «medhold» og annerkjennelse!

Ingen «normale» mennesker som selv søker oppmerksomhet rundt seg selv krever 150.000,- kr for et bilde som er allerede publisert over hele landet i en riksdekkende avis og som er faktisk verdien av det bildet er lik null.
Alle personer som er i det offentlige lys kan klare å lage en slik sak som Torp her gjør. Det er mange ganger bilder er spredd av meg, uten mitt samtykke. Men det er da ikke nakenbilder eller andre krenkende bilder.

Det hele er iscenesatt for å ramme meg, min familie og den himmelske blogg!

Sammenligne dette bildet med nakenbilder viser bare hvilket forskudd og mørk verden som Torp beveger seg i.
I mine øyne er han en gal psykopat!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...