søndag 14. januar 2018

Nr. 215: Avisen Dagen beviste feildekning av saken mellom meg og Jan Aage Torp viser bare at sannheten sitter veldig «løst» blant kristenfolket!

Nr. 215:
Avisen Dagen beviste feildekning av saken mellom meg og Jan Aage Torp viser bare at sannheten sitter veldig «løst» blant kristenfolket!


Her ser vi hatkrimgruppen på Manglerud i sammen med andre står frem med homoflagget. 
Ja, ja, at en kristen avis som Dagen setter sin litt til slike mennesker, viser bare at Knut Arild Hareide og avisen Dagen er like ute å kjøre på det åndelige område som dessverre verdens mennesker er i dag med åpent å forsvare det som Guds ord sier er synd og en vederstyggelighet! 
Her blir de forledet å tro på mennesker som både forsvarer en person som Torp som er en ekteskapsbryter, samt mye, mye mer. Mennesker som lever enda lengre ut i periferien i forhold til Guds ord enn det Jan Aage Torp gjør, også de står politiet på Manglerud opp for! 
Vil dommen – Guds dom ramme slike mennesker? 
Det er mye mulig, og det vil nok ikke bli av den lette sorten vil jeg tro!?
Det er underlig hva jeg har erfart de siste 2 årene etter Jan Aage Torp kom med sin fiktive anmeldelse av meg da jeg har preket og talt imot at han er gjengiftet som en troende. Som har rammet Torp og flere med å leve et liv som er så langt borte fra Guds ord som gjør dem til antikrister etter Guds ord lære!

1 Joh. 4. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.
2 Joh. b. 7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist!
Det er åpenbart at Torp og alle andre ikke har Guds Ånd, for da hadde de levd og preket i samsvar med Guds ord. Da er de «små» antikrister, men ikke Antikrist sier Guds ord.

Hele saken er fiktiv, hvorfor?
Da Jan Aage Torp selv har gått ti ganger lengre enn meg i verbale ord og utrykk imot meg enn hva JEG IMOT HAM. HVIS DET JEG HAR SKREVET ER STRAFFBART, SÅ MÅ OGSÅ DET TORP HAR SKREVET VÆRE DET? HAN HAR GÅTT ENDA LENGRE MED BL.A Å KALLE MEG EN ANDERS BEHRING BREIVIK SUPPORTER, ETTERFØLGER OG TILHENGER +++ MYE, MYE MER!

Så har du hans disipler, eller som de kaller seg selv for. Jan Aage Torps lydige pudler og stråmenn, Ansgar Braut (som er hans mest kjente fiktiv navn) og Torodd Fuglesteg, +++ andre.

De har en kategori av hat og utskjelling der selv Jan Aage Torp blir liten. Hvis det jeg har skrevet er straffbart, da er hva de har skrevet i en kategori der år med fengsel og erstatning til meg og min familie må være et sekssifret beløp!

Hvis det jeg har skrevet er straffbart, hva da med dette? Her er lista slik at alt hva jeg skriver og taler, det legges til grunn. Men hva andre skriver og taler, alt er tillatt. Selv om det er av verste sorten!
Dette skrev avisen Dagen om meg og denne saken mellom meg og løgn Apostel Jan Aage Torp:
Får lovanvendelsen prøvet i lagmannsretten!
Stein Gudvangen
lagmannsretten
 
Jan Kåre Christensen får likevel prøvd deler av sin sak for lagmannsretten etter anken i sjikanedommen mot ham i tingretten. 
Bloggeren ble anmeldt av pastor Jan-Aage Torp etter at Christensen i årevis hadde kommet med sterke utfall mot Torp og andre kristenledere på nettstedet Himmelske blogg.

Christensen anket over bevisbedømmelsen og lovanvendelsen, og meldte først selv på bloggen at anken var avvist og at han ville ta saken til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Nå viser det seg at lovanvendelsen likevel vil bli ankebehandlet.
«Lagmannsretten finner at det foreligger særlige grunner som taler for å fremme anken over lovanvendelsen», står det i en beslutning fra Borgarting lagmannsrett utsendt 5. juli.
«Lagmannsretten finner ikke at det foreligger særlige grunner til å fremme anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Ved behandlingen av ankesaken skal det saksforhold som tingretten fant bevist legges til grunn», står det videre.
Christensen kritiserte i første rekke at Torp etter skilsmisse giftet seg på nytt mens hans første kone fortsatt er i live. Derfor brukte han ordet «horebukk» om Torp, noe han så endret til termen «horkarl» som brukes i noen bibelutgaver. Han har også brukt en rekke andre nedsettende ord om Torp, hans kone og andre for­kynnere.
Christensen fikk 13. april 2015 et forelegg etter at Torp anmeldte ham i september 2014. Christensen nektet å vedta dette og ble 20. januar dømt i tingretten til å betale 12.000 kroner.

Christensens advokat Brynjar Meling mener blogginnleggene er innenfor lovrammene for ytringsfrihet og krevde frifinnelse. Retten mente Christensen hadde overtrådt straffelovens paragraf 390a som rammer den som «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred».
(sitat slutt).

La meg punktvis forklare hvorfor hele dette avis intervjuet er totalt feil og misvisende.
Dette skriver avisen Dagen: «Bloggeren ble anmeldt av pastor Jan-Aage Torp etter at Christensen i årevis hadde kommet med sterke utfall mot Torp og andre kristenledere på nettstedet Himmelske blogg.»
For det første, jeg er ikke blogger. Men jeg er Evangelist og bibellærer, hvorfor skriver en blogger? Men hva er Jan Aage Torp? Ikke noe annet enn en narreApostel, ekteskapsbryter, horkarl og en manipulator.
Så skriver Dagen at jeg har holdt på med å sjikanere i flere år, uten å dokumentere dette på noen som helst måte. Jeg har aldri sjikanert noe, men gjennom flere år har jeg advart imot ubibelsk forkynnelse og forkynnere som Jan Aage Torp som er gjengiftet. Hele saksargumentasjonen til avisen Dagen er på et lavmål.
Videre skriver avisen: «Christensen anket over bevisbedømmelsen og lovanvendelsen, og meldte først selv på bloggen at anken var avvist og at han ville ta saken til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Nå viser det seg at lovanvendelsen likevel vil bli ankebehandlet.»

Dette er blank løgn, jeg har aldri meldt dette. Jeg har skrevet at hvis jeg ikke når frem i rettsvesne i Norge, så vil det blir aktuelt å ta saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.

Avisen Dagen ved Stein Gudvangen skriver videre: «Christensen kritiserte i første rekke at Torp etter skilsmisse giftet seg på nytt mens hans første kone fortsatt er i live. Derfor brukte han ordet «horebukk» om Torp, noe han så endret til termen «horkarl» som brukes i noen bibelutgaver. Han har også brukt en rekke andre nedsettende ord om Torp, hans kone og andre for­kynnere.»

Det er greit, men hvorfor skriver ikke Dagen at Jan Aage Torp har gått mye, mye lengre enn meg i verbale uttalelser? At Norges to største og verste nettroll, som Torp bruker ved når han tier så taler de to. Har gått så langt i verbale uttalelser det er mulig omtrent å gå? Dette er ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse og et justismord som avisen Dagen hopper helt over. Det som virkelig foregår, det evner de ikke å se i det hele tatt!
Avisen Dagen skriver: ««Lagmannsretten finner ikke at det foreligger særlige grunner til å fremme anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Ved behandlingen av ankesaken skal det saksforhold som tingretten fant bevist legges til grunn», står det videre.»
Her burde avisen skjært igjennom og sagt at det hele er et renkespill.
Det positive i denne saken, er at Meling har gjort en såpasset god jobb der lovanvendelsen er det som berger meg fra at det blir et justismord! Alt dette takket være Meling, som heldigvis har påpekt at Norsk lov gir tillatelse til å skrive hva en tror og mener på egen blogg. Jeg har aldri forfulgt noen, men her berger heldigvis jusen med, og Melings solide og gode argumentasjon meg og hele saken!

Sluttkommentar:

Vi trenger kristne aviser i åndskampen. Men når de kristne avisene taler egentlig verdens sak, trenger vi da de kristne avisene? Alt gjør de kanskje for å ikke miste statsstøtte? Eller er de så sløve åndelig at de ikke evner å se, eller vil se sannheten?
Her er jeg 100 % uskyldig, da jeg kun har fremholdt Guds ord og sannheten. Men det er Jan Aage Torp som både lever i synd som en ekteskapsbryter, og ved å kalle seg selv som apostel som er så langt bort fra sannheten det er mulig å komme.
Samt at det som er virkelig fakta her i saken. At Torp selv har gått lengre enn meg i sine uttalelser, og hans pudler og lakeier har gått enda mye lengre. 
Med andre ord. Her operer politiet med to sett lover, som viser at de er ikke noe annet enn selv på den onde og mørke siden i denne saken. Noe som en skulle forventet og trodd at en avis som Dagen evnet å sette seg inn i og formidle sannheten til sine lesere?
Med å gjennomskue dette, og stå med meg som står for Gud og hans ord. Her blir leserne holdt nede ved å tro løgnen fremfor sannheten, som avisen videreformidler.
Som dessverre poltiet har gjort alt mulig for at det skal være slik, som viser at de kjemper for mørke og ikke lys. Dette gjør avisen Dagen seg som et talerør for med å unnlate å fortelle sannheten! De fortier egentlig hva som er hva, der løgnene blir oversett, og sannheten fordreid til nærmest det ugjenkjennelige!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1594-berammelse-for-rettsaken-mellom.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1591-det-er-to-mulige-utfall-mellom.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...