lørdag 13. januar 2018

Nr. 214: Akkurat som Kain forfulgte Abel har Jan Aage Torp, Oda Karterud, politiet, domstolene, Ansgar Braut, Torodd Fuglesteg og andre forfulgt meg og min familie, dette er selvfølgelig kristendomsforfølgelse anno 2018!

Nr. 214:
Akkurat som Kain forfulgte Abel har Jan Aage Torp, politiet, Oda Karterud, domstolene, Ansgar Braut, Torodd Fuglesteg og andre forfulgt meg og min familie, dette er selvfølgelig kristendomsforfølgelse anno 2018!

Oda Karterud har etter min mening og oppfatning en vesentlig del av skylden fordi dette har blitt tidenes justismord. 
Hun som etterforskningsleder har kun prøvd å finn feil på og med meg, uten å finne noe. 
Derfor ble siktelsen imot meg oversett i retten, men da fant dommerne en måte å få tatt meg på. 
Det var mengden, selv om Torp og hans allierte har skrevet mye mer enn meg. Både kvast og i mengde, hele dommen imot meg er en skamplett i Norsk rettshistorie!

1 Joh.b. 3. 7 Mine barn! la ikke nogen forføre eder! den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom han er rettferdig.  8 Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds Sønn åpenbaret at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger.  9 Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi hans sæd blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. 10 På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. 11 For dette er det budskap som I hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre, 12 ikke som Kain, som var av den onde og slo sin bror ihjel. Og hvorfor slo han ham ihjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors rettferdige. 13 Undre eder ikke, brødre, om verden hater eder!


At denne saken har skadet Guds rike og er «dårlig reklame» for evangeliet er sikkert og visst!


Men det er Jan Aage Torp hat imot meg og den Himmelske blogg som ligger til grunn for det hele. Dette sa Torp allerede i begynnelsen da han gikk med sin fiktive anmeldelse av meg at han ville ha meg i fengsel!


Da sa Torp at han ikke hadde noen skrupler om jeg måtte gå i fengsel, det var som fortjent!


Dette skrev Jan Aage Torp i 2014:

"Vi er glad for vår politianmeldelse av Christensen, og snart er det slutt på hans blogging. Helt slutt".


Hva har skjedd? Ikke noe annet enn at jeg har tapt anseelse og 50.000,- kr. ellers er alt som før, jeg skriver og taler fremdeles helt uhindret, halleluja!


Men er det greit å angripe en lovlydig borger og for å få meg dømt må de gå bak ryggen på meg og min advokat Brynjar Meling.


Hele rettsaken har vært en stor, stor gedigen farse og en rettstat uverdig. La meg kort nevne noen forhold.


1.)  Oda Karterud som har ledet politiet arbeid har hele tiden gått etter to ting. Det er å finne feil og ting med meg som skal være straffbart. Det som andre gjør, om det er mange ganger mer graverende, det skal oversees og ties i hjel. Dette er selvfølgelig et politiarbeid som er så elendig at selv i Nord Korea eller Kongo hadde de vært flaue!


2.)  Jeg ble siktet for en ting, i retten ble ikke dette drøftet i vesentlig grad. Det som tok mest plass, det var lovanvendelse.


3.)  Jeg ble dømt ikke for det jeg hadde skrevet og talt, men mengden. Altså at det var gjentatt det samme for mange ganger. Dette ble ikke drøftet i retten i det hele tatt. Noe jeg advarte imot å stole på Jan Aage Torp sine løgntall og fremstilling.


Hør her i fra Borgarting lagmannsrett.Kain forfulgte Abel, ikke omvendt.


1.Mos.4.3-5: "Da det var gått en tid, hendte det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også fram et offer; han gav av de førstefødte lammene i saueflokken sin og av fettet på dem. Herren så med velvilje på Abel og hans offergave, men Kain og hans gave enste han ikke. Da ble Kain brennende harm og stirret ned for seg."


Senere vet vi at Kain drepte Abel. Kain bestod ikke denne prøven, han valgte bitterhet, renkespill, og drepte sin uskyldige bror.


Sluttkommentar:


Jeg har aldri gjort noe negativt eller oppsøkt noen, kun skreve og talt på egen blogg og egne nettsider. Med andre ord, jeg har aldri oppsøkt noen for å lage krøll for dem. Kun påpekt hva Guds ord sier og hva som er min overbevisning. At ingen oppadgiftede kristne skal inneha et embete eller tjeneste i Guds menighet og Guds rike!

Det er jeg som er blitt sjikanert fremfor noen andre!

Den onde treenighet med Jan Aage Torp, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg har skrevet kvassere og mye mer enn meg. Politiet har snudd seg bort i fra dette, som viser at de har tatt parti. De har ikke opptrådt objekt, men partisk!

Les bak over i artikler, og du vil finne ut at det er jeg som er blitt sjikanert, trakassert og løyet på. Det Torp har gått igjennom og det er skrevet om ham, er bare toppen av et isfjell da hele hans liv og gjerning bærer preg av å være en mann som ønsker å komme frem uten å inneha de kvaliteter og moral som en Guds tjener skal og bør ha. Være første mann ønsker han å være, men han er ikke skikket til den gjerningen med bl.a. å være skilt og oppadgiftet som en troende.

3 Joh. b. 9 Jeg har skrevet noget til menigheten; men Diotrefes, som gjerne vil være førstemann iblandt dem, tar ikke imot oss. 10 Derfor vil jeg, når jeg kommer, minne om de gjerninger som han gjør, idet han baktaler oss med onde ord; og ikke tilfreds med dette tar han ikke selv imot brødrene, og dem som vil det, hindrer han og støter dem ut av menigheten.

Dette passer perfekt på Jan Aage Torp. Han ønsker å være som Diotrefes. Støter andre ut som lever som troende noe han selv ikke gjør. Han er en typisk falsk apostel og er en ulv i fåreklær.

2 Kor. 11. 13 For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus. 14 Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel; 15 derfor er det ikke noget stort om og hans tjenere skaper sig om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger.


Jan Aage Torp og andre som bl.a. er oppadgiftet som en troende, og de som driver med fremmed lære. De er falske apostler og er som denne Diotrefes.

De ønsker å støte andre ut – spesielt de som avslører dem selv – ut av menigheten og det kristne felleskapet.


Dette som har skjedd med meg og Jan Aage Torp, er egentlig bare historien som gjentar seg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...