onsdag 10. januar 2018

Nr. 211: Jan Aage Torp har ødelagt sin egen familie, nå prøver han å ødelegge min med et krav imot meg på 150.000,- kr for et harmløst bilde som Finn Jarle Sæle har krevd meg for før!


Nr. 211:
Jan Aage Torp har ødelagt sin egen familie, nå prøver han å ødelegge min med et krav imot meg på 150.000,- kr for et harmløst bilde som Finn Jarle Sæle har krevd meg for før!


Bilde av Torp som herjer med sin egen familie og sønn.

Torp kommenterer at jeg skriver om ham, men jeg har da ikke fått noe som helst forbud å skrive imot ham.


Tvert imot sa politijurist Dag Paulsen i Oslo tingrett at det jeg hadde skrevet om Torp ikke var kriminelt. Dessverre så hørte de ikke på ham, men dømte meg for noe som ikke Oslo tingrett hadde oppe til behandling, Det var mengden av skriverier. Noe som jeg bestred i Borgarting lagmannsrett, men dessverre dommer Øystein Hermansen overså dette.Jan Aage Torp har nå ødelagt sin egen familie som jeg har påpekt og blitt straffet for. Saken er selvfølgelig kristendomsforfølgelse åpenbart.


Torp legger nå ut igjen et krav på 150.000 offentlig for å ramme meg mest mulig og min familie som er velfungerende i motsetning til Torp sin der de hater hverandre. Dette hatet vil Torp nå forplante atter igjen i Norsk rettsvesen, det er det han truer med (les artikkelen selv).

Som en kristen skal vi søke fred og prøve å komme motparten i møte.

Kan ikke se at Torp gjør det her eller noen andre plasser ellers da alle bilder er slettet fra min side.

Dette bildet fra 2009 først lagt ut i avisen Norge i dag, senere har jeg brukt det samme bildet som har ligget inne på min datamaskin som et «lovlig» bilde trodde jeg.


http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-198-avisen-norge-i-dag-legger-selv.html

Skriften er klar, at Jan Aage Torp ikke er skikket for å ha et tilsynsembete eller læreansvar da han er både oppadgiftet som en troende og ikke har klart å skikke sitt eget hus eller familie. Dette er hva skriften sier.

1 Tim. 5. 8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Torp fremstår som han ikke bare hater meg og den Himmelske blogg. Men også alle andre som går imot ham, ikke minst hans egne barn der hans sønn Anders får unngjelde mest. Dette er selvfølgelig noe som gjør Torp uskikket til å inneha et tilsynsembete!

Jeg har ikke sjalet det bilde, det er et gammelt bilde fra 2009 som har ligget inne uten noen har sagt ifra. Det er ikke Torp sitt, men journalisten i fra avisen Norge i dag.

Jeg ville betale det, men da jeg slettet det, frafalt alt.

Denne mailen fikk jeg fra avisen Norge i Dag:

Hei Jan Kåre Christensen

Vi har sett at du har benyttet et bilde på din blogg som er tatt av vår fotograf Marion Haslien, som vi eier rettighetene til.

Vi har ikke gitt tillatelse til bruk, og ber om at dette bildet tas bort fra din blogg.

I motsatt fall vil vi fakturere deg for den gjentatte bruken iht gjeldende satser.
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1418-ann-christin-during-woll-og.html

Vi ber om tilbakemelding på at dette, og bekreftelse på at bildene fjernes.

Med vennlig hilsen

Norge IDAG

Dette svarte jeg:

Greit, hvor mye skal dere ha for bilde?

Det er ikke noe vanskelig for meg å forandre på dette bilde da jeg bare tar det bilde som et faksimile bilde fra Norge i dag og det blir enda større og bedre!

Valget er deres, enten får jeg bruke det, eller så lager jeg det mye bedre og større, gratis!

Dette bildet er så gammelt, og jeg har hatt det i bruk i 10 år?

Da begynne å kreve penger av det er uredelig, ukristelig og uåndelig.

Dere klager på at dere ikke får penger av staten til å drive avisen Norge i dag. Men dere er her verre enn hva staten er imot dere, snakk om hykleri!
Og dere skriver ikke navn heller, bare Norge i dag.
Hvem er dere?
Og dere skal være trossøsken?
Her er det kun et, ja et uskyldigbilde på en blogg, som dere krever penger av.
Dette er skammelig og tarvelig av avisen Norge i dag.

Neste mail vil jeg ha helst navnet på en av redaktørene som svarer, i hvert fall et navn!

Mvh
Jan K

Her er noen SMS jeg har sendt til redaktør Finn Jarle Sæle uten å få svar:
Jeg fikk et tilbud om å betale for et bilde som er brukt i mange år.
Torp herjer og krever nå betaling for dette og annet.
Bl.a. av faksimile fra Norge i dag, he—he.
Skal jeg betale for en faksimile fra Norge i dag?
Eller skal du overbeskytte han?

Hva skal jeg betale?
Runar sa jeg kunne helt sikkert beholde dette gratis.

Dere hadde aldri krevd penger før på denne måten for et enkelt bilde.
Og disse bildene ligger fra 8 til 15 år tilbake i tid.

Vær en mann, en Guds mann og skjer igjennom.

Det er en ting som lager problemet, det er Torps hat imot meg og den Himmelske blogg.
Torp har brukt bilde og faksimile av meg, og mange andre.

Hva er problemet da?

Torp lever i synd med å være gjengiftet.

Han mangler kjærligheten i sitt hjerte.

At han på toppen krever penger av faksimile bilde fra avisen Norge i dag forteller at han er i ferd med oppspises av HAT IMO MEG OG HIMMELSKE BLOGG!
(Sitat slutt).

Men hva gjør avisen Norge i dag ved Finn Jarle Sæle?

De trykker hele artikler og ønsker å gjøre det gratis. 
Dette er hentet fra avisen Vårt Land i sin omtale av saken:

Dagen-journalister sendte regning til avisen Norge Idag etter at de blåkopierte en artikkel. Norge Idag nekter å betale regningen: – Vi møter i retten, skriver avisen på lederplass.
I begynnelsen av juni skrev avisen Dagen at Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug nektet å holde gudstjeneste på bedehus før israelsflagget var tatt ned.

Dagen etter trykket Norge Idag samme sak. Det vil si, de kopierte hele avissiden til Dagen og la den inn i sin egen avis. Den eneste endringen var at inngangen var erstattet av en egenskrevet kort kommentar, og at siden var merket med «faksimile».

Tittelen på lederen er «Dyrt å ære folk». Norge Idag hevder at slik kopieringspraksis er helt vanlig innenfor all journalistisk virksomhet i verden.

«Vi krediterte dem faktisk og gav dem ære for en sak. Det var hele faksimilens hensikt … Vi trodde vi gjorde ære på avisen», skriver de.

Videre hevder Norge Idag at saken var gammel og at alle kunne lagd den på mindre enn én time. Dermed vil 8.000 kroner tilsvare en årslønn på 15 millioner kroner.

«Så her dreier det seg tydeligvis om topp-journalister».
(sitat slutt).

Jeg skal ikke gå inn på aktuelle sak, bare si at avisen Norge i dag legger ut en hel artikkel, som er nyskrevet.
Jeg tar kun et bilde som er 10-15 år gammelt og er brukt i mange år, dette krever de penger av.

Skjønne det den som kan, men avisen Vårt Land som igjen krever penger av avisen Norge i Dag kunne også vist litt raushet her?!

Sluttkommentar:

Uttalelse for en leser på nettstedet Søkelys:

Vi som troende skal være annerledes, vi skal være smidige, kjærlighetsfulle og strekke oss lengre enn noen andre. Det er dette Jesus sier i Bergprekenen:

Matt. 5. 39 Men jeg sier eder at I ikke skal sette eder imot den som er ond mot eder; men om nogen slår dig på ditt høire kinn, da vend også det andre til ham, 40 og om nogen vil føre sak mot dig og ta din kjortel, da la ham også få kappen, 41 og om nogen tvinger dig til å gå en mil, da gå to med ham. 42 Gi den som ber dig, og vend dig ikke bort fra den som vil låne av dig. 43 I har hørt at det er sagt: Du skal elske din næste og hate din fiende. 44 Men jeg sier eder: Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og bed for dem som forfølger eder, 45 forat I kan bli eders himmelske Faders barn; for han lar sin sol gå op over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46 For om I elsker dem som elsker eder, hvad lønn har I da? Gjør ikke også tolderne det samme? 47 Og om I hilser bare på eders brødre, hvad stort gjør I da? Gjør ikke også hedningene det samme? 48 Derfor skal I være fullkomne, likesom eders himmelske Fader er fullkommen.

Hva gjør jeg? Når noen legger ut bilder av meg, også til min disfavør? Krever jeg de for penger?

Aldri, vi som troende skal være smidige, strekke oss langt og heller si i fra der vi er uenige på en mild og god måte. Noe Torp ikke evner da han hat imot meg og den Himmelske blogg, nå den nye bloggen «Justismord» er så overveldende!

Her er hva Guds ord sier vi skal gjøre i uoverstemmelser, vi skal søke fred og forsoning, ikke strid og hevnlyst som Torp og Sæle gjør!

Hebr. 12. 14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Efes. 4. 2 med all ydmykhet og saktmodighet, med langmodighet, så I tåler hverandre i kjærlighet,

Vi skal jage etter fred og tåle hverandre. Torp og Sæle lever og gjør motsatt. De er åpenbart begge to mørkets barn, ikke lysets barn med en slik oppførsel.

Torp skriver at jeg ikke kjenner Gud og masse annet rolp. Det er åpenbart Torp som ikke kjenner Gud og hans ord med å trakassere, forfølge, lyve, iscenesette og lyve på meg og prøve å få meg domfelt for noe som er helt hinsides.

Jeg har lagt ut et enkelt bilde som er først publisert i en landsdekkende avis, som er et hamløst bilde 9 år gammelt.

Nora Mørk var de ikke på hennes mobil, hacket og fikk tak i åpenbart private bilder. Som var aldri publisert før og som åpenbart var av privat KARAKTER!

Det blir som å sammenligne epler og bananer, kan ikke sammenlignes!
Jeg har bare prøvd å imøtekomme ham, så får vi ta det derifra!

Som sagt, jeg har tilbudt avisen Norge i dag mener jeg 1.500,- kr for dette bilde eller 500,- kr. Husker ikke, de avslo det og jeg har fjernet bildet.

Samme bildet dukker opp igjen på min engelske blogg og Torp krever penger for samme bildet, jeg fjerne det.

Prøver bare å fjerne alle bilder av Torp og andre selv om de først er lagt ut på riksdekkende aviser og andre plasser.

Bilder klarer jeg å skaffe uansett, eller la vær med å bruke bilder.
Torp søker konflikt, det gjør ingen sanne kristne mennesker! Torp kjenner ikke skriften eller vil etterleve skriften både her og når det gjelder ekteskapet og familie. Da sier skriften at han er verre enn en hedning, det er dette vi er nå vitne til åpenbart.

2. Tim. 3. 6 For til dem hører de som lurer sig inn i husene og fanger kvinnfolk som er tynget av synder og drives av mangehånde lyster 7 og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse.  8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, således står også disse sannheten imot, mennesker som er fordervet i sitt sinn og uduelige I troen.  9 Dog, de skal ikke få mere fremgang; for deres uforstand skal bli åpenbar for alle, likesom og hines blev.

Det er det Torp har gjort, fanget ei dame som er på alder med hans egne barn og kaller det for ekteskap. Bibelen kaller det for uanstendig og hor, at Jan Aage Torp ikke liker dette og vil forfølge meg og trakassere meg og den Himmelske blogg/justismord kommer av åpenbart at han er under innflytelse av mørkets krefter og de åndspersonene som operer der!

Men de leder inn i dårskap og avgudsdyrkelse, noe som vi til fulle ser i Jan Aage Torps liv nå!

Bildet tilhører avisen Norge i dag som jeg har brukt, andre bilder tilhører KS og Dagbladet, gamle bilder som er 20 år gamle + et bilde og to som Kristin B. Bruun har laget for meg, som jeg har lov å bruke.

Torp kommer ingen vei, da bildene er først lagt ut på riksdekkende aviser, og kan ikke sammenlignes med nakenbilder.

Mer kan jeg ikke gjøre, og det Torp holder på med er så lite åndelig og kristent det kan forblitt og være!

Han er åpenbart en mann som gir seg ut for å være en troende, men er en ulv i fåreklær, og meget farlig for lettlurte og naive mennesker!

Torp er en farlig manipulerende og frekt menneske som er kun ute etter å beskytte seg selv for omverden at han ikke selv lever opp til den bibelske standarden med å være oppadgiftet og ikke har skikk på sin egen familie som er et av flere kriterier på å være apostel, pastor og inneha et tilsynsembete i Guds rike og Guds menighet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...