onsdag 3. januar 2018

Nr. 208: Jan Aage Torp spiller et spill av hersk, splid og spill som viser at han er kun opptatt med å skape en posisjon for seg selv der han er i sentrum!

Nr. 208:
Jan Aage Torp spiller et spill av hersk, splid og spill som viser at han er kun opptatt med å skape en posisjon for seg selv der han er i sentrum!

Siktelsen imot meg, som er totalt annerledes enn dommen imot meg.
Hele saken imot meg er et komplott og et justismord fra begynnelse til slutt.
Torp hatet meg fordi jeg forkynte imot gjengifte. Han leverer en fiktiv anmeldelse som siktelsen bygger på. Der blir jeg dømt for noe jeg hverken er siktet for eller blir behandlet i retten, dette er slik en holder på i «banan-stater».


Faksimile fra avisen Norge i dag der det var et bilde av narreapostel Jan Aage Torp som både Sæle og Torp krever meg for penger av det samme bilde da begge to mener at de har copyright for det samme bilde. Eneste som er sikkert her, er at begge to hater meg og den Himmelske blogg, begge to kan ikke ha copyright da bilde åpenbart tilhører avisen Norge i dag, og ikke Torp.For 5 år siden skrev jeg akkurat det samme før jeg lærte Jan Aage Torp å kjenne. Jeg har ikke forandret mening på noen punkter i det vesentlige, bare fått stadfestet at det jeg skrev for mer enn 5 år siden og det jeg har skrevet i ettertid er egentlig akkurat det samme!

Skriften er klar: «én kvinnes mann».

1 Tim. 3. 2 Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre,

Det som er underlig, det er at slike som Torp bryter med Guds ord i liv og lære. Så nevner jeg f.eks. en ting ved siden av med Torp at han er narsissistisk (altså at de er sykelig selvopptatte).

Hva gjør da Jan Aage Torp? Han hater meg og den Himmelske blogg fordi vi holder frem at en tilsynsmann skal ikke være oppadgiftet. Jeg skrev også om Torp at han er narsissist.

Hva er rett? Begge deler, men Torp bruker det at jeg kaller ham for narsissist, og klarer å vinne frem i Norsk rett. Dette er meget trist, manipulerende og slik de holder på i andre lang.
For meg så var det å kalle Torp for narsissist ikke noe viktig, men det hører med til helhetsbilde. Det at han er gjengiftet som troende og ikke er èn kvinnes mann er det som er vesentlig for meg!

Trist at en slik narrsist som Jan Aage Torp har klart å lure hele rettssystemet i Norge med å holde frem ord og setninger som er uvesentlige for meg, men det er på sin plass å nevne. Det at han er gjengiftet som en troende, det er det som bryter direkte med Guds ord!

Siste er at Jan Aage Torp krever meg for den nette sum av 150.000,- kr for et bilde som visstnok har stått i avisen Norge i dag som er et gammelt slaske bilde fra 2009.

Denne mailen fikk jeg av Jan Aage Torp gjennom hans menighet:

Jan Kåre Christensen:

Vi noterer oss dine gjentatte ytringer.
Saken vil bli oversendt til vår advokat for igangsetting av inkasso hvis du ikke betaler 150.000 kroner innen 6. januar 2018. Da vil renter og gebyrer tilkomme i henhold til lovens satser.
Hvis du mener at du har en skriftlig avtale med Jan-Aage Torp direkte, eller med Restoration Oslo, om bruk av våre fotografier, da må du fremvise dette.
Vi har avtaler med visse medier og med noen aktører i sosiale medier, men disse gjøres etter en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Vi vet at vi aldri har gjort en slik avtale med deg, og vi har beviser på at det angjeldende fotografiet tilhører oss.
Vi minner om at vårt krav sees i samsvar med den entydige dom mot deg i samtlige rettsinstanser for din sjikane og personforfølgelse av pastorparet Torp, og at du på ingen måte har tatt innover deg at din sjikanevirksomhet må opphøre. Vi er trygge på at rettsapparatet vil være enige med vår vurdering også vedrørende fakturaen for fotografiet. Uansett må fakturaen betales i sin helhet innen 6. januar 2018, og i tillegg må din sjikanevirksomhet øyeblikkelig opphøre fullstendig.
Administrasjonen i Restoration Oslo vil være ubemannet frem til 3. januar. Vi anbefaler at du straks finner en økonomisk løsning slik at 150.000 kroner er på vår bankkonto lørdag 6. januar 2018.

Med hilsen, Admin i Restoration Oslo
---
Restoration Oslo
http://restoration-oslo.worldDronningens gate 23, 0154 Oslo, Norway

Den 2017-12-23 21:46, skrev Jan Kåre Christensen:

når Oslokirken sender en regning på kr 150.000 for et bilde av en smilende Torp, da blir det feil på alle mulige måter.
De begrunner det med dommen! Det har ingenting med dommen å gjøre.
Torp må selv rette kravet, IKKE Oslokirken.
Kravet er ikke begrunnet saklig eller juridisk.
De sammenligner med spredning av nakenbilder av kjente personer. Totalt meningsløst!
Dessuten krever inkassoloven et visst antall purringer med gitte frister, før man kan sende kravet til rettslig inkasso.
Jeg mener at dette er trusler og et forsøk på utpressing/bedrageri, og INGEN må tåle slikt, heller ikke JKC! Etter min mening...

Dette skriver de på Søkelys, enig:


Mvh
Jan K

Sendt fra E-post for Windows 10

Fra: Restoration Oslo
Sendt: lørdag 23. desember 2017 kl. 08:24
Til: Jan Kåre Christensen
Emne: Re: SV: Faktura for misbruk av fotografi

Vi forventer hele beløpet på 150.000 kroner på vår konto den 6. januar 2018.
Frem til 6. januar 2018 må alle andre bilder av pastorparet Torp være fjernet fra dine nettsider, fordi da vil vi begynne å fakturere hvert eneste bilde som tilhører oss. Det er ditt hele og fulle ansvar å finne, fjerne og slette alle bilder du har stjålet og misbrukt.
Vi viser til den rettskraftige dommen mot deg.

Med hilsen,
Admin i Restoration Oslo
---
Restoration Oslo
http://restoration-oslo.world
Dronningens gate 23, 0154 Oslo, Norway


Den 2017-12-23 08:16, skrev Jan Kåre Christensen:
Som sagt, alle bilder som er «ulovlige» på den Himmelske blogg, kom med de nå, ikke et og et om gangen, alt blir fjernet, det betyr null for meg dette som dere oppkonstruerer som misbruk, har mer enn nok av bilder av Torp!

Mvh
Jan K

Sendt fra E-post for Windows 10

Fra: Restoration Oslo
Sendt: lørdag 23. desember 2017 kl. 07:11
Til: jk.chris@online.no
Emne: Faktura for misbruk av fotografi

Til Jan Kåre Christensen vedr. misbruk av vårt fotografi på din blogg:

Vi har fått oversendt et nytt varsel fra en av dine lesere som viser at du i lang tid har benyttet og spredd til dine lesere på internett enda et fotografi av Jan-Aage Torp som du slett ikke har lov til å benytte.
Fotografiet som er vedlagt, ble tatt den 1. juli 2009, og tilhører Jan-Aage Torp personlig.
Foreningen Restoration Oslo forestår innkreving for misbruk av ekteparet Torps fotografier.
Angjeldende og andre fotografier av Torps blir misbrukt flere ganger på dine blogger, men vi fokuserer denne gang utelukkende på dette ene misbruket, som ligger på følgende link:
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2016/08/no-1311-newspaper-norway-today-requires.html.
Vi varslet deg for noen dager siden om et annet misbruk, og vi understreket at vi ved neste misbruk ikke ville gi deg noe forhåndsvarsel før du mottar faktura. Vi understreket også at en rettstvist vil uunngåelig føre til store merkostnader for deg.
Vi har rådført oss med vår advokat vedrørende alvorlighetsgraden av ditt misbruk i sammenheng med at du nå er enstemmig straffedømt av Oslo Tingrett for sjikane av pastorparet Torp, og for at du har «et personlig forfølgelsesmotiv» overfor pastorparet, og dine anker er enstemmig avvist av Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett, samt av Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg. 
Vi innvarslet ved vårt siste varsel til deg om en mulig faktura pr misbruk på «minst 15.000 kroner», og at dine gjentatte misbruk dermed ikke lenger kan vurderes utfra alminnelige satser for misbruk av fotografier, men må sees i sammenheng med at du er straffedømt for hva du har bedrevet gjennom en årrekke, og at du fortsetter med uforminsket styrke på dine blogger med samme straffbare sjikane og personforfølgelse, både ved fotografier og ved artikler på samme - og verre - nivå som du allerede er grundig straffedømt for.
Vi har sett på lignende forhold vedrørende misbruk av fotografier på nett, og det er solid grunnlag for å hevde at «det skal svi på pungen å dele tyvegods og personlige bilder med andre» (advokat John Christian Elden til Dagbladet, 11/12-2017). Elden forklarte vedrørende en lignende sak at det finnes tidligere eksempler på at nordmenn som er blitt utsatt for uønsket offentlig medieomtale, uønsket publisering og spredning av tilskaffende bilder – såkalt hevnporno – har ført til oppreisningsbeløp fra 50.000 til 420.000 kroner.
Vi mener det er solid grunnlag for å kreve 150.000 kroner av deg for dette misbruket, og at dette vil føre til at du slutter med slik straffbar virksomhet.

Vi gir deg to ukers betalingsfrist. Betaling vil ikke gi deg noen rettigheter på bilder som tilhører oss. Bildene må umiddelbart fjernes og slettes fra dine nettsider. Hvis du ikke betaler innen fristen, vil vi overlate saken til vår advokat for innkassering, og vi vil vurdere ny politianmeldelse av deg.
Vedlagt er faktura med beløp, kontonummer og betalingsfrist.

Med hilsen,
Admin i Restoration Oslo
---
Restoration Oslo
http://restoration-oslo.world
Dronningens gate 23, 0154 Oslo, Norway

Sluttkommentar:

For nøyaktig samme bilde krevde Finn Jarle Sæle meg for 2 år siden. Da bildet egentlig tilhørte ham og avisen Norge i dag, se faksimile og link til artikkel.


Her sloss disse to for å gi meg bot, dom, faktura og det som mere er!

Når hatet blomstrer, når kjærligheten og toleransen er borte, så kan en holde på slik som disse to herremennene Jan Aage Torp og Finn Jarle Sæle gjør!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...