tirsdag 30. januar 2018

Nr. 221: Det er noe patetisk og latterlig over narreapostel Jan Aage Torp, som mener enhver dom er som en «stadfestelse» på farse-dommen imot meg!

Nr. 221:
Det er noe patetisk og latterlig over narreapostel Jan Aage Torp, som mener enhver dom er som en «stadfestelse» på farse-dommen imot meg!

Narreapostelen Jan Aage Torp har åpenbart ikke fått med seg at han som vant seier i Oslo tingrett hadde Jon Wessel-Aas som sin forsvarer som har hele tiden ment at jeg skulle ha vært frikjent!
Apostelen fremstår som forvirret og paranoid, slik som han utaler seg og skriver på nettet nå for tiden. (egentlig alltid, men det siste året har vært verst uten tvil, da virker han til å være fullstendig paranoid og skruppelløs).

Bilde med et betimelig spørsmål til narreapostelen.


Narreapostel Jan Aage Torp er i mine øyne akkurat som en 4-5 års gammel unge i sine vurderinger når han sammenligner og nærmest twitrer eller skriver en artikkel der han mener at enhver dom som går på sjikane og lignede er som en «stadfestelse» på dommen imot meg!

Jeg har ikke tatt stilling til alle de dommene, men av de dommene som han nevner er sammenlignede egentlig helt bort i natta!

Skal nevne en av de dommene som narreapostel Jan Aage Torp hyller og sammenligner med dommen imot meg.

Det å bli ærekrenket har store konsekvenser for mange som er blitt «exposed», skriver youtuber Mathias Engstrøm Sandstøl

Hva er så dette? I løpet av det siste året har det vært en trend på norsk Youtube som virkelig har tatt av, nemlig «exposed»-trenden.

Å «expose» (utsette, henge ut, red.anm.) noen i Youtube-verden, er å henge ut og ytre «sannheten» om navngitte personer.
Problemet med exposed-videoer er at saken ofte har flere sider, samtidig som at «sannheten» ikke alltid er sann.

Dette er det stikk motsatte av hva jeg har gjort, og mine motiver.

Motivet mitt er kun en ting, formidle Guds ord og advare imot falsk lære!

Å advare imot falsk lære innbefatter å advare imot såkalte kristne forkynnere som skiller og gifter seg på nytt, da dette strider imot Guds ord!

At politiet, narreapostel Jan Aage Torp og domstolene «finner» så godt i sammen er uten tvil at de alle er preget av løgn, fordekke og forvrenge sannheten etter min mening!

Politiførstebetjent Monica Lillebakken har løyet så mange ganger til meg.

Det samme har fagansvarlig jurist Oda Karterud ved hatkrimgruppa på Manglerud som nå heldigvis er nedlagt. For dette var et bomskudd!

En gang så ringte også politiførstebetjent Monica Lillebakken, hun ba meg slette en artikkel på den falske Smyrna bloggen, som jeg selv har anmeldt.

Her er det mennesker som egentlig ikke vet frem eller tilbake, ikke rart de tror på narreapostel Jan Aage Torp.

Christian Rosland hadde visstnok skrevet dette om Haddy N'jie.

«Gratulerer har du klart å ligge deg til permanent oppholdstillatelse. Hvorfor kan du ikke ta med deg familien din å flytte tilbake til Afrika. Hvorfor kan du ikke vise såpass respekt, det er ikke krig der dere kommer fra. Din frekke motbydelige halvape. Kom deg ut av landet. Jævla Nigger».

Dette hadde den falske Smyrna bloggen spinett på og skrev da om Christian Rosland langt verre enn hva han selv hadde gjort.

De skriver dette om Christian Rosland:

«Vi kjenner godt hans familie. Det er en familie som lenge har forsøkt å støtte deres lille barn Christian Rosland. Et lite barn som har rukket å bli 34 år gammel, men som enda er et lite barn. Hans mentale alder er av legene antatt å være rundt 10 år. Christian Rosland har aldri gjort noe nyttig i sitt liv. Han bor hjemme og vil alltid gjøre det da han er for mentalt tilbakestående til å bo for seg selv. Ei vil han noensinne få seg en jobb. Ei heller etter å ha rasistisk sjikanert ei ung dame på Facebook. Christian Rosland vet egentlig ikke forskjellen mellom et hvitt eller et farget menneske. Til det er han for mentalt tilbakestående.»

Dette er da mye verre å skrive enn det som Christian Rosland selv skrev!

Denne politikvinnen ringte meg og ba meg fjerne dette sporenstreks, snakk om være uviten og løgnaktig!

Hun sa også som ikke var noe annet en løgn at etter jeg og Torp møtes i konfliktrådet og vi ikke ble enige der skulle hun ha en samtale med hver av oss og legge bort saken da jeg ikke ville møte der. Ved hennes løgner og manipulering, ble dette møte til.

Slik kunne jeg ha fortsatt. Men til hvilken hensikt og nytte?

Sluttkommentar:

På mange måter må det gå helt rundt for narreapostel Jan Aage Torp. Han er ute på twitrer for å fortelle at nå ber han, nå gjør han det og det. Tenk hvis alle skulle informere verden hver gang en gjør noe? Da ville en sagt at det rabler for en!

Av han f.eks. på nå skikker til hver gang det er en dom som blir avsagt, det er til inntekt for seg selv. Men da denne såkalte YouTube dommen som narreapostel Jan Aage Torp hyllet, så hadde han som vant rettsaken samme advokat som mente at jeg ikke hadde skrevet og talt var noe straffbart og det hadde ikke noe med den paragrafen jeg var blitt siktet for.

Dette har åpenbart ikke narreapostel fått med seg, stakkars mann!

Han tror og mener og skriver i full offentlighet flere ganger at jeg har samarbeidet med Levi Fragell for å ta «rotta» på han.

Jeg har aldri snakket med Fragell, her ser vi bare hvor paranoid Torp er. 
Han mente at jeg hadde skrevet og forfulgt Aina Lanton, har prøvd alltid aldri nevne henne med et ord. Det er godt gjort av meg å nevne henne så lite.

Hun er kanskje nevnt max 10 ganger av meg, Torp får det til å bli nær innpå 1000.

Riktignok er hun er etter Guds ord en horkvinne, men jeg har alltid prøvd å aldri nevne henne, kun og alene narreapostelen har jeg nevnt og skrevet om og imot! Ei heller hans første kone, som er også nevnt vel kun max 10 ganger.

Rom. 7. 2 En gift kvinne er etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen.

søndag 28. januar 2018

Nr. 220: Det er kun og alene narreapostel Jan Aage Torp sin «fortjeneste» at det ble rettsak, at politiet og media kom inn i bildet, jeg har ingenting med dette å gjøre!

Nr. 220:
Det er kun og alene narreapostel Jan Aage Torp sin «fortjeneste» at det ble rettsak, at politiet og media kom inn i bildet, jeg har ingenting med dette å gjøre!


Narreapostel Jan Aage Torp har ikke gjort noe annet, derfor at han nå skriver at han er sjikanert er bare tøv og latterlig, han søker den oppmerksomheten som han nå får, og elsker!

Bilde av banditter og røvere, for slik har jeg opplevd redelighet til Norsk rettsvesen og politi er.

Det er på det samme nivå, etter min vurdering.

Hvordan er banditter og røvere?

De virker så tilfattelige «normale» og til å stole på. De er da som «alle» andre.

Snur du ryggen til, og de tar seg til rette og ribber deg uten skam.

De oppfører seg totalt annerledes fremfor ansiktet ditt, som bak din rygg. Dette er kriminelle som er slik, ikke redelige og gode mennesker.

Slik har også politiet og Norsk rettsvesen vært. De har kjørt to rettsaker imot meg der lovanvendelse og annet har vært i sentrum. Men når dommen skal skrives så har de tatt seg selv til rette og skrevet akkurat hva de ville kun med det målet for å få meg domfelt. De er i mine øyne på samme nivå som banditter og røvere, de er kjeltringer slik jeg ser det!

De som reagerer på dette som «urettferdige», må også huske at fra deres egen «kilde» som åpenbart ikke er Gud. Så skal jeg som en Herrens tjener behandles ekstremt hardt og med all den kritiske og om ikke fiendtlige og foraktfulle energi som er å oppdrive i hele Oslo-området. Å la meg slippe unna, eller få en anke sak i Norsk Høyesterett ble nok for mye etter seansen i Borgarting Lagmannsrett der jeg klart sa i fra at det som dommen i fra Oslo tingrett er fantasitall som er udokumentert!
Daniel 6. 1. Og mederen Darius mottok riket; han var da to og seksti år gammel.  2 Darius fant for godt å sette hundre og tyve satraper over riket; de skulde bo rundt omkring i hele riket.  3 Og over dem satte han tre riksråder, og av dem var Daniel den ene; for dem skulde satrapene avlegge regnskap, så kongen ikke skulde lide noget tap.  4 Men Daniel utmerket sig fremfor riksrådene og satrapene, fordi det var en høi ånd i ham, og kongen tenkte på å sette ham over hele riket.  5 Da søkte riksrådene og satrapene å finne skyld hos Daniel vedkommende rikets styrelse, men de kunde ikke finne nogen skyld eller nogen urett, eftersom han var tro, og det ikke fantes nogen forseelse eller nogen urett hos ham.  6 Så sa disse menn: Vi finner ingen skyld hos denne Daniel, det skulde da være at vi kunde finne noget å anklage ham for i hans gudsdyrkelse.  7 Da stormet disse riksråder og satraper inn til kongen og sa til ham: Kong Darius leve evindelig!  8 Alle riksrådene, stattholderne og satrapene, rådsherrene og landshøvdingene har rådslått om at det burde utstedes en kongelig forordning og gis et strengt forbud, at hver den som i løpet av tretti dager beder til nogen gud eller noget menneske uten til dig, konge, skal kastes i løvehulen.  9 Så utsted nu, konge, et sådant forbud, og la det sette op skriftlig, så det efter medernes og persernes uforanderlige lov ikke kan tilbakekalles. 10 I overensstemmelse hermed lot kong Darius sette op en skrivelse med et sådant forbud.

Hva jeg har gått igjennom i de siste årene har lært meg utrolig mye.

Samtidig, jeg skjønner når en står i stormen. Blir en beskyldt for forhold som ikke er sanne, Satan gir aldri opp.

Tape kamp og ansikt utad, og blir beskyldt for å ha ført kristendommen i vanry for å komme offentlig i rettsak med en såkalt kristen broder som Guds ord advarer imot å føre sak for vantro domstoler. Dette og mye annet blir jeg beskyldt for, men jeg har aldri søkt denne oppmerksomheten som jeg har fått. Dette er kun og alene narreapostels Jan Aage Torps løgner og hat imot meg og den Himmelske blogg som har frembragt dette!

Alt dette er jeg like uskyldig i som Daniel var, som også ble «straffet» for å stå for Herren og Guds ord!

Hvordan startet denne konflikten? Det var at jeg skrev og talte imot gjengifte, og fikk såpass høye score hos bl.a. Google da narreapostel Jan Aage Torp var en av de personene som jeg advarte imot.

Da kom han med en fix ide. La meg anmelde Christensen for ikke hans motiver og hva han skriver imot gjengifte. Motiver skriver og taler hat-gruppa på Manglerud legger de mest vekt på. Dette er løgn og atter løgn, da i denne saken har de overhode sett bort i fra dette, de er et løgnkorps!

Men alt annet, og politiet bet på og domstolene skjønte at det ikke var straffbart. Men de dømte med for forhold som retten ikke behandlet. Akkurat som med Daniel, han bli utsatt for en korrupt handling.

De siktet meg for en ting, i retten snakket en mest om lovanvendelsen. Dømte meg for noe som retten ikke behandlet eller drøftet i det hele tatt!

Daniel 6. 11 Men så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var satt op, gikk han inn i sitt hus; der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøide han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han hadde gjort før. 12 Da stormet disse menn inn og fant Daniel bedende og bønnfallende for sin Gud. 13 Så gikk de frem for kongen og spurte med tanke på det kongelige forbud: Har du ikke latt sette op et forbud, at hvert menneske som i løpet av tretti dager beder til nogen gud eller noget menneske uten til dig, konge, skal kastes i løvehulen? Kongen svarte: Det ord står fast efter medernes og persernes uforanderlige lov. 14 Da tok de til orde og sa der de stod foran kongen: Daniel, som er en av de bortførte fra Juda, har ikke aktet på dig, konge, eller på det forbud du har latt sette op; tre ganger om dagen holder han bønn. 15 Da kongen hørte dette, blev han meget bedrøvet og tenkte på hvorledes han skulde kunne frelse Daniel, og helt til solen gikk ned, gjorde han sig umak for å utfri ham. 16 Da stormet disse menn inn på kongen og sa til ham: Vit, konge, at det gjelder den lov hos mederne og perserne at intet forbud og ingen forordning som kongen utsteder, kan forandres. 17 Så bød kongen at Daniel skulde hentes og kastes i løvehulen. Og kongen tok til orde og sa til Daniel: Din Gud, som du stadig dyrker, han frelse dig! 18 Så blev en sten ført frem og lagt over hulens åpning, og kongen forseglet den med sitt eget og sine stormenns segl, så det ikke skulde kunne skje nogen forandring i det som var gjort med Daniel. 19 Derefter gikk kongen hjem til sitt palass og fastet hele natten, og han lot ikke nogen av sine medhustruer komme inn til sig, og søvnen flydde fra ham.

Hva utfallet blir av hva vi går igjennom er ikke alltid det avgjørende, det er hva som er Guds hensikt med det hele!

Selvfølgelig hadde jeg ønsket å bli frikjent, hvem ville ikke det?

Men alt tilhører Herren, vår fortid, nåtid og fremtid ligger i Herrens hender.

Hebr. 11. 35 b. Noen ble torturert og avslo å bli kjøpt fri, for de ville heller nå fram til en bedre oppstandelse. 36 Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, til og med lenker og fengsel. 37 Noen ble steinet, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn, nødlidende, forfulgt og mishandlet. 38 Verden var dem ikke verdig, og de måtte flakke omkring i øde trakter og på fjell og holde til i grotter og huler.

39 Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet.

Det var også de av Guds hellige som ikke «vant» seier her i tiden. Men de fikk både et godt vitnesbyrd og Guds annerkjennelse skal de få den dagen vi alle går inn i Guds evige Kongedømme.

Hebr. 11. 40 Gud så for seg noe som er bedre for oss: at de ikke skulle nå fram til fullendelsen uten oss.


Alt håp så ute for Daniel, han var kastet ned til løvene. Utfallet er alene i Guds hender, han er uskyldig som jeg også er. Jesus – Guds egen sønn var også uskyldig, men han vant den største seier av de alle på korset tre.

Dette skriver Lewi Pethrus så godt om.

Lewi Pethrus skriver i boken seierstider – brytningstider i kapitelet seierstro – vår ledestjerne følgende: Seieren på Golgata er seieren fremfor alle andre!

«De store skarene begynte å svikte ham da han begynte å tale om sin lidelse og død. Til og med de tolv han hadde utvalgt som sine apostler, sviktet ham og flyktet. Før det skjedde hadde en av dem lykkes med å selge han for tretti sølvpenger til hans fiender. Den mest betrodde av dem alle fornektet sitt disipelskap tre ganger under den offentlige rettergangen imot ham.

Han bannet på at han ikke kjente ham. Menneskelig sett så sluttet kristendommens start med at dens grunnlegger hang ensom og forlatt av Gud og mennesker på et kors mellom to røvere.

Dette var ifølge Jesus fiender kristendommens sammenbrudd i selve starten, og mange av de troende jøder så i dette hans nederlag for bestandig.

De så ikke den Guds frelsesplan som lå bakom disse sett så nedslående ytre hendelser.

Men i det som så ut til å være det største nederlag, lå den største seier for Guds sak som noensinne er blitt vunnet.

Seieren på Golgata er seieren fremfor alle andre!»

Daniel 6. 20 Tidlig om morgenen, så snart det lysnet, stod kongen op og skyndte seg til løvehulen. 21 Og da han kom nær til hulen, ropte han med sorgfull røst på Daniel. Han tok til orde og sa til Daniel: Daniel, du den levende Guds tjener! Har din Gud, som du stadig har dyrket, maktet å frelse dig fra løvene? 22 Da svarte Daniel kongen: Kongen leve evindelig! 23 Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de ikke har gjort mig nogen skade, fordi jeg er funnet uskyldig for ham, og heller ikke mot dig, konge, har jeg gjort noget galt. 24 Da blev kongen meget glad og bød at Daniel skulde dras op av hulen; og da Daniel var dradd op av hulen, fantes det ingen skade på ham, fordi han hadde trodd på sin Gud.

Det er utgangen av det hele som er betydningsfulle for oss troende.

Hva vi har lært gjennom den prosessen, og det vi har vært igjennom som er det avgjørende og betydningsfulle.

Ikke hva verden og andre mennesker tenker, mener og tror om oss! All ære til Gud og Lammet!

Gjennom dette så har jeg tross alt fått anledning å nå ut til mange som jeg sikkert aldri hadde fått nådd ut til. Så Gud vender det negative til noe positivt. Satans gjerning som narreapostel Jan Aage Torp har gjort ved alt fra a til å, har Gud vendt til noe for ham. At min forkynnelse der jeg har fremholdt at forkynnere og mennesker med lederansvar i Guds menighet skal ikke være oppadgiftet som en troende!

Det jeg har gått igjennom finner vi alt egentlig omtalt i bibelen. Det er det samme som andre Guds menn og Guds kvinner må og går igjennom.

2. Tim. 4. 16 Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg. Må det ikke bli tilregnet dem! 17 Men Herren var med meg og ga meg styrke til å fullføre forkynnelsen, så alle folkeslag kunne få høre. Og jeg ble reddet ut av løvens gap. 18 Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet! Amen.

Tenk hvordan det måtte være for den «store» apostelen Paulus, ingen sto ved hans side. Han måtte bære alt alene, det måtte ha vært tungt!


Daniel 6. 25 Og kongen bød at de menn som hadde klaget på Daniel, skulde hentes, og de blev med sine barn og hustruer kastet i løvehulen; og før de nådde bunnen i hulen, falt løvene over dem og knuste alle deres ben. 26 Derefter skrev kong Darius til alle folk, ætter og tungemål som fantes på den hele jord: Alt godt bli eder i rikt mål til del! 27 Jeg gir hermed det bud at alle folk i hele mitt kongerikes område skal skjelve og frykte for Daniels Gud; for han er den levende Gud og blir i evighet, og hans rike ødelegges ikke, og hans herredømme varer inntil enden. 28 Han frelser og utfrir og gjør tegn og under i himmelen og på jorden - han som frelste Daniel av løvenes vold. 29 Og Daniel levde æret og lykkelig både under Darius' og perseren Kyros' regjering.

Det går an å tape en kamp og to, men vinne serien!

Som mangeårig fotballspiller så vet jeg at det er i slutten av sesongen, når alle kampene er spilt. Og alt blir lagt i sammen som avgjør hvem som vinner serien. Slik er det også på det åndelige område. Det kan se puslete og smått ut enkelte ganger, men vi har ikke tapt om det kan se smått ut iblant!

Skriften sier mye om dette ved enkelte anledninger, her er et ord fra den vise Kong Salomo.

Høysangen 1. 5 Sort er jeg, men yndig, I Jerusalems døtre, som Kedars telter, som Salomos telttepper.  6 Se ikke på mig, fordi jeg er så sort, fordi solen har brent mig! Min mors sønner blev vrede på mig, de satte mig til å vokte vingårdene; min egen vingård har jeg ikke voktet.

Sort er jeg sier bruden, ikke nok med så er det fordi solen har brent huden. Det er ikke mye å elske en solbrent brud, men stort sett så går solbrentheten over.

Slik er det også med oss som troende. Disse kampene, de er kun for en stund, ikke for alltid. Det er mange ord i bibelen som forteller oss dette. Bl.a. her fra Apostelen Johannes.

Fra minebibelkommentarer Johannes Åpenbaring 2. 7 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, ham vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis.

Så kommer det en form for repetisjon som kommer til alle menigheter.

1.) Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene.

2.) Den som seirer.

Med andre ord så vil Herren Jesus at de to tingene skal vi legge oss spesielt på minne; å høre, samtidig å bli og være en seirende kristne!

8 Skriv til engelen for menigheten i Smyrna:

Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende:

İzmir som byen heter i dag, eller det tidligere greske Smyrna, er en havneby i Vest-Tyrkia ved Egeerhavet. Datidens Smyrna var en gammel by som ligger på et sentralt og strategisk punkt på Aegean kysten av Anatolia; Hjulpet av sitt fordelaktige havneforhold, dens lette måte å forsvare seg og gode forbindelser i innlandet gjorde byen til en meget god havneby.

Her var det blitt en menighet som virket for Gud under kummerlige og vanskelige forhold sett med menighetens erfaring og opplevelse.

Jesus presenterer seg som den første og den siste, han som var død og er blitt levende.

9 Jeg vet om det du har gjennomgått og vet at du er fattig – og likevel rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det, for de er Satans synagoge.

Med den måten å presentere seg selv, som en som hadde vært død så tar han del i deres vanskeligheter og lidelser. Jesus ble selv spottet, foraktet, misforstått og sett ned på av andre Jøder. Det var minst en synagoge i byen men Jesus karakteriserer den som en Satans synagoge. Ikke særlig pen omtale men de religiøse menneskene som står Guds menighet og hans sendebud imot er ikke Guds tjenere men Satans. Derfor blir også virksomheten deres det.

10 Vær ikke redd for det du skal lide! Djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal settes på prøve, og i ti dager skal dere lide vondt. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets krone.

Jesu budskap er trøsterikt. Først får de høre at de ikke skal frykte, løftene gjelder også dem.

2.Kor. 1. 20 For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære.

Og lidelsen og vanskeligheten skulle være tidsbegrenset. Det gode og evangeliet skulle seire til slutt bare en forble tro og holdt ut til slutt.

11 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, skal ikke rammes av den annen død.

Den annen død – eller totale utslettelse som Sodoma og Gomorra fikk – skulle ikke de få ta del i.

Menigheten her fikk ingenting bebreidende mot seg akkurat som menigheten i Filadelfia.

Igjen blir en møtt av å høre og å seire som alle andre menigheter også blir møtt av!
(sitat slutt).


Her ser vi for menigheten i Smyrna de skulle live 10 dager. Lidelsen er tidsbegrenset for å lære oss diverse lekser og ting skal bli klarer for oss. Ikke minst hva Gud selv sier i sitt eget ord. Ære være Gud og Lammet!

Sluttkommentar:

Vi leser om Daniels fiender som ville ham til livs at de la en slu plan. Det var at ingen skulle tilbe ingen andre enn Kongen i løpet av 30 dager.

Hvordan responderte Daniel på dette? Han gjorde som før, vi leser:

«Men så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var satt op, gikk han inn i sitt hus; der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøide han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han hadde gjort før.»

Slik er det også imot meg, jeg har kun skrevet og talt det som Gud har gitt meg og som jeg har gjort før og akter også å gjøre i fremtiden.

Selve saken imot meg har vært et komplott, ingen rettstat verdig!

Jeg er blitt dømt for noe som kom frem i Oslo tingrett, men ikke behandlet eller dokumentert. Alt for å få tatt meg slik også de onde menneskene med sine ondsinnede planer fikk tatt Daniel.

Men alt slo tilbake på dem selv, slik vil dette også slå tilbake på hele Norge som gjennom dette har vist at de ikke tåler og ønsker å ha Gud og hans ord!

Men under denne rettsaken og i ankesaken i Borgarting lagmannsrett ble ikke mengden av skriverier som jeg senere ble dømt for debattert.

Dette skriver min Advokat Brynjar Meling til Norges Høyesterett som forkastet vår anke:

Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon

Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.

Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retorsjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammenlikning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrunner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne avgjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen.

Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.
(sitat slutt).

Min glimrende og meget gode advokat Brynjar Meling skriver her så klart følgende: «Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.»

Det er meget sterke ord av min advokat at domstolene, både dommen i fra Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har dømt meg for forhold som ikke har vært debattert!

Da står vi overfor et justismord. Og vil minne om «Urettferdighet et sted, er en trussel mot rettferdighet alle steder».

Da jeg er blitt dømt for noe som retten ikke har behandlet. Da Norsk Høyesterett forkastet anken.

Så anser jeg dommen imot meg som uriktig, og ala Kongo og Nord Korea sitt lave og primitive nivå. Dette er Norge 2018 vi snakker om, ikke det Norge som var, men er NÅ!!!!!!!!!!!!!!!

Her er Brynjar Meling sin gedigne tale til Borgarting lagmannsrett som de helt konsekvent ikke skriver noe om i dommen omtrent. Men de lot han holde på. For etterpå å se bort i fra denne talen, dette er helt uforståelig.
Jeg avslører Øystein Hermansen på forhånd, med å si klart i fra at Torps tallutleggelse er fullstendig og helt hinsides. Ikke noe av hva han kom med er dokumentert. Det er fabeltall. Samt hva Torp og hans allierte har skrevet imot meg er langt kvassere og i en langt større mengde enn hva jeg har skrevet!torsdag 25. januar 2018

Nr. 219: Tidenes Justismord – her i Norge – ala Kongo eller Nord Korea!?

Nr. 219:
Tidenes Justismord – her i Norge – ala Kongo eller Nord Korea!?


MLK (Martin Luther King) sa engang:

«Urettferdighet et sted, er en trussel mot rettferdighet alle steder».

Bilde av min advokat Brynjar Meling som etter min vurdering har vært den mest profesjonelle aktør i mitt møte med Norsk rettsvesen.
Som Norsk borger så skjønner at Norge ikke er på nivå med Kongo eller Nord Korea på det jevne.

Men i mitt tilfelle er de det, om ikke under!

Kan det være så ille? Ja, faktisk. Jeg er dømt for noe jeg ikke har fått anledning å forsvare meg for, da er en utsatt for et regelrett justismord.

Jeg fikk et forelegg for å ha skrevet om Pastor Jan Aage Torp at han at han er spedalsk, selvsentrert, ekkel, frekk, narsissistisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk.

Dette ble det rettsak om i Oslo Tingrett januar 2016 da jeg ikke vedtok boten.

Men under denne rettsaken og i ankesaken i Borgarting lagmannsrett ble ikke mengden av skriverier som jeg senere ble dømt for debattert.

Dette skriver min Advokat Brynjar Meling til Norges Høyesterett som forkastet vår anke:

Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon

Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retorsjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammenlikning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrunner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne avgjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen.

Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.
(sitat slutt).

Min glimrende og meget gode advokat Brynjar Meling skriver her så klart følgende: «Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.»

Det er meget sterke ord av min advokat at domstolene, både dommen i fra Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har dømt meg for forhold som ikke har vært debattert!

Da står vi overfor et justismord. Og vil minne om «Urettferdighet et sted, er en trussel mot rettferdighet alle steder».

Da jeg er blitt dømt for noe som retten ikke har behandlet. Da Norsk Høyesterett forkastet anken.

Så anser jeg dommen imot meg som uriktig, og ala Kongo og Nord Korea sitt lave og primitive nivå. Dette er Norge 2018 vi snakker om, ikke det Norge som var, men er NÅ!!!!!!!!!!!!!!!

Her er Brynjar Meling sin gedigne tale til Borgarting lagmannsrett som de helt konsekvent ikke skriver noe om i dommen omtrent. Men de lot han holde på. For etterpå å se bort i fra denne talen, dette er helt uforståelig.Jeg avslører Øystein Hermansen på forhånd, med å si klart i fra at Torps tallutleggelse er fullstendig og helt hinsides. Ikke noe av hva han kom med er dokumentert. Det er fabeltall. Samt hva Torp og hans allierte har skrevet imot meg er langt kvassere og i en langt større mengde enn hva jeg har skrevet!


tirsdag 23. januar 2018

Nr. 218: Folk spør meg om det blir noen ny rettsak mellom meg og horkarlen og narreapostel Jan Aage Torp som er aggressiv, manipulerende og som hele tiden er ute er konflikt og oppsøke sine «ofre»!

Nr. 218:
Folk spør meg om det blir noen ny rettsak mellom meg og horkarlen og narreapostel Jan Aage Torp som er aggressiv, manipulerende og som hele tiden er ute er konflikt og oppsøke sine «ofre»!

Bilde av en mann og hans hjerne. Så mye som Torp er åpenbart opptatt av meg og den Himmelske blogg. Selv teller hvor mye jeg har skrevet om ham og så mye annet. Så er det temmelig åpenbart at det er jeg og den Himmelske blogg som Jan Aage Torp sin hjerneaktivitet er opptatt med nok stort sett hele dagen, uka og mnd. igjennom.
Stefan Hallman skriver i Korsets Seier:
Dette er skamfullt. Det er også et nederlag for begge de involverte. Hvordan kan de våge å legge denne saken frem for en urettferdig domstol? Er det ikke på grunn av slikt Kristus blir hånet? Hvorfor ble ikke denne saken løst i et møte mellom de to stridende, eller sammen med to vitner, eller for menigheten som Jesus har sagt?: "Dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort. Hvis han ikke hører på dem heller, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning eller toller for deg." (Matteus 18,15). Og en som vil lede andre, skal vel selv kunne dette. Leserinnlegg på debattforum kan vel knappest regnes som menigheten. Man skal avgjøre ting ansikt til ansikt. De hellige skal dømme verden, så hvorfor ble ikke denne saken avgjort i menigheten? "Men når dere skal dømme verden, hvorfor duger dere ikke da til å dømme i småsaker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Kan dere ikke da dømme i jordiske saker? Og når dere har slike saker, hvorfor setter dere til dommere folk som ikke har tillit i menigheten? Dette er en skam for dere! Finnes det ikke en eneste forstandig blant dere som kan ordne opp i saker mellom brødre? Nei, bror fører sak mot bror, og det for dommere som ikke er troende. At dere har rettssaker mot hverandre, er i seg selv et nederlag for dere. Men dere gjør urett og lar andre lide tap – til og med søsken. Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill!" (1.kor 6.1-8.)
(sitat slutt).


Min advokat blir referert dette i Korsets Seier:

Advokat Brynjar Meling begjærte Christensen frikjent.

– Det beskyttelsesverdige i paragraf 390A er sinnets ro, den private fred, sa han.

– En blogg er tilgjengelig for den som velger å oppsøke det. Man skal først gjøre det som er nødvendig for å beskytte seg selv. Det andre skriver om en på nettet trenger en ikke å bry seg om, uavhengig av hvor nedrig det er.(sitat slutt).

Torp kaller meg for de mest nedrige og stygge ordene han kan finne, som er kun for å ramme meg som hat-bloggeren, Anders Behring Breivik tilhenger, sympatisør og tvillingsjel og mye, mye mer.

Men dette er lov, men gjør jeg det samme og faktisk langt snillere ord og jeg prøver å beskrive Torp ut i fra Bibelen, det er straffbart!

Selvfølgelig er det den ugudelige verden som dømte, korsfestet og tok livet av Jesus som Torp nå har alliert seg med, imot meg og den Himmelske blogg!

Vi kan sammenligne dette med døperen Johannes som ble forfulgt da han forkynte imot gjengifte, det samme som jeg har gjort og gjør!

Fra mine bibelkommentarer Markus 6. 14 Kong Herodes fikk høre om Jesus, for navnet hans var nå blitt kjent. Noen sa: «Døperen Johannes er blitt reist opp fra de døde. Det er derfor slike krefter er virksomme i ham.»

Denne Herodes Antipas (født før 20 f.Kr. - død etter 39 e.Kr.) var sønn av Herodes den store og overtok etter farens død Galilea og Perea. Han styrte som landsfyrste ca. 4 f.Kr. til 39 e.Kr. [1] Antipas var sønn av Herodes den store.
Herodes Antipas var opprinnelig gift med en datter av Aretas IV av nabateerne, men skilte seg fra henne og giftet seg med Herodias, som var hans niese og tidligere hadde vært gift med hans bror Herodes Boethus, som hun hadde datteren Salome med. Aretas' datter returnerte til faren. Etter en ytterligere tvist om grensespørsmål gikk Aretas til krig mot Herodes Antipas.

Men han hadde nå kommet i dype samvittighets kvaler.

15 Andre sa: «Han er Elia.» Og noen sa: «Han er en profet, som en av de gamle profetene.»

Jesus hadde samme omvendelse forkynnelse som døperen Johannes. Men ellers så lignet han mer på de gammel testamentlige profetene i å gjøre under, tegn og tale profetisk.

16 Men da Herodes hørte det, sa han: «Det er Johannes, som jeg lot halshogge. Han er blitt vekket opp igjen.»

For Herodes måtte han ligne mest på døperen Johannes da de begge traff ham mitt i samvittigheten med sin forkynnelse om nulltoleranse overfor gjengifte.

17 Det var denne Herodes som hadde sendt ut folk for å gripe Johannes og hadde kastet ham i fengsel og bundet ham. Dette hadde han gjort på grunn av Herodias, som hadde vært gift med Filip, en bror av Herodes. Henne hadde Herodes giftet seg med,

Døperen Johannes var sønn av den jødiske presten Sakarja og hans hustru Elisabeth, som var Marias kusine som var Jesu mor. Det fortelles i Bibelen at Maria besøkte Elisabeth mens de begge var svangre, og at barnet da «hoppet av fryd» i hennes mage.

18 og Johannes hadde sagt til ham: «Det er ikke tillatt for deg å ha din brors hustru.»

Vi leser i loven at gjengifte som her var ikke tillatt. Mens broren levde kunne man ikke ta hans kone til ekte.

3.Mos.20. 21 Når en mann gifter seg med sin brors kone, er det en skammelig gjerning. Han vanærer sin bror; de skal ikke få barn.

19 Herodias var ute etter Johannes og ville gjerne få ham drept, men hun kunne ikke få satt det igjennom.

Her var det den nye kona til Herodes Herodias som ville ha døperen Johannes drept men kunne ikke få satt det ut i livet. Herodias var datteren til Aristobulus, sønn av Herodes den store. Hun var først gift med prins Herodes Filip, sønn av Herodes den Store. De fikk datteren Salome. Senere forlot hun ektemannen til fordel for hans bror Herodes Antipas. Dette var i strid med loven, og vakte stor forargelse. Det fortelles at Døperen Johannes kritiserte dem for dette, og ble kastet i fengsel.

20 For Herodes hadde respekt for Johannes; han visste at han var en rettferdig og hellig mann, og holdt sin hånd over ham. Når Herodes hørte ham, ble han urolig og rådvill, men likevel hørte han gjerne på ham.

Herodes hadde et annet forhold til døperen en sin nye kone. For han hørte ham, ble han urolig og rådvill, men likevel hørte han gjerne på ham.

21 Men så bød det seg en anledning: På sin fødselsdag holdt Herodes et festmåltid for sine fremste embetsmenn, offiserene og de ledende menn i Galilea.

Det er en tid for alt sier predikeren. Det viser seg at det alltid gis en anledning både for det onde og det gode. Alt det som bor i ens hjerte vil det gis anledning for før eller siden.

22 Da kom Herodias’ datter inn og danset. Herodes og gjestene ble så betatt at kongen sa til henne: «Be meg om hva du vil, så skal jeg gi deg det.»

Datteren til Herodias Salamo danset seg inn i alles hjerter. At hun var både dyktig og tiltrekkende var helt sikker. Men Herodes ble blendet og gjennom det lurt.

23 Han sverget på det og sa: «Hva du enn ber meg om, skal jeg gi deg, om det så er halve kongeriket mitt.»

Nå hadde Herodes lovet mer enn han nesten kunne holde. Å be om at noen kan få halve kongeriket er å be om at den andre parten får alt som en kan ønske seg.

24 Hun gikk ut og spurte sin mor: «Hva skal jeg be om?» Hun svarte: «Hodet til døperen Johannes.»

Her fikk Herodias mulighet for å kunne la sin ondes hensikt bli satt ut i livet.

Å be om noen`s hode er det samme som å be om å få vedkommende drept og henrettet. Det er ufattelig hvor ond noen kan bli, og her var det en kvinne som sto bak henrettelsen av døperen Johannes p.g.a. hans forkynnelse imot gjengifte.

25 Straks skyndte hun seg inn til kongen og sa hva hun ønsket: «Jeg vil at du med en gang gir meg døperen Johannes’ hode på et fat.»

Her var datteren også blitt sin mors onde tjener. Det heter i ordtaket at eple faller ikke langt i fra stammen. Og det er trist når det onde blir videreført av avkommet.

26 Da ble kongen dypt bedrøvet, men fordi han hadde sverget, og det mens gjestene hørte på, ville han ikke si nei til henne.

Her var det en Konge og overhode som hadde satt seg selv i en ytterst vanskelig posisjon. Enten tape ansikt og kanskje sin nye kone, eller bli en drapsmann og få døperen henrettet.

27 Og kongen sendte straks en bøddel med ordre om å hente hodet til Johannes. Han dro av sted og halshogde Johannes i fengselet,

Kongen valgte Satans vei i sannhet. Synden vil alltid ha mer og mer. Åpner enn seg først opp for synd så vet en ikke hvor ille det blir før en står midt oppi det.

28 kom med hodet på et fat og ga det til jenta, og hun ga det til sin mor.

Når en tror en har lekt med synden så leker den med deg og har full kontroll. Slik fikk Herodias viljen sin, den onde viljen sin igjennom. Døperen Johannes korte liv og tjeneste var over.

29 Da disiplene hans fikk høre dette, kom de og hentet liket og la det i en grav.

Døperen Johannes disipler ville han skulle ligge i en grav. At en vil at vedkommende skal ligge i en grav ligger at en tror på en oppstandelse fra de døde. Vi leser flere plasser i GT at det å ha en grav er svært betydningsfylt!(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Denne beretningen taler for seg selv, at det er det samme som har skjedd med Jan Aage Torp. At det er min forkynnelse og hva jeg har formidlet på den Himmelske blogg, at skriften er klar. Gjengifte er ikke tillatt for troende mennesker. Aller minst forkynnere og andre med ansvar i menigheten, da de skal være èn kvinnes mann!

Dommen imot meg er fabrikkert da det bl.a. står at jeg har drevet med personsjikane og er drevet av personforfølgelse og annet.

Jeg har aldri oppsøkt Jan Aage Torp noen gang, men han har oppsøkt meg, aldri motsatt.

Samt, han prøver nå å finne måter å komme i konflikt og strid med meg. Det er temmelig åpenbart. Da det er bilder som ikke tilhører ham og som jeg ikke hadde noen aning om fantes. Krever Jan Aage Torp den nette sum av 150.000,- kr for et gammelt bilde som har vært gitt ut i en landsdekkende avis for snart 10 år siden.

Samt, bilde er slettet, som viser bare at Torp er på utkikk og sikler etter stridd, ikke fred!

Torps eneste våpen imot meg er egentlig å få myndigheten og andre ugudelige mennesker til å forfølge meg. Tråkke på meg og misbruke sin makt imot meg og den Himmelske blogg. 
Bønneveien og overlate alt i Guds hender, vet han ikke hva er!!!

Han er åpenbart ingen sann troende lengre! 
Denne narreapostelen som han er blitt, med å leve et liv i hor.
Etter å ha ødelagt sin egen familie. Så lar han seg åpenbart bruke av Satan for å prøve å ødelegge meg og min familie!

Derfor, legg merke til at dette er også Kains vei. Som forfulgte og lurte Abel, ikke motsatt. Abel var «fornøyd», men det var ikke Kain. Derfor det hatet imot Abel, som til slutt fikk han til å drepe Abel.

Torp burde gått i seg selv, overlatt alt i Guds hender! Ikke tatt det i sine egne hender. Og gått til verdslige myndigheter som skriften advarer imot å gjøre, dommen og alt hører Herren til!

Skulle det vært noen som kom inn som en 3 person, så sier skriften at det er åndelige brødre og menigheten som skal dømme mellom brødre, ikke ugudelige og ufrelste dommere og myndigheter!

fredag 19. januar 2018

Nr. 217: Dommen imot meg er nødvendig å ta innover seg – det bebuder at kristendomsforfølgelse kommer, når en slik psykopat og horkarl som Jan Aage Torp er, kan lure både politiet og domstolene for å få meg dømt!


Nr. 217:
Dommen imot meg er nødvendig å ta innover seg – det bebuder at kristendomsforfølgelse kommer, når en slik psykopat og horkarl som Jan Aage Torp er, kan lure både politiet og domstolene for å få meg dømt!


Det er mye narsissisme i Jan Aage Torps hat imot meg og den Himmelske blogg. 
Da det speilbilde han ser av seg selv oppleves han stikk motsatt på den Himmelske blogg. Derfor det voldsomme raseriet og hatet.

Narsissisme er sykelig eller skadelig selvnytelse. Navnet er hentet fra den greske myten om ynglingen Narkissos som så sitt eget speilbilde i vannet og ble så forelsket at han ble dømt til å tæres hen og dø. I dagligtale brukes narsissisme nærmest synonymt med selvopptatthet.

Faksmile fra store Norske leksikon.
Jeg er ikke noe spesiel, men det budksapet Gud har betrodd meg er spesielt og herlig!

Satan har uten tvil inspirert og gitt narreapostel Jan Aage Torp en «salvelse» fra Helvete, eller rettere fra ham selv for å trakassere, forfølge og lure både politiet og domstolene for å få meg dømt!


Dette er tidens justismord, og løgnhistorie gitt i det Norske rettssystemet!


Derfor har jeg opprettet denne bloggen som belyser gjennom de mange artikler jeg har tatt vare på og nå lagt ut at dette er tiendes justismord.

Hør bare her:


1.)  Jeg ble siktet for å ha skrevet om narreapostel Jan Aage Torp at han er spedalsk, selvsentrert, ekkel, frekk, narsissistisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk.

Retten kom frem til at dette var ord og utrykk som ikke var og er straffbare.


2.)  Under selve hovedforhandlingene både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett var drøftelsen dette og lovanvendelsen tema.


Hør Brynjar Meling sin tale her:

Hør mitt tilsvar til Dommer Øystein Hermansen som jeg sier før han skriver ut dommen imot meg der jeg på forhånd avslører hans løgner at jeg driver med personforfølgelse imot Torp da hans tall i Oslo tingrett er fantasitall. Og hva Torp og hans allierte har skrevet imot meg er langt mer omfattende:


3.)  Så, bak ryggen på meg og Brynjar Meling blir jeg dømt for bl.a. dette:


«Retten mener også at uttalelsene samlet sett har beveget seg langt bort fra tros- og religionskritikk, og heller tatt form av sjikanøs og trakasserende personforfølgning.»


Dette er selvfølgelig løgn, og dette har aldri blitt drøftet i retten av det er mengden av det som er skrevet som gjør at jeg har gjort noe straffbart!


Faktisk, Jan Aage Torp og hans medsammensvorne har både skrevet mer og langt kvassere enn hva jeg har skrevet noen gang, langt kvassere er det!


Torp påstår at jeg er Anders Behring Breivik tvillingsjel, tilhenger og sympatisør som er selvfølgelig ikke noe annet en grov løgn, injurierende og straffbart å hevde. 

Bare med å påstå at jeg er ABB sympatisør og tvillingsjel viser at Torp er åpenbart en kriminell person. Hvem andre i Norge er det som går rundt og stempler andre for dette? Jeg vet ikke om en eneste bortsett fra Jan Aage Torp!

Torp påstår jeg er en demon, men han selv er vel mer slu og manipulerende enn de aller fleste jeg kjenner og vet om med sin store glis for deretter prøve å sete deg ut.


Det gjør han gjennom sine løgner og manipulering, men han er avslørt!

Hva må til for at politiet skal gjøre noe her når Jan Aage Torp mener jeg er Anders Behring Breivik sin etterfølger og tvillingsjel. Samt, at Anders Behring Breivik er demonbesatt og da er det åpenbart at jeg må være det også. Han har tross alt også kalt meg for å være en demon?


Dette skriver Jan Aage Torp i Dagbladet:

«DJEVELUTDRIVELSE: En far ville ifølge VG på fengslingsmøtet 6.2. for Anders Behring Breivik for å «faktisk se djevelen før saken starter». 15.2.09 slo VG opp på forsiden min egen sønn, Anders: «Anklager faren for å drive ut djevler». 15/4-11 fulgte Aftenposten opp med «Demonutdrivelser» på forsiden.

Historier verserer verden over om fengsler som er forvandlet til samfunnsbyggende vekkelsesarenaer. De frigjorte soner dommene, ofte på livstid, men er ikke lenger besatt av den farlige og onde. Den samme makt som Jesus opererte utfra da han drev demoner ut av folk, er fortsatt tilgjengelig idag - på norsk! Jeg har fått min praktiske opplæring i land der man erkjenner den ondes realitet, men der vi tror at Jesus har vunnet over satan på Korset. Rent praktisk skjer vår utdrivelse av demoner ved enkel forbønn, lesning av bibelen, lovsang, og karismatiske gaver som profeti, kunnskapstale, og prøveånder. Vi samarbeider gjerne med psykiatere og psykologer.

Sterkere lut bruker katolikkene. Biskop Bernt Eidsvig har tilkjennegitt at de i Norge har en prest som jobber spesielt som eksorsist. Sikkert på en mer liturgisk måte enn meg, men dog med tro på Jesu makt over demonene. Biskop Kvarme har sett eksorsisme og anerkjenner denne tjeneste. Den verdensvide kristne kirke praktiserer eksorsisme - og det skjer i Norge!

Hva da med Breivik? Han må ville det. Jesus sa i Matteus 12:43-45 at en demonutdrivelse kan bli sju ganger verre om den utfridde egentlig ikke ville det selv. Jeg ønsker ikke Utøya ganger sju! Men hvis han vil, i enkel tillit til Jesus Kristus, kan vi sette ham fri!»

Sluttkommentar:

Her skriver Jan Aage Torp rett ut at Anders Behring Breivik er demonbesatt og han kan gjøre han fri hvis Breivik selv vil det. Snakk om å vite mye!
Her mener Torp at jeg da også må være demonbesatt når Anders Behring Breivik er det. Men hva med ham selv som profeterer i øst og vest, utnytter svake sjeler som han lopper for penger. Ved et tilfelle lurte han neste n1.5 Millioner ut i fra en person som Torp mente var syk!

Hvor stor troverdighet har det denne mannen sier, taler og gjør?

Her blir alt snudd på hode, det er altså Torp som kaller meg for følgende:
«Anders Behring Breivik sympatisør».  «Anders Behring Breivik tilhenger og tvillingsjel».

«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".

Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også

Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."

Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"

Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!
Her har vi med å gjøre en person som stempler andre for det han selv dypest sett er.

Han har rett og slett glemt å se seg selv i speilet. For når han skriver om andre, så skriver han om seg selv er temmelig åpenbart!

Torp er en farlig psykopat og narreapostel, trist at politiet og domstolene har trodd på hans løgner og fabrikkerte narretall!
Men saken her bebuder at kristendomsforfølgelse kommer. På mange måter kan en si den er på vei!

Det vil komme en tid da en må ta Dyrets merke, og en vill ikke kunne kjøpe eller anvende sine penger eller noe uten å ha det merke enten på sin panne eller høyre hånd sier skriften!

Tar med et lite utdrag i fra Bibelogtro.

Dyrets merke


Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666. (Åp. 13:17-18)


Ordet Nephilim gjentas første gang i 1 Mosebok 6, om de slekter som levde på Noahs tid.


«1.Mos.6.4: Det var kjemper (nephilim) på jorden i de dager, og siden også.

For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn.

Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne.»


Husk at Noah levde i 600 år før flommen kom. Og på den tid, og kanskje før hans tid, så gikk falne engler (Guds sønner) inn til menneskenes døtre, og de fikk barn, oversatt med kjemper. Disse ættlingene av englene var det noe ondt og kanskje også noe intelligent over. Og denne blandingen av det naturlige og overnaturlige, skapte kaos i det fine som Guds skapte til å begynne med. Det var en manipulasjon av DNA`et, og de som hadde det, fikk heller ingen rom for omvendelse.


Vi kan se noe lignende i endetidens forførelse i Åp 13, i Dyrets forførelse ved å gi merket til alle som vill ha mat, klær ol. Merket er muligens ett Chip (teknologien finnes, og brukes noe) som blir satt inn i menneskets høyre hånd eller panne, så man kan bli scannet f.eks. ved kjøp av varer i butikken. Men denne Chipen vil manipulere ditt DNA og forandre det totalt, og når det er gjort, står det veldig tydelig:


«Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet.»

(Åp 14:9-10)

onsdag 17. januar 2018

Nr. 216: Avisen Dagen ombestemt seg å dekke saken mellom meg og de 150.000,- kr som Torp krever av meg for et bilde som ikke tilhører ham!

Nr. 216:
Avisen Dagen ombestemt seg å dekke saken mellom meg og de 150.000,- kr som Torp krever av meg for et bilde som ikke tilhører ham!

http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-198-avisen-norge-i-dag-legger-selv.html

Journalist Ingjerd Våge fra avisen Dagen tok kontakt med meg og laget et lengre intervju. Det var angående det bildet som tilhører fotograf Marion Haslien, som avisen Norge i dag eier rettighetene til. Som Torp nå krever meg 150.000,- kr. Mannen er åpenbart både gal og farlig!

Se her:Med å unnlate å skrive om dette, så mener jeg at avisen Dagen ikke gjør jobben sin.

Torp er som Nimrod, som eier ingen skam i livet og eneste mulighet å hanskes med slike er avsløre dem og gi dem null spillerom!

På mange måter kan en si også at Jan Aage Torp er som en parasitt, som vil ha penger for et bilde som egentlig har null verdi. Han er en profilert mann, og har ligget i klinsj med meg. At det da har forekommet et «bilde-misbruk» er vel ikke noe storartet?

Han «suger» seg på meg, og dikter opp at han er blitt sjikanert og forfulgt. Sannheten er stikk motsatt, jeg har aldri noen gang oppsøkt denne mannen.

Det er mange som har «misbrukt» bilder av meg, og det kunne aldri ha falt meg inn å kreve penger for dette. Det er da harmløse bilder som har vært i bruk før, lage noe stort nummer av dette er bare sykt og kvalmende!

Store medisinske leksikon skriver dette:
Parasitter, snyltere, organismer som sameksisterer med andre organismer (verter) på bekostning av disse. Typisk får parasitten sine næringsstoffer fra verten, og forbindelsen er ødeleggende for verten. Parasitten er fysiologisk avhengig av verten og utnytter næring som verten har tatt opp (f.eks. bendelorm), eller nyttiggjør seg vertens kroppsvev. En parasitt kan forbli i vertsdyret livet ut, eller bare gjennom en del av sin livssyklus. En organisme kan være helt eller delvis parasittisk, og den kan være verts- eller stammespesifikk eller i stand til å parasittere på en rekke verter. Noen parasitter forårsaker få og milde symptomer, mens andre påfører vertsdyret sykdom som i verste fall kan være dødelig. Parasittisme som samlivsform hører inn under begrepet symbiose.
(sitat slutt).

Symbiose brukt bare om samlivsforhold der begge arter har gjensidige fordeler og hvor samlivet er meget intimt. Symbiose brukes nå helst i den opprinnelige, vide økologiske betydningen, som dekker alle typer samlivsformer mellom forskjellige arter. I denne forstand omfatter symbiose.
(sitat slutt).

Jan Aage Torp har søkt støtte for sin kamp imot meg og den Himmelske blogg på de mest finurlige og slibrige veier!

Men han har ingen åndelige våpen, derfor flyr han til verdslige myndigheter og verdslige advokater i sin nedrige og okkulte kamp imot meg og den Himmelske blogg.

Skriften er klar på at vi ikke skal søke strid, og aller minst gå til retten for å få medhold imot brødre. Men Torp er ingen bror, derfor gjør han det han gjør.

1 Kor. 6. 1. Våger nogen av eder, når han har sak mot sin næste, da å søke dom hos de urettferdige og ikke hos de hellige?  2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker?  3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!  4 Når I da har saker om timelige ting, så setter I dem til dommere som ikke aktes for noget i menigheten!  5 Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror?  6 men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!  7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?  8 Men I gjør urett og skade, og det mot brødre!

Det er på dette nivået Jan Aage Torp herjer og holder på, men alt er bare for å skape intriger, fordeler til seg selv og ramme meg, min familie og den Himmelske blogg.

Skriften sier at Hevnen hører Herren til, ikke myndighetene eller en tredje part!

Vebjørn Selbekk kalte meg et «kristen nettroll»!Det er helt allright, men å kalle Torp for noe negativt er for brysomt. Mannen er helt galt, en skikkelig farlig psykopat som ikke hører hjemme i det kristne landskapet. Samt han lever i hor, er vranglærer, og ønsker å være noe stort!

Torp har klart å lure mange, men han er avslørt. Det hele er kun et renkespill for å skape seg selv «fordeler» og sette andre i et mest mulig dårlig lys og på den måten skape sympati for seg selv og få «medhold» og annerkjennelse!

Ingen «normale» mennesker som selv søker oppmerksomhet rundt seg selv krever 150.000,- kr for et bilde som er allerede publisert over hele landet i en riksdekkende avis og som er faktisk verdien av det bildet er lik null.
Alle personer som er i det offentlige lys kan klare å lage en slik sak som Torp her gjør. Det er mange ganger bilder er spredd av meg, uten mitt samtykke. Men det er da ikke nakenbilder eller andre krenkende bilder.

Det hele er iscenesatt for å ramme meg, min familie og den himmelske blogg!

Sammenligne dette bildet med nakenbilder viser bare hvilket forskudd og mørk verden som Torp beveger seg i.
I mine øyne er han en gal psykopat!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser at jeg er utsatt for tidenes justismord!

Nr. 503: I ettertid har det vist seg at alt det jeg har skrevet om narreapostel Jan Aage Torp har stemt, at jeg er dømt for dette, viser...