søndag 9. desember 2018

Nr. 390: Avisen VG «avsløring» av det såkalte nettrollet Ivar Underberge vitner om manglede forståelse om «regler» og lover på nettet, på skrevne og uskrevne!


Nr. 390:
Avisen VG «avsløring» av det såkalte nettrollet Ivar Underberge vitner om manglede forståelse om «regler» og lover på nettet, på skrevne og uskrevne!


Bilde av «århundrets» nettroll Torodd Fuglesteg.

Da narreapostel og hatPastor Jan Aage Torp gikk med sin fiktive anmeldelse til politiet og vant frem med sine løyner og hat, så er det faktisk eneste han har oppnådd med en dom imot meg og den Himmelske blogg.
Det er at han selv har promotert seg selv som den oppadgiftede forsmådde Pastor som er oppadgiftet med sin tidlige barnepike som Todd Bentley.
Og, at jeg har fått ut budksapet om at gjengifte er imot Guds ord for oss kristne, ikke noe annet.

Da Justisminister Tor Mikkel Wara sier at slik personer som avisen VG skriver om. Slike som såkalte nettrollet Ivar Underberge, Jan Kåre Christensen og andre skal straffes hardere. Så har Wara ikke skjønt det minste.

Wordpress, blogger og andre er alle styrt i fra USA og i bunn og grunn er det kun dommer, bestemmelser og alt annet som påvirker disse. Er det kun dommer og lovgivning i og fra USA som har reel betydning og berører dem.

Ivar Underberge, Jan Kåre Christensen og andre som er blitt dømt kan bare egentlig sitte i fengsel og skrive på bloggen og nettet. Hvorfor?

Dommene imot oss har ingen reel betydning fordi den er ikke avsatt i USA.

At Justisminister Tor Mikkel Wara og andre ikke skjønner dette, vitner om deres duelighet. Eller mangel på forståelse av regelverket og Norsk og lover fra og i andre land.

Se for deg, at de dømmer en til døden i Saudi Arabia for å ha sagt noe imot Muhammed eller at en kvinne har vist litt bar hud. Ville vi ha innrettet oss etter dette her i Norge? Selvfølgelig ikke, men det er egentlig det Justisminister Tor Mikkel Wara sier og at vi skal forvente oss på strengere straffer hvis vi ikke lutter å skrive på våre USA baserte blogger. Det som Wara egentlig sier, det er at han og lovverket her i Norge er viktigere og står over lovverket i USA.

Dette sier Wara i avisen VG:
– Jeg kan skjønner at folk kan oppleve dette som ekstremt rettsløst, men de er ikke rettsløse. Hvis straffene i dag ikke hindrer disse forbrytelsene, så må vi vurdere å øke straffene.
(sitat slutt).

Her skjønner ikke Wara at en dom i Norge, Saudi Arabia og andre land har dypest sett null innvirkning i USA.

Takk Gud for USA, de vil ikke gi etter for noen, selv arrogante og pompøse politikere i Norge som ikke skjønner at de ikke kan fele en dom her i Norge og forvente at USA retter seg etter den.

Sluttkommentar:

I min sak så var det ingen som ble mer hetset mer enn meg og min familie, av Norges to verste og fremste nettroll Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg.

Er glad for at i USA ikke bryr deg, det aller beste er at ingen bryr seg, da dette vil en ikke klare å stoppe. Tror bare at det politiet og domstolene ikke skjønner at det stort sett er de største sytefolkene som skriker etter hjelp.

I min sak så var det en fiktiv anmeldelse som førte frem!
fredag 7. desember 2018

Nr. 389: Ikke et eneste «sitat» som jeg ble dømt for i Oslo tingrett ble dokumentert, dette bare stadfester at det er et klassisk justismord imot meg og den Himmelske blogg!


Nr. 389:
Ikke et eneste «sitat» som jeg ble dømt for i Oslo tingrett ble dokumentert, dette bare stadfester at det er et klassisk justismord imot meg og den Himmelske blogg!

Jeg har ikke skrevet om denne saken på veldig lenge, men siden det var et års «markering» for dommen siden den ble avvist i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. Så skrev jeg litt om dette, og reaksjonene har ikke uteblitt!

Jeg beklager ikke at dette setter narreapostel Jan Aage Torp i forlegenhet når sannheten kommer mer og mer frem!

Narreapostel Jan Aage Torp la frem ei «smørbrødliste» for Oslo tingrett tatt ut i været, udokumentert og full av løgn og atter løgn. Bl.a. sa narrepostelen dette:
Torp har foretatt en opptelling av innleggene om ham og kommet til at han er nevnt i bloggen over 3 000 ganger. Hans kone er nevnt rundt 900 ganger, herunder er hun omtalt som en “hore” 167 ganger. Videre er Torp omtalt som en “gammel gris” over 30 ganger, “horebukk” over 110 ganger, “narcsissist/narresist” over 30 ganger, “psykopat” over 200 ganger og “falsk pastor/profet/apostel” over 400 ganger. Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til grunn som bevist.

Hvorfor ble ikke dette bestridt, og ikke dokumentert?

Av den enkle grunn av det ikke var i siktelsen og at dommer i Oslo Tingrett Malin Strømberg Amble (bilde) aldri konfronterte hverken meg eller min advokat med dette. Med andre ord, det var Hat-Pastor Jan Aage Torps løgner som hele dommen bygger på. Ikke en eneste påstand han kom med, var dokumentert, ikke en!Brynjar Meling var egentlig opptatt med kun en ting, det var at det var brukt feil lovanvendelse imot meg og den Himmelske blogg.

Hør her hans innlegg i Borgarting Lagmannsrett.
Hør her der jeg bestrider de tallene som «løgn-Apostelen» løy om og ikke dokumenterte et eneste tall i Oslo Tingrett.

torsdag 6. desember 2018

Nr. 388: Det var overhode ikke min advokat Brynjar Melings feil at jeg ble dømt i tidenes justismord her i Norge, men dommerne Malin Strømberg Amble i Oslo Tingrett og Øystein Hermansen i Borgarting Lagmannsrett!


Nr. 388:
Det var overhode ikke min advokat Brynjar Melings feil at jeg ble dømt i tidenes justismord her i Norge, men dommerne Malin Strømberg Amble i Oslo Tingrett og Øystein Hermansen i Borgarting Lagmannsrett!

Med ett strålte et lys fra himmelen om ham, og han falt til jorden og hørte en røst som sa til ham: Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig?  Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger. Dette leser vi om i bibelen. Slik kan og vil Gud gjøre med mennesker når han finner det for godt, at de som går imot oss troende, vil før eller senere høste det igjen. På hvilken måte? Det vet jeg ikke, men alle vil før eller siden måtte stå ansvarlig for sine gjerninger, eller skal jeg si ugjerninger som narreapostelen Jan Aage Torp har gjort overfor meg og den Himmelske blogg.
Det et jeg på den Himmelske blogg avdekket narreapostelens synd gjorde at han gikk med en fiktiv anmeldelse av meg og ønsket meg i fengsel som Saulus ønsket med de troende. Det var åpenbart samme Ånd som virket i dem begge, hatets Ånd imot Jesus og de som tror og følger ham.
Etter jeg har skrevet litt nå om saken mellom meg og narreapostelen Jan Aage Torp, så har reaksjonene ikke uteblitt. Men jeg har min versjon av saken, rettergangen og alt. Det må jeg da få lov til å ha, eller skal alles versjon være like? Jeg får høre bl.a. fra nettstedet Søkelys at jeg hater etc. bare fordi jeg har en helt annen versjon av saken enn hva de og andre har. Dette er ikke noe annet enn en form for hersketeknikk.

Jeg har min versjon av saken, hvorfor dette er et justismord og at dette ikke er advokat Brynjar Melings feil. Men dommerne Malin Strømberg Amble i Oslo Tingrett og Øystein Hermansen i Borgarting Lagmannsrett. Hevde dette er min «rett». Få høre da at man er hatefull, primitiv og mye annet. Det er fabrikkerte løgner da som kommer imot meg og den Himmelske blogg.

Dette skriver Kjell Andersen på Søkelys:
«Sannheten er at det er hatet og bitterheten som er selve drivkraften til Christensens liv og virke.»

Dette er også løgn, fabrikkerte sådanne. Jeg har min versjon, andre sin, da hevde at det er bitterhet og løgn som er drivkraften i mitt liv er en form dor narsissisme og hersketeknikk som Andersen holder på med. Jeg har min versjon, andre sin, blande inn hat, bitterhet og annet er ikke noe annet enn å avlede dialogen, disputten og min fremstilling av saken.

At jeg nå på et års dagen fra at saken ble avsluttet i rettssystemet ved å ha gått igjennom samtlige rettsinstanser, skriver litt om dette og bli beskylt for både det ene og det andre. Forteller mer om de som beskylder meg, enn det forteller om meg!

Denne saken har vært behandlet i Oslo Tingrett med en dom som er helt, helt hinsides.

Det er her mitt ankerpunkt nr. 1 er imot denne dommen, det som skjedde i Oslo Tingrett. Og her er mitt synspunkt på dette. Som jeg kort og fortløpende vil gjengi uten å bli kalt for det ene eller det andre.

Jeg ble siktet for å ha kalt narreapostel Jan Aage Torp for følgende:

1.)  Han er en horkarl
2.)  Du skriver han er en psykopat og narsissist (da etter min mening ikke som en lege eller fagperson)
3.)  Selvsentrert
4.)  Spedalsk (dette er bibelens symbolske språk for å leve i synd)
5.)  Gammel gris som gifter seg med sin barnepike som Todd Bentley

Dette er sant, men i retten ble dette kraftig avvist av samtlige som «kriminelt». Allikevel ble jeg dømt, hvorfor? Fordi det kom ting opp i retten som hverken jeg eller min advokat ble konfrontert med. Det var såkalt «mengdeskriver».

Jeg ble da dømt for et forhold som hverken var i siktelsen eller var oppe til drøftelse i retten. Dette gjør dommen imot meg til tidenes justismord.

Hvorfor ble det en del skriverier om narreapostel Jan Aage Torp? Det var et ordskifte, som har pågått over lang tid. Kalle dette for mengdemobbing etc. er så langt bort fra sannheten det er mulig å komme. Derfor gjør retten den fatale feil å dømme meg for noe som hverken er sant eller blitt drøftet i retten, og det igjen forteller at dommerne Malin Strømberg Amble i Oslo Tingrett og Øystein Hermansen i Borgarting Lagmannsrett som har hovedskylden for at det ble en løgndom imot meg og den Himmelske blogg.

Sluttkommentar:

Det er trist at kristenfolket ikke skjønner dette. Men vi som troende i Norge sover vår «Tornerose-søvn» og vil ikke vekkes opp at står en opp for Jesus, evangeliet og Guds ord så kan en regne med også forfølgelse her i Norge.

Jeg har kun hevdet at det er synd å gifte seg på nytt etter et samlivsbrudd for troende mennesker. Dette hatet narreapostelen Jan Aage Torp så inderlig at han gjorde det han kunne for om mulig å stoppe meg og den Himmelske blogg. Vi leser om Saulus som senere ble Paulus og født på nytt før han var blitt en troende hadde ett raseri imot de kristne. Det er dette raseriet og hatet som alltid dukker opp imot de sanne troende da det egentlig er et hat og opprør imot den levende og sanne Gud.

Ap.gj. 9. 1. Men Saulus fnyste fremdeles av trusel og mord mot Herrens disipler, og han gikk til ypperstepresten 2 og bad ham om brev til Damaskus, til synagogene der, forat om han fant nogen som hørte Guds vei til, både menn og kvinner, han da kunde føre dem bundne til Jerusalem.  3 Men på reisen skjedde det at han kom nær til Damaskus, og med ett strålte et lys fra himmelen om ham, 4 og han falt til jorden og hørte en røst som sa til ham: Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig?  5 Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger.

Det er ikke meg de forfølger, men Jesus. Det er ikke meg narreapostel Jan Aage Torp hater, men Jesus. Derfor er det jeg erfarer, ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse!

søndag 2. desember 2018

Nr. 387: 1 år etter at farsen mellom meg og narreapostel Jan Aage Torp endte med at menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg Frankrike forkastet vår anke, lever jeg godt med den urett som er begått imot meg og min familie!


Nr. 387:
1 år etter at farsen mellom meg og narreapostel Jan Aage Torp endte med at menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg Frankrike forkastet vår anke, lever jeg godt med den urett som er begått imot meg og min familie!

Bilde av dommer Malin Strømberg Amble som i Oslo tingrett la til grunnlaget for et justismord imot meg og den Himmelske blogg.
Med direkte løgner og udokumenterte påstander som hverken jeg eller min advokat Brynjar Meling ble forelagt at dette var viktig for retten.
Det er en umulighet å parere alt i en rettsak, derfor er det Dommerens oppgave å forelegge de som blir anklaget for noe. Fremfor alt det som er viktig. Her er det som selve dommen bygger på, og som ikke sto i siktelsen eller ble debattert i retten. Ikke blitt fremlagt noen gang i retten, da gjør ikke dommeren jobben sin overhode.
Med andre ord, det var narreapostel Jan Aage Torps løgner som dommer Malin Strømberg Amble festet sin litt til og dømte meg for uten å ha nevnt dette med et ord i retten at dette var viktig. Snakk om å tro løgnen fremfor sannheten, sjelden har et ord i fra Bibelen truffet så godt og vært så treffsikkert.


Dommer Malin Strømberg Amble

Har ingen ambisjoner om at jeg skal få frem rettferdighet i denne saken. Den er tapt, og blir det forandring. Så må det skje på Guds måte, vi lever i en verden som bibelen beskriver som mørk og ond, der denne Verdens Gud er Satan.

2 Kor. 4. 3 Er da enn vårt evangelium skjult, så er det skjult blandt dem som går fortapt, 4 i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.

Denne verdens Gud er ikke Herren, Israels Gud, men den falne Engelen Lucifer.

Derfor at slike personer som lever i synd og hor som narreapostel Jan Aage Torp vinner frem er ikke til å undres over.
Dette er «normalen», derfor at vi som sanne troende og tjener Israels Gud – den levende og sanne Gud, «taper» kamper i denne verden er bare for å vise ugudeligheten og mørke i denne verden.

Vi kunne og burde gjort ting annerledes, men det er dommerne i denne saken som først og fremst har sviktet, og det til de grader!

Men først sviktet politiet, og det også på en slik måte som gjør at hele saken var for å få tatt meg. På mange måter, her har alle sviktet. Slik at narreapostelen Jan Aage Torp løgner og fremstilling av saken ble det som var avgjørende for å ta tatt og få meg og den Himmelske blogg dømt.

Skal prøve å ta saken kort i stikkordsform.

1.)  Narreapostelen Jan Aage Torp ble klar over meg og mine blogger at jeg skrev imot hans skilsmisse og gjengifte. At vi hadde en stor «scor» på Google rankingen gjorde at han la en plan for å få stoppet meg og den Himmelske blogg. Der den engelske bloggen vår – Heavenly blog – var en del av det som den onde Torp ville stoppe, uansett midler. Som kjent, «målet helliger midlet!»

2.)  Narreapostelen Jan Aage Torp inviterer meg ut på en kopp kafe for å samtale, for om mulig få meg til å slutte å skrive om at han er skilt og gjengiftet som en troende. Dette gjør jeg ikke, til narreapostelen Jan Aage Torp store forargelse. Han blir åpenbart rasende og legger en ny og ond plan. Nå skal jeg tas, men hvordan? Satan og mørke har alltid noe å komme med for å stoppe sannheten, at Torp lever i hor etter Guds ord er noe som ble for mye at dette kom frem i offentligheten. Jeg taler der andre tier, ikke minst dagens pinse/karismatiske kristne.

3.)  Narreapostelen Jan Aage Torp finner på en måte å gå til politiet med. En fiktiv anmeldelse, der han vektlegger hva jeg har skrevet om ham utenom det at han er skilt og gjengiftet. Da er det at jeg har skrevet at han er en psykopat, spedalsk og diverse andre ord og utrykk som er som barnemat overfor hva som ellers blir skrevet på nettet daglig.

4.)  Narreapostelen Jan Aage Torp vet at han egentlig har ingen sak imot meg og den Himmelske blogg. Drar derfor meg til Konfliktrådet for om mulig å true og presse meg til å få slettet alt om ham. Noe jeg selvfølgelig ikke vil godta. Da hadde politiet lovet meg at vi skulle bli innkalt til møte, snakke i sammen og saken skulle legges død. Monica Lillebakken sa dette direkte til meg, men hun løy som politiet har gjort i denne saken mange ganger, akkurat som narreapostel Jan Aage Torp gjorde i tingretten. Det er dette denne dommen bygger på, og ikke et av hans tal ble kontrollert. Snakk om en løgn-dom!

5.)  Til min store overraskelse ble det kjørt sak imot meg og den Himmelske blogg. Da i Oslo tingrett og der ble det fort funnes ut av at jeg ikke hadde skrevet noe som var i nærheten å være straffbart. Men som den stjerne manipulatoren Torp er, og han spilte på lag med de mørke og onde kreftene. Så var det ikke hva jeg hadde skrevet, men mengden jeg ble dømt for av dommer Malin Strømberg Amble i Oslo tingrett.

De tallene som narreapostelen la fram var bare noe Torp løy om som ikke ble dokumentert i retten i det hele tatt. Samt når og hvis disse tallene var så viktige, ble dette aldri drøftet i retten eller ble disse talene jeg konfrontert med i Oslo tingrett. De kom først på plass etter rettsaken for å finne en mulig måte å få dømt meg og den Himmelske blogg på. Kristendomshatet lever og er fremdeles tilstede her i Norge.

6.)  Så kom vi til Borgarting lagmannsrett. Der sa jeg klart i fra at det som denne dommen bygger på, til dommer Øystein Hermansen at de tallene og mengde skriverier som dommen bygger på er løgn. 


Se her:

Selv etter dette, så valgte dommer Øystein Hermansen å la Torp løgner i fra Oslo tingrett bli stående. Det gjorde han ved å skrive selv løgn inn i dommen at jeg ikke hadde grepet ordet i Borgarting Lagmannsrett, noe jeg gjorde med å si at Torps tall er helt hinsides og disse tallene må ikke dommen legge vekt på. Hva mer kunne jeg ha gjort? Når Dommerne Malin Strømberg Amble og Øystein Hermansen lar narreapostelens Jan Aage Torp løgner være det som får meg domfelt, så er dommen også en løgndom og et justismord.

7.)  Saken kom til behandling i Norsk høyesterett. Men ble avvist, noe som bare forteller at rettsikkerheten her i Norge er lik null til tider når en dom som bygger på løgn og er bestridt, ikke får anledning å komme opp.

8.)  Så ble anke sendt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike, der den også ble avvist. På mange måter kan en si at denne saken bygger på narreapostelen Jan Aage Torp løgner, hat og raseri. Disse løgnene og hans hat er det hele saken bygger og dommen er bygget på. Trist, men sant.

9.)  Jeg har laget en egen blogg i ettertid som er artikler stort sett skrevet mellom narreapostelen Jan Aage Torp ble ført tatt opp som et emne her på den Himmelske blogg og inntil avslaget i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.

10.)                     Nå når vi har tapt saken, så har jeg ingen ambisjoner, ønske eller mål at jeg skal bli frikjent og Torp dømt for bl.a. falske anklager imot meg og den Himmelske blogg. Dette er noe som Gud får ta seg av, jeg er ferdig med saken. Og dessverre så er det i denne verden, mye urett og mørke som råder, ikke minst når Jesus-troende kan «straffes!»

Sluttkommentar:

Da Jesus ble dømt, senere hengt på et kors og døde. Så var det tidenes Justismord. Han ble dømt på feil grunnlag, ble pint på feil grunnlag, ble korsfestet også på feil grunnlag. Hele prosessen imot ham var pillråtten.
Men da han sto opp igjen ble alle hans fiender gjort til skamme – alle som èn!

Før eller siden vil all den uretten begått imot meg, ramme dem tilbake som har gjort den uretten. Loven om såing og høsting gjelder på alle felt i våre liv. Det vil ikke slå feil. 

Skriften sier fra Paulus brev til Romerne vil jeg avslutte denne artikkelen med:

Rom. 8. 31 Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? 33 Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør; 34 hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hvad mere er, som også er opstanden, som også er ved Guds høire hånd, som også går i forbønn for oss; 35 hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? 36 som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår. 37 Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller nogen makt, 39 hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Se for mer her:

tirsdag 20. november 2018

Nr. 386: Narreapostel Jan Aage Torps hat og sjikane imot meg og den Himmelske blogg har endelig «kjølnet» etter 5 års innbitt hat, løgner og politianmeldelser!


Nr. 386:
Narreapostel Jan Aage Torps hat og sjikane imot meg og den Himmelske blogg har endelig «kjølnet» etter 5 års innbitt hat, løgner og politianmeldelser!

Skjermbilde av en av utallige artikler der Torp sette meg i samme «bås» som Levi Fragell. Selv om Levi Fragell lovpriser Torps horeri som noe edelt og en lykke for en gammel mann å ha ei ung elskerinne. Dette er selvfølgelig antikristelig og motbydelig i Guds øyne det liv og den mangel på moral og anstendighet som Torp fullstendig mangler i sitt liv. Det er fraværende akkurat som det er hos Jan Hanvold og likesinnede.Jevnlig de 5 siste årene har det alltid kommet en strøm med hatmeldinger, sjikane og hat i fra narreapostel Jan Aage Torp når han har kunnet kommentere og si noe imot meg og den Himmelske blogg, som er Torps hatobjekt!

Han har tross alt gjort max for å sverte, sjikanere og få meg dømt for noe som jeg aldri har gjort, sjikanert eller oppsøkt ham.

Men kun påpekt ut i fra Guds ord at han lever i hor med å være oppadgiftet.

Torp har alltid yndet med å plassere meg i sammen med Levi Fragell. Dette har jeg aldri skjønt hvorfor da det er ingen koplinger mellom oss to, dette er visvas!
Jeg og Fragell er som natt og dag, Fragell lovpriser Torps horeri, jeg advarer imot dette!
At Torp nå nevner kun Fragell er et spill for galleriet, Fragell og Torp lever begge to i mørke. Og begge to er åpenbart på felles reise imot ildsjøen!

Narreapostel Torp har nå gjennom fem år nevnte meg i sin hatretorikk jevnlig i sammen med Levi Fragell, selv om Fragell og Torp er enig i egentlig om det meste. Selv det at Torp er oppadgiftet med ei langt yngre dame som i mine øyne er fullstendig uanstendig da han har vært gift før. Det er noe som Fragell har skrevet flere ganger positivt om, at Torp er «heldig» som lever med henne. Han har ikke avsmak og føler dette er ekkelt, uanstendig og nedverdigende for Jesu navn. Tvert imot, Fragell lovpriser Torps synde og horeliv!

Sluttkommentar:

Faktumet er at Levi Fragell og narreapostelen er ganske så like, begge to er opprøre imot Gud og hans ord.
Synde fremhever de begge, der hva Guds ord sier at ekteskapet er livslangt er noe som de begge to bryr seg døyten om!


torsdag 1. november 2018

Nr. 384: Vil Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som står den levende Gud imot, og som driver med forførelse bli slått til bakken, fortært av ormer og drept som i gamle testamentet og den gamle pakt?


Nr. 384:
Vil Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som står den levende Gud imot, og som driver med forførelse bli slått til bakken, fortært av ormer og drept som i gamle testamentet og den gamle pakt?

I GT hadde Jan Hanvold og Jan Aage Torp blitt steinet, men ikke i NT.
Men straffen er den samme, skriften er klar her om vi lever i den gamle pakt eller den nye pakt.
Rom. 6. 23 For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Her ser vi steing, men faktisk Guds syn på Jan Hanvold og Jan Aage Torp er at de fortjener døden da de lever i synd.2 Kor. 3. 4 Men en sådan tillit har vi til Gud ved Kristus, 5 ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget som av oss selv, men vår duelighet er av Gud, 6 som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.  7 Dersom da dødens tjeneste, som med bokstaver var innhugget i stener, fremtrådte i herlighet, så at Israels barn ikke tålte å se på Mose åsyn for hans åsyns herlighets skyld, som dog svant, 8 hvor skal da ikke Åndens tjeneste enn mere være i herlighet!  9 For dersom fordømmelsens tjeneste er herlighet, da er rettferdighetens tjeneste ennu langt mere rik på herlighet; 10 for det herlige har i dette stykke ingen herlighet mot hin overvettes rike herlighet. 11 For når det som svinner, var i herlighet, da skal meget mere det som blir, være i herlighet. 12 Eftersom vi da har et sådant håp, går vi frem med stor frimodighet, 13 og gjør ikke som Moses, som la et dekke over sitt åsyn, forat Israels barn ikke skulde skue enden av det som svant. 14 Men deres sinn er blitt forherdet; for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbaret at den opheves i Kristus. 15 Men til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses leses; 16 men når det omvender sig til Herren, blir dekket tatt bort. 17 Men Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. 18 Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle forvandlet til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

Det er av vesentlig betydning at vi forstår og aner at det er en stor, stor forskjell på den gamle og den nye pakt. At den Gud som er i GT er den samme Gud som er i NT, men betingelsene er annerledes.

Slik jeg ser det, så vil alle stilles til ansvar for sine ord, handlinger, innstillinger og det skjulte i oss sier skriften.

I GT så kan en si at det var øye for øye, tann for tann. Men i NT så er det ikke det, der lar Gud endog sin sol gå opp over både gode og onde. Vi ser i NT at det åpenbares en Gud som er mer «raus». Samtidig, Gud ser ikke gjennom fingrene med synd hverken i GT eller NT. Men en kan si at i NT lar Gud menneskene holde på, før han tar oppgjørets time. I GT så kunne Gud ved enkelte anledninger ta et oppgjør der og da, ikke minst for å statuere eksempler!

Men det er ganger selv i den nye pakt og i dag at Gud holder dom, selv om det er mer et unntak enn en regel.

Vil så Gud holde «dom» over de menneskene som til de grader lever i synd som Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre, selv i den nye pakt?

Jeg kan ikke si et ja eller nei til dette, eneste jeg vil si at for disse to og andre så skal de være meget glade for at de lever i den nye pakt. Hvis de i GT hadde forbryte seg på Guds ord som disse to gjør. Så hadde de ligget veldig dårlig an, og de hadde blitt steinet eller Gud hadde fortært de med ild eller på annen måte!

Nå skal vi trå varsomt her. Jeg gir ingen garanti for at ikke disse to og andre som lever i synd og lever i opposisjon til Gud og hans ord at det vil gå dem godt. Det vi det så absolutt ikke. Før eller siden vil vi alle mennesker møte Gud, og stilles til ansvar.

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 9. 27 Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen,

Det er en kjensgjerning som ethvert menneske må innrømme, døden innhenter vedkommende før eller siden. Men deretter er det en dom hvis en ikke tar imot Jesus og blir frelst og født på nytt!
(sitat slutt).

Eksempler på hva som kan skje med Torp, Hanvold og andre som lever i synd og vil ikke omvende seg.

Pr. i dag har jeg ingen konkret åpenbaring hva som vil skje med Jan Hanvold og Jan Aage Torp. Eneste jeg kan si, er at før eller senere vil synden innhente dem. Der er skriften klar, meget klar.

4 Mosebok 32. 23 Men dersom I ikke gjør så, da synder I mot Herren, og I skal vite at eders synd skal finne eder.

Nå vil jeg hverken frita eller profetere dom over Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som lever et hyklersk og forførisk liv som troende.

Jeg vet kun en ting, at hvis de ikke omvender seg så vil de ikke arve Guds rike, til slutt. Ingen som er skilt og gjengiftet som en troende, eller på andre måter lever i strid med Guds ord og Guds vilje kan påregne og tro at de vil oppleve sluttfrelsen.

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Den virkelige sannheten er at det på mange måter «lønner» seg i første omgang i denne verden og i den nye pakt å leve etter sitt kjød i den forstand at Gud ikke straffer så ubønnhørlig som han gjorde i den gamle pakt.
Du får lov å holde på – alt for lenge vil enkelte mene – før en skal og må stå til ansvar for sine gjerninger.
Gud opptrer på mange måter annerledes i den nye pakt, men konsekvensene er alltid de samme, «syndes lønn er døden!»

Sluttkommentar:

Som sagt, pr. i dag så har ikke jeg noen spesiell åpenbaring om disse to kjeltringene som opptrer under falskt flagg.
Eneste jeg vil og kan gjøre, er å advare imot dem og det liv og den lære de har.


Det liv og den lære de står for, vil før eller siden ta de inn i døden, skriften ord er klart, «syndens lønn er døden.» Det gjelder om vi lever i den gamle eller den nye pakt, her er resultatet alltid det samme.

Men på mange måter kan en si at i den nye pakt har Satan og demonene et større spillerom da Gud lar sin sol gå opp over også disse falske kristne som evnet og fått til å lure og bedra mange naive og godtroende kristne mennesker.
Disse utnytter det spillerom de har, og det til fulle. Skriften sier at for enkelte så blir de ikke straffet med en gang. Men dommen kommer, også over disse to, og alle andre som ikke underordner seg Gud og hans ord.

Samt at en kan si at straffen blir alltid den samme, «syndens lodd er døden!»

søndag 28. oktober 2018

Nr. 383: Narreapostel Jan Aage Torp mener at kun de som har opplevd utroskap i ekteskapet som PinsePastor T. B. Barratt lærte kunne gifte seg igjen, men han selv står over Barratt da han selv ikke har erfart utroskap, men er gjengiftet!

Nr. 383:
Narreapostel Jan Aage Torp mener at kun de som har opplevd utroskap i ekteskapet som PinsePastor T. B. Barratt lærte kunne gifte seg igjen, men han selv står over Barratt da han selv ikke har erfart utroskap, men er gjengiftet!

Narreapostel Jan Aage Torp hevder at han har fått lys over hva Guds ord sier om skilsmisse og ekteskapet.
Det er at den såkalte uskyldige parten – som ikke er utro har lov å gifte seg på nytt.
Dette mener Torp at Barratt lærte, noe som de andre pinsevenner ikke gav han lov til å lære og praktisere om han prøvde seg.

Men hva da med narreapostel Jan Aage Torp selv?
Han er nå også gjengiftet, selv om hverken han eller Ann Christin var utro etter hva Torp selv har hevdet!!!!!!!!!!!!!!!

Jo, Torp er fritatt selv fra de krav (at en må ha opplevd å bli forsmådd), og hans rette kone Ann Christin var kun åpenbart lei hele mannen sin og det ble brudd.
Med andre ord, her er det er slikt surr rundt denne falske apostel at selv i hans vranglære klarer, evner og vill han ikke fylle de krav han legger på andre.

Han selv er fritatt fra alt.

Torp hevder at jeg angriper hans nye kone, noe jeg aldri gjør.
Ikke hans gamle heller for den saks skyld, uten at jeg holder de også skyldige i Torps galskap, villskap, kåtskap, synd og umoral.
De er med på å legge ting til rette for hans hykleri og horeri med å stille opp for og med ham.

Dette skal de alle tre stilles til ansvar for. Men jeg har utelukkende kun påpekt hvordan narreapostel Jan Aage Torp har levd og lever. De to andre er kun som en parantes i mine skriverier. Min kamp er kun imot den ugudelige og narraktige Jan Aage Torp, ingen andre.

Her er en artikkel jeg skrev om dette for noen år siden, som er like aktuell og ikke mer i dag da de alle tre fremdeles turer frem sin synd!Bilde av Jan Aage Torp og han daværende og rette kone etter Guds ord, Ann-Christin Düring Woll.


Bilde av Jan Aage Torp sin «elskerinne» etter Guds ord, da skriften sier at han ikke har rett å ha henne da Torp har vært gift.


Jeg har nå vært en kristen i over 35 år. Men har aldri sett en såkalt kristen leder blitt avkledd, nedverdiget og sett ned på av både kristne og verdslige mennesker.
Samtidig er han ikke vàr dette, som forteller at her er det en psykopat som lever i sin egen boble.
Men nå – endelige – er han avslørt. Dette er bare begynnelse, på stigen ned!
Han er nok som den onde Haman, om han har fått støtte av det mørke politiet på Manglerud, så er det til ingen hjelp da her er egentlig dødstrøtte allerede satt inn.
Ser Torp skriver tull og tøys på sin egen blogg, problemet er han egen synd, ikke andres synder!
Klagesangen 3. 39 Hvorfor klager et menneske som lever? Enhver klage over sin egen synd!
2 Joh. b. 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.
Men hva er budskapet til disse to damene, som ønsker å være troende? Skriften er her veldig klar. Det er ikke til å ta feil av, de skal leve som Guds ord lærer, og hva sier skriften?
Når det gjelder Aina Lanton Torp så kan ikke hun leve i sammen med Jan Aage Torp. For han er gift allerede etter Guds ord, hun er en horkvinne og er delaktig i Jan Aage Torp sin synd.
Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.
Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen.
Meget klart, enten leve enslig, noe jeg vil anbefale. Eller forsone seg med Jan Aage Torp som må være meget krevende da han ikke lever som en troende i dag.
Dette er hva skriften sier angående Ann-Christin Düring Woll:
1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.
Klarer enn dette kan det neppe sies? Enten leve singel, eller forsone seg med Jan Aage Torp. Dette er hva Jesus og Paulus lærer.
Sluttkommentar:
1.    Kor 6: 16 Eller vet I ikke at den som holder sig til skjøgen, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød. 17 Men den som holder sig til Herren, er én ånd med ham. 18 Fly hor! Enhver synd som et menneske kan gjøre, er utenfor legemet; men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme. 19 Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til? 20 for I er dyrt kjøpt. Ær da Gud i eders legemer.
På mange måter lever familien Torp totalt imot Guds ord, og det er dypt tragisk. Ikke rart at Anders Torp fremstår som forvirret og angriper sin far. Og Torp igjen kommer med de rareste tingene. En dag forsvarer han ham, neste dag angriper han ham. Slik bølger det frem og tilbake. Men problemet er Jan Aage Torp som er gjengiftet og holder seg til en skjøge og selv er en horkarl og ekteskapsbryter etter Guds eget ord!

torsdag 25. oktober 2018

Nr. 382: Når horkarlen og narreapostel Jan Aage Torp angriper meg, lyver og driver sin hat-kampanje imot meg, så legger han bare synd til synd i sitt liv, og går den sikre dom i møte!


Nr. 382:
Når horkarlen og narreapostel Jan Aage Torp angriper meg, lyver og driver sin hat-kampanje imot meg, så legger han bare synd til synd i sitt liv, og går den sikre dom i møte!

Salme 69. 5 Flere enn hårene på mitt hode er de som hater mig uten årsak; tallrike er de som vil forderve mig, mine fiender uten grunn; det jeg ikke har røvet, skal jeg nu gi tilbake. 20 Du kjenner min spott og min skam og min vanære; alle mine motstandere er for ditt åsyn. 28 La dem legge skyld til sin skyld, og la dem ikke komme til din rettferdighet! 29 La dem bli utslettet av de levendes bok, og la dem ikke bli innskrevet med de rettferdige.

Jan Aage Torp i sitt raseri, hat og forherdete hjerte skriver og taler imot meg på en grufull og hatsk måte.

I sitt seneste Facebook innlegg om meg skriver han bl.a. dette som viser at hans hjerte er fylt av raseri, hat og ondskap.«Den nedrige og tanketomme forakt som bli gulpet opp av den straffedømte ekstrem vranglæreren Jan Kåre Christensen.»

Han skriver her ut sin ondskap, hat og forakt for Jesus, Gud og bibelen.
Eneste som jeg har gjort, er å påpeke hans horeri.
Det er dette som han da kommer med.
Når jeg kun har påpekt hva Jesus lærte, hva Gud og hans ord sier.
Vi ser dette hatet og raseri av narreapostel Jan Aage Torp. Det er skremmende!

Horkarlen Jan Aage Torp lyver konstant at jeg skriver imot hans nye elskerinne som hun er etter Guds ord da de ikke er lovlig gift etter Guds ord da Torp ikke har anledning å gifte seg på nytt så lenge hans første hustru lever.
Torp ble ikke skilt p.g.a. utroskap heller, men bare fordi han åpenbart ikke ville mer som hans første kone Ann Christin hadde samme innstilling.
At det ikke ligger utroskap bak, forteller oss at narreapostel Jan Aage Torp har gått direkte imot selv de liberale som mener at utroskap gir anledning til gjengifte. Her foreligger det ikke noe slikt, men Torp opptrer som han er «Gud» selv, og helst noe hvassere enn Gud.

Jeg har ikke nevnt hans nye flamme noen gang nesten, og i hvert fall ikke de siste årene da Torp bruker dette imot meg bare jeg har skrevet hennes navn. Dette gjør jeg ikke mer, aldri. Men Torp drar henne inn igjen og igjen selv om jeg aldri gjør det. Dette er også søkt av Torp, bare fordi å sette meg i et mest mulig dårlig lys for det er min forkynnelse imot gjengifte som Torp hater og er rasende imot!

Jeg lever godt med at Torp løy i Oslo tingrett som dommer MALIN STRØMBERG AMBLE fant ut i ettertid at der kunne hun få meg DØMT med å bruke disse tallene som aldri ble diskutert eller dokumentert i retten.

Selve rettsaken imot meg er tidenes justismord da jeg er dømt for forhold som retten aldri diskuterte eller som sto i siktelsen. Dette går fint for meg, jeg aksepterer at i denne verden er det mørke som rår, og mange ganger må vi som er Jesus-troende overlate dommen til Gud som skal avgjøre alt til syvende og sist!

Det er underlig at narreapostel Jan Aage Torp drar meg i sammen med Gudsfornekteren Levi Fragell. Vi er som natt og dag i tros- og lærespørsmål da Levi Fragell forsvarer Torps horeri. Her ser vi atter igjen Torps mange løgner og fabrikkerte «sannheter» som ikke er verd papiret den er skrevet på.

Lukas 8. 27 Da han var gått i land, møtte det ham en mann fra byen, som var besatt av onde ånder; han hadde ikke hatt klær på sig i lang tid, og han holdt seg ikke i hus, men i gravene. 28 Da han så Jesus, satte han i et skrik og falt ned for ham og sa med høi røst: Hvad har jeg med dig å gjøre, Jesus, du den høieste Guds Sønn? Jeg ber dig, pin mig ikke! 29 For han bød den urene ånd fare ut av mannen; i lange tider hadde den revet ham med sig, og han blev bundet med lenker og fotjern og holdt under vakt; og han sønderrev båndene og blev drevet av den onde ånd ut i ørkenene. 30 Men Jesus spurte ham: Hvad er ditt navn? Han svarte: Legion! For mange onde ånder var faret i ham. 33 Så fór da de onde ånder ut av mannen og inn i svinene; og hjorden styrtet sig ut over stupet ned i sjøen og druknet. 

Bilde av mannen og Jesus som driver de onde ånder ut av ham og inn i svinneflokken.Legg merke til han var demonbesatt som åpenbart Torp sannsynligvis må være med det hat og raseriet han har overfor meg og den Himmelske blogg. Legg merke til at Åndsmaktene sa «Jesus, du den høieste Guds Sønn?».
Hva gjør Torp? Han kaller Jesus for så mye, og mye er rett. Men så hater han meg fordi jeg holder frem hva Guds ord sier om ekteskapet. Jo, Åndsmaktene kan gjøre både det ene og det andre.

Jeg ser at flere på Verdi debatt i avisen Vårt Land skriver imot Torp, rart at han ikke drar også disse inn? Som sagt, mange har mye imot narreapostel Jan Aage Torp for mange grunner. For meg er det egentlig kun tre ting som jeg har imot Torp for.

1.)  Han står for den karismatiske vranglære i mange ting, om Torp er noe mer moderat enn mange andre blitt med årene etter utallige falske profetier og mye annet. Samt at han har kastet sin familie fra seg og lever nå med sin elskerinne. Det har vel mildnet han noe i sin teologi da det er hans horeri som dominerer han fullstendig i ord, tanke og handling.

2.)  Jan Aage Torp skilte seg fra sin første kone uten det var hor eller utroskap inne i bilde. Derfor lever han pr. bibelens definisjon i et ugyldig ekteskap og er pr. bibelens defensjon en horkarl.

3.)  Narreapostelen Jan Aage Torp og hans første kone Ann Christin fikk en nyfrelst broder til å selge leiligheten sin her i Oslo og han «tok» alle hans penger. 1.4 Millioner rett ned i sin egen lomme og brukte dem på sin egen ministry og sitt eget liv med bl.a. å kjøpe seg en Mercedes.

Sluttkommentar:

Salme 119. 89 Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen.

Hvorfor denne veldige motstanden imot meg og den Himmelske blogg.
De som hater meg mest, de mener at jeg er en aktør som er ingen bør bry seg om. Men allikevel, Torp skriver at han må inn på den Himmelske blogg hver dag for å se om han kan lese noe der om seg selv.

Når alle aldri er feige og tier om ekteskapet og at Guds ord ikke gir anledning for gjengifte for oss troende. Hvorfor, allikevel slik motstand imot meg og den Himmelske blogg?

Kan en bare ikke overse meg?
Skriften sier at Guds ord står fast i himmelen, derfor når jeg holder frem hva skriften sier. Så er det en reaksjon i Åndeverden, som gjør at de onde Åndsmaktene i Torp reagerer som de gjør med det grenseløse hatet!

Derfor er det en Åndskamp det som nå skjer, at Torp ikke evner å sitte stille så lenge jeg får virke fritt for Gud.
Torp store ønske var å få meg fengslet og få fjernet den Himmelske blogg fullstendig fra nettet. Dette lykkes han ikke med – enda!

Apostelen Pauls skriver om dette her.

2. Kor. 2. 10 Den som dere tilgir, tilgir også jeg. Ja, hvis jeg i det hele tatt har noe å tilgi, har jeg for Kristi ansikt tilgitt det for deres skyld, 11 så ikke Satan skal få bedra oss. Hva han har i sinne, det vet vi.

Paulus skriver: “Hva han har i sinne (Satan), det vet vi”. Dette skal vi som troende vite og ikke være uvitende og kunnskapsløse om!
Satan og Torp har åpenbart samme agende. Derfor det raseriet, hatet og løgnene som Torp holder på overfor meg og den Himmelske blogg!
Gjennom dette legger Torp bare «skyld til sin skyld og synd til synd». Og han går den sikre fortapelse i møte.
Jeg vet ikke om Gud vil straffe han meget snart?
Eller Gud drøyer i sin tålmodighet, men farlig lever han hvis han ikke finner omvendelse og tilgivelse hos Gud, før det er for sent! Timeglasset er i ferd med å renne ut for denne horkarlen og falske apostelen som bl.a. stjal en gang 1.4 Millioner fra en syk og nyfrelst broder.
Samt gikk til politiet med en fiktiv anmeldelse da han hatet meg og den Himmelske blogg for å ha forkynt så klart imot hans ugudelige livstil!
Narreapostel Torp er som en Nimrod som sto Gud imot i sitt hovmod.
Han er som Kong Ussia som ble slått av spedalskhet da han tok seg selv til rette i Gudstjenesten, slik er Torp også!


Nr. 390: Avisen VG «avsløring» av det såkalte nettrollet Ivar Underberge vitner om manglede forståelse om «regler» og lover på nettet, på skrevne og uskrevne!

Nr. 390: Avisen VG «avsløring» av det såkalte nettrollet Ivar Underberge vitner om manglede forståelse om «regler» og lover på nettet,...