tirsdag 17. april 2018

Nr. 300: Det er helt feil å gi skylden på advokat Brynjar Meling, at vi tapte saken imot Jan Aage Torp og Oslo politiet, da det jeg ble dømt for er aldri blitt ordentlig behandlet i retten, derfor er dommen og rettsaken en farse, ikke noe annet!

Nr. 300:
Det er helt feil å gi skylden på advokat Brynjar Meling, at vi tapte saken imot Jan Aage Torp og Oslo politiet, da det jeg ble dømt for er aldri blitt ordentlig behandlet i retten, derfor er dommen og rettsaken en farse, ikke noe annet!


Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot meg. 

Hør her:

 

Dette har min advokat Brynjar Meling vært hans hovedanliggende i retten å fremme dette synet. Det er dette han har prosedert på fremfor noe annet.

Noe han gjort både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. 

Samt i ankeskrivet til Norsk Høyesterett som dessverre avviste det uten begrunnelse.
Da de dømmer meg for noe som ikke står i siktelsen eller er blitt behandlet i retten, det har ikke vært drøftet. Da måtte Brynjar Meling være «Gud» lik som ser slutten fra begynnelsen for å kunne forsvart meg og kritikken imot ham hadde vært berettiget.
Når domstolene har dømt meg for noe som ikke har vært drøftet i retten, hvilken advokat kan da forsvare sin klient? Den eksiterer ikke, derfor er dommen imot meg ikke noe annet enn en stor skamplett og et justismord!

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas

Får tilbakemeldinger, også ganske kraftige at det er de som mener at jeg har valgt feil advokat. Og med en bedre advokat hadde jeg kommet bedre ut.
Til det kan jeg si bare en ting, at slike ting blir det kun spekulasjoner av.
Ingen kan si noe da problemet i denne saken er at det jeg er dømt for, å skrive for mye om Torp ikke er blitt drøftet i noen rettsinstanser. Da blir dommen imot meg kun en farse og et justismord.

Her avslører jeg dommer Øystein Hermasen som løgner når han skriver at tallene som narreapostel Jan Aage Torp operer med ikke er bestridt.


 

La meg kort gå igjennom det hele for å forklare at min advokat Brynjar Meling, han har gjort en god jobb.
1.)   Oslo Tingrett tar opp til behandling en siktelse der de behandler om det er straffbart å kalle Jan Aage Torp for psykopat, narreApostel og spedalsk.
Se siktelsen:


Så dømmer de meg for noe helt annet, som ikke har vært drøftet i retten. At jeg har skrevet «for mye».
Hvordan kunne da advokat Brynjar Meling forsvare meg for det? Og har han gjort en dårlig jobb? Greit, han har hatt sin agenda, det er lovanvendelsen han mener er feil. Det han retten og dommerne latt han holde på med, og ikke spurt hverken meg eller han om noe annet. I hvert fall ikke mengde av skriverier.
2.)  I Borgarting lagmansrett så lar de Brynjar Meling messe om lovanvendelse. Alle dommerne er med på notene her. Jeg får en avslutnings replikk der jeg sier klart i fra at de må se bort i fra Oslo tingretts løgn dom. 
     
     Samt at alle tall som Torp opererer med er fullstendig hinsides og at han er en forkynner der hans moral teller alfa og omega.
Dette sa jeg i Borgarting Lagmansrett til dommerne som de overse helt bevist for å få meg dømt, det er derfor vi må ta saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for å få gehør og om mulig å vinne frem.
Men kjører sitt eget løgnløp med dommerne i spissen. Hva er det som får noen til å oppføre seg slik? Ja, jeg har ikke gjort noe kriminelt eller straffbart, men domstolene i Norge anser jeg for i min sak å være kjeltringer og kriminelle!
Dette er fra hva jeg har lagt ut på Youtube der jeg tok opp forhandlingene og jeg klart sier i fra at det dommen bygger på er løgn og fullstendig hinsides og de må se bort i fra dommen i Oslo tingrett da ikke noe av de tallene som Torp opperte med er dokumentert. https://www.youtube.com/watch?v=AnLmUHtMdB8

Allikvel så gjør de det, med andre ord dommen imot meg og den Himmelske blogg er en løgndom og bygger på kun en ting, noe som ikke har vært gjenstand for drøftelser i retten. Hverken i Borgarting lagmansrett eller i Oslo tingrett.

Øystein Hermansen sier:

Christensen du har anledning å komme med en sluttbemerkning, har du noe å tilføye?

Jeg svarer fritt gjengitt:
For det første, det antallet som Jan Aage Torp oppgir og dommen imot meg ligger til grunn for er helt hinsides, det er blank løgn!
For dette var bare noe som Torp sa bare ut luften som (ren fantasi) i retten uten at det var dokumentert.
Dette ble ikke drøftet i det hele tatt!
Så det antallet og kona til Torp er ikke nevnt i de vendingene som retten legger til grunn.

For nummer to, så mener jeg som Advokat Brynjar Meling også påpeker at moralen til en politiker eller annen offentlig person ville jeg aldri ha nevnt.
Men dette er en pastor eller prest som har også særrettighet.
Det å være forkynner er et helt spesielt kall og yrke der moral og etikk er alfa og omega!
Alt faller og står ved at liv og lære går hånd i hånd.
Der dreier det seg for en pastor, prest eller forkynner at liv og lære går hånd i hånd.
Tingrettens dom skal ikke vektlegges idet hele tatt da den er løgnaktig og fabrikkert. (den bygger på Torps fantasitall som ikke var dokumentert i det hele tatt).
Skal en ansatte noen i en vigslet stilling, så er liv og lære avgjørende!
Kirken og menigheten har en egen klausul som går på prestens og pastorens moral. Alt er knyttet opp til dette for vedkommende å inneha og bekle en vigslet stilling. Dette har ikke retten vektlagt i det hele tatt som er bakgrunn og essensen i denne konflikten.

Øystein Hermansen sier:
Da tar vi saken opp til doms!

Hør selv her:
  
https://www.youtube.com/watch?v=09b4ap1h5B4


Med andre ord, hvordan skal da min advokat optre? De har kun et mål for øye å få meg dømt uansett hva jeg, Meling eller noe andre sier og fremmer. Jeg har tatt alt opp på bånd og det ligger på Youtube. Som bare viser at hele rettssystemet i Norge er korrupt og kriminelt som kan dømme meg for noe jeg har klart sagt i fra er helt hinsides. Og de lot Brynjar Meling messe om lovanvendelser i noen timer. Hele saken er en farse og en skamplett, og da anklage Brynjar Meling, det blir bare helt feil og uriktig.
3.)  Norsk Høyesterett avviser anken uten begrunnelse, en skandale og totalt urettferdig. Men samtidig forventet, da hele rettssystemet her i Norge er åpenbart korrupt og meg skal de ta og den Himmelske blogg!

Avslaget:Sluttkommentar.
Det er ikke min advokat Brynjar Meling som har gjort en dårlig jobb, det er dommerne i de forskjellige rettsinstanser som ser ut som de er «kjøpt og betalt» og helt korrupte og ikke skikket for jobben da ingen av dem har spurt meg et spørsmål hvorfor det er skrevet så mye om Jan Aage Torp.
Saken er en farse og en skamplett, ikke gi skylden på noe andre enn disse fiender av sannheten, hva som er rett og som opptrer som kriminelle. 
Det har ikke min advokat Brynjar Meling gjort, han har fremmet sine synspunkter som flere har vært enig med ham i.

Bl.a. advokat Jon Wessel-Aas og andre.
Relaterte linker:
https://www.youtube.com/watch?v=AnLmUHtMdB8
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2067-dommen-imot-meg-er-en-fuske-dom.html
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2066-takker-for-sttte-og-forbnn-da.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2065-det-er-ingen-uoverstemmelse.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2064-dommen-imot-meg-er-som-et-gufs.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2057-dommen-imot-meg-og-den.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2060-vi-nsker-ta-denne-saken-imot.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2049-jan-aage-torp-forteller-na-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2047-sa-er-advokat-brynjar-meling-i.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2045-apent-brev-til-vebjrn-selbekk.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2043-det-kommer-bli-mye-mindre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2035-ynkelig-opptreden-av-politiet.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2032-nazistene-far-fritt-ut.html

Nr. 299: Simpelt angrep fra Søkelys ved Kjell Sverre Andersen imot min Advokat Brynjar Meling, at han er bare ute etter å tjene penger, da jeg har ingen muligheter å slippe til med anken overfor menneskerettighetsdomstolen!

Nr. 299:
Simpelt angrep fra Søkelys ved Kjell Sverre Andersen imot min Advokat Brynjar Meling, at han er bare ute etter å tjene penger, da jeg har ingen muligheter å slippe til med anken overfor menneskerettighetsdomstolen!

https://www.youtube.com/watch?v=AnLmUHtMdB8

Bilde av min Advokat Brynjar Meling som Søkelys og Kjell Sverre Andersen med råd og dåd i fra en anonym, men ifølge Andersen veldig erfaren Advokat som mener at jeg blir lurt.
Han er alt annet enn det som han mange ganger blir fremstilt i media.Meling er ingen «hardtslående» slugger, men veldig konservativ, opptatt med jusen og til tider noe lavmælt.
Kanskje det hadde vært bedre med en skikkelig «slugger» i denne saken? Det har jeg vanskelig for å se, da jeg mener at hele saken imot meg er et komplott og et justismord.
Så får vi se hva enden blir, om Melings «spor» med feil lovanvendelse holder i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike?
Eller om det blir forkastelse av anken og nederlag?
Vil som sagt gjøre mitt ytterste for å bli renvasket, selv om jeg er ren i Jesu blod og har en fullgod samvittighet!
Slik jeg har lært Meling å kjenne er han både faglig dyktig, har stor integritet og følger sin samvittighet og overbevisning.
Jeg tror ikke Meling har en skjult agenda, for det er ikke lukrativt å ta denne saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. 
Dette er for en stor del av idealisme en gjør det, for det er først hvis saken slipper igjennom i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike at Meling og andre vil få noe penger igjen. Det han nå gjør for meg, er nok kraftig underbetalt!
Det var et innlegg datert 3. september der det forekommer et simpelt angrep fra Søkelys ved Kjell Sverre Andersen imot min Advokat Brynjar Meling, at han er bare ute etter å tjene penger, da jeg har ingen muligheter å slippe til med anken overfor menneskerettighetsdomstolen!
Samt de skriver at jeg surmuler og mye annet, les selv på Søkelys hvis ikke artikkelen er fjernet. Det pleier de etter å ha spydd ut eder og galle over meg eller de som står i sammen med meg, denne gangen min advokat Meling.
Kjell Sverre Andersen skulle ha vært i kontakt med en advokat i Kristiansand der han har fått høre at jeg har null muligheter å vinne frem, og dette var for at min Advokat Brynjar Meling skal tjene penger.
Tror at Meling ikke kommer å tjene penger på denne saken før den eventuelt slipper igjennom i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.
Da vel og merke hvis den Norske stat betaler noe som alltid pleier å skje!
Kjell Sverre Andersen mener jeg surmuler, og skulle bare godtatt dommen og betale boten på 15.000,- kr.
Jeg opplever hele rettsprosessen som stygg, urettferdig og simpel!
Da jeg er blitt siktet for en ting, i retten har Brynjar Meling prosedert på feil lovanvendelse. Og dette har vært det sentrale, og det jeg er blitt dømt for. Å skrive en god del mengde om Jan Aage Torp, er ikke blitt behandlet i retten.
Da dømmer de meg for dette, og skriver en hel del sprøyt og usannheter som de skulle ha spurt og konfrontert meg om.
Hadde de det gjort, så hadde ikke noe vært noe problem.
La meg kort forklare hva jeg ser hva som er feilaktig og uriktig med dommen, som gjør at jeg vil gå videre med saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.
1.)  Feil lovanvendelse, da jeg aldri har oppsøkt Jan Aage Torp på noen som helst måte og aldri har forstyrret hans fred.
Straffeloven § 390 a som jeg er dømt etter mener Advokat Brynjar Meling er noe helt annet enn dette at jeg har skrevet på egen blogg egne synspunkter og meninger. Noe som gjør at å bruke denne paragraf imot meg og den Himmelske blogg at da utvider enn denne loven til å gjelde noe langt mer enn den er langet og gitt til å inneholde!
2.)  De siste årene har vi debattert flere forkynnere som er oppadgiftet. Forkynnere som offentlig har sagt at de er skilt og gift igjen, som er brukt for å fortelle og underbygge at gjengifte forekommer i Guds menighet og at det er reelt. Dette har ikke noe med disse personene å gjøre, men det er fordi de er offentlige personer at de blir debattert. Det er da Jan Hanvold som har fått «unngjelde» mest, bortsett fra meg.
3.)  Det er ingen som er blitt slik hetset og nevnt på nettet som meg, det viser bare at politiet kjører med to sett med lover. Det er lov å skrive alt om meg og min familie, også dokumentforfalskning og annet.
4.)  Når en blir siktet for en ting, og retten behandler noe helt annet (lovanvendelsen). Da de dømmer meg for en tredje ting, og dette ikke blir en spurt ut om i retten.
Mener det er på sin rett å kalle dette en «jukse-dom»!
5.)  Vi alle har en forestilling hvordan det skal foregå i retten, og hva Norsk lov sier. Bl.a. når hele dommen bygger på noen tall som jeg har på lyd at er helt hinsides og de er ikke dokumentert. Noe som Advokat Brynjar Meling gjentar i sitt ankeskriv til Norsk Høyesterett. Meling går så langt det er mulig å gå, og si at dette ikke har vært drøftet og bruke det i en dom imot meg er også imot Norsk lov. Alt dette finner dere dokumentert på den Himmelske blogg.
6.)  Det som også ligger til grunn for denne anmeldelsen, og rettsak. Er uten tvil at Torp har vært imot meg og den Himmelske blogg fordi vi har påpekt at her er det et stort, stort gap mellom liv og lære. Han kan fordømme de homofile, men «frikjenner» seg selv til å gifte seg igjen da han er den uskyldige part og må da får lov å leve etter det gamle menneske.
7.)  Samt, jeg mener at hva Torp og de som er på hans side om det er disipler eller ikke. Har skrevet langt verre verbalt og mye mer enn meg. Dette er ikke blitt drøftet i retten, og dette som ligger til grunn for en domfellelse imot meg og den Himmelske blogg.
8.)  Siste jeg har tenkt i livet og i tjenesten for Herren er å gi opp! Jeg har ikke gjort noe som helst som er feil, straffbart eller kriminelt. Hele saken imot meg er slik jeg ser det fabrikkert. Hadde i realiteten ingen mulighet å bli frikjent da det var nærmest bestemt at jeg skulle tas. Det ser en med at jeg ble siktet for en ting, under rettsforhandlingene var det lovanvendelse som gikk igjen. Og jeg ble dømt for noe som ikke har vært oppe til behandling i retten og som jeg sa klart fra om og Meling gjorde det også i sitt ankeskriv til Norsk Høyesterett, det var ikke en nubbesjanse!
9.)  Søkelys mener jeg surmuler og ikke tar det som en mann. Det er akkurat hva jeg gjør. Jeg betaler boten og forelegget, samt min advokat. Fordi jeg mener saken imot meg er både feilaktig med hensyn både til dom og behandling i de forskjellige rettsinstanser.
10.)                     Søkelys skriver også igjen sett med andre «briller» enn mine. Jeg synes det er vel anvendte penger og da har jeg gjort alt hva jeg har kunnet for om mulig å bli frikjent og vinner over Jan Aage Torp og Oslo politiet. Dette med demokratiske virkemidler og gjennom rettssystemet. Jeg har aldri oppsøkt noen mennesker i denne saken om det være seg Jan Aage Torp, politiet, dommerne eller noen. Men la alt gå redelig og demokratiske for seg gjennom rettssystemet, selv om de lyver på meg at jeg f.eks. har et personlig hevnmotiv imot Jan Aage Torp som jeg kjenner egentlig svært, svært lite til.
Han er «persona non grata» for meg!
At jeg skulle ha et personlig hevnmotiv overfor en person som jeg kun kjenner gjennom å ha lest om ham i media, og at han har bedradd en god venn og broder av meg for 1,5 Millioner er ikke bare søkt.
Det er direkte løgn og usant!
Sluttkommentar:
Nå går dette sin gang imot menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. Så får Søkelys og Kjell Sverre Andersen mene at det er bortkastede penger. Så har vi i hvert fall prøvd i det minste.
Det å prøve, gjøre så godt en kan og eventuelt håpe, tro og be at en vinner frem er tusen ganger bedre enn å ikke prøve.
Har en ikke prøvd, da vil en garantert mislykkes!
Jeg prøver, og så får vi se hva utfallet blir.
Da vil ingen kunne komme i ettertid å si at jeg ikke prøvde, for det gjør vi virkelig. Selv om jeg må dekke dette fra egen lomme, mesteparten.
Så vil jeg prøve. Men det er fritt frem for å være meg å støtte. Det er bare å sette inn penger på konto, se her:

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!


Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2069-det-er-helt-feil-gi-skylden-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html

http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2047-sa-er-advokat-brynjar-meling-i.html

http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2054-nye-youtube-video-advokat.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=AnLmUHtMdB8
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2067-dommen-imot-meg-er-en-fuske-dom.html
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2066-takker-for-sttte-og-forbnn-da.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2065-det-er-ingen-uoverstemmelse.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2064-dommen-imot-meg-er-som-et-gufs.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2057-dommen-imot-meg-og-den.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2060-vi-nsker-ta-denne-saken-imot.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2049-jan-aage-torp-forteller-na-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2047-sa-er-advokat-brynjar-meling-i.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2045-apent-brev-til-vebjrn-selbekk.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2043-det-kommer-bli-mye-mindre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2035-ynkelig-opptreden-av-politiet.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2032-nazistene-far-fritt-ut.html

Nr. 298: Dommen imot meg er en «fuske-dom», når dommerne tillegger meg meninger og annet som bare jeg kan vite om er sanne eller ikke!

Nr. 298:
Dommen imot meg er en «fuske-dom», når dommerne tillegger meg meninger og annet som bare jeg kan vite om er sanne eller ikke!
Bilde av lagdommer Øystein Hermansen som presterte å dømme meg til å være kriminell. Noe som jeg mener han er da han ikke var såpass redelig og skikket i jobben til å spørre meg ut eller om hvorfor jeg skulle ha personlig forfølgelsesmotiv imot en person som er «persona non grata» for meg. 

Dommen er så absurd at selv en 4 åring burde klart å sett dette, en dom ala Nord Korea eller Kongo. Den vil sette Norge 200 år tilbake til tiden før Gudsmannen Hans Nielsen Hauge sto frem.


Dette står det bl.a. i dommen, som åpenbart er å tillegge meg meninger som jeg aldri har hatt, som bare jeg selv kan vite det. Dette er meninger og synspunkter som er helt hinsides for meg!
Dette skriver lagdommer Øystein Hermansen:
«Domfellelse etter straffeloven § 390a kan ikke skje dersom den utgjør et utillatelig inngrep i ytringsfriheten, jf Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10. Etter lagmannsrettens oppfatning er ikke vernet av ytringsfriheten til hinder for domfellelse etter § 390a i dette tilfellet. Christensen har drevet med unødvendig og urimelig sjikane, og han synes å ha vært drevet av et personlig forfølgelsesmotiv. Slik denne saken ligger an, er Christensen ikke vernet av ytringsfriheten, selv om enkeltstående uttalelser i blogginnleggene isolert sett ikke ville være straffbare. Det er den samlede helthetsvurderingen som er avgjørende.
Konklusjonen er at straffeloven § 390a får anvendelse i dette tilfellet. Etter dette må anken forkastes.»
Jeg har aldri noen gang oppsøkt Jan Aage Torp.
Har aldri oppsøkt møtene hans, har aldri lest noe hva han har skrevet eller hørt hva han har talt.
Han er en mann «persona non grata» for meg.
Jeg vet kun noen få ting om Jan Aage Torp.
1.)  Han sier om seg selv at han er Pastor og Apostel.
2.)  Han er skilt og oppadgiftet.
3.)  Han hater sine barn og hans barn hater ham.
4.) Han stjeler og lurer penger ut av andre mennesker, bl.a. en Serber som han loppa for 1.5 Millioner og kalte han nokså syk og Torp vil ikke betale tilbake pengene.
Mer vet jeg ikke, hvordan kan jeg da ha vært drevet av et personlig motiv?
Hele dommen imot meg er oppkonstruert, latterlig og full av løgn!
Med andre ord, dette kun vært oppklart i retten veldig enkelt. Han kunne spurt som enhver normal oppadgående og normalt menneske hadde gjort. Som dommer er dette hans jobb. Men hva gjør han?
Selv når jeg sier at dommen fra Oslo tingrett må dere se bort i fra da den ikke er debattert og Torp sine tall er løgn tall, de er helt hinsides.
Og fremdeles kjører på med løgn, løgn og atter løgn!
Hva da? Da er det kun en dom for å få tatt meg og få meg dømt, det er en jukse-dom!
Sluttkommentar:
Jan Aage Torp en mann «persona non grata» for meg. Noe han alltid har vært og kommer til å forbli.
Jeg har aldri noen ganger oppsøkt ham på noen som helst måte, kun debattert hans liv og fått regner jeg med imot meg en 30.000 hatmeldigner at jeg er imot at en forkynner skal være oppadgiftet. Og det er skrevet tror jeg en 300 artikkler om dette, som jeg stort sett har svart på egen blogg og hvis dette er kriminelt og straffbart.
Så er Norge satt 200 år tilbake i tid, da dette er åpenbart å angripe tros- og ytringsfriheten.
Denne dommen imot meg er ikke noe annet enn en «lyge-dom»!
Ikke verd papiret den er skrevet på etter min mening da egentlig alt er og forblir løgn, fabrikkerte «sannheter» og på toppen av det hele er jeg ikke blitt konfrontert med det de beskylder meg for å ha av meninger og synspunkter!
Også da klage på min advokat som de har holdt i ånde med å snakke om lovanvendelse etc.
Istedenfor å gå inn på hva de mener er kriminelt, forteller meg at i mine øyne er også politiet og retten her i Norge i sammen med Torp kriminelle å regnes for!
De snur alt på hode, slik er uverdig, løgnaktig og simpelt!
Relaterte artikler: 
http://blog.janchristensen.net/2017/09/nr-2066-takker-for-sttte-og-forbnn-da.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2065-det-er-ingen-uoverstemmelse.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2064-dommen-imot-meg-er-som-et-gufs.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2057-dommen-imot-meg-og-den.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2060-vi-nsker-ta-denne-saken-imot.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2049-jan-aage-torp-forteller-na-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2047-sa-er-advokat-brynjar-meling-i.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2045-apent-brev-til-vebjrn-selbekk.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2043-det-kommer-bli-mye-mindre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2035-ynkelig-opptreden-av-politiet.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2032-nazistene-far-fritt-ut.html

Nr. 297: NarreApostel Jan Aage Torp og de førti røverne minner denne dommen meg om, da den er som et eventyr i løgn og manipulering!

Nr. 297:
NarreApostel Jan Aage Torp og de førti røverne minner denne dommen meg om, da den er som et eventyr i løgn og manipulering!
Vi vet at Ali Baba lærte av røverne ”SESAM, LUKK DEG OPP!”
Slik stoler politiet og påtalemakten blindt på Jan Aage Torps versjon som er både løgnaktig, fabrikkert, løgnaktig og usann.
På mange måter fremstår Jan Aage Torp som Ali Baba og poltiet og påtalemakten som de 40 røverne som stoler blindt på det som er løgn og fabrikkerte påstander!
Dommen imot meg og den Himmelske blogg er både et angrep på tros- og ytringsfriheten, og et regelrett justismord!
Bilde av Brynjar Meling som skrev et ankeskriv som Norsk Høyesterett overså totalt. Men bløffene til Jan Aage Torp tror de blindt på. Selv Kim Jong-un hadde ikke trodd på Torp er jeg overbevist om, men Oslo politiet og alle rettsinstanser i Norge lar seg bløffe!
Ja, ja, det går seg nok til og vi får bare ta det hele med et stort smil i Jesu navn!Jeg er ingen dårlig taper, men her er det både et og flere slag under «beltestadiumet» da det som fikk meg dømt. Det var ikke hva jeg har skrevet, men mengden av det hele. Dette har ikke vært gjenstand for noen drøftelser, bortsett fra det løgntallet som Jan Aage Torp presenterte i Oslo tingrett.
Lovanvendelsen imot meg er også feil, det er trist at det skal være slik i Norge. Slik det er i Kongo, Nord Korea og Saudi Arabia at rettsikkerheten er åpenbar meget lav her i Norge. På nivå med nevnte stater enkelte ganger, det er trist og alarmerende!
Dette skriver advokat Brynjar Meling til Norsk Høyesterett:
Feil lovanvendelse, strl. (1902) § 390a
Som retten i nest siste avsnitt på side 6 i dommen helt korrekt fastslår, har Norges Høyesterett ikke behandlet saker som gjelder strl. § 1902 § 390a (gjentatt i strl. (2005) § 266) i forhold til blogginnlegg eller annet, allment tilgjengelig materiale på internett.
Det anføres at lagmannsrettens lovanvendelse er feil, fordi det via internett å gjøre ytringer fornærmede finner krenkende tilgjengelig for en vid og ubestemt personkrets evt. må anses som en æreskrenkelse, ikke som «ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd å ha krenket en annens fred». Æreskrenkelser er ved ikrafttredelsen av strl. (2005) – i motsetning til videreføring av tidligere § 390a – gjort straffrie. Korrekt lovanvendelse ville ha medført straffrihet for ankende part, strl. (2005) § 3, jfr. siste avsnitt på side 5 i lagmannsrettens dom.
Strl. (1902) § 390a og strl. (2005) § 266 tilsikter etter sin ordlyd å beskytte fornærmedes «fred», ikke hans æresfølelse. Strl. (1902) § 246 rammet den som krenket «en annens æresfølelse» § 247 den som skadet «en annens gode navn og rykte» eller som ytret noe som var egnet «til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit». Både egen æresfølelse og omdømme i andres øyne er – som ordlyden klart viser – noe annet enn og vesensforskjellig fra fornærmedes «fred».
Av Grl. §§ 96, 1. ledd jfr. 113 og EMK art. 7 følger et klarhetskrav for så vidt gjelder lovhjemmel for straff. Lagmannsrettens lovanvendelse bærer– ut fra en følelse av straffverdighet – preg av å være en sterkt utvidende tolkning av strl. (1902) § 390a. Dvs. en for straffebestemmelsers del grunnlovs- og EMK stridig tolkning, anvendt for likevel å kunne ramme handlinger og ytringer som tidligere ble rammet av strl. (1902) §§ 246 og 247, etter at disse ikke ble videreført i den nye straffeloven, samt iflg. bestemmelsen i strl. (2005) § 3 skal lates straffrie også ved pådømmelse av eldre forhold etter lovendring.
Videre fastslår både Grl. § 100 og EMK art. 10 prinsippet om ytringsfrihet. Opphevelsen av de eldre straffebestemmelser vedr. æreskrenkelser må sees i lys av dette: Også ytringer som er ubehagelige, kontroversielle, til og med krenkende og sårende skal som det store og generelle utgangspunkt være straffrie. Når ytringene da heller ikke er rettet direkte til fornærmede – det hadde jo stått pastor Torp helt fritt helt å unnlate å lese akende parts blogg – og ikke påtvinges ham personlig på noe som helst vis, anføres det å være dobbelt konvensjons- og grunnlovsstridig å anse ytringene i Christensens blogg for straffbare uten å være beskyttet av ytringsfriheten.
Det anføres altså for det første å være i strid med klarhetskravet å tolke strl. (1902) § 390a utvidende på det vis lagmannsretten gjør, og for det andre at innholdet i de ytringer Christensen har kommet med ligger innenfor hva ytringsfriheten omfatter. § 390a kan uansett ikke innebære at ytringer som kanskje kunne, men ikke lenger kan straffes som ærekrenkelser i stedet straffes som krenkelse av en annens fred. En slik praksis blir etter ankende parts syn en uthulning og en omgåelse av et klart lovvedtak.
HR-2016-1015-A er ikke relevant i forhold til saken mot Christensen. I HR-2016-1015-A var det tale om en helt annet type straffbart forhold, hvor ordlyden i den aktuelle bestemmelsen også helt klart tar sikte på å omfatte et flertall av tenkelige modus, jfr. bl.a. at ordlyden omfatter påvirkning av fornærmede via tredjeperson («hans nærmeste»). Rt. 2010 s. 845 gjelder handlinger klart innenfor strl. § 390a, i og med at det var tale om (en eksepsjonelt stor mengde) emailer direkte til fornærmede.
De øvrige domsreferansene i lagmannsrettens dom eliminerer ikke behovet for en klargjørende vurdering av riktig rettsanvendelse gjennom en prejudikatdom av Norges Høyesterett.
Kontroversielle ytringer om navngitte personer, så vel angrep på livssyn som livsførsel, florerer på internett. Det at ytringer rettet til allmenheten kommer også den omtalte til kunnskap og kan falle denne tungt for brystet, må ikke bli en omveg til likevel å kunne straffeforfølge ytringer som lovgiver – klokt eller uklokt – ved vedtagelse og ikraftsettelse av ny straffelov med bred penn valgte å avkriminalisere.
Skal enkelte slike ytringer på nytt kunne straffes, er det etter vår rettsorden en lovgiveroppgave evt. å vedta nye hjemler for dette, under iakttagelse av de krav om ligger i Grunnloven, EMK og evt. andre relevante konvensjoner. At påtalemyndighet og domstoler legger andre hjemler på strekk for å ramme noe man – med rette eller urette – finner straffverdig, er nettopp hva Rt. 1952 side 989 – telefonsjikanedommen – innebærer at ikke skal finne sted.
Avslutnings påpekes også at så vel strl.(1902) § 390a som strl. (2005) § 266 mangler tilknytning til en provokasjons- og retorsjonshjemmel, slik man i strl. (1902) hadde i forhold til §§ 246 og 247, i form av strl. (1902) § 250. At heftige meningsytringer – så vel kun to parter i mellom som i det offentlige rom, f.eks. internett – hyppig forekommer nettopp i form at ytring og motytring, er et reellt hensyn som viser hvor viktig det er at slike forhold som striden mellom Jan Kåre Christensen og Jan-Aage Torp vurderes etter balanserte lovbestemmelser som er ment å regulere nettopp slike forhold, og ikke etter en hjemmel som har en helt annet historikk. Og ikke minst (i hvert fall opprinnelig) et helt annet formål.
(sitat slutt).
Det samme har advokat Jon Wessel Aas sagt ved flere anledninger. Her er noe av hva Wessel Aas har svart journalister:
Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.
– Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.
Wessel-Aas viser til at den nevnte bestemmelsen i straffeloven fra gammelt av er blitt kalt «telefonsjikaneloven».
– Det er klart at mobbing og trakassering i sosiale medier over tid kan gjøre at folk ikke orker å være der mer. Men jeg synes likevel det er viktig at domstolen ikke utvider straffebestemmelsen til å omfatte for mye. Det er et poeng å være så konkret som mulig når en skal begrense ytringsfrihet gjennom lovgivning, sier Wessel-Aas.
Utsagn som «å leve i hor» gjør det mer nærliggende å bruke injurieretten, mener advokaten. Injurier er avkriminalisert i den nye straffeloven og kan dermed kun danne grunnlag for sivilt søksmål. Det virker mer relevant i denne saken, ifølge ham.
– Jeg mener det er fare på ferde dersom paragrafen i straffeloven blir utvidet ved å legge til noe som ikke lenger er kriminelt, sier Wessel-Aas.
Offentlig person. – Hvilke konsekvenser kan en eventuell dom få?
– Dersom det blir en straffedom i tråd med tiltalen, mener jeg mye annet kan dømmes på samme måte. Det vil gjøre grensene for ytringsfrihet lite tydelige, noe som igjen kan føre til at folk unngår å ytre seg, svarer Wessel-Aas og viser til at det uansett finnes bestemmelser til vern mot usanne beskyldninger, krenkelser av privatlivets fred, trusler og oppfordring til vold.
Wessel-Aas peker på at Torp er en kjent skikkelse i Kristen-Norge og langt på vei i samme posisjon som mange politikere.
– Rommet må være større når det dreier seg om ytringer om offentlig personer.
Christensen er uenig i hvordan Torp praktiserer forholdet mellom liv og lære, altså hans tolkning av bibelske tekster, fremhever Wessel-Aas.
– Også der skal takhøyden være stor.
Ja til høyesterett.
Mediretts- og ytringsfrihet ekspert, advokat Jon Wessel-Aas mener at uttalelsene til Christensen ikke er straffbare.
-       Det spesielle i denne saken er at man bruker straff etter en straffebestemmelse som i alle fall historisk og i sin kjerne skal ramme de mer direkte fredkrenkelser, sier han.
Wessel Aas mener det er mer naturlig å vurdere om blogginnleggene er ærekrenkelser?
Han viser til at Stortinget har en intensjon at ærekrenkelser skal være en sak mellom partene og derfor må forfølges gjennom sivilt søksmål med krav om erstatning.
Slike saker er ikke lenger en sak for politiet og påtalemyndigheter.
I prinsippet innebærer lagmannsrettens syn også pressens alminnelige publikasjoner kan straffeforfølges etter bestemmelsen om fredkrenkelser.
Han ser gjerne at Høyesterett tar tak i saken.
-       Dette prinsipielle lovtolkningsspørsmålet bør ideelt sett få sin avklaring i Høyesterett mener Wessel Aas.
(sitat slutt).
Sluttkommentar:
Jeg tror ikke dommerne og Norsk rettsvesen er korrupt. Men de er simple, inkompetente og uredelige selv om de er godt utdannet og har et stort ansvar.
Tenk, her har jeg gått igjennom hele rettssystemet i Norge. Det som jeg er blitt dømt for, mengde av det jeg har skrevet og talt. Er ikke tatt opp til behandling i det hele tatt!
Hele dommen imot meg er fabrikkert og løgnaktig.
Ikke verd papiret den er skrevet på!
Hvorfor det?
Det som jeg er blitt dømt for, både i tingretten og lagmannsretten, og nå avvist i Norsk Høyesterett. Er ikke hva jeg har skrevet, men mengden.
Dette er ikke blitt behandlet bortsett fra et fantasitall som Jan Aage Torp kom med i tingretten.
Med andre ord, denne dommen er faktisk på nivå med dommer i Kongo, Nord Korea, Saudi-Arabia og lignede land!
Hvorfor? Det er ikke noe annen enn kristendomsforfølgelse!
Be heller for meg og den Himmelske blogg, en vær med i Satans hylekor som vil ende i ildsjøen!
Bli med meg og alle de hellige heller til det nye Jerusalem der ingen gjengiftede og andre som lever i synd får komme inn!
Her har de både brukt feil lovparagraf imot meg, og vil ikke behandle det de har dømt meg for mengden som er egentlig et bakholdsangrep da det hverken var med i anmeldelsen i Torp, siktelsen eller under rettsforhandlingene!
Med andre ord, hele saken er en skandale!
De ser det ikke selv, da deres hjerte er åpenbart blitt forherdet for Gud og sannheten!
Skriften sier, begynnelse til visdom er å frykte Gud. Det ser vi her, da det hjelper ikke å være både dommer og studert i mange år.
Når mørkets krefter og løgnens ånd tar tak, og lurer både den ene og den andre.
2 Tess. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

lørdag 24. juni 2017

Nr. 1998: Når siktelsen sier at det jeg har skrevet er innforbi Norsk lov, og en finner på under rettsakene at det er mengden av det jeg har skrevet som er straffbart uten det blir tatt opp til behandling er dette et justismord de lux!

Nr. 1998:
Når siktelsen sier at det jeg har skrevet er innforbi Norsk lov, og en finner på under rettsakene at det er mengden av det jeg har skrevet som er straffbart uten det blir tatt opp til behandling er dette et justismord de lux!
Siktelsen:

 

 
Dette sier Advokat Brynjar Meling i sitt ankeskriv:
“Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.
(Løgntalene fra narreApostel Jan Aage Torp bygger denne dommen på, som gir den null troverdighet!).
Sluttkommentar:
Med andre ord, det er ikke brukt noen minutter hverken i Oslo tingrett å spørre meg og la meg forklare hva og hvorfor det er skrevet så mye om Jan Aage Torp på nettet.
Hverken i Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett ble det gjort.
Det er fordi vi har debattert det miserable livet til Torp sett fra være en apostel.
Der hva Torp selv og hans disipler har både godt flere hakk høyere enn meg i verbale ord og utrykk.
Samt mengden er helt sikkert tre ganger så mye fra den «andre» siden!
Med andre ord, dette er ikke noe annet enn et justismord!
Nesten alt dette er fabrikkert. Ikke minst det at dette ikke har vært oppe til behandling i retten. Derfor er saken imot meg åpenbart et komplott fra Torp, myndighetens og politiets side!
For eksempel har jeg aldri nevnt hans nye kone i den utstrekningen som Jan Aage Torp påstår. Og ordet horebukk er vel omtrent ikke nevnt, og alt annet er kun udokumenterte påstander fra Jan Aage Torp. Som er like lite troverdige som en person som er notorisk kriminell eller belastet på en annen måte!
Jeg var nok altfor naiv og trodde at når en kom til en offentlig rett, så gikk alt rett for seg.
Men faktisk, her oppleves det som å bli dolket i ryggen av Norsk rettsvesen.
Både dommeren i Oslo tingrett som var Malin Strømberg Amble, og hennes meddommere som var vanlige legfolk og jeg ikke navngir derfor.
I Borgarting lagmannsrett var det lagdommer Øystein Hermansen. Foruten var det lagdommer Bjørn Edvard Engstrøm og lagdommer Leiv Robberstad var tredje mann. Disse navngir jeg da de anser jeg som offentlige personer.
Det som har felt meg i to rettsinstanser, er ikke hva jeg har skrevet, men mengden av det. Dette er fra dommen imot meg og den Himmelske blogg:
«Det er et sentralt poeng at tiltalte over en periode på godt over tre år har publisert et hundretalls blogginnlegg der Torp er omtalt et svært høyt antall ganger i ordelag som "psykopat" og "spedalsk". De tallrike blogginnleggene og omtalen av Torp har ikke karakter av innlegg i en offentlig debatt, men fremstår som ren sjikane uten annet formål enn å nedverdige Torp. Situasjonen har lite felles med den kjerneverdi som ytringsfriheten skal beskytte, nemlig det frie ordskiftet, jf Rt. 2012 side 536 avsnitt 38.»
Dette høres så riktig ut, men det hele er løgn og fordreining av sannheten på flere punkter.
1.)  Det som er skrevet om Torp, er 98 % skrevet etter hans fiktive anmeldelse av meg og den Himmelske blogg. Antall og mengde er noe som er kommet inn som et hovedpunkt fremfor noe annet etter hans fiktive anmeldelse. Med andre ord, Torp har anmeldt meg for å få fjernet meg og den Himmelske blogg fra nettet uansett bare han klarer å få det til. Her passer inn det ordtaket «målet helliger midlet»!
2.)  At jeg har regner jeg de fire siste årene skrevet ca. 300 artikkler imot meg og den Himmelske blogg.
Jeg regner med over 20.000 meldinger imot meg også i samme periode, og over flere år. Det er klart at da blir det en stor mengde.
3.)  Antallet som både Oslo tingrett legger til grunn, og Borgarting lagmannsrett. Er et fiktivt antall som Torp nevnte i Oslo Tingrett, som ligger helt ukritisk til grunn. Det er ingen andre som har hverken motsagt ham eller telt om antallet stemmer. Antallet er for meg helt hinsides, det er fabrikkert og et løgnantall. Jan Aage Torp er en dyktig forteller og han har en livlig fantasi - det ga ham prestisje og en mulighet for å nå frem med sitt mål. Få fjernet meg og den Himmelske blogg, da må han ha en rettskraftig dom har vært hans agenda og mål helt fra starten!
4.)  Det aller verste er ikke Jan Aage Torp, han er som han alltid har vært. Men dommerne i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Ikke en av dem har kommet med et eneste spørsmål til meg hvorfor det er blitt som det er blitt. Om antallet stemmer og hvorfor jeg har skrevet i en så stor mengde som jeg har gjort. Med andre ord, dommerne i begge disse to rettsinstansene er i mine øyne gjennområtten som dømmer meg uten å ha forhørt meg om hvorfor det er blitt som det er blitt. Her snakker vi om en fabrikkert dom, som overhode ikke står seg!
Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1994-norges-historiens-strste.html