lørdag 16. desember 2017

Nr.70: En reise innover i seg selv har dette blitt!

Nr.70:
En reise innover i seg selv har dette blitt!
Dette har også blitt en læringsprosess da Torp og jeg står for to ytterkanter ikke bare læremessig ut i fra Guds ord. Men også som personer. Torps «verden» er helt annerledes enn min. Og min «verden» er totalt annerledes enn hans. Min subjektive erfaring av han er at han er kynisk, manipulerende innerst inne. Men fremstår som en smilende og til dels intellektuell, uten å være det i det hele tatt. Men greit, hvordan er jeg? Det vet jeg selvfølgelig ikke til fulle, ingen vet det. Men jeg er i utgangspunktet veldig annerledes enn Torp da jeg åpenbart har en helt annerledes erfaring med det å være menneske. Er nok i denne sammenheng for godtroende og naiv, da «psykopaten» spiller et spill som en ikke merker før det er gått en tid. Men, men, ingen skade skjedd.  Bare lært noe mer, all ære til Gud og Lammet!
Torp elsker å angripe alt og alle, for dermed skjule seg bak det. Jeg angriper først mitt eget kjød, når jeg har vunnet seier der, så går jeg videre. Er jeg bedre enn Torp? Nei på ingen måte, men jeg går Ordets og lydighetsvei med Gud, mens Torp driver et renkespill som dypest sett er en vandring ikke med Gud, men i opposisjon og opprør til Gud. Han er som Nimrod som vi leser om i 1 Mosebok 10. En som er i opposisjon til Gud og Guds ordninger, ikke minst i hensyn til ekteskapet.
Faktisk den siste mnd. har jeg gått fra til dels store spørsmål til et meget klart og tydelig svar. Da Torp anmeldte meg for 1 1/2 mnd. siden tok jeg dette seriøst og innover meg. Noe som er naturlig for et friskt og sunt menneske (selv om anklagen er falsk og kommer fra en «psykopat»).
(Vil bare opplyse når vi bruker slike utrykk som maktmenneske, psykopat og andre. Så er det min erfaring av vedkommende, det er kun en doktor som kan stille slike diagnoser og sette det på vedkommende at dette er et sykdomstilfelle. Noe som de store psykopatene går fri, men de mindre og små blir fanget opp og får den diagnosen.) Slik jeg har erfart dette så minner det meg om når jeg har hørt historier der noen har rømt i fra en voldelig og psykopatiske ektemann. En skjønner ikke først hva en står overfor, når en skjønner det er det vanskelig å blir fri. Men når en er kommet løs har en det bedre enn noen gang før, Hallelujah!
 
Bilde av bibelen, som alt dette dypest sett handler om. 
 

Jeg har aldri vært fortvilet eller forvirret, til det vet jeg at dette dypest sett er et «tillatt» angrep på meg og min tjeneste fra Satan. Torp lever i hor, er en horkarl og er på vei imot fortapelse da han ikke lever i samsvar med Guds ord. Derfor har jeg vist fra dag en at det er ikke Gud som styrer Torp.
Men først så jeg dette noe annerledes da Politiet var «dumme» nok til å ta Torp på alvor. Men greit, de gjorde jobben sin. Han leverte anmeldelse som også er direkte imot Guds ord. Men Torp er ikke frelst, og følger selvfølgelig ikke Guds ord, der Guds ord går imot hans kjødelighet. Han er et mørkets barn og vandrer i mørke etter Guds ord. Jesus sa om slike at de hadde Djevelen til far på det åndelige område, kilden til deres liv er ikke fra Gud, den rene og herlige kilden.
Hvordan reagerte jeg?
Med klar avisning men jeg var «dum» nok til å ta Torp seriøst, men greit, jeg er et normalt og friskt menneske og reagerer med respekt overfor myndighetspersoner som Politiet er.
Men etter hvert så jeg innover i meg selv, der var det stikke motsatte en hos Torp. Torp ble bare mer og mer kjeltring for meg. Han har selvfølgelig vært det hele tiden, men å slås jeg imot en kristen broder? Ne, men en psykopat og maktmenneske (jeg oppfatter han som det) som gjør seg bruk av alle midler om det går helt imot Guds ord. Bare for å stoppe meg og få den himmelske blogg nedlagt og fjernet.

Jeg har prøvd å holde frem bibelens lære om skilsmisse – ekteskap – gjengifte.

Torp forkludrer det hele med å henge på alt annet som mobbing,
ærekrenkelser, injurierende, sjikane, netthets og alt annet tull og tøys. Det siste var at han blandet inn Mina Hadjian. Og hun brukte for det første 10 ganger sterkere ordbruk enn meg, og bommet totalt i sitt angrep på Torp da han ikke lever «unormalt» i forhold til hva som er «normalt» i Norge der det er i ferd med å bli som Jesus sa det:

Lukas 17. 26 Og likesom det gikk i Noahs dager, så skal det også gå i Menneskesønnens dager: 27 de åt og drakk, de tok til ekte og blev gitt til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken; så kom vannflommen og ødela dem alle sammen. 28 På samme vis - likesom det gikk i Lots dager: de åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygget; 29 men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, da lot Gud ild og svovel regne fra himmelen og ødela dem alle sammen - 30 således skal det også gå på den dag da Menneskesønnen åpenbares.

Legg merke til i vers 27: «de tok til ekte og blev gitt til ekte».

Torp står for det som er «allment» akseptert i dag, men Guds ord går her direkte i «strupen» på dagens mennesker og kaller dagens mennesker som gjør dette for horkarler og horkvinner. At Torp nå gjør seg som en talsmann for dette har jeg allerede skrevet om. Først kjempet han imot de homoseksuelle, det berørte ikke ha, nå kjemper han en innbitt kamp imot meg som hevder at gjengifte er synd for en kristen, og han som en offentlig person er det ekstra ille å gjøre dette da han er et forbilde og et eksempel.
Men dypest sett, Torp spiller et spill der han tror han kommer unna med dette, men det gjør han ikke.
1.     Tim. 5. 24 Noen menneskers synder er synlige for alle og går foran dem til dommen, hos andre følger de etter. 25 På samme måte er også de gode gjerninger synlige, og er de det ikke, skal de komme for dagen.
I dag ser heg mye annerledes på denne «kampen». Den er vunnet av Jesus for 2000 år siden på Golgata, jeg kan bare hvile trygt i Faderens favn i motsetning til Torp som må kave og holde på. Han lever tross alt i hor!
Her er et eksempel der jeg prøvde å snakke Torp til rette for å ikke drive med anmeldelse.
Jeg skriver dette: Den 24. sep. 2014 kl. 20.50 skrev Jan Kåre :
Jeg blir forferdet over en slik kommunikasjon. Jeg hører alltid etter andre. Men når noen snur om 180 grader uten forvarsel, og vil politi anmelde meg, da blir jeg ille til mote.
Hvilken urett er det jeg nå har gjort deg? Er du sikker på at jeg tar feil, som du må være, så overse det vel?
Siste du skrev var: Alt godt ønskes deg og dine!
Og hva sier Guds ord?
1 Kor. 6. 1. Våger nogen av eder, når han har sak mot sin næste, da å søke dom hos de urettferdige og ikke hos de hellige?  2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker?  3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!  4 Når I da har saker om timelige ting, så setter I dem til dommere som ikke aktes for noget i menigheten!  5 Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror?  6 men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!  7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?  8 Men I gjør urett og skade, og det mot brødre!  9a Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill!
Mvh
Jan K
Og får dette svaret av den falske Apostel Torp:
24. sep. 2014 kl. 21:00 skrev Jan-Aage Torp :
Du bedriver offentlig hets av Guds folk som ingen andre, Jan Kåre. Jeg strakk ut en hånd i april 2012, men du blir verre og verre.
Jeg har valgt idag å ta et tydelig steg, som tilbyr deg en skikkelig prat under tilsyn. Hvis du avviser dette, vil jeg ta det neste alvorlige steg.
La oss møtes i Konfliktrådet. Der kan vi ikke skjule oss bak noen ting, og det vil komme mye godt og sunt ut av det.
Vi får brev fra Konfliktrådet. Jeg avventer din håndtering av dette. Det tar nok bare noen uker, antar jeg. Vi høres når dette er klart.
Vennlig hilsen,
Jan-Aage
Den falske apostel Jan Aage Torp fikk dette spørsmål av Rune Staven på Søkelys:
Rune on 22/10/2014 at 06:52 said:
Minner dere om disse ord søsken i troen.
Rettssaker mellom kristne
6Når en av dere har en sak mot en annen, hvordan kan han da våge å legge den fram for de urettferdige og ikke for de hellige? 2 Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Men når dere skal dømme verden, hvorfor duger dere ikke da til å dømme i småsaker? 3 Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Kan dere ikke da dømme i jordiske saker? 4 Og når dere har slike saker, hvorfor setter dere til dommere folk som ikke har tillit i menigheten? 5 Dette er en skam for dere! Finnes det ikke en eneste forstandig blant dere som kan ordne opp i saker mellom brødre? 6 Nei, bror fører sak mot bror, og det for dommere som ikke er troende. 7 At dere har rettssaker mot hverandre, er i seg selv et nederlag for dere. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor ikke heller lide tap? 8 Men dere gjør urett og lar andre lide tap – til og med søsken. 9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.
Mvh
Rune
Den falske apostel Torp svarer:
Jan-Aage Torp on 22/10/2014 at 09:26 said:
Jeg ser Runes påminnelse om rettssaker mellom troessøsken. Takk for denne viktige påminnelse, Rune!
Når det gjelder JKC er ikke dette mulig, fordi JKC er ikke med i noe forum på denne jord der kristne er under felles lederskap og ansvarlighet.
Jeg tok et første steg overfor JKC i april 2012 ved å bringe mine anklager frem for ham, først og fremst hans maltraktering av Emanuel Minos, og jeg nevnte også andte forhold. Dette skjedde i en vennlig tone over en kaffekopp.
Så lot jeg det gå 2 1/2 år før jeg foretok meg noe mer. Jeg har vært ytterst tålmodig og gitt ham lang tid til å besinne og omvende seg. Men isteden er han blitt forverret, muligens oppmuntret av “anti-skilsmisse”-krefter som har brukt ham som “en nyttig idiot” for å forsterke et budskap de ikke selv våget å frembære….
Hvor skulle jeg til syvende og sist bringe frem en anklage mot JKC? Overfor hans kone & Ingwersens?
JKC er heller ikke med i en menighet, selv om han & hans kone kaller sitt nettsted og bolig for “Smyrna”. Dette er i beste fall et privat initiativ.
En mann som kunne vært en verdifull og vis “megler” er utvilsomt 89-årige Emanuel Minos, men også han blir ringeaktet og hetset av JKC.
Så vi er i en nødssituasjon der jeg ikke hadde noe annet valg enn å politianmelde JKC.
Jeg minner om at jeg kun anmeldte ham for brudd på 4 paragrafer i straffeloven vedr mobbing, ærekrenkelser, personsjikane og netthets.
At enda mer alvorlige forhold holder på å bli en del av denne saken, er ikke min fortjeneste, men JKC får mye å svare for fremover….
Men Torp skriver også her at han anmelder andre før meg, og saken ble henlagt om de lever i en annen verden en meg i ordbruk. De er helt hinsides selv mitt språk der jeg kun bruker bibel sitater.
Dette skriver Torp om andre han har anmeldt:
I 2010 anmeldte jeg til Manglerud Politikammer en sak der det gjennom fire måneder ble oppfordret offentlig på Facebook til lemlestelse og drap av meg: «Håper at en fornuftig person en dag kutter han bit for bit, knekker ben for ben». Saken ble henlagt, og dette har gitt næring til galninger som bedriver netthets og personsjikane slik Christensen bedriver – senest idag.
Jeg syns vel egentlig at Politiet burde sett på denne 2010-saken på nytt. De samme personer lever i beste velgående, og skriver fortsatt det samme, men nå på en Facebook-side som er sperret for meg.
Dette skriver jeg på Søkelys:
jan k on 22/10/2014 at 10:46 said:
Torp du lever i hor etter skriften.
Du har levert en falsk politi anmeldelse da dette dreier seg om et tros- og lære spørsmål.
Hele din fremtoning vitner om en mann med et kjempe stort ego.
Og alt du anfører har egentlig ingen ting med norsk lov da vi har Tros- og Ytringsfrihet her i Norge.
(sitat slutt).
Jeg hadde som hedding på denne artikkelen følgende «En reise innover i deg selv!».
Ser en på Torp så blir en skremt, hvis en tenker Torp som en kristen og Pastor. Han driver med vranglære (skal skrive en artikkel om dette), lever i hor og politianmelder mennesker. Utenom det av det lille jeg vet så lopper han mennesker for penger hvis de kommer til Oslo kirken. En stakkars ungkar ble loppet fra alt han eide og hadde, Torp fikk 1.5 Mill.
Første kona forlot ham og har giftet seg på nytt. Ungene gikk ut offentlig og advarte imot sin egen manipulerende og brautende far etter hva som sto i A Magasinet våren 2011.
Her et utdrag fra Dagen
Kristenliv
Fortellinger om torturlignende leirvirksomhet i kristen regi hører fortiden til, mener Andreas Hegertun. Han leser med sorg Anders Torp sine opplevelser.
Aftenposten og A-magasinet hadde fredag stort oppslag med sønnen til pastor Jan-Aage Torp i Oslokirken, Anders Torp. Anders har forlatt farens menighet, er erklært ateist og meget kritisk til virksomheten han som barn og ungdom var med på i kristen regi. Han har tidligere fortalt sin historie, nå sist i et nytt opplag av Levi Fragells bok «Vi som elsket Jesus».
Ekstrem leir
Anders Torp forteller om hvordan han som 13-åring fastet i 40 dager, noe som gjorde ham skrekkelig tynn og dårlig. Han forteller også om en leir i Danmark i regi av menigheten Faderhuset, hvor deltagerne skulle oppleve hvordan det var å leve under undertrykkende regimer. De skulle drilles i å ikke fornekte troen. Drillingen bestod i slag og spark, bli holdt under vann så man trodde man druknet, bli dyttet sand ned i halsen og lage falske identitetskort. Anders Torp sier han flere ganger trodde han skulle dø.
I boka forteller Torp at demonutdrivelser var naturlig del av aktiviteten i miljøene han vokste opp i. Han ble også utsatt for dette selv da han var tenåring. I alt 17 utdrivelser ble gjennomført på ham i løpet av kort tid.
Anders Torp forteller videre om en oppvekst preget av frykt for helvete og fortapelse, om en stadig angst for å synde, for ikke å vitne nok, for kropp og seksualitet.
Langt ute
Oslokirken har løslig vært knyttet til pinsebevegelsen i Norge. Pastor i Filadelfia i Oslo, Andreas Hegertun, kjenner Anders Torp godt, han kjenner til hans historie.
- Jeg har et brennende ønske om å være helt tydelig på at dette Anders forteller om, er helt ekstreme miljøer som ikke har noe med det pinsekarismatiske jeg kjenner til. Jan-Aage Torp er helt i ytterkanten av kirkelandskapet, sier han.
- Jeg leser med sorg Anders sine opplevelser. Han har hatt all rett til å reagere. Ingen skal bli utsatt for slikt.
Hegertun legger til at han er glad for at det i dag er veldig få som opplever slike ting som Anders Torp har opplevd.
- Det gjenspeiler ikke den virkelighet kristen ungdommer møter i dag.
(sitat slutt).
Etter dette så har jeg kommet til ro, og fått «fred» igjen, mitt liv og tjeneste er da strålende, herlig og god. Jeg har ei kone som er tro imot meg og jeg henne. Holder meg til Guds ord og har egen inntekt og alt er bare strålende, herlig og godt. Tre herlige barn og alt er bare såre vel!
Sluttkommentar:
Skal skrive i denne omgang en siste artikkel og da om Torps teologi eller lære, noe som ikke har vært så oppe. Når det gjelder Torp ellers så har jeg den klare forståelse at her møter en psykopaten Torp, og den frafalne kristne da han lever i Guds ord. Hva gjør han? Tar ikke Guds ord innover seg, for å reflektere, handle og omvende seg. Men spiller ting ut imot meg og politi anmelder selv om den er ubegrunnet og egentlig er falsk anklage. Den har ingen rot i virkeligheten da jeg er milevis innforbi hva som er tillatt å komme med i forhold til Tros- og Ytringsfriheten, og fremfor alt, jeg holder frem den bibelske lære angående ekteskapet!
Paulus sier:
2.     Kor. 10. 3 For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis; 4 for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker, 5 idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, 6 og er rede til å straffe all ulydighet, når først eders lydighet er blitt fullkommen.
Torp lever i en motsatt kamp en hva en kristen skal gjøre. Kommer vi opp i vanskeligheter så skal vi fremfor alt ransake oss selv, er det noe i mitt liv som ikke er samsvar med Guds ord? Noe som jeg gjorde og gjør. Og så skal vi ta enhver tanke til fange under lydigheten av Guds ord. Dernest legg alt fremfor Gud i bønn med takk. Så er neste skritt å følge Guds ord. Men hva gjør Torp? Stikke motsatte. Han tar ikke innover seg Guds ord og bryter opp for det forholdet han lever i dag der han lever i et ugyldig ekteskap etter Guds ord. Da blir det trøbbel. For min del er jeg absolutt helt tilpass med denne sitasjonen, dette er noe Gud har tillatt. Så får jeg eventuelt bare ta det som det kommer, og legge alt i Herrens hender. Og du som troende, be for meg, min tjeneste og familie. Og be også for Torp, at han om mulig må finne omvendelse og leve singel resten av livet sitt som Guds ord sier.

Jan Aage Torp kommer med harde utfall imot de fleste, men jeg vet ikke om så mange andre Pastorer og andre såkalte troende som har påført andre så mye lidelse som ham. Er det en traumatisk barndom, eller hva er det? Jeg vet ikke, og trenger ikke å vite heller, men noe har jeg lært her. Det er viktig med regler etc. men står en overfor en psykopat, glem alt som har med regler og alt annet. Den psykopaten er farlig, han trenger hjelp. Om han eventuelt har lover for eller imot seg, det betyr egentlig ingenting. Det som betyr noe er å skjerme slike mennesker egentlig fra andre. Slik at de kan gjøre minst mulig skade. Og de trenger egentlig ikke straff, men behandling og kjærlighet på rette måte.
Jeg har trodd og ment at denne kampen sto om ekteskapet, og det gjør den egentlig. Men Torp er etter min vurdering syk (både til legemet og sinn), og da blir et verbalt ordskifte egentlig feil. Det ødelegger mange ganger mer enn det gjør godt. Men for all del, jeg har ikke tenkt å legge inn årene. Jeg tror på det samme som før, men å få en «psykopat» over seg som jeg her har fått, er som å få en blekksprut over seg. Det koster litt, men så får en bare gjøre seg fri, og gå videre i livet og tjenesten! Nå vet jeg mer hvordan møte også slike mennesker, man lærer så lenge man lever!
Det er her sakens kjerne er. Er det en mann som blir tråkket på eller er det manipulasjon fra et «maktmenneske»? Det er åpenbart det er det siste. Her er det en som kan sitt «fag» og vet å utnytte situasjonen til sin fordel. Flink? Nei direkte stygg, ond og manipulerende.
Min erfaring er egentlig ikke diskuter med psykopaten, han er ikke interessert dypes sett. Men før en samtale og diskusjon, og forkynne for mennesker som ønsker og vil høre og ha det budskapet vi har å komme med. Vi trenger alle visdom og forstand. Avslutter med hva Jesus sa, da vi må ha de evnene han hadde, men så var han også fullkommen, vi er underveis alle i sammen!
Matt. 10. 16 Se, jeg sender eder som får midt iblandt ulver; vær derfor kloke som slanger og enfoldige som duer!
Jeg har vært enfoldig som en due, men ikke klok som en slange, men nå er jeg begge deler, Hallelujah og Amen og Takk og Lov. All ære til Gud og Lammet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 415: Brynjar Melings ankeskriv til Borgarting Lagmannsrett!

Nr. 415: Brynjar Melings ankeskriv til Borgarting Lagmannsrett! Sto i dag rett ved siden av Erna og Siv på Radisson Blue Sas hotellet...