søndag 17. desember 2017

Nr. 96: Jan Aage Torp fremstår som en stjernepsykopat når han krever penger av meg for å bruke en faksimile selv fra avisen Norge i dag!

Nr. 96:
Jan Aage Torp fremstår som en stjernepsykopat når han krever penger av meg for å bruke en faksimile selv fra avisen Norge i dag!
Faksmile der Jan Aage Torp krever penger av meg for å ha tatt dette fra avisen Norge i dag (mannen er åpenbart «gal», da hatet imot meg og den Himmelske blogg er i ferd med å spise han opp helt).

Faksimile fra Torp der han har møte med statsadvokat, for å drøfte saken imot meg. Og han skal ha penger for at jeg har en faksimile om dette, som han lyver med at det ikke har noen relevans.
Vi står overfor en stjernepsykopat og narreApostel, og han heter Jan Aage Torp.

2.1.1 Særlig om faksimiler
Mediene benytter seg i utstrakt grad av faksimiler.
Lagmannsretten uttalte følgende:
Bruk av faksimiler er ikke særskilt lovregulert, 
(sitat slutt).
Med andre ord, når jeg gjengir en faksimile der jeg er omtalt. 
Og da sier dette er et bilde, da lyver en rett og slett!
Det er selvfølgelig lov å ha en faksimile der en selv er omtalt, og en svarer på dette. Samt også hvis en skriver om et emne, dette gjør Jan Aage Torp hele tiden. Men når det passer ham, så skal han endog kontrollere ikke bare sitt eget nettsted, men avisen Norge i dag også.
Med andre ord, vi står overfor en stjerne psykopat og narreApostel som trenger få høre at nok er nok. Her gjengir jeg de siste mail i fra ham, der han krever penger av faksmile. Og lyver med å si at jeg ikke skriver relevant, selv om han skriver om meg. Mannen er selvfølgelig så styrt av løgndemoner at han åpenbart må være besatt!
Dette er fra mail i dag fra Jan Aage Torp.
Til Jan Kåre Christensen, Smyrna-bloggen:
Vi har imorges oppdaget at du på nytt benytter fotografier av Jan-Aage Torp på dine blogger som du ikke har lov til å benytte. Vi gir deg anledning til å fjerne dem alle umiddelbart, dvs før kl 18:00 idag, 30.august 2016. Hvis de ikke fjernes innen denne fristen, vil vi fakturere deg. Hvis de blir fjernet innen denne fristen, vil vi la være å fakturere deg.
Ditt misbruk er alvorlig i seg selv fordi disse åndsverk tilhører oss.
Det er heller ikke tillatt å ta et skjermbilde som du kaller en "faksimile". Slike presse-faksimiler må alltid kobles mot et relevant aspekt av den konkrete artikkelen du avfotograferer, og det gjør du slett ikke.
I tillegg til at vi varsler om fakturaer med det første, vil vi appellere til den mest elementære folkeskikk og rettsoppfatning. Det er en selvfølge å avstå fra slike tyverier.
Vi ser at du benytter en rekke fotografier av våre ledere som du henter fra medier som Norge Idag, Vårt Land, VG, Dagbladet m.m., men det er et forhold mellom deg og dem. Vår henvendelse til deg gjelder altså våre egne åndsverk.
Misbruket av våre åndsverk som vi har oppdaget er på disse linker:
Du vil ikke få ytterligere varsel før vi sender deg faktura. Om du betaler faktura fra oss, vil dette ansees som vederlag for misbruket du allerede har begått, men du vil likevel måtte fjerne fotografiene umiddelbart.
Vårt egentlige mål er ikke å innkreve penger, men å nekte deg bruk av våre fotografier iht åndsverksloven. Vi ønsker ikke at våre åndsverk skal være assosiert med deg.
Vi selger fotografier til noen medier, mens til andre medier låner vi ut vederlagsfritt til bruk på kun deres medium. Imidlertid vil vi ikke la deg bruke våre åndsverk i det hele tatt, og de må umiddelbart fjernes fra dine blogger.
Jeg svarer:
Hvem har skrevet dette?
Ikke noe navn, blir ikke tatt seriøst!
Mvh
Jan K
Torp svarer:
Henvendelser fra vårt kontor blir forfattet av ulike medarbeidere, og vi er alle autorisert til å skrive og besvare. Dersom du ikke følger opp umiddelbart, vil du få den nødvendige pågang. Vennligst rydd opp umiddelbart i dine brudd på åndsverksloven.
Med hilsen,
Charlotte
Jeg svarer:
Kontakt Finn Jarle Sele på Tlf. 93441042
Har fått beskjed av Runar på kontoret Norge i dag at bilde kunne jeg bruke, og faksmile bilde kan en i hvert fall bruke.
Der står det også fotograf og hele pakka!
Fikk denne mailen fra Norge i dag om tilbud om kjøp av bilde som jeg har benyttet meg av!
Hei Jan Kåre Christensen
Vi har sett at du har benyttet et bilde på din blogg som er tatt av vår fotograf Marion Haslien, som vi eier rettighetene til.
Vi har ikke gitt tillatelse til bruk, og ber om at dette bildet tas bort fra din blogg.
I motsatt fall vil vi fakturere deg for den gjentatte bruken iht gjeldende satser.
Vi ber om tilbakemelding på at dette, og bekreftelse på at bildene fjernes.
Med vennlig hilsen
Norge IDAG
Torp svarer:
Jan Kåre Christensen:
Vi blander oss ikke inn i hva Norge Idag eller andre gjør. Hvis de eier rettighetene til et bilde som du benytter, må de selv avgjøre om de vil tillate at du får benytte dem.
Som du vet, vi vil ikke på noen måte tillate at du benytter våre åndsverk. Vi viser her til dommen av 25. januar 2016 i Oslo Tingrett som gjelder din hatkriminalitet, spesifikt mot pastor-paret Aina og Jan-Aage Torp, og vi vil ikke bli brukt til å understøtte din hatkrim-virksomhet mot dem.
Bildene som vi forlanger at du fjerner umiddelbart er bilder som vi eier rettighetene til.
Om Norge Idag fikk lov til å benytte et av disse bilder i 2009 i sine publikasjoner, er dette et forhold mellom oss og dem. Du må imdlertid fjerne det bildet umiddelbart fra dine blogger. Kl 18:00 idag er siste frist.
Det overrasker oss om Norge Idag ved Runar har sagt til deg hva du skrev til oss nå: "Har fått beskjed av Runar på kontoret Norge i dag at bilde kunne jeg bruke, og faksmile bilde kan en i hvert fall bruke". Som vi har forklart deg tidligere, er presse-faksimiler noe som godkjennes for å gjengi en del av den aktuelle artikkelen i en papiravis eller webside, og ikke noe man kan bruke for å omgå åndsverks-tyveri. Om det stemmer at Norge Idag aksepterer slikt, da overrasker det meg, men vi aksepterer det iallfall ikke fra deg. Vi følger lempelige regler og praksis overfor våre samarbeidspartnere og seriøse mediebedrifter, men ikke med en mann som bevisst bryter hatkrim-lovene.
Jeg gjentar at bildene er på disse urlene:
Samtlige bilder må fjernes innen kl 18:00 idag.
Med hilsen,
Charlotte
Jeg svarer:
Kontakt Finn Jarle Sele, han er all kontakt som skal skje mellom dere.
Jeg har snakket med datatilsynet, de sa at faksmile bilder der Torp har skrevet om meg etc.
Å kreve penger av dette var uhørt og ikke lovlig!
Mvh
Jan K
Torp svarer:
Dine "faksimiler" har ingen ting å gjøre med hva de angjeldende artikler omtaler, derfor er de ikke faksimiler, men åndsverk-tyveri.
1) Du misbruker headingen i pastor Torps blogg, inklusive bilde. Dette er ikke faksimile, men tyveri.
2) Du misbruker bilde av pastor Torp fra en artikkel den 6. august 2009 som gjaldt at Torp var blitt "tvunget" inn i Statskirken. Du skriver om noe helt annet. Derfor er ikke dette en faksimile.
3) Du misbruker bilde av pastor Torp foran Universitetsgaten 7 den 16. juni 2016 som gjelder en samtale med Statsadvokaten. Dine blogger omtaler ikke dette. Derfor er ikke dette en faksimile.
Du må fjerne alle disse misbruk innen kl 18:00 idag.
Med hilsen,
Charlotte
Jeg svarer:
Tull! Løgn!
Torp skriver om meg, og jeg får ikke bruke dette som et motsvar i en faksmile?
Dere lyver verre enn verst!
Satan styrer dere åpenbart!
Jan K
Sluttkommentar:
Jeg svarer her på dette de anklager meg for.
1) Du misbruker headingen i pastor Torps blogg, inklusive bilde. Dette er ikke faksimile, men tyveri.
Jeg skriver om Torp og hva han står for +++ mye mer!
2) Du misbruker bilde av pastor Torp fra en artikkel den 6. august 2009 som gjaldt at Torp var blitt "tvunget" inn i Statskirken. Du skriver om noe helt annet. Derfor er ikke dette en faksimile.
Det var dette bilde alt gjaldt!
3) Du misbruker bilde av pastor Torp foran Universitetsgaten 7 den 16. juni 2016 som gjelder en samtale med Statsadvokaten. Dine blogger omtaler ikke dette. Derfor er ikke dette en faksimile.
Det var for å diskutere saken angående meg, at jeg svarer om dette på egen blogg og bruker da dette som faksmile er noe som alle gjør, for noe sprøyt de kommer med!
Jan Aage Torp selv bruker/misbruker (hvis det jeg gjør er misbruk, så gjør han det samme selv, og da er det også misbruk) faksimile bilder i en stor utrekning selv. Med andre ord, da er det «lovlig», men hvis jeg og alle andre gjør det samme, da er det kriminelt og straffbart. Men det er ikke misbruk å lage en faksimile, og bruker en også et bilde som er 10-15 år gammelt, som jeg her har gjort. Og Torp har selv gjort og gjør det samme. Han har også tatt faksimile av den Himmelske blogg og lagt ut, ikke noe problem. Problemet er og forblir en person, det er narreApostel Jan Aage Torp, ikke noen andre!
Vi står overfor en stjernepsykopat og narreApostel, han er avslørt for alle og enhver!
Torp har selv under skriverier om meg hentet bilder av meg fra hjemmesiden vår, fra avisen Vårt Land, fra den Himmelske blogg etc. Skulle jeg krevd han for penger og annet? Da jeg har skrevet og talt imot ham? Aldri, det er det enorme hatet som Jan Aage Torp har til meg og den Himmelske blogg som er problemet, ikke noe annet!
Hebr. 12. 15 Og gi akt på at ikke nogen viker tilbake fra Guds nåde, at ikke nogen bitter rot skal vokse op og volde men, og mange bli smittet ved den.
Her er en ikke bare smittet, men det er i ferd med å spise han opp innenfra, det er bare å se på ansiktet hans og øynene!
Han selv har lov til alt, men gjør andre tilsvarende eller mindre. Da er det straffbart, mangler folkeskikk og jeg vet ikke hva. Her passer dette ordet inn:
Rom. 2. 17 Men om du kalles jøde og setter din lit til loven og roser dig av Gud 18 og kjenner hans vilje og dømmer om de forskjellige ting, idet du lærer av loven, 19 og trøster dig til å være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørke, 20 en opdrager for dårer, en lærer for umyndige, da du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven: 21 du som altså lærer en annen, lærer du ikke dig selv? du som preker at en ikke skal stjele, stjeler du? 22 du som sier at en ikke skal drive hor, driver du hor? du som har motbydelighet for avgudene, raner du avgudenes templer? 23 Du som roser dig av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven! 24 For eders skyld spottes Guds navn blandt hedningene, som skrevet er.
Alt dette passer perfekt på Jan Aage Torp, og p.g.a. han og slike, blir endelikten som i vers 24:
«For eders skyld spottes Guds navn blandt hedningene, som skrevet er.»
Det er det vi ser i dag, ikke en forkynner i Norges historien er blitt til de grader spottet, ledd av og gjort narr av som narreApostel og stjernepsykopat Jan Aage Torp!
Og når startet det hele? Etter han anmeldte meg og den Himmelske blogg.
Snakk om at Gud holder rettergang, og deretter dom!
Omvender ikke Jan Aage Torp, og de som står meg ham seg, så er bare dette begynnelsen på hele elendigheten!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...