søndag 17. desember 2017

Nr. 95: Kjell Andersen gjennom mailer til meg forsvarer Jan Aage Torp og hans livstil som det var hans kjæreste eie, dette er hykleri hvis en er imot gjengifte!

Nr. 95:
Kjell Andersen gjennom mailer til meg forsvarer Jan Aage Torp og hans livstil som det var hans kjæreste eie, dette er hykleri hvis en er imot gjengifte!

Jeg skjønner meg virkelig ikke på Kjell Andersen og Søkelys at de skal være imot gjengifte, men forsvarer Jan Aage Torp til de grader at han er som Job som står opp imot alt og alle!?
Her er det «ugler i mosen» er jeg stygt redd for!
Hvis en er imot gjengifte, så er en også imot de forkynnerne som er gjengiftet!
Ferdig arbeid! Hallelujah!
Bilde av Jesus som både advarte imot gjengifte, og sa at slike personer skulle en ikke omgås. Gjorde en det, så blir en delaktig med i deres synd!Her kommer en del mailutveksling mellom meg og Kjell Andersen, der Andersen er «imot» gjengifte. Men samtidig forsvarer personer som Jan Aage Torp som er gjengiftet, underpåskudd at de har så mye «godt». Men den holder ikke, bryter en et av Guds bud. Har en bryt alle, og lever dermed i synd!

Jakob 2. 10 For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle.
Hanvold, Torp og alle andre som er gjengiftet som kristne, er på fortapelsens vei og skal ikke arve Guds rike sier skriften. Ingen ekteskapsbrytere skal arve Guds rike, da må de enten forlike seg med sin første hustru, eller leve singel!
Men begynn nedenfra og les deg oppover, så får du sammenhengen:

He-he!
Vi i Norge er drittbortskjemte, og Jan Aage Torp er selv den største og verste sutrekoppen!
Jeg har skrevet imot ham på egen blogg, dette går han med en fiktiv anmeldelse til poltiet for å bli hørt.
Nei Kjell, her er det mye å si, men Jan Aage Torp får igjen bare for hva han selv har gjort.
Torp er så til de grader en slagen mann, at om han tier eller taler betyr ikke noe, han har tapt!
Han må omvende seg, noe jeg tror ikke han er i stand til?
Hadde jeg vært Jan Aage Torp, så hadde jeg skilt meg fra hans kone som ikke er hans kone.
Vi må begynne på rette måte, gjøre opp vår synd. Be de vi har såret og gjort urett om tilgivelse!
Dine råd her er dårlige, Andreas Torp er en stakkars traumatisert ung mann. Du sparker egentlig imot et «barn» som ligger nede!
Han må også gjøre opp sin synd, med Gud. Men akkurat nå er han så skadet, at han ikke evner å se noe annet enn et monster komme imot ham, som egentlig er hans egne foreldre, spesielt far.
Med andre ord, det er to personer som er skyld i denne ulykkelige guttens traumatiske liv, det er hans foreldre, Ann-Christin og Jan Aage Torp, ingen andre.
Men bare fortsett med å sparke på andre, da er like ille som Torp som gladelig stiller opp hvor som helst bare han får komme frem. Sak betyr ikke noe, bare han er fremme i media!
Fine historier, Torp lever motsatt i hvert fall, det er sikkert!
Mvh
Jan K
Fra: søkelys [mailto:sokelys@gmail.com]
Sendt: 28. august 2016 19:32
Til: Jan Kåre Christensen
Emne: Re: torp klager
Vi konkluderer med at du faktisk er for gjengifte med din lære, og vi mener at du feller urettferdige dom over Torp i forhold til eksempelvis en kvinne som gifter seg med en fraskilt.
Vi kan ikke se at Bibelen gir støtte til tanken om å skille mellom før og etter frelsen, slik du gjør.
Jeg legger inn noe fra en annen debatt om temaet, med en annen person. Her er ingen navn
La meg si det slik: En pastor er likestilt med en vanlig.
Guds ord skiller ikke mellom prest eller hest.
Det er ikke en lov for folk med BMW i trafikken, samme lov gjelder alle.
Jesus oppfylte loven, han opphevet den ikke..
Det er jo mange som er gift og skilt som kristne, men jeg hørte en historie
fra en menighet på akkurat det,
Det var en "broder" og frue i menigheten som var gift,  begge var aktive og
kristne. så endte det i skilsmisse, og den første som giftet seg på nytt var
"broder" Hansen.
Det ble litt debatt om det, og den menigheten åpnet døren for gjengifte som
var blitt skilt og gjengift før de kom til troen. De var mer skeptiske
dersom kristne søkte gjengifte.
Vet du da hva broder Hansen sa?   Jo, han var ikke skikkelig frelst mens han
var med sin første kone,, det var først når han møtte sine nye at det ble
forløsning i Ånden og han ble virkelig frelst.
Menigheten bet vist på -da han var en god giver.
Lurer på om disse hadde bitt på dersom det ble en ny skilsmisse og en ny
frelse?
En annen jeg hørte om som hadde funnet svaret, var en broder som vistnok
holdt til borte i Sarpsborg på 80 tallet.
Han hadde fått er ord fra Herren at Gud ville vise han vei gjennom å gi ham
gåsehud dersom det var ja til det han ba om.
Så ba han: Skal jeg gå fra kona?  Fikk så gåsehud etter bønnen.  Så gikk han
fra kona.
Skal jeg gifte meg med ho nye som bare er så pen Gud? Han fikk gåsehud og
giftet seg på nytt.'
From: Jan Kåre Christensen
Sent: Sunday, August 28, 2016 4:55 PM
To: 'søkelys'
Subject: SV: torp klager
Deg om det, vi har hatt en så lang diskusjon om det, vet ikke om det har noen hensikt å gjenta meg selv?
Jeg tror at som ikke troende stiller en helt annerledes enn som troende, da en som hedning lever og vandrer i mørke.
Men som en troende, lever og vandrer en i lyset, som er lysets barn!
I mine øyne så lever Jan Aage Torp langt verre enn en hedning da han ikke har klart å skikke sitt eget hus og sitt eget liv!
Men jeg mener både du og Torp, og alle andre bør da overse meg hvis jeg ikke har noe hold i det jeg kommer med?
Hvis Torp har en god samvittighet, hvorfor bry seg om en nedrig blogger som sympatiserer med ABB?
Mvh
Jan K
Fra: søkelys [mailto:sokelys@gmail.com]
Sendt: 28. august 2016 16:12
Til: Jan Kåre Christensen
Emne: Re: torp klager
Jeg har et konsekvent syn på gjengifte, mens ditt mener jeg det er store hull og brister i.
Jeg tror ikke du dømmer rettferdig overfor Torp kontra andre
Mvh Kjell
From: Jan Kåre Christensen
Sent: Sunday, August 28, 2016 4:01 PM
To: 'søkelys'
Subject: SV: torp klager
Ja, ja!
Torp blir nå veldig, veldig, irritert!
Hvorfor ikke gå videre med Herren og overse hva jeg skriver og taler hvis han lever rett?
Den falske Smyrna bloggen, mye av det som skrives på Søkelys og andre plasser det går direkte imot meg og på min person.
Jeg prøver å overse det meste, og være opptatt med Herren og hva han vil for mitt liv og tjeneste, det er å anbegale!
Mvh
Jan K
Fra: søkelys [mailto:sokelys@gmail.com]
Sendt: 28. august 2016 15:29
Til: Jan Kåre Christensen
Emne: Re: torp klager
Han blir jo ikke snilt behandlet da Jan Kåre?
Jeg har full støtte fra brødre i en rekke menigheter om den artikkelen jeg skrev om gjengifte.
Jeg står for hvert ord jeg skrev.
Mvh Kjell
From: Jan Kåre Christensen
Sent: Sunday, August 28, 2016 2:54 PM
To: 'Søkelts'
Subject: torp klager
Jan Aage Torp klager, gnåler og bebreider at han blir dårlig behandlet på den Himmelske blogg, he-he!
Mvh
Jan K
Torps dobbelthet, det er det som skaper alle problemene med og rundt ham!
At du ikke ser det, vitner imot deg!
Natta!
Mvh
Jan K
Fra: Søkelys [mailto:sokelys@gmail.com]
Sendt: 21. august 2016 22:28
Til: Jan Kåre Christensen
Emne: Re: SV: SV: Roma neste?
Din mening
Noe med a torp seg jeg, lite interessamt debatt
From: Jan Kåre Christensen
Sent: Sunday, August 21, 2016 10:19 PM
To: 'Søkelys'
Subject: SV: SV: Roma neste?
He-he!
Torp er ekstrem, ubibelsk og har en moral som er under måls.
Her fra Verdidebatt, veldig godt skrevet:
Dette er umulig å forstå noe av. At utallige kvinner blotter seg på internett har da ikke noe med mitt kvinnesyn å gjøre? Dette er jo en realitet som selv barn med litt kyndighet på internetts søkemotorer vet. Hvorfor skal en debatt-tråd bli stengt fordi jeg påpeker hvordan mange kvinner benytter internett? På denne tråden påpeker jeg at dette er blandt mange fenomener som gjør at folk har krav på å etablere paralellsamfunn. At samfunnet er fullt av uverdigheter som storsamfunnet, hvis noe kan kalles det, stiller seg likegyldig til gjør at det skulle bare mangle om ikke folk flest skulle ha mulighet til å distansere seg fra sosiale perversiteter, enten det handler om utroskap, blotting, nekte fedre samværsrett/omsorgsrett for sine barn etc. Jeg husker da godt hvilken politisk debatt det var rundt dette siste. Integrering er ikke hva som helst for alle. Mange har et bevisst forhold til familie, relasjoner, arbeidetikk, matrialisme og andre livssynskvaliteter som stat/kommune hverken kan eller vil påta seg å forvalte. Da er det godtfolks plikt å være bevist på hva som befordrer gode livskvaliteter og hva som ikke gjør det. Simpel underholdning, blotting og promiskuiøs livsstil er defintivt ikke slike kvaliteter. Anders Torps far har sannsynligvis hatt slike motiver som kristen men har såvidt det kan sees utenfra ikke evnet å orientere seg etisk forsvarlig på andre arenaer. Det ligner på et usunt kontrollbehov og en tilnærming til det åndelige/sjelelige som jeg ikke kan finne dekning for i bibelen. Ut fra det jeg har opplevd fra A.Torps far fra talerstolen og øvrig mediedekning, er det ikke vanskelig å gi A.Torp medlidenhet og støtte. Samtidig kan det se ut som om at A.Torp ikke er helt inneforstått med hvordan samfunnet er utenfor sin egen sammenheng.
(sitat slutt).
Torp har et sprik mellom liv og lære som gjør ham til en hykler!
Mvh
Jan K
Fra: Søkelys [mailto:sokelys@gmail.com]
Sendt: 21. august 2016 22:07
Til: Jan Kåre Christensen
Emne: Re: SV: Roma neste?
Torp står for sannheten her, på tross av alt som rammer ham, står han fast. Han har mye til felles med Job i bibelen!
From: Jan Kåre Christensen
Sent: Sunday, August 21, 2016 8:09 PM
To: 'søkelys'
Subject: SV: Roma neste?
He-he!
Reformasjon i raua det han holder på med, piss det du kommer med her!
Torp er et Gehennas barn, på vei imot fortapelse!
Mvh
Jan K
Fra: søkelys [mailto:sokelys@gmail.com]
Sendt: 21. august 2016 19:58
Til: Jan Kåre Christensen
Emne: Re: Roma neste?
Torps tjeneste er å påpekte behovet for en ny reformasjon av kristenheten.
Torp er en viktig tjener i dette og nettopp derfor møter han mye motstand fra verdens barn.
mvh Kjell
Jeremy og Hanvold står i sammen av en grunn, at Jeremy påpeker verdens synd og hat imot Israel, det er viktig og bra!
Mitt kall og profetiske tjeneste er mye, mye mer omfattende enn Jeremy Hoffs budskap, jeg påpeker også menighets syn, umoral og vranglære!
Vi lever i Laodikea tider, der menigheten tror noe om seg selv. Men virkeligheten og den åndelige tilstanden er motsatt.
Les selv i Åpenbaringsboken!
Mvh
Jan K
Fra: Søkelys [mailto:sokelys@gmail.com]
Sendt: 21. august 2016 17:41
Til: Jan Kåre Christensen
Emne: Re: SV: Roma neste?
De ugudelige raser mot Torp og dommen er i Guds hender.
Det er flott at Jeremy og Hanvold står sammen
From: Jan Kåre Christensen
Sent: Sunday, August 21, 2016 5:08 PM
To: 'søkelys'
Subject: SV: Roma neste?
Jeg ser dette som en begynndedom overfor Jan Aage Torp.
Jan kom med en fiktiv anmeldelse overfor meg, siden har det gått en vei med ham, nedover!
Først mistet svigerforeldrene huset i brann, så har barna og andre gåttt imot ham etc.
Jan Aage Torp har ikke støte hos noen lengre!
Mvh
Jan
Fra: søkelys [mailto:sokelys@gmail.com]
Sendt: 21. august 2016 16:41
Til: Jan Kåre Christensen
Emne: Re: Roma neste?
Jeg har ikke fulgt så veldig med på den debatten, da det bare er gjengangere av de jeg står milevis i fra som skriver.
From: Jan Kåre Christensen
Sent: Sunday, August 21, 2016 4:15 PM
To: 'søkelys'
Subject: SV: Roma neste?
He-he, det er ikke jeg som har skrevet dette, måtte bare teste deg om du fulgte med.
Det er hentet fra verdidebatt, skrevet av Brateli.
Se selv.
Mvh
Jan K
Fra: søkelys [mailto:sokelys@gmail.com]
Sendt: 21. august 2016 16:05
Til: Jan Kåre Christensen
Emne: Re: Roma neste?
Christensen, dette du skriver her er helt på trynet.
Torps forsamling er ingen sekt og det er ikke sekterisk virksomhet.
Dette under er ikke verd å kommentere så fjernt er det fra virkeligheten-
From: Jan Kåre Christensen
Sent: Sunday, August 21, 2016 2:36 PM
To: 'søkelys'
Subject: SV: Roma neste?
Poenget mitt er at de er lite greit å ha en overfladisk tilnærming hele problemstillingen. Torps barn og andre er et offer mildt sagt sekterisk virksomhet, er det ingen tvil om. At disse skal få omsorg og hjelp til rehabilitering er det heller ingen tvil om. Det er en hel del andre ting det er tvil om og det er helst dette man bør avklare. Jeg har vært igjennom dette selv, om enn på en annen måte. Jeg forventer at jeg kanskje vil få reaksjoner av dette i alderdommen men det er ikke sikkert. Det er forhåpentligvis en stund til. Men er det en ting som her helt sikkert: Anders Torp vil ikke ta imot den hjelp jeg kan gi ham, selvom jeg har medlidenhet med ham og hans søsken. Han vil avvise det jeg har å si akkurat slik mange har avvist det jeg har påpekt som årsak til det jeg opplevde selv.
Jeg mener det er lite fruktbart å dyrke offer-rollen. Journalister dyrker offer-rollen. Fremstiller du deg selv som et offer, er du garantert mediedekning. Gjør du den dumhet å forklare en journalist noe om de bakenforliggende problestillinger, er du uinteressant. Slik har jeg fulgt mediedekningen av Smiths venner gjennom 25 år og det er ikke lite svada som er servert, av journalister. Journalister er ikke interessert i folk som reflekterer, har noen kvalifiserte meninger og ønsker ikke målbære annet enn egen agenda. Da blir de åpenbart usikre, føler seg underlegne og skygger banen. Det har vært noen få unntak.
Da bør det være klart at man bør diskutere innholdet i paralellsamfunn, enten vi snakker om universitets filosofi-studier, feminist-grupper, politiske partier som Rødt eller nynasister, muslimer, festmiljøer i byene eller kristne menigheter.
Så skal jeg gi et et nytt eksempel fra virkeligheten, men det bryr du vel deg ikke noe om?
I går kveld så jeg på et par episoder av Det lille huset på prærien. Det er en serie som ble spilt inn for kanskje30-40 år siden og handler om et lite nybyggersamfunn på den Amerikanske prærien for 130-140 år siden. Serien er svært familievennlig og det kristne livssyn trer frem i noen av seriene. Innledningsvis står det en tekst omtrent som slik at: Utgiveren vil ikke gå god for de standpunkter som vises i serien. Etterhvert lurte jeg på hvilke standpunkter dette var, for dette var en helt ordinær familivennlig film uten banning, sex, utroskap, vold, intriger og annen djevelskap som ruller over skjermene våre året rundt. Jeg fant ingenting som var anstøtelig og jeg forstår da heller ikke hvem det kunne være anstøtelig for medmindre man mener et barn som ber aftenbønn er anstøtelig. Da filmen var slutt begynte jeg å lure på om jeg noen gang ellers har sett en film der utgiveren tar slike forebehold om innholdet. Jeg greide ikke komme på noe, hverken på TV eller kino. Da slo det meg hvilken sosiale perversiteter er det vi omgir oss med? En familievennlig film skal utstyres med merkelapp om forebehold, men ingen gjør det med med destruktive filmer der vold, utroskap, intriger, misunnelse, drap, ran og tyveri er en avgjørende del av underholdningelementet. Situasjonen er en like stor sosial perversitet som når folk driver med blotting seg på internett.
Nok et eksempel som nødvendiggjør paralellsamfunn. Omtrent samme dag som en tråd blir tvangslukket fordi jeg påpeker at mange kvinners blotting på nettet angir noe om hvordan menn ser og opplever kvinner og følgelig er en del av sexualmoralen, så har VG oppslag der politiet påpeker at sex er blitt valuta og at det på norske utdanningsinstitusjoner foregår sexorgier i regi av studentene.
Der jeg har mulighet så sier jeg til innvandrere: Ikke tenk på å integrere dere i det Norske samfunn. Sørg for å ta vare på deres egne familiverdier, egne samfunn og felleskap. Når dere sender døtrene deres til norske utdanningsinstitusjoner, så vet dere ikke hva døtrene ders blir utsatt for eller sønnene dere forledet til.
Paralellsamfunn er en nødvendighet. Det skal og må være en del av samfunnet. Det er menneskerett for foreldre å oppdra sine barn til folkeskikk, trygge rammer og holde dem fra sekulære krefter som vil dra dem ut i politisk idioti, rusbruk, utrygge familieforhold og hedonisme. Staten greier det åpenabrt ikke og det er heller ikke statens oppgave.
Fra: søkelys [mailto:sokelys@gmail.com]
Sendt: 21. august 2016 13:40
Til: Jan Kåre Christensen
Emne: Re: Roma neste?
Du måtte rotte deg sammen med en katolikk!!
From: Jan Kåre Christensen
Sent: Sunday, August 21, 2016 12:22 AM
To: 'søkelys'
Subject: SV: Roma neste?
Jeg er enig med Sternhoff her, skjønner ikke at du mener at jeg står på Andreas Torp sin side?
For meg er han et produkt av ekteparet Ann-Christin og Jan Aage Torp der begge to var sprø og tyraniske, eneste forskjellen er at Ann-Christin har erkjent mye, Torp gir skylden på dette alle andre enn seg selv.
 
Jan K
Fra: søkelys [mailto:sokelys@gmail.com]
Sendt: 20. august 2016 20:07
Til: Jan Kåre Christensen
Emne: Re: Roma neste?
Det er de selvfølgelig.
Men i denne artikkelen skyter Anders mot langt flere enn sin far og Oslokirken.
From: Jan Kåre Christensen
Sent: Saturday, August 20, 2016 7:12 PM
To: 'søkelys'
Subject: SV: Roma neste?
Andrea Torp er uansett forstret frem av sine egne pastor foreldre, Ann-Christin og Jan Aage Torp, eller?
Jeg er enig med Sternhoff her, skjønner ikke at du mener at jeg står på Andreas Torp sin side?
For meg er han et produkt av ekteparet Ann-Christin og Jan Aage Torp der begge to var sprø og tyraniske, eneste forskjellen er at Ann-Christin har erkjent mye, Torp gir skylden på dette alle andre enn seg selv.
Jan K
Fra: søkelys [mailto:sokelys@gmail.com]
Sendt: 20. august 2016 20:07
Til: Jan Kåre Christensen
Emne: Re: Roma neste?
Det er de selvfølgelig.
Men i denne artikkelen skyter Anders mot langt flere enn sin far og Oslokirken.
From: Jan Kåre Christensen
Sent: Saturday, August 20, 2016 7:12 PM
To: 'søkelys'
Subject: SV: Roma neste?
Andrea Torp er uansett forstret frem av sine egne pastor foreldre, Ann-Christin og Jan Aage Torp, eller?
Fra: søkelys [mailto:sokelys@gmail.com]
Sendt: 20. august 2016 19:03
Til: Jan Kåre Christensen
Emne: Re: Roma neste?
From: Jan Kåre Christensen
Sent: Saturday, August 20, 2016 6:49 PM
To: 'søkelys'
Subject: SV: Roma neste?
Men han er et produkt av ………………………  Egen fantasi og en naiv menighet som ikke er så nøye med hva de inviterer og samarbeider med.
 Det kommer du ikke i fra!
Fra: søkelys [mailto:sokelys@gmail.com]
Sendt: 20. august 2016 18:42
Til: Jan Kåre Christensen
Emne: Re: Roma neste?
Jeg vurderer å kommentere det innlegget til Anders
Jeg trekker ikke dine mails fra i går inn i det.
Ei heller gidder jeg kommentere det tøvet til Torodd
From: Jan Kåre Christensen
Sent: Saturday, August 20, 2016 4:17 PM
To: 'søkelys'
Subject: SV: Roma neste?
Han skriver bare hva han har erfart, at der rammer alle andre kristne viser bare at hele kriten Norge er på villspor!
Men jeg savner at du utdyper og referer mer til hva du mener, eller så må jeg veldig ofte anta at dette mener du!
Mvh
Jan K
Fra: søkelys [mailto:sokelys@gmail.com]
Sendt: 20. august 2016 12:07
Til: Jan Kåre Christensen
Emne: Re: Roma neste?
Jeg mener Anders her skriver mot sin far på en måte som rammer alle kristne,  noe du også burde se.
From: Jan Kåre Christensen
Sent: Saturday, August 20, 2016 8:33 AM
To: 'søkelys'
Subject: SV: Roma neste?
Du begrunner ikke dette i det hele tatt.
Jeg har da aldri kritisert Torp for å ta med ungene på møter, men det jeg kritiserer Torp for er aller mest hvordan han taklet samlivsbruddet.
Med å finne seg ei dame/pike på alder med sine egne barn.
Det er åpenbart at løgnens Ånd har spilt deg et puss, eller har du hatt noe oppe i glasset? Du er totalt ute å kjøre med dine vurderinger!
Mvh
Jan K
Fra: søkelys [mailto:sokelys@gmail.com]
Sendt: 19. august 2016 23:24
Til: Jan Kåre Christensen
Emne: Re: Roma neste?
Det er nok du Jan Kåre Christensen som er så forblindet at ikke du ser at dette er et angrep på alle kristne foreldre i Norge.
Det er også et angrep på en rekke bibelvers og utsagn av Jesus som faktisk står i Bibelen.
Jeg vil si at du her er grepet av antikrists ånd –lik Anders.
Jan-aage har gjort det samme som millioner på millioner av kristne opp gjennom historien har gjort ved å gi sine barn Guds ord og ta med på møter og forkynnelse.
At noen faller i fra kristentroen er helt normalt. Anders Torp var i likhet med Levi Fragell ikke den rette jord og så i.
Likheten med Jesu ord er slående: Du leser bibelen Jan Kåre, men forstår ikke hva du leser, og du skjønner ikke at du bruker Antikrist argumentasjon for å ta Jan-Aage Torp.
Helt utrolig.
From: Jan Kåre Christensen
Sent: Friday, August 19, 2016 11:14 PM
To: 'søkelys'
Subject: SV: Roma neste?
Jo, det er åpenbart du som er blind.
Torp skapte frykt, undertvang sine barn.
Belønnet de når de lystret han, han var, er og forblir å være en psykopat og narreApostel,
På tippen av det hele, så gifter han seg på nytt med ei dame/pike på alder med hans egne barn.
Ikke rart de hater Gud, og ham!
Ser du ikke dette er du både blind og forført!
Mvh
Jan K
Fra: søkelys [mailto:sokelys@gmail.com]
Sendt: 19. august 2016 22:44
Til: Jan Kåre Christensen
Emne: Re: Roma neste?
Jeg kan ikke se at Jan-Aage Torp har behandlet sine barn annerledes enn det som er vanlig blant kristne i Norge.
Ikke ut fra det A T beskriver
Dersom du ikke ser det, er du blind
From: Jan Kåre Christensen
Sent: Friday, August 19, 2016 10:15 PM
To: 'søkelys'
Subject: SV: Roma neste?
Jo, men han sier at faren var en psykopat og lot han vokse opp under elendige forhold!
Men greit, ser du det ikke så ser du det ikke!
Mvh
Jan K
Fra: søkelys [mailto:sokelys@gmail.com]
Sendt: 19. august 2016 22:05
Til: Jan Kåre Christensen
Emne: Re: Roma neste?
Anders er da i mot sin far, ikke den store nyhet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...