søndag 17. desember 2017

Nr. 94: Jan Aage Torp skjønner ikke det mest elementære hva som det innbefatter at anken er gått igjennom til Borgating lagmansrett!

Nr. 94:
Jan Aage Torp skjønner ikke det mest elementære hva som det innbefatter at anken er gått igjennom til Borgating lagmansrett!
Faksimile fra Jan Aage Torps Facebook konto 4. august 2016.


Slike personer som Jan Aage Torp burde vært fratatt pc, kappe og krage. 
Han lever i ekteskapsbrudd, hor og synd!

Jan Aage Torp bruker nå dommen fra tingretten, og skriver følgende på sin blogg: «Oslo Tingrett har fastslått definitivt – en gang for alle – at personforfølgelse i religionens navn er ikke lov!»
Dette er så uriktig det kan bli.
Så lenge dommen er anket, og skal behandles i en høyere rett.
I dette tilfelle, er det Borgating lagmansrett. Da er det tre utfall som kan skje.
1.)                   Dommen blir stående.
2.)                   Jeg blir frikjent.
3.)                   Lovanvendelsen er feil, og den blir sendt tilbake til tingretten for ny behandling.
Sluttkommentar:
Hva jeg tror? Jeg tror at det siste er mest sannsynlig. 
Følgende:
3.)         Lovanvendelsen er feil, og den blir sendt tilbake til tingretten for ny behandling.
Hvorfor, og hva er det hele dreier seg om?
Jeg har aldri på noen som helst måtet mobbet, oppsøkt eller tatt kontakt med Jan Aage Torp. Men jeg har skrevet og talt hva jeg mener, og er overbevist hvordan en forkynner og Pastor skal opptre, leve og lære. Her er min overbevisning at Torp har kommet til kort på alle punkter og er uskikket og en falsk apostel eller narreApostel.
Hva dreier da saken seg om?
Om det skal være lov å skrive hva man tror og er overbevist om på egen blogg, selv om den det blir skrevet og talt om er helt uenig og opplever det krenkende, injurierende og usant!
Dette «lukter» det høyesterett lang vei av tror nå jeg!
Kjære troende venner, dette er ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse, be for meg og saken! Torp har gått mye lengre verbalt enn meg, og hans pudler og lakeier enda lengre. Men jeg skal tas, hvorfor? Dette er kristendomsforfølgelse, be derfor at Guds vilje vil og skal skje!


Borgating lagmansrett nekter Jan Aage Torp å få viljen sin, med å få penger av staten for å kreve penger av meg!
Bilde av horkarlen og narreApostelen Jan Aage Torp!
Dette er skrivet der det blir poengtert at Torp må betale eventuell saken selv, da sier det seg selv at Torp ikke anker.

Han har aldri ofret noe for noe, men latt alltid alle andre betale for sitt eget «gilde!»
Manglerud politiet, Ansgar Braut, Torodd Fuglesteg, selv damer får han til å la seg utnyttet.
Dette gjorde de falske profetene før, slik i dag også.
2 Tim. 3. 6 Til dem hører også de som sniker seg inn i hjemmene og får makten over kvinner som er nedlesset i synder og lar seg drive av all slags begjær,  7 og som stadig vil lære, men aldri lærer sannheten å kjenne.
Se her:
BORGARTING LAGMANNSRETT
Postadresse Sentralbord Saksbehandler Bankgiro Organisasjonsnummer
Postboks 8017 Dep, 0030 Oslo 21 55 80 00 Serkan Gølbahce
Kontoradresse Telefaks Telefon Ekspedisjonstid Internett/E-post
Keysers gate 13, 0165 Oslo 21558558 0800-1545 (1500) http://domstol.no/borgarting
Dok 24
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 C
0672 Oslo

Deres referanse
Vår referanse
Dato
16-086576AST-BORG/02
05.07.2016

Jan Kåre Christensen - Oslo Statsadvokatembeter
Lagmannsretten viser til beslutning 1. juli 2016 der anken ble henvist for så vidt angår lovanvendelsen.
Beslutningen er rettet i dag. Ved en åpenbar uriktighet ble det tatt inn henvisninger til straffeprosessloven § 434, mens lagmannsrettens syn på behandlingen av erstatningsspørsmålet, slik det gikk fram av lagmannsrettens utkast til beslutning, ved en utelatelse ikke kom med. Vedlagt følger rettet beslutning der det korrekte synet på behandlingen av erstatningsspørsmålet går fram. Det følger av beslutningen at et eventuelt oppreisningskrav ikke skal behandles i forbindelse med behandlingen av straffeanken.
Som det går fram av den rettete beslutningen, må fornærmede Torp eventuelt fremme et sivilt krav for lagmannsretten. Henvisningsbeslutningen er allerede sendt til forkynnelse for Torp, med frist til 4. august 2016. Denne fristen gjelder fortsatt.
Likelydende brev er sendt forsvarer og siktede, aktor og fornærmede Jan Aage Torp.
Borgarting lagmannsrett
Anders Bøhn
Lagmann

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger!

Nr. 501: Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte ...