søndag 17. desember 2017

Nr. 93: Anken gikk igjennom til lagmannsretten – målet er å få Jan Aage Torp dømt som den manipulatoren han er med falske anklager imot meg, da det hele bygger på mitt syn på gjengifte er hor for kristne!

Nr. 93:
Anken gikk igjennom til lagmannsretten – målet er å få Jan Aage Torp dømt som den manipulatoren han er med falske anklager imot meg, da det hele bygger på mitt syn på gjengifte er hor for kristne!

Det som hører med til historien, som er det viktigste. Er at det ligger minst 10.000 hatmeldigner imot meg ute på nettet som begynte for minst 3 år siden!
Dette overser politiet og Torp helt bevist, derfor er det jeg skriver på egen blogg et tilsvar på denne dritten imot meg og min familie!
Her kjører politiet med to sett med lover, alt hva jeg skriver og taler er kriminelt.
Etter deres mening og måten de legger til frem på overfor alle og enhver!
Alt hva Jan Aage Torp og hans disipler er ikke straffbart, uansett om det går hva jeg har skrevet og talt verbalt hundre ganger «verre»!
Dette står det i dommen:
Tiltalte har videre forklart at Torp har vært minst like ille i sine karakteristikker av ham og hans familie, og tillegger Torp utsagn fremsatt under andre navn, muligens pseudonymer, og utsagn på en blogg tiltalte kaller “den falske smyrnabloggen”. Den falske smyrnabloggen skal være opprettet i tiltaltes navn, men tiltalte avviste han som sto bak den. Torp har avvist at han har skrevet om tiltalte under pseudonym, eller på den falske smyrnabloggen. Torp har erkjent at han har svart tiltalte, og kalt ham “Anders Behring Breivik-sympatisør” to ganger, at bloggen er “idioti”, ved et tilfelle omtalt ham som en “demon”, kalt ham “lystløgner”, at bloggene til tiltalte er “nedrige”, at tiltalte er en “ryktespreder”, at tiltalte har “manglende innsikt i engelsk og norsk”, at han er “slem”, “ond og dum” og at bloggen er “en variant av sosialpornografi”.
Retten mener etter en helhetsvurdering at det ikke er rimelig å tilkjenne Torp oppreisningserstatning. Retten viser til at Torp selv har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten ved sine utsagn om tiltalte, og at han har brukt til dels grove karakteristikker om tiltalte selv. Retten viser her også til at han ved flere anledninger har kalt ham en Anders Behring Breivik-sympatisør. Videre var Torp klar over at han er en kjent skikkelse i det kristne miljøet, og at han har flere tilhengere som spinner videre på hans uttalelser, og fremsetter til dels grove og krenkende utsagn overfor tiltalte og hans familie.
Torps opptreden har nok bidratt til å eskalere og forlenge konflikten, men dette kom som et svar på tiltaltes etter hvert omfattende skriverier om Torp og hans ektefelle. Retten har ved vurderingen lagt til grunn at Torp som en offentlig og fremtredende person i Kristen-Norge må tåle mer enn en helt vanlig person må. Det må imidlertid gå en grense også for hva offentlige personer må tåle, som retten mener er overtrådt i denne saken.
Dette har Jan Aage Torp skrevet om meg på mange ulike fora og nettsteder.
«Anders Behring Breivik sympatisør». «romersk-katolsk syn, men egentlig mye, mye verre, intet mindre enn forbannelser. Christensen har lagt ut på sin side en tekst som er bare tankene i “To Sko”»
«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".
Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også!
Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."
Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"
Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!
For dette bilde kan jeg få 1 mnd. i fengsel, det er latterlig, og dette bilde er tatt med i dommen i mot meg fra Tingretten, ha-ha!

Jeg har skrevet at politiet på Manglerud oppfører seg som de var i Nord Korea eller Saudi Arabia etter min vurdering.
Men Tingretten er verre etter min mening da de sier det er straffbart å publisere dette bilde, ha-ha!
Torp har kommet med 10 ganger verre skyts imot meg. Tar en med hans "allierte" hva de har kommet med. Så overgår de faktisk Torp 10 x 10 ganger. Så her blir det så horribelt det kan ha forblitt etter min vurdering dommen i Tingretten overfor meg! Dette er da verdens minst harmløse bilde?!
Et satire bilde som hvis en blir støtt over dette så er en som Muslimene om ikke enda verre under karikaturstriden for 10 år siden da de ble illsinte over grisebilde fra Franske grillpartyfester!
Hele saken bygger på falske anklager fra «Pastor» Jan Aage Torp som ble til gangs avslørt i tingretten! Jeg har anmeldt Torp for falske anklager, som er åpenbart ligger til grunn for hele saken!
Intensiteten har økt etter at Torp anmeldte forholdet i september 2014. Torp forklarte videre at den massive negative omtalen av ham, men også hans kone og andre familiemedlemmer, har vært en stor personlig belastning. 
Hvems intensiteten økte? Fra Torps og hans disiplers hat og hatmeldigner imot meg, som jeg har svart på egen blogg!
Bakgrunn for denne saken er minst 10.000 hatmeldigner imot meg og min familie på ulike fora.
Som fra nettet, mail, blogger, twitter, våre arbeidsgivere forsøkt dradd inn og det meste som er mulig for å prøve å ramme og skadde meg og min familie! Dette nevner politiet ikke med et ord omtrent, da må hele saken bli feil. Og Torps tallregning er mer som lottotall å regne da han operer med helt ville tall. Der han slår i sammen en blogg som er engelsk der alt blir gjengitt stort sett. Samt ingen dokumentasjon på noe, dette ligger til grunn for hele dommen! Dette er spinnvilt! Ikke rart det har blitt mye, og jeg blir da straffet for dette å skrive på egen blogg, verre enn dette er vel det ikke mulig å bli?
Derfor blir hele fremstilling helt feil. Og advokaten med meddommerne gjorde da en elendig og svak jobb. Da dette ligger til grunn for hele dommen, og jeg ble ikke spurt om dette en eneste gang. Da er hele dommen uriktig og meget svak.
Dette har vært Torps mål enda, og det forundrer meg ikke om han har manipulert også Google med denne dommen som ikke er rettskraftig? Han er og forblir å være en kjeltring, noe som han helt sikker vil være til sin døende dag hvis han ikke finner frelse og omvendelse i Kristus Jesus.
Fra VL: – 
«Hva forventer du av Christensen, Torp?  – Jeg forventer at han sletter alt som han har skrevet om alle, Jeg kommer til å henvende meg til Google og be om at de fjerner alt dette materialet fra deres søkemotor. Men da må det foreligge en rettskraftig dom. (sitat slutt).»
 Jan-Aage Torp on 20/10/2014 at 16:02 said: 
Når denne saken med JKC har nådd sin nødvendige slutt, Kjell Andersen, da tror jeg du med visdom er i stand til å modere nødvendige ordskifter om vanskelige temaer som skilsmisse og gjengifte. Jeg skal gjerne bidra så godt jeg klarer, bare jeg slipper å moderere selv.

Ellers er det interessent med Braut, Fuglesteg m.fl. som engasjerer seg tøft og nødvendig i forhold til en blogg som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt.
Her gir Jan Aage Torp «beskjed» til de som driver den falske Smyrna bloggen, stå på videre. Hadde han ikke stått med dem, så hadde han advart imot dem!
Men Torp og «kjeltringene» står på samme side, det forteller meg at Torp selv er dette med bl.a. å lage en fiktiv anmeldelse av meg for å få stoppet meg og den Himmelske blogg å advare mennesker imot gjengifte av troende mennesker, og i særdeleshet forkynnere og de med ansvar blant de troende!
Det ligger 10.000 hatmeldinger +++ bak hva jeg har skrevet!
Jeg har ikke skrevet dette ut av løse luften, men hva Torp selv har skrevet av hatmeldigner til meg, så er det 10 ganger verre rent verbalt en hva jeg har selv har skrevet. Men så har han sine støttespillere og «lakeier» som de kaller seg selv for, som har overgått Torp selv 10 x 10 ganger. Dette blir overhode ikke tatt hensyn til, det blir da totalt feil bilde som kommer frem!
Bilde av dommeren i Oslo tingrett som gjorde en meget svak jobb etter min mening, og meddommerne får ta en god del av skylden for at saken nå ankes!
Dommer Malin Strømberg Amble spurte meg ikke en gang om Jan Aage Torps talltriksing, dette vitner om en meget svak dommer etter min oppfatning.

5 anmeldelser fra «vår» side som politiet helt bevist overser, men dette må de ta opp.
1.)  Anmeldelsen av Jan Aage Torp for falske anklager imot meg. Den er den viktigste som politiet overser, men den har jeg dokumentert kraftig at det er denne som hele saken bygger på.
2.)  Anmeldelse av Ansgar Braut, men anmeldelse nummer   Sak.nr. 13146985 siden Braut ikke tror meg.
3.)  Anmeldelse av den falske Smyrna bloggen.
4.)  Anmeldelse av kona mi, Berit av alle de mailene som Ansgar Braut har sendt.
5.)  Anmeldelse av nettstedet Søkelys til Arendal politikammer som også er totalt oversett.
Sluttkommentar:
Kjære troende venner, be for saken. Utfallet og at Gud sender sin Ånd og sine engler til lagmannsretten da hele dommen er dypest sett kristendomsforfølgelse!
Jeg er ikke advokat, men også rent juridisk er denne dommen åpenbar feil da det står at jeg har overtrådt den private sfæren etc. noe som er også løgn. Men det har Jan Aage Torp og hans støttespillere og «lakeier» gjort, og det til gangs.
Jeg har aldri tatt kontakt med Torp, men han med meg.
Dette er min personlige mening at alt hva jeg har skrevet på bloggen og hjemmesiden, er milevis innforbi tros- og ytringsfriheten!
Og hans støttespillere og «lakeier» har virkelig til gangs tatt kontakt med min sønn, min arbeidsgiver, med min kone både på hennes jobbmail og private mail. Hennes skole, arbeidsgivere og ledelsen. Truet, løyet og holdt på. Dette over politiet totalt, det hele bilde er akkurat motsatt enn det politiet sier og fremstiller saken!
Jeg vil moderere meg litt, men etter å ha gått igjennom hva som er lagt ut om Jan Aage Torp, så er ca. 5 % lagt ut før Torps fiktive anmeldelse, og 95 % etterpå!
Samt at Torps tall er nesten som tatt ut av løse luften da jeg lager kopier ut på den engelske bloggen og ta med dette er bare triksing med tall. Samt han oppgir flerdobbelte enn hva som er riktig.
Alt hva jeg har skrevet er innforbi tros- og ytringsfriheten. Det er skrevet på egen blogg, og hva Torps selv har omtalt meg for, overgår meg en tigang. 
Torps støttespillere og «lakeier» en tigang de også Jan Aage Torp!
Her er alt satt ut av sine proporsjoner, alt for å ramme meg og få meg domfelt!
Vil de lykkes? Garantert ikke!
Jesaja 54. 17 Intet våben som blir smidd mot deg, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med deg, skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av meg, sier Herren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 493: Jan Aage Torp rundlurte Oslo politiet og Oslo tingrett!

Nr. 493: Jan Aage Torp rundlurte Oslo politiet og Oslo tingrett! Her blir Torps nærmeste medarbeider imot meg avslørt der han lurer ...