søndag 17. desember 2017

Nr. 91: Det er kun lovanvendelsen som poltiet og tingretten har misbrukt, som gjør at saken kommer opp i Borgating lagmansrett!

Nr. 91:
Det er kun lovanvendelsen som poltiet og tingretten har misbrukt, som gjør at saken kommer opp i Borgating lagmansrett!
Bilde av Advokat Jon Wessel-Aas som sier det samme som Advokat Brynjar Meling sa i retten at dette er feil lovanvendelse. Samt at dommen også er urettferdig da Torp og hans venner har gått mye, mye lengre enn meg i sine verbale uttalelser. Jeg har bl.a. får høre at jeg er Anders Behring Breivik sympatisør, tilhenger, supporter, forsvarer, venn, støttespiller og mye annet!


Jeg vet ikke når ankesaken går, men regner med og håper det blir i september/oktober?

Jeg skrev følgende etter rettsaken: Alle som jeg har vært i kontakt med gir et samstemt vitnesbyrd at jeg blir frikjent. Enten nå i tingretten, men garantert i lagmannsretten!
Dette sier Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas da han blir spurt i Vårt Land som egentlig frikjenner meg 100 %. Noe som også kommer helt sikkert til å skje nå på fredag den 29. januar da jeg får dommen. Alt annet vil bli og være en stor overraskelse enn frikjennelse 100 %.
Dette sier Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas i Vårt Land:
Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.
– Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.
Wessel-Aas viser til at den nevnte bestemmelsen i straffeloven fra gammelt av er blitt kalt «telefonsjikaneloven».
– Det er klart at mobbing og trakassering i sosiale medier over tid kan gjøre at folk ikke orker å være der mer. Men jeg synes likevel det er viktig at domstolen ikke utvider straffebestemmelsen til å omfatte for mye. Det er et poeng å være så konkret som mulig når en skal begrense ytringsfrihet gjennom lovgivning, sier Wessel-Aas.
Utsagn som «å leve i hor» gjør det mer nærliggende å bruke injurieretten, mener advokaten. Injurier er avkriminalisert i den nye straffeloven og kan dermed kun danne grunnlag for sivilt søksmål. Det virker mer relevant i denne saken, ifølge ham.
– Jeg mener det er fare på ferde dersom paragrafen i straffeloven blir utvidet ved å legge til noe som ikke lenger er kriminelt, sier Wessel-Aas.
Offentlig person. – Hvilke konsekvenser kan en eventuell dom få?
– Dersom det blir en straffedom i tråd med tiltalen, mener jeg mye annet kan dømmes på samme måte. Det vil gjøre grensene for ytringsfrihet lite tydelige, noe som igjen kan føre til at folk unngår å ytre seg, svarer Wessel-Aas og viser til at det uansett finnes bestemmelser til vern mot usanne beskyldninger, krenkelser av privatlivets fred, trusler og oppfordring til vold.
Wessel-Aas peker på at Torp er en kjent skikkelse i Kristen-Norge og langt på vei i samme posisjon som mange politikere.
– Rommet må være større når det dreier seg om ytringer om offentlig personer.
Christensen er uenig i hvordan Torp praktiserer forholdet mellom liv og lære, altså hans tolkning av bibelske tekster, fremhever Wessel-Aas.
– Også der skal takhøyden være stor.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:
Det som hører med til historien, som er det viktigste. Er at det ligger minst 20.000 hatmeldigner imot meg ute på nettet som begynte for minst 3 år siden!
Dette overser politiet og Torp helt bevist, derfor er det jeg skriver på egen blogg et tilsvar på denne dritten imot meg og min familie!
Her kjører politiet med to sett med lover, alt hva jeg skriver og taler er kriminelt.
Etter deres mening og måten de legger til frem på overfor alle og enhver!
Alt hva Jan Aage Torp og hans disipler er ikke straffbart, uansett om det går hva jeg har skrevet og talt verbalt hundre ganger «verre»!
Dette står det i dommen:
Tiltalte har videre forklart at Torp har vært minst like ille i sine karakteristikker av ham og hans familie, og tillegger Torp utsagn fremsatt under andre navn, muligens pseudonymer, og utsagn på en blogg tiltalte kaller “den falske smyrnabloggen”. Den falske smyrnabloggen skal være opprettet i tiltaltes navn, men tiltalte avviste han som sto bak den. Torp har avvist at han har skrevet om tiltalte under pseudonym, eller på den falske smyrnabloggen. Torp har erkjent at han har svart tiltalte, og kalt ham “Anders Behring Breivik-sympatisør” to ganger, at bloggen er “idioti”, ved et tilfelle omtalt ham som en “demon”, kalt ham “lystløgner”, at bloggene til tiltalte er “nedrige”, at tiltalte er en “ryktespreder”, at tiltalte har “manglende innsikt i engelsk og norsk”, at han er “slem”, “ond og dum” og at bloggen er “en variant av sosialpornografi”.
Retten mener etter en helhetsvurdering at det ikke er rimelig å tilkjenne Torp oppreisningserstatning. Retten viser til at Torp selv har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten ved sine utsagn om tiltalte, og at han har brukt til dels grove karakteristikker om tiltalte selv. Retten viser her også til at han ved flere anledninger har kalt ham en Anders Behring Breivik-sympatisør. Videre var Torp klar over at han er en kjent skikkelse i det kristne miljøet, og at han har flere tilhengere som spinner videre på hans uttalelser, og fremsetter til dels grove og krenkende utsagn overfor tiltalte og hans familie.
Torps opptreden har nok bidratt til å eskalere og forlenge konflikten, men dette kom som et svar på tiltaltes etter hvert omfattende skriverier om Torp og hans ektefelle. Retten har ved vurderingen lagt til grunn at Torp som en offentlig og fremtredende person i Kristen-Norge må tåle mer enn en helt vanlig person må. Det må imidlertid gå en grense også for hva offentlige personer må tåle, som retten mener er overtrådt i denne saken.
Dette har Jan Aage Torp skrevet om meg på mange ulike fora og nettsteder.
«Anders Behring Breivik sympatisør». «romersk-katolsk syn, men egentlig mye, mye verre, intet mindre enn forbannelser. Christensen har lagt ut på sin side en tekst som er bare tankene i “To Sko”»
«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".
Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også!
Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."
Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"
Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!
(sitat slutt).
Joh. e. 3. 27 Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noget uten at det er gitt ham fra himmelen.
Det som skjer, det skjer bare som Gud tillater og vil. Vi kan ønske oss så meget, og det ser ut som alt «klaffer» for oss. Men så sier Gud, nå er oppgjørets time. Slik som med Kong Belsasar som ble funne og veiet for lett. Se her:
Dette er Norges historiens største justismord, hvorfor?
For hva Jan Aage Torp har skrevet om meg overgår rent verbalt meg 10 ganger (men det er det jeg har sagt er sant, men Torp bare lyver, det er her "problemet" ligger).
Tar en med hva de som har forsvart Jan Aage Torp har skrevet og talt.

Ikke minst Norges to største nettroll, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg, så overgår det meg 1 Million ganger.

Tar en med at alt hva jeg har skrevet og talt om Jan Aage Torp, at 99 % er skrevet etter hans fiktive anmeldelse, da er justismordet komplett da det var dette Oslo Tingrett dømte meg for.
Ikke hva jeg hadde skrevet, men mengden av det hele!
Alt blir her snudd på hode, alt jeg sier og skriver er uansett kriminelt. Mens hva andre sier og skriver, er båre litt ironi og dette må en tåle! Alt går alltid kun den ene veien, ikke andre veier!
Lewi Pethrus skriver i boken seierstider – brytningstider i kapitelet seierstro – vår ledestjerne følgende: Seieren på Golgata er seieren fremfor alle andre! 
«De store skarene begynte å svikte ham da han begynte å tale om sin lidelse og død. Til og med de tolv han hadde utvalgt som sine apostler, sviktet ham og flyktet. Før det skjedde hadde en av dem lykkes med å selge han for tretti sølvpenger til hans fiender. Den mest betrodde av dem alle fornektet sitt disipelskap tre ganger under den offentlige rettergangen imot ham.
Han bannet på at han ikke kjente ham.
Menneskelig sett så sluttet kristendommens start med at dens grunnlegger hang ensom og forlatt av Gud og mennesker på et kors mellom to røvere.
Dette var ifølge Jesus fiender kristendommens sammenbrudd i selve starten, og mange av de troende jøder så i dette hans nederlag for bestandig.
De så ikke den Guds frelsesplan som lå bakom disse sett så nedslående ytre hendelser.
Men i det som så ut til å være det største nederlag, lå den største seier for Guds sak som noensinne er blitt vunnet.

Seieren på Golgata er seieren fremfor alle andre
Anken gikk igjennom til lagmannsretten – målet er å få Jan Aage Torp dømt som den manipulatoren han er med falske anklager imot meg, da det hele bygger på mitt syn på gjengifte er hor for kristne!
Det som hører med til historien, som er det viktigste. Er at det ligger minst 10.000 hatmeldigner imot meg ute på nettet som begynte for minst 3 år siden!
Dette overser politiet og Torp helt bevist, derfor er det jeg skriver på egen blogg et tilsvar på denne dritten imot meg og min familie!
Her kjører politiet med to sett med lover, alt hva jeg skriver og taler er kriminelt.
Etter deres mening og måten de legger til frem på overfor alle og enhver!
Alt hva Jan Aage Torp og hans disipler er ikke straffbart, uansett om det går hva jeg har skrevet og talt verbalt hundre ganger «verre»!
Dette står det i dommen:
Tiltalte har videre forklart at Torp har vært minst like ille i sine karakteristikker av ham og hans familie, og tillegger Torp utsagn fremsatt under andre navn, muligens pseudonymer, og utsagn på en blogg tiltalte kaller “den falske smyrnabloggen”. Den falske smyrnabloggen skal være opprettet i tiltaltes navn, men tiltalte avviste han som sto bak den. Torp har avvist at han har skrevet om tiltalte under pseudonym, eller på den falske smyrnabloggen. Torp har erkjent at han har svart tiltalte, og kalt ham “Anders Behring Breivik-sympatisør” to ganger, at bloggen er “idioti”, ved et tilfelle omtalt ham som en “demon”, kalt ham “lystløgner”, at bloggene til tiltalte er “nedrige”, at tiltalte er en “ryktespreder”, at tiltalte har “manglende innsikt i engelsk og norsk”, at han er “slem”, “ond og dum” og at bloggen er “en variant av sosialpornografi”.
Retten mener etter en helhetsvurdering at det ikke er rimelig å tilkjenne Torp oppreisningserstatning. Retten viser til at Torp selv har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten ved sine utsagn om tiltalte, og at han har brukt til dels grove karakteristikker om tiltalte selv. Retten viser her også til at han ved flere anledninger har kalt ham en Anders Behring Breivik-sympatisør. Videre var Torp klar over at han er en kjent skikkelse i det kristne miljøet, og at han har flere tilhengere som spinner videre på hans uttalelser, og fremsetter til dels grove og krenkende utsagn overfor tiltalte og hans familie.
Torps opptreden har nok bidratt til å eskalere og forlenge konflikten, men dette kom som et svar på tiltaltes etter hvert omfattende skriverier om Torp og hans ektefelle. Retten har ved vurderingen lagt til grunn at Torp som en offentlig og fremtredende person i Kristen-Norge må tåle mer enn en helt vanlig person må. Det må imidlertid gå en grense også for hva offentlige personer må tåle, som retten mener er overtrådt i denne saken.
Dette har Jan Aage Torp skrevet om meg på mange ulike fora og nettsteder.
«Anders Behring Breivik sympatisør». «romersk-katolsk syn, men egentlig mye, mye verre, intet mindre enn forbannelser. Christensen har lagt ut på sin side en tekst som er bare tankene i “To Sko”»
«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".
Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også!
Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."
Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"
Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!
For dette bilde kan jeg få 1 mnd. i fengsel, det er latterlig, og dette bilde er tatt med i dommen i mot meg fra Tingretten, ha-ha!

Jeg har skrevet at politiet på Manglerud oppfører seg som de var i Nord Korea eller Saudi Arabia etter min vurdering.
Men Tingretten er verre etter min mening da de sier det er straffbart å publisere dette bilde, ha-ha!
Torp har kommet med 10 ganger verre skyts imot meg. Tar en med hans "allierte" hva de har kommet med. Så overgår de faktisk Torp 10 x 10 ganger. Så her blir det så horribelt det kan ha forblitt etter min vurdering dommen i Tingretten overfor meg! Dette er da verdens minst harmløse bilde?!
Et satire bilde som hvis en blir støtt over dette så er en som Muslimene om ikke enda verre under karikaturstriden for 10 år siden da de ble illsinte over grisebilde fra Franske grillpartyfester!
Hele saken bygger på falske anklager fra «Pastor» Jan Aage Torp som ble til gangs avslørt i tingretten! Jeg har anmeldt Torp for falske anklager, som er åpenbart ligger til grunn for hele saken!
Intensiteten har økt etter at Torp anmeldte forholdet i september 2014. Torp forklarte videre at den massive negative omtalen av ham, men også hans kone og andre familiemedlemmer, har vært en stor personlig belastning. 
Hvems intensiteten økte? Fra Torps og hans disiplers hat og hatmeldigner imot meg, som jeg har svart på egen blogg!
Bakgrunn for denne saken er minst 10.000 hatmeldigner imot meg og min familie på ulike fora.
Som fra nettet, mail, blogger, twitter, våre arbeidsgivere forsøkt dradd inn og det meste som er mulig for å prøve å ramme og skadde meg og min familie! Dette nevner politiet ikke med et ord omtrent, da må hele saken bli feil. Og Torps tallregning er mer som lottotall å regne da han operer med helt ville tall. Der han slår i sammen en blogg som er engelsk der alt blir gjengitt stort sett. Samt ingen dokumentasjon på noe, dette ligger til grunn for hele dommen! Dette er spinnvilt! Ikke rart det har blitt mye, og jeg blir da straffet for dette å skrive på egen blogg, verre enn dette er vel det ikke mulig å bli?
Derfor blir hele fremstilling helt feil. Og advokaten med meddommerne gjorde da en elendig og svak jobb. Da dette ligger til grunn for hele dommen, og jeg ble ikke spurt om dette en eneste gang. Da er hele dommen uriktig og meget svak.
Dette har vært Torps mål enda, og det forundrer meg ikke om han har manipulert også Google med denne dommen som ikke er rettskraftig? Han er og forblir å være en kjeltring, noe som han helt sikker vil være til sin døende dag hvis han ikke finner frelse og omvendelse i Kristus Jesus.
Fra VL: – 
«Hva forventer du av Christensen, Torp?  – Jeg forventer at han sletter alt som han har skrevet om alle, Jeg kommer til å henvende meg til Google og be om at de fjerner alt dette materialet fra deres søkemotor. Men da må det foreligge en rettskraftig dom. (sitat slutt).»
 Jan-Aage Torp on 20/10/2014 at 16:02 said: 
Når denne saken med JKC har nådd sin nødvendige slutt, Kjell Andersen, da tror jeg du med visdom er i stand til å modere nødvendige ordskifter om vanskelige temaer som skilsmisse og gjengifte. Jeg skal gjerne bidra så godt jeg klarer, bare jeg slipper å moderere selv.

Ellers er det interessent med Braut, Fuglesteg m.fl. som engasjerer seg tøft og nødvendig i forhold til en blogg som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt.
Her gir Jan Aage Torp «beskjed» til de som driver den falske Smyrna bloggen, stå på videre. Hadde han ikke stått med dem, så hadde han advart imot dem!
Men Torp og «kjeltringene» står på samme side, det forteller meg at Torp selv er dette med bl.a. å lage en fiktiv anmeldelse av meg for å få stoppet meg og den Himmelske blogg å advare mennesker imot gjengifte av troende mennesker, og i særdeleshet forkynnere og de med ansvar blant de troende!
Det ligger 10.000 hatmeldinger +++ bak hva jeg har skrevet!
Jeg har ikke skrevet dette ut av løse luften, men hva Torp selv har skrevet av hatmeldigner til meg, så er det 10 ganger verre rent verbalt en hva jeg har selv har skrevet. Men så har han sine støttespillere og «lakeier» som de kaller seg selv for, som har overgått Torp selv 10 x 10 ganger. Dette blir overhode ikke tatt hensyn til, det blir da totalt feil bilde som kommer frem!
Bilde av dommeren i Oslo tingrett som gjorde en meget svak jobb etter min mening, og meddommerne får ta en god del av skylden for at saken nå ankes!
Dommer Malin Strømberg Amble spurte meg ikke en gang om Jan Aage Torps talltriksing, dette vitner om en meget svak dommer etter min oppfatning.

5 anmeldelser fra «vår» side som politiet helt bevist overser, men dette må de ta opp.
1.)  Anmeldelsen av Jan Aage Torp for falske anklager imot meg. Den er den viktigste som politiet overser, men den har jeg dokumentert kraftig at det er denne som hele saken bygger på.
2.)  Anmeldelse av Ansgar Braut, men anmeldelse nummer   Sak.nr. 13146985 siden Braut ikke tror meg.
3.)  Anmeldelse av den falske Smyrna bloggen.
4.)  Anmeldelse av kona mi, Berit av alle de mailene som Ansgar Braut har sendt.
5.)  Anmeldelse av nettstedet Søkelys til Arendal politikammer som også er totalt oversett.
Sluttkommentar:
Kjære troende venner, be for saken. Utfallet og at Gud sender sin Ånd og sine engler til lagmannsretten da hele dommen er dypest sett kristendomsforfølgelse!
Jeg er ikke advokat, men også rent juridisk er denne dommen åpenbar feil da det står at jeg har overtrådt den private sfæren etc. noe som er også løgn. Men det har Jan Aage Torp og hans støttespillere og «lakeier» gjort, og det til gangs.
Jeg har aldri tatt kontakt med Torp, men han med meg.
Dette er min personlige mening at alt hva jeg har skrevet på bloggen og hjemmesiden, er milevis innforbi tros- og ytringsfriheten!
Og hans støttespillere og «lakeier» har virkelig til gangs tatt kontakt med min sønn, min arbeidsgiver, med min kone både på hennes jobbmail og private mail. Hennes skole, arbeidsgivere og ledelsen. Truet, løyet og holdt på. Dette over politiet totalt, det hele bilde er akkurat motsatt enn det politiet sier og fremstiller saken!
Jeg vil moderere meg litt, men etter å ha gått igjennom hva som er lagt ut om Jan Aage Torp, så er ca. 5 % lagt ut før Torps fiktive anmeldelse, og 95 % etterpå!
Samt at Torps tall er nesten som tatt ut av løse luften da jeg lager kopier ut på den engelske bloggen og ta med dette er bare triksing med tall. Samt han oppgir flerdobbelte enn hva som er riktig.
Alt hva jeg har skrevet er innforbi tros- og ytringsfriheten. Det er skrevet på egen blogg, og hva Torps selv har omtalt meg for, overgår meg en tigang. 
Torps støttespillere og «lakeier» en tigang de også Jan Aage Torp!
Her er alt satt ut av sine proporsjoner, alt for å ramme meg og få meg domfelt!
Vil de lykkes? Garantert ikke!
Jesaja 54. 17 Intet våben som blir smidd mot deg, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med deg, skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av meg, sier Herren.

søndag 3. juli 2016


Nr. 1584: Det var ikke Jan Kåre Christensen, Rut Helen Gjævert eller noen andre som var «først» ute og avslørte dagens pinse-karismatiske ledere, men Gud!

Det var ikke Jan Kåre Christensen, Rut Helen Gjævert eller noen andre som var «først» ute og avslørte dagens pinse-karismatiske ledere, men Gud!
Bilde av den onde Haman som laget en galge for Mordekai, men selv ble hengt i den. Det samme gjorde Jan Aage Torp imot meg og laget en fiktiv anmeldelse, men nå er han blitt hengt ut til spott og spe for alle og enhver akkurat som den onde Haman, det er historien som gjentar seg selv i 2016.
Det er underlig, akkurat det å blir hengt er Jan Aage Torps støttespillere utalte mål for meg. Her ser vi igjen denne tosidige effekten. Det du ønsker for andre, det kommer tilbake på deg selv. Så å leve i hat, og ikke kjærlighet, det får sine følger. Guds ord sier, slik vi sår, slik høster vi. Torp høster nå bare fruktene av et liv i hat, ukjærlighet og å være uforsonlig. Selv et bilde av ham har han ikke unt meg i denne kampen før han har sendt ørten mailer for krav om betaling!


Avisen Vårt Land skriver:
Hun startet «frelst» debatten om Rut Helen Gjævert. Videre skriver de:
– Hva har du satt i gang?
Spørsmålet utløser en kort latter.
– Jeg vet ikke. Jeg kunne ikke forutse at debatten skulle bli så stor og bred. Den engasjerer mange, og jeg har aldri sett at noen har diskutert Guds eksistens så mye i kommentarfeltene på VGs nettsider. Det er gøy.
Flere sier at hun har gitt dem frimodighet til å fortelle sin egen historie om underkastelse og overgrep. Hun synes det er «stas» å få æren, men tenker lite på sin egen rolle. Siden hun kjente sterkt til karismatiske miljøer, hadde hun en anelse om at det var flere som hadde sine historier. Men ­ingen brøt stillheten.
– Jeg kjente på den stillheten selv, og det kostet å bryte den. Men at så mange har opplevd noe slikt … Det har jeg opplevd veldig sterkt, veldig gripende.
Dokumentaren laget ikke Rut Helen Gjævert for at hun først og fremst skulle kritisere noe. Den var en måte å bli kjent med seg selv på.
En smertefull måte.
Å grave fram det hun forlot for mer enn ti år siden, kaller hun også en erkjennelse som er nødvendig for at hun kan forsone seg med det hun var med på.
(sitat slutt).
Jeg skrev om dette lenge før og grundigere enn noen annen, men det var hverken jeg eller Rut Helen Gjævert som startet denne debatten, men det var Gud som ville ha dette frem, nåååååååååååå!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vi er alle «brikker» i et større «spill», der Gud kontroller, har den fulle oversikten og kontrollen! Derfor er det hverken jeg eller Rut Helen Gjævert som har startet denne prosessen. Men det er Gud, han alene, vi er bare brikker i et «spille» eller en prosess for å få frem sannheten!
Vi leser i Guds ord om dette flere plasser, at det er Gud som står bak, ikke vi!
Rom. 9. 6 Dog ikke som om Guds ord har slått feil. For ikke alle som er av Israels ætt, er derfor Israel; 7 heller ikke er alle, fordi de er Abrahams ætt, derfor hans barn; men: I Isak skal det nevnes dig en ætt, 8 det er: ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til ætten; 9 for et løftes ord er dette: Ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. 10 Og ikke bare dette; men så var det også med Rebekka, hun som var fruktsommelig ved én, Isak, vår far. 11 For da de ennu var ufødte og ennu ikke hadde gjort hverken godt eller ondt - forat Guds råd efter hans utvelgelse skulde stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved ham som kaller - 12 da blev det sagt til henne: Den eldste skal tjene den yngste; 13 som skrevet er: Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. 14 Hvad skal vi da si? er der vel urettferdighet hos Gud? Langt derifra! 15 for til Moses sier han: Jeg vil miskunne mig over den som jeg miskunner mig over, og ynkes over den som Jeg ynkes over. 16 Så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud, som gjør miskunnhet. 17 For Skriften sier til Farao: Just til dette opreiste jeg dig at jeg kunde vise min makt på dig, og at mitt navn kunde bli kunngjort over all jorden. 18 Altså: hvem han vil, den miskunner han sig over; og hvem han vil, den forherder han. 19 Du vil da si til mig: Hvad har han da ennu å klage over? for hvem står vel hans vilje imot? 20 Men hvem er da du, menneske, som tar til gjenmæle mot Gud? Vil da verket si til virkeren: Hvorfor gjorde du mig slik? 21 Eller har ikke pottemakeren makt over leret, så han av samme deig kan arbeide det ene kar til ære, det andre til vanære? 22 Men om nu Gud, skjønt han vilde vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmod tålte vredens kar, som var dannet til undergang, 23 så han også kunde kunngjøre sin herlighets rikdom over miskunnhetens kar, som han forut hadde beredt til herlighet? 24 Og til å bli slike kalte han også oss, ikke bare av jøder, men også av hedninger, 25 som han også sier hos Hoseas: Det som ikke er mitt folk, vil jeg kalle mitt folk, og henne som ikke er elsket, vil jeg kalle min elskede, 26 og det skal skje: På det sted hvor det blev sagt til dem: I er ikke mitt folk, der skal de kalles den levende Guds barn.
Dette skriftavsnittet viser bare hvordan Gud styrer, har kontroll og det blir det resultatet som han ønsker og vil!
Faros hær trodde de var Israels barn overlegne – noe de også var! Men Gud hadde en hensikt med dette, hva da? Han vil vise sitt styrkeforhold vis a vis oss mennesker. Gud er totalt suveren og overlegen, på alle områder.
1 Kor. 19 for det er skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. 20 Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd, hvor er en gransker i denne verden? har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap?
Vi mennesker tror vi kan holde på som vi selv vil – ikke minst hvis vi mener å inneha store ressurser.
Men her er styrkeforholdet slik, at uansett hvilke menneske eller mennesker det er. Så er vi alle Gud underlegne, og han er oss totalt overlegen. Derfor tapte Faraos hær – selv om det var datidens største og mest velutrustede hær. Imot et slavefolk som hadde null å stille opp imot Faraos hær. Hvem og hva utgjorde forskjellen? Gud!
Da han bestemte det, så lot han en vind komme og som ordnet opp slik at Israels barn fikk gå tørrskodd over det Røde hav. Men da Faraos hær skulle gjøre det samme, så opphørte vinden og vannet kom tilbake og Faraos og hans menn druknet i vannet. Totalt utslått og Israels barn levde og gikk seirende ut av stridene, selv uten selv å ha kjempet. Da vinner vi ikke bare seier, men mer enn seier.
Salme 136. 15 Og kastet Farao og hans hær i det Røde Hav, for hans miskunnhet varer evindelig;
Da Jan Aage Torp gikk med sin fiktive anmeldelse til poltiet og de bet på. Senere klarte Torp og poltiet i sammen å lure Oslo Tingrett, så kan dt hele se ut som et nederlag? Men vær klar over dette. Alt dette har Gud tillat, hvorfor?
Jeg har ikke det hele og fulle svaret her, men jeg vet en ting. Dette går til seier, ja, mer enn seier. Hva har skjedd etterpå? Hvem er det som spiser sand nå? Hvem er det som fekter ut i været og prøver å holde rovfuglene borte fra sitt liv? Er det Jan Kåre Christensen eller Jan Aage Torp? Tenk deg godt om før du svarer kjære venn!
Jeg vet, det er Jan Aage Torp, og dette er bare begynnelsen på slutten for ham og hans falske virksomhet. Han prøvde på verst mulig måte å angripe meg, men han angrep ikke meg, men Herren. Vi ser det nå, alt som er kommet frem viser med all tydelighet at jeg hadde rett ned til hver minste detalj. Ikke noe av hva jeg har skrevet og talt har falt ned til jorden, men alt det Jan Aage Torp har talt og skrevet har vist seg å være løgn, manipulering og sette andre i en gapestokk som han selv er blitt satt i.
Han er som den onde Haman, som laget en galge for Mordekai, som han selv ble hengt i. Historien gjentar seg bare!
Sluttkommentar:
Ønsker som en sluttkommentar legge ut et innlegg jeg hadde som bare viser til fulle at jeg har bare stått på Guds ord og sannheten, og det har bragt seier! Det lille som er igjen, det kommer også til å ordne seg, og den som setter seg opp imot Herren. Han har også løfter, det er at seieren skal «forsterkes» syv ganger, så her er det bare å legge ned våpnene, ellers så blir seieren enda større og heftigere:
5 Mosebok 28. 28 Herren skal slå dig med vanvidd og med blindhet og med sinnets forvirring.
Det er dette som Jan Aage Torp skaper, han gjør at selv politiet, domstolene og andre blir rammet av «vanvidd og med blindhet og med sinnets forvirring.»
Ikke særlig lystig å følge en slik mann? Derfor er mitt klare råd, holde dere borte fra Torp så langt som mulig, han bringer bare elendighet med seg både for seg selv og andre. Det har hans familie så smertelig fått erfare, og nå poltiet og andre!

Smyrna Oslo YouTube der Jan Aage Torp blir avslørt:

VGTV der Torp nok en gang blir avslørt:


Levi Fragell, Jan Aage Torp bør slutte som Pastor:

https://twitter.com/fragellat?lang=no

TV2, her kommer det frem at Torp bør slutte som Pastor:


2 Mosebok 14. 10 Da farao nærmet seg, så israelittene opp og fikk øye på egypterne som kom etter dem. De ble grepet av stor frykt og ropte til Herren. 11 De sa til Moses: «Fantes det ikke graver nok i Egypt siden du har ført oss ut i ørkenen for å dø? Hvorfor har du gjort dette mot oss? Hvorfor førte du oss ut av Egypt? 12 Var det ikke det vi sa til deg i Egypt: La oss få være i fred, vi vil arbeide for egypterne! Det er bedre for oss å arbeide for dem enn å dø i ørkenen.» 13 Da sa Moses til folket: «Vær ikke redde! Stå fast, så skal dere få se at Herren frelser dere i dag! For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri se dem mer. 14 Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.»
Bilde fra filmen om Israels utgang fra Egypten der Egypter hæren ble knust. Se de enorme vannmassene, det er som de kommer imot Jan Aage Torp p.g.a. hans ulydighet, ingen kan stå der uberørt da kreftene er så store. Torp står der ribbet tilbake uten noen form for ære, og han som skulle blitt opphøyet er blitt totalt fornedret! Akkurat som Egypterne ble det for ca. 3400 år siden, slik har det nå skjedd her i Norge i disse dager!

Seieren for Israels barn og Moses var overveldende, slik er det nå egentlig blitt for meg og familien Christensen! Men som sagt, dette er bare begynnelse for familien Christensen, da Herrens fotspor drypper av fedme sier skriften.
Salme 65. 12 Du har kronet din godhets år, og dine fotspor drypper av fedme.
Israels bar ikke bare gikk tørrskodd over det Røde hav, men Egypterne ble drept alle som en! Slik er det nå også med oss. Jeg og familien Christensen har det bedre enn noen gang, mens Jan Aage Torp blir avslørt for alle og enhver.

Selv politiet var nå forundret over avsløringen rund Jan Aage Torp. Han er nå blitt til latter i avisen Vårt Land, på VGTV og nesten i alle fora det er mulig. Alle sier det samme som meg, her er det en løgner som blir avslørt for hele verden akkurat som Farao og den Egyptiske hæren falt for Moses og Israels barn. Og det skjer på samme måten. Vi leser her i 2 Mosebok:

«Vær ikke redde! Stå fast, så skal dere få se at Herren frelser dere i dag! For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri se dem mer. 14 Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.»

Ja, nå er Jan Aage Torp en slagen fiende, og jeg har egentlig gjort ingenting!
Jeg hadde ingen aning at det skulle gis ut en bok der Jan Aage Torp ble avslørt, jeg hadde ingen aning at VGTV skulle lage en dokumentar der Torp er blitt avslørt for hele verden, ikke minst her i Norge!

Da vinner en egentlig mer enn seier som skriften sier!
Her er noen av Jan Aage Torps feilslåtte profetier, og legg merke til at Stephan Christiansen er en av de mange som har støttet Jan Aage Torp i hans galskap og forførelse!

Emanuel Minos Sharon Stone Stephan ChristiansenI utviklingen av Oslokirken er det 3 profetiske budskap som på en særskilt måte har fått betydning for menigheten og den store apostel, eller rettere sagt. NarreApostel Jan Aage Torp.
Profetiene ble fremført av Emanuel Minos (2001), Sharon Stone (2003), og Stephan Christiansen (2007).

I september 2001 ringte telefonen hjemme hos pastor Jan-Aage Torp. Det var dr.Emanuel Minos, som gikk rett på sak: "Jan-Aage, du vet at jeg er meget forsiktig med å profetere, fordi jeg har sett så mye misbruk. Men jeg er drevet av Den Hellige Ånd til å si til deg at du skal bygge opp en internasjonal menighet i Oslo som ved Guds nåde vil få samme virkning og kraft som Kensington Temple i London. Du skal ikke frykte, men Herren skal føre verket frem. Dette er den bestemmelse som Gud har for deg, Jan-Aage. Det beste ligger foran deg!"
I februar 2003 arrangerte Jan-Aage et profetisk seminar på Royal Christiania Hotell i Oslo. Her var det den amerikansk-britiske profetinnen Sharon Stone som underviste. Under en av sesjonene fikk hun plutselig et profetisk ord til Jan-Aage: "Jeg ser at dere vil starte et befrielsessenter i sentrum av Oslo der mennesker kommer rett inn fra gaten for å bli satt i frihet fra demoniske makter og helbredet fra sykdommer. Dere må begynne å forberede dere ved å trene folk til oppgavene, fordi dette senteret vil få stor betydning for denne byen og denne nasjonen".

I februar 2007 ble Pinsebevegelsens Predikantkonferanse holdt i Filadelfia Oslo. Under det offentlige møtet på onsdag kveld talte Emanuel Minos, og det var en mektig profetisk atmosfære i møtet. I ettermøtet kommer Stephan Christiansen målrettet til Jan-Aage og sier uten noen forklaring og innledning (på engelsk): "Jeg Herren har kalt deg til denne by for å bygge opp en stor internasjonal menighet. Det vil komme folk fra mangfoldige nasjoner, og denne menighet vil få stor innflytelse ikke bare i denne byen, men over hele Europa. Det vil bli en mønstermenighet som vil føre til mange lignende menigheter i mange land. Hvis du rendyrker dette ditt kall, sier Herren, og legger alt annet til side, så vil dette arbeidet lykkes til Herren Jesu ære".


Jan Aage Torp kaller meg en lystløgner, men det er akkurat hva han selv er!

Han påstår at hans sønn ikke var med under Healing senteret i 2007. Men han figurer på Oslo kirken og på video fra Oslo kirken både i 2007 og opp imot 2009-10.

Jeg orker ikke legge ut bilder av dette for da får jeg sinte mail fra Jan Aage Torp om pengekrav og rettslig oppgjør som jeg har en drøssevis med mailer på.

De 1.5 Millioner han loppa min Serbiske venn for er ikke nok for en manipulator og narreApostel! Han har nok et pengeforbruk som en narreApostel og det ert nok ikke rent lite. Han prøvde å kreve penger av meg i retten, snakk om å være kriminell og kjeltring!
Sluttkommentar:

Jeg hadde ingen aning at jeg skulle gå slik seirende ut med denne konflikten mellom meg og narreApostelen Jan Aage Torp.
For meg begynte dette egentlig i 2010 eller der rundt omkring da jeg fikk høre den forferdelige og stygge historien der Jan Aage Torp klarte å narre til seg 1.5 Millioner fra en venn av meg i dag.

Denne Serberen, det er snakk om var da en forholdsvis ung mann som hadde egen leilighet som Jan Aage Torp fikk alle pengene for da han var gjeldfri.
Ikke nok med det, før han hadde solgt leiligheten, så hadde Jan Aage Torp fått han til å låne på leiligheten flere hundre tusen som Torp fikk.

Da han solgte leiligheten ble Torp egentlig en millioner, på denne Serberens bekostning. Dette «betaler» Jan Aage Torp for i dag, slik vi sår, slik høster vi!
Dette sjokkerte meg så mye, at jeg skrev noe artikkler om Torp, som han kom med en fiktiv anmeldelse av meg og forledet Oslo politiet. Snakk om kjeltring og være kriminell. Og i tingretten sa han at jeg hadde skrevet så mye om ham. 

Men 99 % er skrevet etter han kom med sin fiktive anmeldelse, og nå i ettertid har Torp og politiet kun en ting å komme med. At det er skrevet så mye, ikke hva jeg har skrevet etc.

Her ser vi de kriminelle som driver med splitt og hersk hele tiden. At de ligger over 10.000 hatmeldinger imot meg og min familie er det ingen som snakker om. Men nå har Herren kronet meg med mer enn seier, Jan Aage Torp er nå så grundig avslørt at jeg må nesten be til Herren at han må begrense dette så det ikke blir mulig for Torp og hans horkvinne å leve videre. Men som sagt en ekteskapsbryter som Torp, han får egentlig bare som fortjent!
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nr. 500: Justismord er ikke allright!

Nr. 500: Justismord er ikke allright! Det som skjedde mellom meg og narreapostelen Jan Aage Torp var virkelig ille! Større justismor...